Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2022-06-28

Version:

OS-versioner 19042.1806, 19043.1806 och 19044.1806

22/05/26
PÅMINNELSE Windows 10 version 20H2 upphörde 10 maj 2022 för enheter som kör utgåvorna Home, Pro, Pro Education och Pro for Workstations. Efter den 10 maj 2022 får dessa enheter inte längre månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringar som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10 eller Windows 11. 

Vi fortsätter att underhålla följande utgåvor: Windows 10 Enterprise och Education, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise flera sessioner, Windows 10 på Surface Hub och Windows Server version 20H2.

22-05-10
PÅMINNELSE Om du vill uppdatera till en av de nyare versionerna av Windows 10 rekommenderar vi att du använder lämplig KB (Enablement Package KB) (EKB). Om du använder EKB går det snabbare och enklare att uppdatera och kräver en enda omstart. Om du vill hitta EKB för ett visst operativsystem går du till avsnittet Förbättringar och klickar eller trycker på OS-namnet för att expandera det komprimerbara avsnittet.

11/17/20

Mer information om Terminologi för Windows Update finns i artikeln om typer av Windows-uppdateringar och de månatliga kvalitetsuppdateringstyperna. En översikt över Windows 10 version 20H2 finns på sidan uppdateringshistorik

ObserveraFölj @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på hälsoinstrumentpanelen för Windows-versioner.

 Översikt

 • Åtgärdar ett problem som hindrar Pashto-språket från att visas i språklistan.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar pekplattans område som svarar på ett högerklick (högerklickszonen).

 • Åtgärdar ett känt problem som kan hindra dig från att använda funktionen Wi-Fi surfpunkt. 

 • Åtgärdar ett känt problem som kan hindra appen Klipp & skissa från att ta en skärmbild eller öppna den med kortkommandot (Windows-tangenten + Skift + S).

Förbättringar

Obs!: Om du vill visa listan över problem som har åtgärdats klickar eller trycker du på operativsystemets namn för att expandera det komprimerbara avsnittet.

Viktigt!: Använd EKB KB5003791 för att uppdatera till Windows 10 version 21H2.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows Server version 20H2.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar enheter som är registrerade i Uppdateringsefterlevnad och som har installerat icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar i April 2022 för Windows eller senare. Mer information finns i Övervaka Windows Uppdateringar med uppdateringsefterlevnad. Enheter som är registrerade i andra konfigurationsprogram för windows-diagnostikdataprocessor eller som har en kombinerad registrering med något av dessa program och Uppdateringsefterlevnad påverkas inte.

 • Åtgärdar ett problem med minnesläcka i IEMode.

 • Nya! Vi presenterar följande funktioner för utskrift och sökning:

  • Stöd för IPP via USB – Microsoft har stöd för Internet Print Protocol (IPP) för nätverksskrivare från och med 2018 med utgivningen av Windows 10 version 1809. Vi utökar nu IPP-stödet till USB-skrivare.

  • PSA-API:er (Print Support App) – Med PSA-ramverket kan skrivartillverkare utöka skrivarfunktionerna och användarupplevelsen. Mer information finns i Designguide för utskrift av supportappar.

  • PIN-skyddad utskrift för IPP och Universell utskrift – standarddialogrutor för utskrift innehåller nu ett användargränssnitt för att ange en PIN-kod.

  • eSCL Mopria Scan protocol - Windows stöder nu eSCL Mopria Scan-protokollet. Den kan användas med Mopria-certifierade skannerenheter.

Viktigt!: Använd EKB KB5000736 för att uppdatera till Windows 10 version 21H1.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows Server version 20H2.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar enheter som är registrerade i Uppdateringsefterlevnad och som har installerat icke-säkerhetsrelaterade uppdateringar i April 2022 för Windows eller senare. Mer information finns i Övervaka Windows Uppdateringar med uppdateringsefterlevnad. Enheter som är registrerade i andra konfigurationsprogram för windows-diagnostikdataprocessor eller som har en kombinerad registrering med något av dessa program och Uppdateringsefterlevnad påverkas inte.

Viktigt!: Använd EKB KB4562830 för att uppdatera till Windows 10 version 20H2.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Nya! Lägger till IP-adressgranskning för inkommande WinRM-anslutningar (Windows Remote Management) i säkerhetshändelse 4262 och WinRM-händelse 91. Detta åtgärdar ett problem som gör att det inte går att logga käll-IP-adressen och datornamnet för en PowerShell-fjärranslutning.

