Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2022-07-26

Version:

OS-versioner 19042.1865, 19043.1865 och 19044.1865

22/7/12
VIKTIGT Supporten för Windows Server version 20H2 upphör 9 augusti 2022. Efter den 9 augusti 2022 får dessa enheter inte längre månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringar som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows Server.

Vi fortsätter att underhålla följande utgåvor: Windows 10 Enterprise och Education, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise flera sessioner och Windows 10 på Surface Hub. 

22-05-10
PÅMINNELSE Om du vill uppdatera till en av de nyare versionerna av Windows 10 rekommenderar vi att du använder lämplig KB (Enablement Package KB) (EKB). Om du använder EKB går det snabbare och enklare att uppdatera och kräver en enda omstart. Om du vill hitta EKB för ett visst operativsystem går du till avsnittet Förbättringar och klickar eller trycker på OS-namnet för att expandera det komprimerbara avsnittet.

11/17/20

Mer information om Terminologi för Windows Update finns i artikeln om typer av Windows-uppdateringar och de månatliga kvalitetsuppdateringstyperna. En översikt över Windows 10 version 20H2 finns på sidan uppdateringshistorik

ObserveraFölj @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på hälsoinstrumentpanelen för Windows-versioner.

 Översikt

 • Nya! Ger dig möjlighet att få viktiga meddelanden när fokusstöd är aktiverat. Fokusstöd är som ett stör ej-läge som döljer meddelanden.

 • Åtgärdar ett problem som gör att vissa dockningsstationer förlorar internetanslutningen när den aktiveras från strömsparläge.

 • Lägger till funktioner som förbättrar operativsystemets uppgraderingsupplevelse. 

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att uppspelning av videoklipp i följd misslyckas i spel som använder DX12.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar vissa spel som använder XAudio API för att spela upp ljudeffekter.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar sökrutans höjd när du använder flera bildskärmar som har olika upplösningar.

 •  Åtgärdar ett problem som hindrar vissa felsökningsverktyg från att öppnas. 

Förbättringar

Obs!: Om du vill visa listan över problem som har åtgärdats klickar eller trycker du på operativsystemets namn för att expandera det komprimerbara avsnittet.

Viktigt!: Använd EKB KB5003791 för att uppdatera till Windows 10 version 21H2.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 20H2.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen. 

Viktigt!: Använd EKB KB5000736 för att uppdatera till Windows 10 version 21H1.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 20H2.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen.

Viktigt!: Använd EKB KB4562830 för att uppdatera till Windows 10 version 20H2.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Nya! Ger dig möjlighet att samtycka till att få viktiga meddelanden när fokusstöd är aktiverat.

 • Nya! Återställer funktioner för Windows Autopilot-distributionsscenarier som påverkas av säkerhetsbegränsningen för återanvändning av maskinvara. Den här uppdateringen tar bort engångsbegränsningen för självdistribueringsläge (SDM) och företablering (PP). Den här uppdateringen återaktivera även alla UPN-bildskärmar (User Principal Name) i användardrivna UDM-distributioner (mode) för godkända tillverkare.

 • Minskar mängden resurskonkurrering i IOPS-scenarier (high input/output operations per sekund) som har många trådar som slåss om en enda fil.

 • Förbättrar tillförlitligheten för en snabbåterställning efter en OS-uppgradering.

 • Åtgärdar ett problem som gör att loggningskanalen för klientbegränsningar inte är tillgänglig om du tar bort språkpaketet för en-US.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar vissa felsökningsverktyg från att öppnas.

 • Uppdateringar cmdleten Remove-Item för att interagera korrekt med Microsoft OneDrive-mappar.

 • Åtgärdar ett problem som gör att vissa dockningsstationer förlorar internetanslutningen när den aktiveras från strömsparläge.

 • Lägger till funktioner som cachelagrar ytterligare ljudslutpunktsinformation för att förbättra operativsystemets uppgraderingsupplevelse.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att uppspelning av videoklipp i följd misslyckas i spel som använder DX12.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar vissa spel som använder XAudio API för att spela upp ljudeffekter.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar portmappningskonflikter för behållare.

