Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2018-08-30

Version:

OS-version 16299.637

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Inga nya operativsystemfunktioner introduceras i den här uppdateringen. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett problem i Microsoft Foundation Class (MFC)-program som gjorde att program ibland flimrade.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att win32kfull.sys slutade fungera (stopp 3B) när journal-hook-åtgärder avbröts eller en fjärrsession kopplades från.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att användare behövde trycka två gånger på Ctrl+Alt+Delete för att avsluta läget med tilldelad åtkomst när automatisk inloggning var aktiverat.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade Device Guard PackageInspector.exe från att inkludera alla filer som krävs för att köra ett program korrekt när kodintegritetspolicyn slutförts.

 • Åtgärdar ett problem som hindrade användare med PIV/CAC-smartkort från att autentiseras i företagsresurser eller som hindrade Windows Hello för företag från att konfigureras vid första inloggningen.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Microsoft Edge slutade fungera efter att en DLL-regel angavs i AppLocker.

 • Åtgärdar ett problem som i vissa fall resulterade i att det inte gick att radera krypterade data från minnet efter att en CAPI-avkryptering slutförts.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Wi-Fi EAP-TTLS (CHAP)-autentisering misslyckades om en användare sparade autentiseringsuppgifterna före en autentisering.

 • Åtgärdar ett problem som orsakade hög CPU-användning på datorer med inbyggda Sierra-bredbandsmoduler vid växling från WLAN till LAN. WWanSvc-tjänsten fortsatte löpande göra anspråk på mer minne tills datorn slutade svara och en svart skärm visades.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att kontrollpunkter som skapats i ett Windows Server 2016-kluster inte kunde tillämpas på nytt. Detta inträffade när virtuella datorer kördes i klusterdelade volymer och felet som visades var ”Det gick inte att läsa från dataströmmen. HRESULT = 0xC00CEE3A.”

 • Åtgärdar ett problem som hindrade Mappomdirigering från att uppdatera en servers UNC-sökväg när sökvägen ändrades på grund av en ändrad miljövariabel (%HOMESHARE% eller %USERNAME%). För att lösa det här problemet sätter du principen för Mappomdirigering till att inte flytta data när sökvägen ändras.

 • Åtgärdar ett problem som krävde att ett lösenord angavs två gånger om du anslöt till en låst enhet via en fjärrskrivbordsanslutning.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att enheter med 802.1x Extensible Authentication Protocol (EAP) aktiverat ibland slutade fungera med stoppkoden ”0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL”. Problemet uppstod när kernelminnespoolen var skadad. Krascher inträffade vanligtvis i nwifi.sys.

 • Tillhandahåller en stabilitetslösning för intern PCIe-uppräkning (Peripheral Component Interconnect Express) och D3-körningstillståndet (RTD3).

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att ett DHCP-alternativ (Dynamic Host Configuration Protocol) kunde tas bort från en reservation efter att DHCP-scopeinställningar ändrats.

 • Åtgärdar ett problem som gjorde att Start-menyn inte kunde öppnas efter att en delvis återställning gjorts på datorn.

 • Utökar nyckelhanteringstjänsten (KMS) till att stöda kommande Windows 10 Enterprise LTSC- och Windows Server-utgåvor. Mer information finns i KB4347075.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

På vissa plattformar (som inte är på engelska) kan följande sträng visas på engelska i stället för på det lokaliserade språket: ”Reading scheduled jobs from file is not supported in this language mode”. Det här felet visas när du försöker läsa in schemalagda jobb som du har skapat och Device Guard är aktiverat.

Microsoft har utvärderat detta och fastställt att sannolikheten för det här problemet är liten och kommer för tillfället inte att tillhandahålla någon lösning för Windows 10 version 1709. 

Om du tror att du berörs av det här problemet får du gärna kontakta Microsoft Support.

När Device Guard är aktiverat kan vissa plattformar som inte är på engelska visa följande strängar på engelska i stället för det lokaliserade språket:

 • "Cannot use '&' or '.' operators to invoke a module scope command across language boundaries."

 • "'Script' resource from 'PSDesiredStateConfiguration' module is not supported when Device Guard is enabled. Please use 'Script' resource published by PSDscResources module from PowerShell Gallery."

Microsoft har utvärderat detta och fastställt att sannolikheten för det här problemet är liten och kommer för tillfället inte att tillhandahålla någon lösning för Windows 10 version 1709. 

Om du tror att du berörs av det här problemet får du gärna kontakta Microsoft Support.

Efter att ha installerat den här uppdateringen kan vissa användare som använder VPN med IKEv2 inte upprätta en VPN-anslutning. Anslutningen misslyckas med felet “Fjärråtkomstfel 809”.

Det här problemet åtgärdas i KB4464217.

När du har installerat den här uppdateringen känner Windows inte längre igen PFX-certifikatet (Personal Information exchange) som användes för att autentisera till en Wi-Fi- eller VPN-anslutning. Det gör att Microsoft Intune tar lång tid att leverera användarprofiler eftersom det inte går att identifiera certifikatet som krävs på enheten.

Det här problemet åtgärdas i KB4464217.

När du har installerat förhandsversion av samlad kvalitetsrelaterad uppdatering från augusti eller 11 september 2018-uppdateringen av .NET Framework kan ett undantag genereras vid instansiering av SqlConnection. Mer information om det här problemet finns i följande artikel på Microsoft Knowledge Base:

4470809 SqlConnection-instansieringsundantag i .NET 4.6 och senare efter uppdateringar för .NET Framework från augusti-september 2018

Det här problemet åtgärdas i KB4480967.

 

Så här hämtar du uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4343893

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×