Code.org och Office 365 Education samarbetar med en kostnads fri och nyskapande lösning för att leverera standardjusterat innehåll i klass rummet. 

Strukturen i OneNote-anteckningsboken för klassen, som är förifylld med Code.org CS Discoveries-kursplanen, hjälper dig att skapa ordning, spara ditt arbete i molnet och enkelt distribuera innehåll till eleverna.

Obs!: Logga in på ditt Office 365 Education-konto på Office.com för att skapa en Code.org klass antecknings bok. 

Skapa en Code.org-anteckningsbok för klassen

 1. Öppna sidan för Code.org-anteckningsbok för klassen här

 2. Välj Skapa en anteckningsbok för klassen.

  Startskärm för att skapa en Code.org-anteckningsbok för klassen

 3. Ge klassen ett namn och välj Nästa.

 4. Välj det CS Discoveries 2018-material du tänker använda i klassen och välj sedan Nästa. Materialet du väljer läses automatiskt in i avsnittet Endast lärare i anteckningsboken för klassen.

  Steg i konfigurationsguiden för att lägga till instruktionsmaterial i en Code.org-anteckningsbok för klassen

 5. Välj de avsnitt du vill ta med i varje elevs anteckningsbok och välj sedan Nästa. (Du kan redigera de här avsnitten senare från OneNote genom att välja fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Hantera anteckningsböcker.)

  Skapa elevavsnitt i Code.org-anteckningsboken för klassen

 6.  Förhandsgranska hur lärar- och elevanteckningsböckerna ser ut och välj sedan Skapa.

Utforska strukturen hos Code.org-anteckningsboken

Varje anteckningsbok innehåller:

 • Ett innehållsbibliotek: Här kan lärare dela kursmaterial som är skrivskyddat för eleverna och som klassen kan använda som referens.

 • En samarbetsyta: Här kan lärare och elever arbeta tillsammans. Området Endast lärare är privat bara för dig.

 • En privat arbetsyta för varje elev: Här kan du skapa avsnitt för elever så att de kan skriva anteckningar, arbeta med läxor som du tilldelat och mycket mer.

Du har också möjlighet att skapa avsnittsgruppen Endast lärare i anteckningsboken, där eleverna inte har tillgång till dina anteckningar och ditt arbete med kursplanen. 

Kopiera innehåll från avsnittsgruppen Endast lärare till innehållsbiblioteket:

 1. Högerklicka på en sida eller ett avsnitt.

 2. Välj Flytta eller Kopiera.

 3. Välj ett mål i anteckningsbokens innehållsbibliotek.

 4. Välj Kopiera. Innehållet kopieras då från avsnittsgruppen Endast lärare till innehållsbiblioteket där eleverna kan komma åt, men inte redigera, materialet.  

Distribuera sidor till elevers privata arbetsytor:

Läxor, test och annat innehåll som eleverna kan arbeta med privat kan distribueras till angivna avsnitt i deras arbetsytor.

 1. Gå till den sida i innehållsbiblioteket som du vill distribuera till eleverna.

 2. Välj fliken Anteckningsbok för klassen och sedan Distribuera sida.

 3. Välj det avsnitt i elevernas anteckningsbok som du vill att sidan ska kopieras till.

Mer information:

Distribuera sidor och avsnitt i Anteckningsbok för klassen

Metodtips för synkronisering i Anteckningsbok för klassen

Granska elevarbeten i Anteckningsbok för klassen

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×