Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2022-10-25

Version:

OS-versioner 19042.2193, 19043.2193 och 19044.2193

22-10-11
VIKTIGT
Supporten för alla utgåvor av Windows 10 version 21H1 upphör 13 december 2022. Efter 13 december 2022 får dessa enheter inte månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringar. De här uppdateringarna innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. Om du vill fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar vi att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows.

22/8/26/22
PÅMINNELSE Supporten för Windows Server version 20H2 upphörde 9 augusti 2022. Dessa enheter får inte längre månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringar som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows Server.

Vi fortsätter att underhålla följande utgåvor: Windows 10 Enterprise och Education, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise flera sessioner och Windows 10 på Surface Hub. 

22-05-10
PÅMINNELSE Om du vill uppdatera till en av de nyare versionerna av Windows 10 rekommenderar vi att du använder lämplig KB (Enablement Package KB) (EKB). Om du använder EKB går det snabbare och enklare att uppdatera och kräver en enda omstart. Om du vill hitta EKB för ett visst operativsystem går du till avsnittet Förbättringar och klickar eller trycker på OS-namnet för att expandera det komprimerbara avsnittet. 

11/17/20

Mer information om Terminologi för Windows Update finns i artikeln om typer av Windows-uppdateringar och de månatliga kvalitetsuppdateringstyperna. En översikt över Windows 10 version 20H2 finns på sidan uppdateringshistorik

ObserveraFölj @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på hälsoinstrumentpanelen för Windows-versioner.

 Översikt

 • Det åtgärdar ett problem som gör att en OS-uppgradering slutar svara och sedan misslyckas. 

 • Den åtgärdar ett problem som påverkar teckensnittet för tre kinesiska tecken. När du formaterar dessa tecken i fetstil är breddstorleken fel. 

 • Den åtgärdar ett problem som påverkar Microsoft Direct3D 9-spel. Grafikmaskinvaran slutar fungera om maskinvaran inte har någon inbyggd Direct3D 9-drivrutin.

 • Den åtgärdar grafiska problem i spel som använder Microsoft D3D9 på vissa plattformar.

 • Det åtgärdar ett problem som påverkar Microsoft Edge när det är i IE-läge. Rubrikerna för popup-fönster och flikar är felaktiga.

 • Det åtgärdar ett problem som påverkar lassoverktyget i ett grafikredigeringsprogram.

 • Det stoppar början på sommartid i Jordanien i slutet av oktober 2022. Jordaniens tidszon flyttas permanent till TIDSZON UTC + 3.

Förbättringar

Obs!: Om du vill visa listan över problem som har åtgärdats klickar eller trycker du på operativsystemets namn för att expandera det komprimerbara avsnittet.

Viktigt!: Använd EKB KB5003791 för att uppdatera till Windows 10 version 21H2.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 20H2 som stöds.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen. 

Viktigt!: Använd EKB KB5000736 för att uppdatera till Windows 10 version 21H1.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 20H2 som stöds.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen. 

Viktigt!: Använd EKB KB4562830 för att uppdatera till de utgåvor av Windows 10 version 20H2 som stöds.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. När du installerar den här KB:en:

 • Den åtgärdar ett problem som påverkar DCOM-autentiseringshärdning (Distributed Component Object Model). Autentiseringsnivån höjs automatiskt för alla icke-anonyma aktiveringsförfrågningar från DCOM-klienter till RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY. Detta inträffar om autentiseringsnivån är under Paketintegritet.

 • Den åtgärdar ett DCOM-problem som påverkar fjärrprocedurens samtalstjänst (rpcss.exe). Autentiseringsnivån höjs till RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY i stället för RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT om RPC_C_AUTHN_LEVEL_NONE anges.

 • Det åtgärdar ett problem som gör att en OS-uppgradering slutar svara och sedan misslyckas.

 • Den åtgärdar ett problem som påverkar Microsoft Azure Active Directory (AAD) Programproxy-koppling. Det går inte att hämta en Kerberos-biljett för användarens räkning. Felmeddelandet är "Det angivna handtaget är ogiltigt (0x80090301)."

 • Den åtgärdar ett problem som påverkar teckensnittet för tre kinesiska tecken. När du formaterar dessa tecken i fetstil är breddstorleken fel.

 • Den åtgärdar ett problem som påverkar Microsoft Direct3D 9-spel. Grafikmaskinvaran slutar fungera om maskinvaran inte har någon inbyggd Direct3D 9-drivrutin.

