Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2019-05-29

Version:

OS-version 18362.145

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att anpassade URI-scheman för programprotokollhanterare inte kan starta motsvarande program för lokalt intranät och betrodda platser i Internet Explorer.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar vissa appar från att öppnas när du anger mappomdirigering för AppData-mappen Roaming till en nätverkssökväg.

 • Åtgärdar ett problem som kan inaktivera nattläget vid ändringar av visningsläget.

 • Åtgärdar ett problem som kan förvränga renderingen av spel i helskärmsläge när Microsofts spelfält visas ovanför spelet.

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att ta bort Bluetooth®-kringutrustning från vissa system med specifika Bluetooth-radioenheter.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att händelsen 7600 i händelseloggen för DNS-servern innehåller ett servernamn som inte går att läsa.

 • Åtgärdar ett problem där gästens DPI-värde (punkter per tum) inte matchar värden.

 • Åtgärdar ett problem som kan orsaka att en extern USB-enhet eller ett SD-minneskort tilldelas en felaktig enhet under installationen. Mer information finns i Felet ”Det går inte att uppgradera den här datorn till Windows 10” på en dator med en ansluten USB-enhet eller ett anslutet SD-kort.

 • Åtgärdar ett problem som gör att filresursvittnen inte tar bort SMB-referenser (Server Message Block) vilket gör att servrar till slut slutar godkänna SMB-anslutningar.

 • Åtgärdar ett problem som förhindrar att en URL för ett programprotokoll öppnas när den finns på en intranätsida.

 • Åtgärdar ett problem med BranchCache när den är i läget för distribuerad cache. BranchCache kan använda mer diskutrymme än vad som tilldelats till cachen för ompublicering. För att helt åtgärda problemet ska enheter som har överskridit diskutrymmestilldelningarna tömma BranchCache med kommandot netsh branchcache flush.

 • Åtgärdar ett problem som kan förhindra att vissa Direct3D-program och -spel visas i helskärms läge om skärmens orientering har ändrats från standardvärdet.

 • Åtgärdar ett problem med att skapa en Windows-katalogfil på ett x64-system med hjälp av Windows System Image Manager. Mer information finns i Nyheter i ADK:er och ADK-verktyg.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar en fördröjning vid inläsning av många osignerade DNS-zoner som är relaterade till DNSSEC-funktionen (Domain Name System Security Extensions). Det här problemet inträffar efter att följande registerinställning har konfigurerats:

Sökväg: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Inställning: EnableFastLoadUnsignedZones

Skriv: DWORD-värde: Värdet 1 aktiverar funktionen. Värdet 0 inaktiverar funktionen.

Starta om operativsystemet eller DNS-servern efter att du har ändrat registervärdena.

 • Åtgärdar ett problem som rör IOMMU-virtualisering (minneshanteringsenhet för in-/utdata) med hypervisor-program från tredje part.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

När du öppnar spel som använder antifuskprogramvara från BattlEye kan BattlEye-användargränssnittet eller spelet visa något av följande fel:

 • ”Det gick inte att starta BattlEye-tjänsten.”

 • ”Det gick inte att initiera BattlEye-tjänsten.”

Vissa spel som använder sig av äldre versioner av BattlEye-programvaran är inte kompatibla med Windows 10 version 1903. BattlEye har levererat en uppdaterad korrigering för de spel som är påverkade av problemet.

En aktuell lista med spel som använder programvara från BattlEye finns på www.battleye.com/.

Välj ett eller flera av följande alternativ:

 • Kontrollera att ditt spel är uppdaterat med den senast tillgängliga versionen. Vissa spelplattformar kan validera dina spelfiler och bekräfta att din installation är helt uppdaterad.

 • Starta om ditt system och öppna spelet igen.

 • Avinstallera BattlEye med hjälp av UninstallBE.exe och öppna sedan spelet igen.

 • Avinstallera och installera om ditt spel.

Fler felsökningsalternativ finns på www.battleye.com/support/faq/.

 

Windows Sandbox-miljö kan eventuellt inte startas med felet ”ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)” på enheter där operativsystemets språk har ändrats under uppdateringsprocessen vid installation av Windows 10 version 1903.

Det här problemet åtgärdas i KB4512941.

Tjänsten Remote Access Connection Manager (RASMAN) kan sluta fungera och du kan få felmeddelandet ”0xc0000005” på enheter där nivån för diagnostikdata är manuellt satt till 0 (ej standardinställning). Du kan även få ett fel i avsnittet Program i Windows-loggarnai Loggboken med Händelse-ID 1000 med referenserna “svchost.exe_RasMan” och “rasman.dll”.

Det här felet inträffar bara när en VPN-profil är konfigurerad som en Always On VPN-anslutning (AOVPN) med eller utan enhetstunnel. Detta påverkar inte enbart manuella VPN-profiler eller -anslutningar.

Det här problemet åtgärdas i KB4505903.

Enheter som är anslutna till en domän som är konfigurerad till att använda MIT Kerberos-sfärer kanske inte kan starta eller fortsätter att startas om efter installationen av den här uppdateringen. Enheter som är domänkontrollanter eller domänmedlemmar påverkas.

Kontakta administratören om du är osäker på om din enhet påverkas. Avancerade användare kan kontrollera om den här registernyckeln finns: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms eller för principen ”Definiera kompatibla Kerberos V5-domäninställningar” under Datorkonfiguration -> Principer -> Administrativa mallar > System -> Kerberos.

Det här problemet åtgärdas i KB4512941.

 

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4498523) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4497935

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×