 • Nya! Lägger till SMB-omdirigering (Server Message Block) (RDR) specifik FSCTL-kod (File System Control) FSCTL_LMR_QUERY_INFO.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar tjänsten Molnurklipp och förhindrar synkronisering mellan datorer efter en tids inaktivitet.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar Pashto-språket från att visas i språklistan.

 • Aktiverar InternetExplorerModeEnableSavePageAs grupprincip. Mer information finns i Dokumentation om webbläsarprinciper i Microsoft Edge.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar pekplattans område som svarar på ett högerklick (högerklickszonen). Mer information finns i Högerklicka på zon

 • Åtgärdar ett problem som påverkar vissa certifikatkedjor till rotcertifikatutfärdare som är medlemmar i Microsoft Root Certification Program. För dessa certifikat kan certifikatkedjans status vara "Certifikatet återkallades av certifikatutfärdare".

 • Åtgärdar ett problem som leder till falskt negativt när du kör skript medan Windows Defender WDAC (Application Control) är aktiverat. Det kan göra att AppLocker-händelser 8029, 8028 eller 8037 visas i loggen när de inte ska det.

 • Åtgärdar ett problem som förhindrar användning av EFS-filer (Encrypted File System) via en webbaserad WebDAV-anslutning (Distributed Authoring and Versionsing).

 • Åtgärdar ett problem som gör att en domänkontrollant felaktigt skriver KDC-händelse 21 i systemhändelseloggen. Detta inträffar när KDC framgångsrikt bearbetar en Kerberos Public Key Cryptography för PKINIT-autentiseringsbegäran (Initial Authentication) med ett självsignerat certifikat för nyckelförtroendescenarier (Windows Hello för företag och enhetsautentisering).

 • Åtgärdar ett problem som gör att konfigurationstjänstleverantören LocalUsersAndGroups misslyckas när du ändrar den inbyggda administratörsgruppen. Det här problemet uppstår om det lokala administratörskontot inte anges i medlemskapslistan när du utför en ersättningsåtgärd.

 • Åtgärdar ett problem som gör att felaktiga XML-indata kan orsaka ett fel i DeviceEnroller.exe. Det förhindrar att csp:er levereras till enheten tills du startar om enheten eller korrigerar XML-koden.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft NTLM-autentisering med externt förtroende misslyckas. Det här problemet inträffar när en domänkontrollant som innehåller autentiseringsbegäran från 11 januari 2022 eller senare Windows Update-tjänster inte finns i en rotdomän och inte har rollen Global katalog. De åtgärder som påverkas kan logga följande fel:

  • Säkerhetsdatabasen har inte startats.

  • Domänen var i fel tillstånd för att utföra säkerhetsåtgärden.

  • 0xc00000dd (STATUS_INVALID_DOMAIN_STATE).

 • Åtgärdar ett känt problem som kan hindra dig från att använda funktionen Wi-Fi surfpunkt. När du försöker använda surfpunktsfunktionen kan värdenheten förlora anslutningen till Internet när en klientenhet har anslutit.

 • Åtgärdar ett känt problem som kan hindra appen Klipp & skissa från att ta en skärmbild eller öppna den med kortkommandot (Windows-tangenten + Skift + S). Det här problemet uppstår efter installation av uppdateringarna från 8 februari 2022 och senare.

 • Åtgärdar ett problem med minnesläcka i IE-läge.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara de nya uppdateringarna i det här paketet ned och installeras på enheten.

Windows 10 servicing stack-uppdatering – 19042.1790, 19043.1790 och 19044.1790

Den här uppdateringen innebär kvalitetsförbättringar av tjänststacken, som är den komponent som installerar Windows-uppdateringar. Servicing stack-uppdateringar (SSU) säkerställer att du har en robust och tillförlitlig servicing stack så att dina enheter kan ta emot och installera Microsoft-uppdateringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som hindrar en förinstallerad app från att fungera som förväntat efter att du installerat en Windows-uppdatering.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

Enheter med Windows-installationer som skapats från anpassade offlinemedia eller en anpassad ISO-avbildning kan ha Microsoft Edge (äldre version) som tagits bort av den här uppdateringen, men inte automatiskt ersatts av nya Microsoft Edge. Det här problemet uppstår bara när anpassade offlinemedia eller ISO-avbildningar skapas genom att slipstreaming den här uppdateringen till avbildningen utan att först ha installerat den fristående Servicing Stack-uppdateringen (SSU) som släpptes 29 mars 2021 eller senare.

Observera Enheter som ansluter direkt till Windows Update för att ta emot uppdateringar påverkas inte. Detta omfattar enheter som använder Windows Update för företag. Alla enheter som ansluter till Windows Update ska alltid få de senaste versionerna av SSU och den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) utan några extra steg.

