24 september 2019 – KB4516061 (OS-version 14393.3242)

Utgivningsdatum:

Version:

2019-09-24

OS-version 14393.3242

Påminnelse: Det utökade underhållet av Windows 10 Enterprise-, Education- och IoT Enterprise-utgåvor upphörde den 9 april 2019. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Påminnelse: 12 mars och 9 april var de två sista deltauppdateringarna för Windows 10 version 1607. För kunder som har LTSB (Long Term Servicing Branch) fortsätter säkerhets- och kvalitetsuppdateringar att vara tillgängliga via expressuppdateringspaket och fullständiga kumulativa uppdateringspaket. Mer information hittar du i vår blogg.

Serviceunderhållet för Windows 10 version 1607 upphörde 10 april 2018. Enheter som kör Windows 10 Home eller Windows 10 Pro kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

VIKTIGT!Windows 10 Enterprise- och Windows 10 Education-utgåvor får ytterligare underhåll kostnadsfritt fram till 9 april 2019. Enheter i Long-Term Servicing Channels (LTSC) får uppdateringar till och med oktober 2026 enligt livscykelpolicysidan. Windows 10 Anniversary Update-enheter (version 1607) som kör Intel ”Clovertrail”-chipset fortsätter att få uppdateringar till och med januari 2023 enligt Microsoft Community-bloggen.

Serviceunderhållet för Windows Server 2016 Standard Edition, installationsalternativet Nano Server och Windows Server 2016 Datacenter edition, installationsalternativet Nano Server upphörde 9 oktober 2018. Dessa utgåvor kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Serviceunderhållet för Windows 10 Mobile version 1607 upphörde 8 oktober 2018. Enheter som kör Windows 10 Mobile eller Windows 10 Mobile Enterprise kommer inte längre att få de månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringarna som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Mer information om olika typer av Windows-uppdateringar, till exempel kritiska uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, drivrutinsuppdateringar, service pack-uppdateringar, finns i den här artikeln.

Översikt

 • Åtgärdar ett problem som gör att Utforskaren slutar fungera när du anpassar skrivbordet genom att byta tema, bakgrundsbild och så vidare.

Förbättringar och korrigeringar

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som gör att en svart skärm visas när du initierar en Remote Desktop Protocol-session (RDP).

 • Åtgärdar ett problem som gör att Utforskaren slutar fungera när du anpassar skrivbordet genom att byta tema, bakgrundsbild och så vidare.

 • Åtgärdar ett problem som gör att användarinloggningen tar för lång tid när en eller flera tjänster används från ett konto som inte är ett inbyggt konto. Kontot kan till exempel vara ett tjänstkonto som ingår i en domän eller som är lokalt för datorn. Inloggningsfördröjningen ökar med antalet tjänster som uppfyller det här kriteriet.

 • Ändrar standardinställningen för BitLocker när du krypterar en självkrypterande hårddisk. Nu används programkryptering som standard för nyligen krypterade enheter. Krypteringstypen kommer inte att ändras för befintliga enheter.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar en webbläsare från att ansluta på ett säkert sätt till Windows Server. Detta inträffar när du använder ett certifikat för klientautentisering, till exempel ett SHA512-baserat certifikat, och webbläsaren inte stöder en signaturalgoritm som matchar certifikatet.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att autentiseringen misslyckas för certifikatbaserad autentisering när certifikatautentiseringen innefattar cname som en del av förautentiseringsbegäran .

 • Åtgärdar ett problem som gör att en SHA-1-hash-algoritm väljs för säkerhetsanslutningen (HTTPS/TLS) till en Windows-server.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) slutar fungera med felet "0xc0000005".

 • Åtgärdar ett problem som gör att lsass.exe-tjänsten slutar fungera, vilket gör att systemet stängs av. Detta inträffar när autentiseringsuppgifter för Data Protection API (DPAPI) migreras med dpapimig.exe med alternativet -domain.

 • Åtgärdar ett problem med att LdapPermissiveModify-begäranden inte kunde ändra Active Directory (AD)-gruppmedlemskap om LDAP-klienten (Lightweight Directory Access Protocol) använde SID-syntax (säkerhetsidentifierare). I det här scenariot returnerar Active Directory statusen SLUTFÖRT även om ändringen aldrig gjordes.

 • Åtgärdar ett problem som gör att ändringarna inte tillämpas i %HOMESHARE%-sökvägen till konfigurationen för mappomdirigering. Det gör att mappomdirigeringen inte fungerar för en känd mapp.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att en filserver slutar fungera och att data kan gå förlorade. Det här problemet uppstår när du aktiverar FSRM-kvot (Hanteraren för filserverresurser) på en filserver och en disk oväntat kopplas från.

 • Åtgärdar ett problem med beteendet för Origin-begärandehuvudet i Internet Explorer när du gör CORS-begäranden (Cross-Origin Resource Sharing) som använder omdirigerade resurser i interna undernät.

 • Åtgärdar ett problem som gör att netcfg inte kan installera Azure Virtual Filtering Platform-drivrutinen (VFP) på rätt sätt.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att en virtuell Hyper-V-dator och en Hyper-V-värd förlorar nätverksanslutningen på grund av en inkonsekvens i inlärningsprocessen för MAC-adresser (Media Access Control). Resultatet blir att den virtuella Hyper-V-växeln utelämnar paket.

 • Åtgärdar ett problem som gör att virtuella Windows-datorer slumpmässigt slutar svara på grund av ett sidfel som uppstår när växlingsenheten (PerformanceCounterInstanceName) inaktiveras.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Efter att KB4467684 har installerats kan eventuellt klustertjänsten inte startas med felet ”2245 (NERR_PasswordTooShort)” om grupprincipen Minsta längd på lösenord är inställd på mer än 14 tecken.

Sätt principen Minsta längd på lösenord till färre än eller lika med 14 tecken.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Utskriftshanteraren kan emellanåt ha problem med att slutföra utskrifter vilket kan leda till att utskriften avbryts eller misslyckas. Vissa appar stängs eller utlöser fel när utskriftshanteraren misslyckas och du kan få ett RPC-fel (Remote Procedure Call) från vissa utskriftsverktyg eller utskriftsappar.

Det här problemet åtgärdas i KB4524152.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4512574) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgänglig

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update.

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och välj Sök efter uppdateringar.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Instruktioner finns i Microsoft Update Catalog.

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4516061

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×