Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2021-06-29

Version:

OS-versionerna 19041.1082, 19042.1082 och 19043.1082

21-06-21
VIKTIGT
Den här versionen innehåller Flash Removal Package. Om du gör den här uppdateringen tas Adobe Flash bort från datorn. Mer information finns i uppdateringen för Adobe Flash Player- supporten för att avsluta.

21-04-13
PÅMINNELSE
Microsoft tog bort Microsoft Edge (äldre version) datorprogrammet som inte stödjer i mars 2021. Den 13 april 2021 installerade vi den nya Microsoft Edge. Mer information finns i Ny Microsoft Edge ersätta Microsoft Edge (äldre version) med tisdagsuppdateringen Windows 10 april. 

11/17/20

Mer information om Windows terminologi för uppdateringar finns i artikeln om olika typer av Windows uppdateringar och typer av kvalitetsuppdatering varje månad. Information om hur du visar andra anteckningar och meddelanden Windows 10 uppdateringshistorik, version 2004.


Obs! Följ @WindowsUpdate att ta reda på när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för information om versionen.

 Översikt

 • Uppdaterar ett problem som kan hindra dig från att öppna PDF-filer med hjälp av Internet Explorer 11 eller appar som använder 64-bitarsversionen av WebBrowser-kontrollen. Dessutom kan en PDF-fil återges som en grå bakgrund när du använder plugin-programmet Adobe Acrobat.

Förbättringar och korrigeringar

Obs!: Om du vill visa en lista över problem som har åtgärdats klickar eller trycker du på namnet på operativsystemet för att expandera avsnittet som går att dölja.

 • Den här uppdateringen innebär kvalitetsförbättringar av tjänststacken, som är den komponent som installerar Windows-uppdateringar. Servicestackuppdateringar (SSU) säkerställer att du har en robust och tillförlitlig servicestack så att dina enheter kan ta emot och installera Microsoft-uppdateringar.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10, version 2004.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10, version 2004.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som kan hindra dig från att öppna PDF-filer med hjälp av Internet Explorer 11 eller appar som använder 64-bitarsversionen av WebBrowser-kontrollen. Dessutom kan en PDF-fil återges som en grå bakgrund när du använder plugin-programmet Adobe Acrobat.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Windows förbättringar av uppdateringen

Microsoft har släppt en uppdatering direkt till Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

När du använder Microsoft IME (Input Method Editor) för att ange Kanji-tecken i en app som automatiskt tillåter inmatning av Furigana-tecken kanske du inte får rätt Furigana-tecken. Du kan behöva ange Furigana-tecknen manuellt.

Obs! De berörda apparna använder funktionen ImmGetCompositionString().

Det här problemet är löst i KB5005101.

Enheter med Windows som skapats från anpassade offlinemedia eller anpassad ISO-avbildning kan ha tagits Microsoft Edge (äldre version) av den här uppdateringen, men inte automatiskt ersatts med det nya Microsoft Edge. Det här problemet uppstår bara när anpassade offlinemedia eller ISO-bilder skapas genom att den här uppdateringen förs över till bilden utan att först ha installerat den fristående servicestackuppdateringen (SSU) som släpptes den 29 mars 2021 eller senare.

Obs! Enheter som ansluter direkt till Windows för att ta emot uppdateringar påverkas inte. Det omfattar enheter som Windows för företag. Alla enheter som ansluter till Windows bör alltid få de senaste versionerna av SSU och senaste kumulativa uppdatering (LCU) utan några extra steg.

För att undvika detta problem ska du först föra över SSU:n som släpptes 29 mars 2021 eller senare till anpassade offlinemedia eller ISO-bilder innan du släpper LCU:n. Om du vill göra detta med de kombinerade SSU- och LCU-paket som nu används för Windows 10, version 20H2 och Windows 10, version 2004, måste du extrahera SSU från det kombinerade paketet. Använd följande steg för att extrahera SSU:

 1. Extrahera caben från msu via den här kommandoraden (använd paketet för KB5000842 som exempel): utöka Windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <destination>

 2. Extrahera SSU från den tidigare extraherade caben via den här kommandoraden: Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* <den>

 3. Då kommer du att ha SSU CAB i det här exemplet som heter SSU-19041.903-x64.cab. Slipstream this file into your offline image first, then the LCU.

Om du redan har stött på det här problemet genom att installera operativsystemet med hjälp av påverkade anpassade media kan du minimera det genom att direkt installera det nya Microsoft Edge. Om du behöver distribuera den nya Microsoft Edge för företag kan du gå till Ladda ned och distribuera Microsoft Edge för företag

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft kombinerar nu den senaste servicestackuppdateringen (SSU) för ditt operativsystem med den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Allmän information om SSUs finns i Servicing Stack updates andServicing Stack Updates (SSU): Frequently Asked Questions.

Förutsättning:

För Windows Server Update Services distribution (WSUS):

 • Installera uppdateringen från 11 maj 2021 (KB5003173)innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen.

För distribution med bildunderhåll och hantering offline (DISM.exe) distribution:

 • Om en bild inte har den kumulativa uppdateringen från den 24 februari 2021 (KB4601382)eller senare, installerar du den kumulativa uppdateringen från den 12 januari 2021 (KB4598481)och uppdateringen från den 11 maj 2021 (KB5003173).

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update

Nej

Se de andra alternativen nedan.

Windows Update för företag

Nej

Inget. Dessa ändringar inkluderas i nästa säkerhetsuppdatering för kanalen.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen för Microsoft Update-katalogen.

WSUS (Windows Server Update Services)

Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Anvisningar finns i Microsoft Update-katalogen.

Om du vill ta bort LCU:n

Om du vill ta bort LCU:n när du har installerat det kombinerade SSU- och LCU-paketet använder du kommandoradsalternativet DISM/Remove-Package med namnet på LCU-paketet som argument. Du kan hitta paketnamnet med hjälp av det här kommandot: DISM /online /get-packages.

Det Windows att köra ett fristående installationsprogram för uppdatering (wusa.exe) med växeln /uninstall på det kombinerade paketet eftersom det kombinerade paketet innehåller SSU. Du kan inte ta bort SSU från systemet efter installationen.

Filinformation

En lista över de filer som tillhandahålls i den här uppdateringen hämtar du filinformationen för kumulativ uppdatering 5004760

För att få en lista över de filer som tillhandahålls för service stack-uppdatering laddar du ned filinformationen för SSU - version 19041.1081, 19042.1081 och 19043.1081. 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×