Undvik det här problemet genom att först slipstreama SSU-paketet som släpptes 29 mars 2021 eller senare till det anpassade offlinemediet eller ISO-avbildningen innan du slipstreamar LCU. För att göra detta med de kombinerade SSU- och LCU-paketen som nu används för Windows 10 version 20H2 och Windows 10 version 2004 måste du extrahera SSU:et från det kombinerade paketet. Använd följande steg för att extrahera SSU-paketet:

 1. Extrahera cab-filen från msu via den här kommandoraden (med paketet för KB5000842 som exempel): expandera Windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <destinationssökväg>

 2. Extrahera SSU från den tidigare extraherade cab-filen via den här kommandoraden: expandera sökvägen Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* <destinationssökväg>

 3. Du kommer sedan att ha SSU-cab-filen i det här exemplet med namnet SSU-19041.903-x64.cab. Slipstreama den här filen till offlinebilden först och sedan till LCU.

Om du redan har stött på det här problemet genom att installera operativsystemet med hjälp av berörda anpassade media kan du åtgärda det genom att direkt installera nya Microsoft Edge. Om du behöver distribuera de nya Microsoft Edge för företag kan du läsa Ladda ned och distribuera Microsoft Edge för företag.

När du har installerat uppdateringen från 21 juni 2021 (KB5003690) kan vissa enheter inte installera nya uppdateringar, till exempel uppdateringarna från 6 juli 2021 (KB5004945) eller senare. Felmeddelandet "PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING" visas.

Mer information och en lösning finns i KB5005322.

När du har installerat den här uppdateringen kan flikarna i IE-läge i Microsoft Edge sluta svara när en webbplats visar en modal dialogruta. En modal dialogruta är ett formulär eller en dialogruta som kräver att användaren svarar innan han eller hon fortsätter eller interagerar med andra delar av webbsidan eller appen.

Utvecklaranteckning Webbplatser som påverkas av det här problemet anropar window.focus.

Det här problemet åtgärdas i KB5016688. Om du inte vill installera den här versionen kan du läsa anvisningarna nedan.

Det här problemet löstes med hjälp av KIR (Known Issue Rollback). Observera att det kan ta upp till 24 timmar för lösningen att automatiskt spridas till konsumentenheter och icke-hanterade företagsenheter. Om du startar Windows enhet kan upplösningen tillämpas på enheten snabbare. För företagshanterade enheter som har installerat en berörd uppdatering och stött på det här problemet kan du lösa det genom att installera och konfigurera den särskilda Grupprincip som anges nedan. Mer information om hur du distribuerar och konfigurerar dessa särskilda Grupprinciper finns i Så här använder du Grupprinciper för att distribuera en Återställning av kända problem

Nedladdningar av en Grupprincip med namnet på Grupprincipen: 

Viktigt Du måste installera och konfigurera Grupprincipen för din version av Windows för att lösa problemet.

När du har installerat uppdateringar som släpptes 14 juni 2022 eller senare kan PowerShell Desired State Configuration (DSC) med en krypterad PSCredential-egenskap misslyckas när autentiseringsuppgifterna på målnoden dekrypteras. Det här felet resulterar i ett lösenordsrelaterat felmeddelande, ungefär som "Lösenordet som anges för den Desired State Configuration resursen <resursnamn> är ogiltigt. Lösenordet kan inte vara null eller tomt."

Observera Det här problemet uppstår inte i miljöer där icke-krypterade PSCredential-egenskaper används.

DSC är en hanteringsplattform i PowerShell som gör det möjligt för administratörer att hantera IT- och utvecklingsinfrastruktur med konfiguration som kod. Det här problemet kommer sannolikt inte att upplevas av hemanvändare av Windows.

Det här problemet åtgärdas i KB5015807.

Microsoft har fått rapporter om problem som påverkar vissa utskriftsenheter efter installationen av den här uppdateringen. Symptom som observerats kan vara dubbletter av skrivare som är installerade på en enhet (vanligtvis med ett liknande namn och suffixet "Copy1") och program som refererar till skrivaren med ett specifikt namn kan inte skrivas ut.

Normal skrivaranvändning kan avbrytas, vilket resulterar i att utskriftsåtgärder misslyckas.

Det här problemet åtgärdas i KB5016616.

När du har installerat uppdateringarna som släpptes den 28 juni 2022 eller senare kan Inmatningsindikatorn och Språkfältet eventuellt inte visas i meddelandefältet. Meddelandefältet finns normalt till höger i aktivitetsfältet. Enheter som påverkas har mer än ett språk installerat. Inmatningsindikatorn och Språkfältet används för att växla mellan inmatnings- eller tangentbordsspråk på Windows-enheter och används särskilt för språk som använder IME (Input Method Editor).