 • Den åtgärdar grafiska problem i spel som använder Microsoft D3D9 på vissa plattformar.

 • Det åtgärdar ett problem som påverkar Microsoft Edge när det är i IE-läge. Rubrikerna för popup-fönster och flikar är felaktiga.

 • Det åtgärdar ett problem som påverkar IE-läget i Microsoft Edge. Det hindrar dig från att öppna webbsidor. Detta inträffar när du aktiverar Windows Defender Application Guard (WDAG) och du inte konfigurerar principer för nätverksisolering.

 • Det åtgärdar ett problem som kan göra att ett program slutar svara. Detta kan inträffa när indatakön spiller.

 • Det åtgärdar ett problem som påverkar IME (Input Method Editor) från Microsoft och tredje part. De slutar fungera när du stänger IME-fönstret. Detta inträffar om IME använder Windows Text Services Framework (TSF) 1.0.

 • Det åtgärdar ett problem som påverkar lassoverktyget i ett grafikredigeringsprogram.

 • Den åtgärdar ett problem som påverkar Miracast-annonser. Det här problemet uppstår på Surface Hub-enheter under vissa förhållanden.

 • Det åtgärdar ett problem som påverkar vissa drivrutiner. De använder mer kraft när du spelar upp DRM-innehåll (Hardware Protected Digital Rights Management).

 • Den åtgärdar ett problem som påverkar .msi filer. Windows Defender WDAC (Application Control) ignorerar dem när du inaktiverar skriptanvändning.

 • Den åtgärdar ett problem som påverkar ett VDI-scenario (Virtual Desktop Infrastructure) för fjärrskrivbord. Sessionen kan använda fel tidszon.

 • Den uppdaterar blockeringslistan för sårbara drivrutiner i Windows kernel som finns i filen DriverSiPolicy.p7b. Den här uppdateringen säkerställer också att blockeringslistan är densamma i Windows 10 och Windows 11. Mer information finns i KB5020779.

 • Det gör att Microsoft följer USG-version 6 revision 1 (USGv6-r1).

 • Det stoppar början på sommartid i Jordanien i slutet av oktober 2022. Jordaniens tidszon flyttas permanent till TIDSZON UTC + 3.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara de nya uppdateringarna i det här paketet ned och installeras på enheten.

Windows 10 Servicing Stack-uppdatering – 19042.2180, 19043.2180 och 19044.2180

Den här uppdateringen innebär kvalitetsförbättringar av tjänststacken, som är den komponent som installerar Windows-uppdateringar. Servicing stack-uppdateringar (SSU) säkerställer att du har en robust och tillförlitlig servicing stack så att dina enheter kan ta emot och installera Microsoft-uppdateringar.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

Enheter med Windows-installationer som skapats från anpassade offlinemedia eller en anpassad ISO-avbildning kan ha Microsoft Edge (äldre version) som tagits bort av den här uppdateringen, men inte automatiskt ersatts av nya Microsoft Edge. Det här problemet uppstår bara när anpassade offlinemedia eller ISO-avbildningar skapas genom att slipstreaming den här uppdateringen till avbildningen utan att först ha installerat den fristående Servicing Stack-uppdateringen (SSU) som släpptes 29 mars 2021 eller senare.

Observera Enheter som ansluter direkt till Windows Update för att ta emot uppdateringar påverkas inte. Detta omfattar enheter som använder Windows Update för företag. Alla enheter som ansluter till Windows Update ska alltid få de senaste versionerna av SSU och den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) utan några extra steg.

Undvik det här problemet genom att först slipstreama SSU-paketet som släpptes 29 mars 2021 eller senare till det anpassade offlinemediet eller ISO-avbildningen innan du slipstreamar LCU. För att göra detta med de kombinerade SSU- och LCU-paketen som nu används för Windows 10 version 20H2 och Windows 10 version 2004 måste du extrahera SSU:et från det kombinerade paketet. Använd följande steg för att extrahera SSU-paketet:

 1. Extrahera cab-filen från msu via den här kommandoraden (med paketet för KB5000842 som exempel): expandera Windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <destinationssökväg>

 2. Extrahera SSU från den tidigare extraherade cab-filen via den här kommandoraden: expandera sökvägen Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* <destinationssökväg>

 3. Du kommer sedan att ha SSU-cab-filen i det här exemplet med namnet SSU-19041.903-x64.cab. Slipstreama den här filen till offlinebilden först och sedan till LCU.

