Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2019-01-22

Version:

OS-version 17763.292

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Microsoft Edge slutar fungera med vissa bildskärmsdrivrutiner.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att program från tredje part hade problem med att autentisera surfpunkter.

 • Åtgärdar ett problem som gör att befordringar av icke-rotdomäner misslyckas med felet ”Replikeringsåtgärden påträffade ett databasfel”. Det här problemet uppstår i Active Directory-skogar där valfria funktioner som Active Directory-återvinning har aktiverats.

 • Åtgärdar ett problem som rör datumformatet för den japanska periodkalendern. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett kompatibilitetsproblem med grafikkorten AMD R600 och R700.

 • Åtgärdar ett ljudkompatibilitetsproblem när nya spel spelas med 3D-spatialljudläget aktiverat via flerkanaliga ljudenheter eller Windows Sonic för hörlurar.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att ljuduppspelningen slutar svara vid uppspelning av FLAC-ljudinnehåll (Free Lossless Audio Codec) efter att en sökning, till exempel "spola tillbaka", har använts.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användare kan avinstallera appar från Start-menyn när grupprincipen ”Förhindra användare att avinstallera program från Start” har angetts.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Utforskaren slutar fungera när du klickar på knappen Aktivera för tidslinjefunktionen. Det här problemet inträffar när grupprincipen Allow upload of user activities (Tillåt överföring av användaraktiviteter) är inaktiverad.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användare inte kan installera ett lokaliserat gränssnittspaket från Microsoft Store när det språket redan har angetts som aktivt visningsspråk i Windows.

 • Åtgärdar ett problem som gör att vissa symboler visas i en fyrkantig ruta på en textkontroll.

 • Åtgärdar ett problem med tvåvägsljud som inträffar under telefonsamtal för vissa Bluetooth-headset.

 • Åtgärdar ett problem som kan inaktivera TCP Fast Open som standard i vissa system.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att program förlorar IPv4-anslutning när IPv6 är obunden.

 • Åtgärdar ett problem i Windows Server 2019 som kan bryta anslutningar på virtuella gästdatorer på servern när programmen infogar flaggan low-resource i paket.

 • Åtgärdar ett problem som inträffar om du skapar en växlingsfil på en enhet med FILE_PORTABLE_DEVICE-egenskaper. Meddelandet ”Windows har skapat en tillfällig varning” visas.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Fjärrskrivbordstjänster slutar acceptera anslutningar efter att flera anslutningar har accepterats.

 • Åtgärdar ett problem i Windows Server 2019 som gör att en virtuell Hyper-V-dator stannar kvar på startprogramskärmen för val av operativsystem när datorn startas om. Det här problemet inträffar när Anslutning till virtuell dator (VMConnect) är kopplat.

 • Åtgärdar ett problem med återgivning av slutanvändardefinierade tecken (EUDC) i Microsoft Edge.

 • Uppdaterar Ltotape.sys-drivrutinen för att lägga till inbyggt stöd för LTO-8-bandenheter (Linear Tape-Open 8).

 • Löser ett problem som orsakade att SYSPREP misslyckades med felmeddelandet ”Sysprep kunde inte verifiera Windows-installationen...”. Problemet uppstår om du kör SYSPREP efter en lokal uppgradering till Windows 10, version 1809 och sedan tar bort Windows.old-mappen med Diskrensning (cleanmgr.exe) eller Storage Sense.

 • Löser ett problem som gjorde att virtuella maskiner (VM) inte kunde skapas när nodinterfoliering är aktiverad.

 • Löser ett problem som hindrar användare från att aktivera lagringsunderhållsläge vid tidsfel om lagringen är under belastning.

 • Löser ett problem som hindrar skärmläsaren från att läsa skärmtext korrekt.

 • Löser ett problem som gör att den utfällbara menyn för klockan och kalendern ignorerar användarinställningar för japanska datum- och tidformat. Mer information finns i KB4469068.

 • Löser ett problem där gan-nen-stöd för japansk periodkalender skrivs över med en senare uppdatering. Mer information finns i KB4469068.

 • Löser ett problem där det första tecknet i en förkortning av det japanska periodkalendernamnet inte känns igen. Mer information finns i KB4469068.

 • Löser ett problem där rätt namn för japansk periodkalender inte visas korrekt i Microsoft Office Visual Basic for Applications. Mer information finns i KB4469068.

 • Åtgärdar ett problem som gör att du inte kan installera språkpaket på sidan Språk i appen Inställningar när du använder skrivbordsmiljön i Windows Server 2019. Mer information finns i KB4466511.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att aviseringar inte kan visas som popup-meddelanden eller i åtgärdscenter på ett tillförlitligt sätt

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Program som använder en Microsoft Jet-databas med Microsoft Access 97-filformat går eventuellt inte att öppna om databasen har kolumnnamn som har fler än 32 tecken. Databasen misslyckas med felet ”Okänt databasformat”.

Det här problemet åtgärdas i KB4487044.

Efter att ha installerat KB4480116 rapporterar vissa Microsoft Edge-användare att de:

 • Inte kan läsa in webbsidor med en lokal IP-adress.

 • Inte kan läsa in webbsidor på Internet med en VPN-anslutning.

Inte kan gå till webbsidor, eller så slutar webbsidan att svara.

Det här problemet åtgärdas i KB4487044.

När du har installerat den här uppdateringen identifieras inte första tecknet i det japanska periodkalendernamnet som en förkortning och det kan orsaka problem med datumparsning.

Det här problemet åtgärdas i KB4482887.

När du har installerat den här uppdateringen kan det uppstå autentiseringsproblem i Internet Explorer 11 och andra program som använder WININET.DLL. Detta inträffar när två eller fler personer använder samma användarkonto för flera samtidiga inloggningssessioner på samma Windows Server-dator, inklusive RDP- (Remote Desktop Protocol) och Terminal Server-inloggningar. Symptomen som rapporterats av kunderna innefattar bland annat:

 • Cachestorlek och plats är noll eller tom.

 • Tangentbordsgenvägar fungerar inte korrekt.

 • Webbsidor går periodvis inte att läsa in eller återge korrekt.

 • Problem med uppmaningar om att ange autentiseringsuppgifter.

 • Problem vid nedladdning av filer.

Det här problemet åtgärdas i KB4493509.

När du har installerat den här uppdateringen gör MSXML6 att program slutar svara om ett undantagsfel utlöses under nodåtgärder som appendChild(), insertBefore() och moveNode().

Grupprincipredigeraren kan sluta svara när du redigerar ett grupprincipobjekt (GPO) som innehåller grupprincipinställningar för Internet Explorer 10-inställningar.

Det här problemet åtgärdas i KB4493509.

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet “STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

 

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4470788) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4476976

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×