Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2019-05-23

Version:

OS-version 14393.2999

Påminnelse: Det utökade underhållet av Windows 10 Enterprise-, Education- och IoT Enterprise-utgåvor upphör den 9 april 2019. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Påminnelse: 12 mars och 9 april är de två sista deltauppdateringarna för Windows 10 version 1607. För kunder som har LTSB (Long Term Servicing Branch) fortsätter säkerhets- och kvalitetsuppdateringar att vara tillgängliga via expressuppdateringspaket och fullständiga kumulativa uppdateringspaket. Mer information hittar du i vår blogg.

Serviceunderhållet för Windows 10 version 1607 upphörde 10 april 2018. Enheter som kör Windows 10 Home eller Windows 10 Pro kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

VIKTIGT!Windows 10 Enterprise- och Windows 10 Education-utgåvor får ytterligare underhåll kostnadsfritt fram till 9 april 2019. Enheter i Long-Term Servicing Channels (LTSC) får uppdateringar till och med oktober 2026 enligt livscykelpolicysidan. Windows 10 Anniversary Update-enheter (version 1607) som kör Intel ”Clovertrail”-chipset fortsätter att få uppdateringar till och med januari 2023 enligt Microsoft Community-bloggen.

Serviceunderhållet för Windows Server 2016 Standard Edition, installationsalternativet Nano Server och Windows Server 2016 Datacenter edition, installationsalternativet Nano Server upphörde 9 oktober 2018. Dessa utgåvor kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Serviceunderhållet för Windows 10 Mobile version 1607 upphörde 8 oktober 2018. Enheter som kör Windows 10 Mobile eller Windows 10 Mobile Enterprise kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

 

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Uppdaterar wininet.dll för att förhindra att FTP-kontrollsessioner skapas på nytt.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar operativsystemet från att läsa in nya ikonfiler om en felaktigt formaterad ikonfil påträffas.

 • Åtgärdar ett problem för att ange datumavgränsare på korrekt sätt i japanskt kort datumformat. Mer information finns i KB4469068.

 • Uppdaterar tidszonsinformation för Marocko.

 • Uppdaterar tidszoninformation för den palestinska myndigheten.

 • Förbättrar prestanda för funktioner med skiftlägeskänslig jämförelse av strängar, till exempel _stricmp() i Universal C Runtime.

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka ett tillfälligt KRB_AP_ERR_MODIFIED Kerberos-inloggningsfel i program och tjänster som är konfigurerade för att använda ett grupphanterat tjänstkonto (GMSA). Det här problemet inträffar efter den automatiska uppdateringen av lösenordet för tjänstkontot.

 • Åtgärdar ett problem som gör att inloggningar misslyckas med felet “Felaktigt lösenord eller användarnamn” när ett tomt lösenord eller null-lösenord används och Windows Defender Credential Guard är aktiverat.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft Office och andra program efterfrågar ett lösenord när du ändrar lösenordet för ett användarkonto. Det här problemet inträffar på Azure Active Directory-anslutna hybridsystem.

 • Åtgärdar ett problem med BranchCache när den är i läget för distribuerad cache. BranchCache kan använda mer diskutrymme än vad som tilldelats till cachen för ompublicering. För att helt åtgärda problemet ska enheter som har överskridit diskutrymmestilldelningarna tömma BranchCache med kommandot netsh branchcache flush.

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka ett Stop D1-fel när du ökar antalet virtuella processorer (“tillägg under körning”) på en virtuell dator som körs.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att händelsen 7600 i händelseloggen för DNS-servern innehåller ett servernamn som inte går att läsa.

 • Åtgärdar ett problem med appar som har felaktiga granskningar och som inte skyddas av smart utelåsning för extranät när de publiceras med Active Directory Federation Services (AD FS) RichClient.

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att registrera en lokal användares senaste inloggningstid när användaren har använt serverns nätverksresurs.

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka felet “0x7E” när en NFS-filserverroll (Network File System) flyttas och en klient är aktiv.

 • Åtgärdar ett problem med WMI-klassen (Windows Management Instrumentation) Win32_PhysicalMemory, som rapporterar 32 GB minne utan ett kapacitetsvärde.

 • Åtgärdar ett problem med scrollLeft i Internet Explorer.

 • Åtgärdar ett problem som gör att återgivningen slutar fungera för <svg>-element.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar en fördröjning vid inläsning av många osignerade DNS-zoner som är relaterade till DNSSEC-funktionen (Domain Name System Security Extensions). Det här problemet inträffar efter att följande registerinställning har konfigurerats:

  Sökväg: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

  Inställning: EnableFastLoadUnsignedZones

  Typ: DWORD

  Värde: Värdet 1 aktiverar funktionen. Värdet 0 inaktiverar funktionen.

  Starta om operativsystemet eller DNS-servern efter att du har ändrat registervärdena.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet. 

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

För värdar som hanteras av System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) kan SCVMM inte numrera och hantera logiska växlar som distribueras på värden efter att uppdateringen installerats.

Dessutom, om du inte följer metodtipsen kan ett stoppfel uppstå i vfpext.sys på värdarna.

Det här problemet åtgärdas i KB4507459.Efter att KB4467684 har installerats kan eventuellt klustertjänsten inte startas med felet ”2245 (NERR_PasswordTooShort)” om grupprincipen Minsta längd på lösenord är inställd på mer än 14 tecken.

Sätt principen Minsta längd på lösenord till färre än eller lika med 14 tecken.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När du har installerat den här uppdateringen kan det uppstå problem när du använder PXE (Preboot Execution Environment) för att starta en enhet från en WDS-server (Windows Deployment Services) som är konfigurerad att använda tillägget Variabelt fönster. Detta kan göra att anslutningen till WDS-servern avslutas för tidigt medan avbildningen laddas ned. Det här problemet påverkar inte de klienter eller enheter som inte använder tillägget Variabelt fönster.

Det här problemet åtgärdas i KB4503267.

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Efter installation av den här uppdateringen och omstart kan vissa enheter med Hyper-V aktiverat gå in i BitLocker-återställningsläge och få felet "0xC0210000".

Det här problemet åtgärdas i KB4507460.

Den här uppdateringen kanske inte visas som tillämplig via WSUS eller SCCM för Windows 10 version 1607 eller Windows Server 2016. Och när du installerar den fristående uppdateringen manuellt från Microsoft Update Catalog kan installationen misslyckas med felet "Uppdateringen kan inte tillämpas på datorn".

Servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB4498947) måste installeras innan den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) installeras. LCU rapporteras inte som tillämplig förrän du har installerat SSU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Vissa program kan kanske inte köras som förväntat på AD FS 2016-klienter (Active Directory Federation Services 2016) efter installationen av den här uppdateringen på servern. Program som kan uppvisa det här beteendet använder en IFRAME under icke-interaktiva autentiseringsbegäranden och tar emot x-ramalternativ inställda på NEKA.

Det här problemet åtgärdas i KB4507459.

Det kanske inte går att öppna Internet Explorer 11 om standardsökleverantör inte har angetts eller har fel format.

Det här problemet åtgärdas i KB4503267.

 

Enheter kan ha problem med anslutningen till vissa SAN-enheter (Storage Area Network) med iSCSI (Internet Small Computer System Interface) efter att den här uppdateringen har installerats. Du kan även få ett fel i avsnittet för systemlogg i Loggboken med Händelse-ID 43 från iScsiPrt med beskrivningen ”Målet svarade inte i tid på en inloggningsbegäran".

Det här problemet åtgärdas i KB4509475.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4498947) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4499177

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×