Det här problemet åtgärdas i KB5016616. Om du använder en uppdatering som släpptes före den 9 augusti 2022, se nedan.

Det här problemet åtgärdas med hjälp av en Återställning av kända problem (KIR). Observera att det kan ta upp till 24 timmar innan KIR sprids automatiskt till konsumentenheter och icke-hanterade företagsenheter. Om du startar Windows enhet kan KIR tillämpas på enheten snabbare. För företagshanterade enheter som har installerat en berörd uppdatering och stött på det här problemet kan du åtgärda det genom att installera och konfigurera en särskild grupprincip. Det särskilda grupprincipen finns i Datorkonfiguration > Administrativa mallar > <Namn på grupprincip som anges nedan>. Information om hur du distribuerar och konfigurerar denna särskilda grupprincip finns iSå här använder du en grupprincip för att distribuera en återställning av kända problem.

Nedladdningar av grupprincip med namn på grupprincip:

Viktigt Du måste installera och konfigurera grupprincipen för din version av Windows för att åtgärda problemet.

När du har installerat den här uppdateringen kanske XPS Viewer inte kan öppna XML Paper Specification-dokument (XPS) på vissa icke-engelska språk, inklusive vissa teckenkodningar för japanska och kinesiska. Det här problemet påverkar både XPS-filer (XML Paper Specification) och OXPS-filer (Open XML Paper Specification). När du stöter på det här problemet kan du få felmeddelandet "Den här sidan kan inte visas" i XPS Viewer eller så kan den sluta svara och ha hög CPU-användning med kontinuerligt ökande minnesanvändning. Om XPS Viewer inte stängs när felet uppstår kan det nå upp till 2,5 GB minnesanvändning innan det stängs oväntat.

Det här problemet påverkar inte de flesta hemanvändare. Visningsprogrammet för XPS installeras inte längre som standard från och med Windows 10 version 1803 och måste installeras manuellt.

Det här problemet åtgärdas i KB5017380.

UWP-appar (Universal Windows Platform) kanske inte öppnas på enheter som har genomgått en Windows-enhetsåterställning. Detta omfattar åtgärder som initierades med MDM (Mobile Device Management), till exempel Återställ den här datorn, snabbåterställning och Autopilot-återställning.

UWP-appar som du laddat ned från Microsoft Store påverkas inte. Endast en begränsad uppsättning appar påverkas, till exempel:

 • Appaket med ramverkssamband

 • Appar som etableras för enheten, inte per användarkonto.

De appar som påverkas kan inte öppnas utan felmeddelanden eller andra märkbara symptom. De måste installeras om för att återställa funktionaliteten.

Det här problemet åtgärdas i KB5015878för alla versioner från och med 21 juni 2021 och senare.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft kombinerar nu den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem med den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

Förutsättning:

Välj något av följande baserat på ditt installationsscenario:

 1. För offlineunderhåll av OS-avbildningar:

  Om avbildningen inte har LCU från 22 mars 2022 (KB5011543) eller senare måste du installera den fristående specialuppdateringen från 10 maj 2022 (KB5014032) innan du installerar den här uppdateringen.

 2. För distribution av Windows Server Update Services (WSUS) eller när du installerar det fristående paketet från Microsoft Update Catalog: 

  Om dina enheter inte har LCU från 11 maj 2021 (KB5003173) eller senare måste du installera den särskilda fristående SSU-versionen från 10 augusti 2021 (KB5005260) innan du installerar den här uppdateringen.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatera & säkerhet > Windows Update. I området Valfria uppdateringar som är tillgängliga hittar du länken för att ladda ned och installera uppdateringen.

Windows Update för företag

Nej

Inget. Dessa ändringar inkluderas i nästa säkerhetsuppdatering till den här kanalen.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Instruktioner finns i Microsoft Update Catalog.

Om du vill ta bort LCU

Om du vill ta bort LCU efter installation av det kombinerade SSU- och LCU-paketet använder du kommandoradsalternativet DISM/Remove-Package med LCU-paketnamnet som argument. Du hittar paketnamnet med hjälp av följande kommando: DISM /online /get-packages.

Det går inte att köra Windows Update fristående installationsprogrammet (wusa.exe) med växeln /uninstall på det kombinerade paketet eftersom det kombinerade paketet innehåller SSU. Du kan inte ta bort SSU från systemet efter installationen.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 5014666.  

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i Servicing Stack-uppdateringen kan du ladda ned filinformation för SSU – version 19042.1790, 19043.1790 och 19044.1790

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×