 • Åtgärdar ett problem som gör att kodintegritet fortsätter att lita på en fil efter att filen har ändrats.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Windows slutar fungera när du aktiverar Windows Defender programkontroll med funktionen Intelligent Security Graph aktiverad.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar sökrutans höjd när du använder flera bildskärmar som har olika upplösningar som mätta punkter per tum (DPI).

 • Åtgärdar ett problem som hindrar Storage Migration Service (SMS) från att slutföra lager på servrar som har många resurser. Felhändelse 2509 för systemloggar i Microsoft-Windows-StorageMigrationService/Admin-kanalen (ErrorId=-2146233088/ErrorMessage="Ogiltigt tabell-id").

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows-profiltjänsten misslyckas sporadiskt. Felet kan uppstå när du loggar in. Felmeddelandet är "gpsvc-tjänsten kunde inte logga in. Åtkomst nekad".

 • Åtgärdar ett känt problem som påverkar Universell Windows-plattform-appar (UWP). De här apparna kanske inte öppnas på enheter som du har återställt. Detta omfattar återställningar för hantering av mobila enheter (MDM), till exempel Återställ den här datorn, Snabbåterställning och Autopilot-återställning.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara de nya uppdateringarna i det här paketet ned och installeras på enheten.

Windows 10 Servicing Stack-uppdatering – 19042.1852, 19043.1852 och 19044.1852

Den här uppdateringen innebär kvalitetsförbättringar av tjänststacken, som är den komponent som installerar Windows-uppdateringar. Servicing stack-uppdateringar (SSU) säkerställer att du har en robust och tillförlitlig servicing stack så att dina enheter kan ta emot och installera Microsoft-uppdateringar.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

Enheter med Windows-installationer som skapats från anpassade offlinemedia eller en anpassad ISO-avbildning kan ha Microsoft Edge (äldre version) som tagits bort av den här uppdateringen, men inte automatiskt ersatts av nya Microsoft Edge. Det här problemet uppstår bara när anpassade offlinemedia eller ISO-avbildningar skapas genom att slipstreaming den här uppdateringen till avbildningen utan att först ha installerat den fristående Servicing Stack-uppdateringen (SSU) som släpptes 29 mars 2021 eller senare.

Observera Enheter som ansluter direkt till Windows Update för att ta emot uppdateringar påverkas inte. Detta omfattar enheter som använder Windows Update för företag. Alla enheter som ansluter till Windows Update ska alltid få de senaste versionerna av SSU och den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) utan några extra steg.

Undvik det här problemet genom att först slipstreama SSU-paketet som släpptes 29 mars 2021 eller senare till det anpassade offlinemediet eller ISO-avbildningen innan du slipstreamar LCU. För att göra detta med de kombinerade SSU- och LCU-paketen som nu används för Windows 10 version 20H2 och Windows 10 version 2004 måste du extrahera SSU:et från det kombinerade paketet. Använd följande steg för att extrahera SSU-paketet:

 1. Extrahera cab-filen från msu via den här kommandoraden (med paketet för KB5000842 som exempel): expandera Windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <destinationssökväg>

 2. Extrahera SSU från den tidigare extraherade cab-filen via den här kommandoraden: expandera sökvägen Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* <destinationssökväg>

 3. Du kommer sedan att ha SSU-cab-filen i det här exemplet med namnet SSU-19041.903-x64.cab. Slipstreama den här filen till offlinebilden först och sedan till LCU.

Om du redan har stött på det här problemet genom att installera operativsystemet med hjälp av berörda anpassade media kan du åtgärda det genom att direkt installera nya Microsoft Edge. Om du behöver distribuera de nya Microsoft Edge för företag kan du läsa Ladda ned och distribuera Microsoft Edge för företag.

När du har installerat uppdateringen från 21 juni 2021 (KB5003690) kan vissa enheter inte installera nya uppdateringar, till exempel uppdateringarna från 6 juli 2021 (KB5004945) eller senare. Felmeddelandet "PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING" visas.