Om du redan har stött på det här problemet genom att installera operativsystemet med hjälp av berörda anpassade media kan du åtgärda det genom att direkt installera nya Microsoft Edge. Om du behöver distribuera de nya Microsoft Edge för företag kan du läsa Ladda ned och distribuera Microsoft Edge för företag.

När du har installerat den här uppdateringen kan Microsoft OneDrive oväntat stängas och du kan få ett felmeddelande när du försöker göra följande:

 • Logga ut eller ta bort länken till ditt konto i appen Microsoft OneDrive-synkronisering.

 • Ta bort länkar mellan webbplatser och mappar från synkronisering till din enhet från Microsoft SharePoint- eller Microsoft Teams-webbplatser.

 • Avinstallationen av appen OneDrive-synkronisering kan misslyckas.

Obs! De här problemen kan påverka både OneDrive och OneDrive för företag.

Vi arbetar på en lösning och uppskattar att en lösning kommer att finnas tillgänglig under de kommande veckorna.

När du har installerat den här eller senare uppdateringar kanske du inte kan återansluta till Direkt åtkomst efter att tillfälligt ha förlorat nätverksanslutningen eller gått över mellan Wi-Fi nätverk eller åtkomstpunkter.

Obs Det här problemet bör inte påverka andra lösningar för fjärråtkomst som VPN(kallas ibland Fjärråtkomstserver eller RAS) och Always On VPN (AOVPN).

Windows-enheter som används hemma av konsumenter eller enheter i organisationer som inte använder Direktåtkomst för fjärråtkomst till organisationens nätverksresurser påverkas inte.

 Det här problemet åtgärdas i uppdateringar som släpptes 13 december 2022 (KB5021233) och senare. Vi rekommenderar att du installerar den senaste säkerhetsuppdateringen för din enhet. Den innehåller viktiga förbättringar och problemlösning, inklusive den här. Om du installerar en uppdatering som släpptes 13 december 2022 (KB5021233) eller senare behöver du inte använda en KIR (Vändning av känt problem) eller en särskild grupprincip för att åtgärda problemet. Om du använder en uppdatering som släpptes före 13 december 2022 och har det här problemet kan du åtgärda det genom att installera och konfigurera de särskilda grupprincip som anges nedan. Det särskilda grupprincipen finns i Datorkonfiguration -> Administrativa mallar -> <Namn på grupprincip som anges nedan>.

Mer information om hur du distribuerar och konfigurerar dessa särskilda Grupprinciper finns i Så här använder du grupprinciper för att distribuera en återställning av kända problem.

Nedladdningar av grupprincip med namn på grupprincip:

Viktigt Du måste installera och konfigurera grupprincip för din version av Windows för att lösa problemet.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft kombinerar nu den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem med den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

Förutsättning:

Välj något av följande baserat på ditt installationsscenario:

 1. För offlineunderhåll av OS-avbildningar:

  Om avbildningen inte har LCU från 22 mars 2022 (KB5011543) eller senare måste du installera den fristående specialuppdateringen från 10 maj 2022 (KB5014032) innan du installerar den här uppdateringen.

 2. För distribution av Windows Server Update Services (WSUS) eller när du installerar det fristående paketet från Microsoft Update Catalog: 

  Om dina enheter inte har LCU från 11 maj 2021 (KB5003173) eller senare måste du installera den särskilda fristående SSU-versionen från 10 augusti 2021 (KB5005260) innan du installerar den här uppdateringen.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatera & säkerhet > Windows Update. I området Valfria uppdateringar som är tillgängliga hittar du länken för att ladda ned och installera uppdateringen.

Windows Update för företag

Nej

Inget. Dessa ändringar inkluderas i nästa säkerhetsuppdatering till den här kanalen.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Instruktioner finns i Microsoft Update Catalog.

Om du vill ta bort LCU

Om du vill ta bort LCU efter installation av det kombinerade SSU- och LCU-paketet använder du kommandoradsalternativet DISM/Remove-Package med LCU-paketnamnet som argument. Du hittar paketnamnet med hjälp av följande kommando: DISM /online /get-packages.

Det går inte att köra Windows Update fristående installationsprogrammet (wusa.exe) med växeln /uninstall på det kombinerade paketet eftersom det kombinerade paketet innehåller SSU. Du kan inte ta bort SSU från systemet efter installationen.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 5018482.  

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i Servicing Stack-uppdateringen kan du ladda ned filinformation för SSU – version 19042.2180, 19043.2180 och 19044.2180

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×