Åtgärda långsam synkronisering och fördröjningar vid distribution av sidor i Anteckningsbok för klassen

Varje gång du distribuerar nya sidor från innehållsbiblioteket så synkroniserar Anteckningsbok för klassen dessa data till alla elevers anteckningsböcker med din Internetanslutning. Alla ändringar i en Anteckningsbok för klassen som görs medan du inte är ansluten till Internet synkroniseras automatiskt när du är online igen. Stora filer som PDF-filer kräver mer bandbredd och tar längre tid att synkronisera mellan alla elevernas anteckningsböcker och alla enheter.

Om du märker att det tar längre tid än normalt att synkronisera när du lägger till eller distribuerar innehåll i Anteckningsbok för klassen kan du använda de här rekommendationerna för att åtgärda problemet.

 

Obs!: Om du använder en OneNote 2016 kontrollerar du att du har installerat de senaste uppdateringarna innandu provar de här felsökningarna.

Steg ett: Installera tillägget Anteckningsbok för klassen eller uppdatera till den senaste versionen av Anteckningsbok för klassen för OneNote 2016 eller 2013

Obs! Om du använder Anteckningsbok för klassen i OneNote för Mac, OneNote för webben eller OneNote för Windows 10 ingår Anteckningsbok för klassen automatiskt och du behöver inte ladda ned eller uppdatera ett tillägg.

Se efter om du har den senaste versionen av tillägget Anteckningsbok för klassen här.

Steg två: Minska PDF-filer och filutskrifter i Anteckningsbok för klassen

PDF-filer eller andra dokument som infogats i Anteckningsbok för klassen i OneNote med funktionen för filutskrift eller skrivardrivrutinen kan göra synkroniseringsprocessen långsammare på grund av storleken. Du kan lösa problemet genom att använda något av dessa alternativ.

 • Infoga en hyperlänk i filen eller infoga filen som en bilaga i stället.

 • Ladda upp filen till OneDrive för företag innan du lägger till den i en OneNote-sida. Gå till OneDrive och logga in med e-postadressen och lösenordet för ditt skolkonto. Välj Ladda upp och välj sedan filen du vill ladda upp. Du infogar filen i sidan genom att välja den i OneDrive-mappen i Utforskaren.

 • Om det går, försök skriva eller klistra in material direkt i en sida i Anteckningsbok för klassen.

 • Använd optimeringsverktyget OneNote atttrimma extra data från PDF-filer och möjliggör snabbare synkronisering. Obs! Det här verktyget kan minska detaljer i skanningar av dålig kvalitet, så du kanske vill testa det först på en anteckningsbokskopia som du inte behöver för klassen.

Steg tre: Använd rekommendationer för synkronisering

 • Distribuera åhörarkopior och uppgifter med verktyget Distribuera sida i Anteckningsbok för klassen och förenkla distribueringen av innehåll till enskilda elever eller grupper av elever.

 • Distribuera material till elever efter eller innan lektioner så att eleverna kan synkronisera ändringar hemma.

 • Distribuera bara de PDF-filer du behöver för dagens lektioner från innehållsbiblioteket så att elevernas enheter synkroniserar snabbt.

 • Synkronisera Anteckningsbok för klassen manuellt när du distribuerat nya material för att snabba upp synkroniseringsprocessen. Högerklicka på anteckningsbokens namn och välj Synkronisera den här anteckningsboken för att synkronisera. Be eleverna synkronisera manuellt när de öppnar appen hemma, avslutar hemuppgifter eller innan lektioner börjar.

 • Stäng alla anteckningsböcker du eller eleverna inte använder för tillfället. Du gör detta genom att högerklicka på anteckningsboken och välja Stäng den här anteckningsboken.

 • Inaktivera Synkronisera bifogade filer automatiskt på din iPad genom att gå till sidan Synkronisera i OneNote-inställningarna. Allt innehåll som text och pennanteckningar kommer fortfarande att synkroniseras automatiskt, men OneNote-sidor med formaterat innehåll som bilder och PDF-filer synkroniseras inte förrän du besöker sidan. Efter det börjar sidan du besökte att synkroniseras automatiskt. 

  Inaktivera automatisk synkronisering i OneNote-inställningarna för iPad.

Relaterade ämnen

Åtgärda problem med synkroniseringen i OneNote

Ytterligare resurser för lärare

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×