Mer information och en lösning finns i KB5005322.

När du har installerat den här uppdateringen kan flikarna i IE-läge i Microsoft Edge sluta svara när en webbplats visar en modal dialogruta. En modal dialogruta är ett formulär eller en dialogruta som kräver att användaren svarar innan han eller hon fortsätter eller interagerar med andra delar av webbsidan eller appen.

Utvecklaranteckning Webbplatser som påverkas av det här problemet anropar window.focus.

Det här problemet åtgärdas i KB5016688. Om du inte vill installera den här versionen kan du läsa anvisningarna nedan.

Det här problemet löstes med hjälp av KIR (Known Issue Rollback). Observera att det kan ta upp till 24 timmar för lösningen att automatiskt spridas till konsumentenheter och icke-hanterade företagsenheter. Om du startar Windows enhet kan upplösningen tillämpas på enheten snabbare. För företagshanterade enheter som har installerat en berörd uppdatering och stött på det här problemet kan du lösa det genom att installera och konfigurera den särskilda Grupprincip som anges nedan. Mer information om hur du distribuerar och konfigurerar dessa särskilda Grupprinciper finns i Så här använder du Grupprinciper för att distribuera en Återställning av kända problem

Nedladdningar av en Grupprincip med namnet på Grupprincipen: 

Viktigt Du måste installera och konfigurera Grupprincipen för din version av Windows för att lösa problemet.

Microsoft har fått rapporter om problem som påverkar vissa utskriftsenheter efter installationen av den här uppdateringen. Symptom som observerats kan vara dubbletter av skrivare som är installerade på en enhet (vanligtvis med ett liknande namn och suffixet "Copy1") och program som refererar till skrivaren med ett specifikt namn kan inte skrivas ut.

Normal skrivaranvändning kan avbrytas, vilket resulterar i att utskriftsåtgärder misslyckas.

Det här problemet åtgärdas i KB5016616.

När du har installerat uppdateringarna som släpptes den 28 juni 2022 eller senare kan Inmatningsindikatorn och Språkfältet eventuellt inte visas i meddelandefältet. Meddelandefältet finns normalt till höger i aktivitetsfältet. Enheter som påverkas har mer än ett språk installerat. Inmatningsindikatorn och Språkfältet används för att växla mellan inmatnings- eller tangentbordsspråk på Windows-enheter och används särskilt för språk som använder IME (Input Method Editor).

Det här problemet åtgärdas i KB5016616. Om du använder en uppdatering som släpptes före den 9 augusti 2022, se nedan.

Det här problemet åtgärdas med hjälp av en Återställning av kända problem (KIR). Observera att det kan ta upp till 24 timmar innan KIR sprids automatiskt till konsumentenheter och icke-hanterade företagsenheter. Om du startar Windows enhet kan KIR tillämpas på enheten snabbare. För företagshanterade enheter som har installerat en berörd uppdatering och stött på det här problemet kan du åtgärda det genom att installera och konfigurera en särskild grupprincip. Det särskilda grupprincipen finns i Datorkonfiguration > Administrativa mallar > <Namn på grupprincip som anges nedan>. Information om hur du distribuerar och konfigurerar denna särskilda grupprincip finns iSå här använder du en grupprincip för att distribuera en återställning av kända problem.

Nedladdningar av grupprincip med namn på grupprincip:

Viktigt Du måste installera och konfigurera grupprincipen för din version av Windows för att åtgärda problemet.

När du har installerat den här uppdateringen kanske XPS Viewer inte kan öppna XML Paper Specification-dokument (XPS) på vissa icke-engelska språk, inklusive vissa teckenkodningar för japanska och kinesiska. Det här problemet påverkar både XPS-filer (XML Paper Specification) och OXPS-filer (Open XML Paper Specification). När du stöter på det här problemet kan du få felmeddelandet "Den här sidan kan inte visas" i XPS Viewer eller så kan den sluta svara och ha hög CPU-användning med kontinuerligt ökande minnesanvändning. Om XPS Viewer inte stängs när felet uppstår kan det nå upp till 2,5 GB minnesanvändning innan det stängs oväntat.

Det här problemet påverkar inte de flesta hemanvändare. Visningsprogrammet för XPS installeras inte längre som standard från och med Windows 10 version 1803 och måste installeras manuellt.

Det här problemet åtgärdas i KB5017380.

När du har installerat den här uppdateringen kan vissa Windows-enheter ha problem med att ljudet inte fungerar. Vissa Windows-enheter som påverkas kanske inte har något ljud, men andra Windows-enheter som påverkas kanske bara har problem på vissa portar, vissa ljudenheter eller endast i vissa program. De flesta ljudenhetsdrivrutiner har inställningen "ljudförbättringar" inaktiverad innan du installerar den här uppdateringen eller så har drivrutinen för ljudenheten problem med funktionen "ljudförbättringar".

Det här problemet kan åtgärdas på olika sätt beroende på dina symptom och om du redan har installerat uppdateringen. Se det kända problemet i Windows-versionens hälsa om du vill ha anvisningar för att förhindra och minimera problemet.

Det här problemet åtgärdas med hjälp av en Återställning av kända problem (KIR). Det här KIR förhindrar problemet på Windows-enheter som inte har installerat KB5015878,  men som inte påverkar enheter som redan påverkas av det här kända problemet. Observera att det kan ta upp till 24 timmar för KIR att automatiskt spridas till konsumentenheter och icke-hanterade företagsenheter. Om du startar Windows enhet kan KIR tillämpas på enheten snabbare. För företagshanterade enheter som har installerat en berörd uppdatering och stött på det här problemet kan du åtgärda det genom att installera och konfigurera en särskild grupprincip. Det särskilda grupprincipen finns i Datorkonfiguration > Administrativa mallar> <Grupprincipens namn som anges nedan>. Information om hur du distribuerar och konfigurerar denna särskilda grupprincip finns i Så här använder du Grupprincip för att distribuera en återställning av kända problem.

Nedladdningar av grupprincip med namn på grupprincip:

Viktigt Du måste installera och konfigurera grupprincip för din version av Windows för att lösa problemet.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft kombinerar nu den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem med den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

Förutsättning:

Välj något av följande baserat på ditt installationsscenario:

 1. För offlineunderhåll av OS-avbildningar:

  Om avbildningen inte har LCU från 22 mars 2022 (KB5011543) eller senare måste du installera den fristående specialuppdateringen från 10 maj 2022 (KB5014032) innan du installerar den här uppdateringen.

 2. För distribution av Windows Server Update Services (WSUS) eller när du installerar det fristående paketet från Microsoft Update Catalog: 

  Om dina enheter inte har LCU från 11 maj 2021 (KB5003173) eller senare måste du installera den särskilda fristående SSU-versionen från 10 augusti 2021 (KB5005260) innan du installerar den här uppdateringen.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatera & säkerhet > Windows Update. I området Valfria uppdateringar som är tillgängliga hittar du länken för att ladda ned och installera uppdateringen.

Windows Update för företag

Nej

Inget. Dessa ändringar inkluderas i nästa säkerhetsuppdatering till den här kanalen.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Instruktioner finns i Microsoft Update Catalog.

Om du vill ta bort LCU

Om du vill ta bort LCU efter installation av det kombinerade SSU- och LCU-paketet använder du kommandoradsalternativet DISM/Remove-Package med LCU-paketnamnet som argument. Du hittar paketnamnet med hjälp av följande kommando: DISM /online /get-packages.

Det går inte att köra Windows Update fristående installationsprogrammet (wusa.exe) med växeln /uninstall på det kombinerade paketet eftersom det kombinerade paketet innehåller SSU. Du kan inte ta bort SSU från systemet efter installationen.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 5015878.  

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i Servicing Stack-uppdateringen kan du ladda ned filinformation för SSU – version 19042.1852, 19043.1852 och 19044.1852

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

GÅ MED I MICROSOFT 365 INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×