Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Data för arbetsbelastning i Insights Premium för Utbildning

Få en helhetsbild av elevernas produktivitet, kapacitet och balans mellan inlärningsaktiviteter i Teams och livet utanför onlineklassrummet. Genom att förstå elevernas arbetsbelastning kan du göra justeringar vid behov.

Organisationsnivåer 

Precis som i instrumentpanelens översiktkan du justera datavyn för arbetsbelastningar till att inkludera olika nivåer i utbildningsorganisationen:

 • Organisation: Alla skolor eller institutioner i din utbildningsorganisation

 • Skola: Data från en viss skola

 • Betyg: Data från en betygsnivå

 • Klass: Data från en viss klass

Instrumentpanel för Arbetsbelastningsdata i Insikter

Välj tidsperiod och aktivitet

Tidsfilter: Välj för att öppna en listruta med ytterligare alternativ för tidsramar.

Välj Anpassat intervall om du vill ange egna datum inom en tidsram på upp till 60 dagar. Tidsramar kan börja så långt tillbaka som i början av läsåret, enligt SDS

Obs!: Data i procent beräknas endast för elever i deltagarlistan den sista dagen i en tidsperiod som du väljer. Om det inte finns några deltagardata för den valda tidsperioden kan standardtiden ändras.

Aktivitet: Du kan visa alla aktiviteter som standard eller öka detaljnivån och välja en specifik aktivitet:

 • Möten: Närvaro och tid på möten

 • Kommunikation: Lägga till inlägg, svar och reaktioner i kanaler

 • Filer: Öppna filer i kanaler

 • Uppgifter: Öppna och skicka in uppgifter

 • OneNote: Öppna och skicka innehåll via OneNote

 • Reflektera : Svarar till Reflektera incheckningar

nedrullningsmeny med tidsramar som du kan välja för att visa data funktionen alla aktiviteter

Läsa instrumentpanelen för arbetsbelastning:

Genomsnittligt aktiva elever per timme graph:

 • Gula staplar i diagrammet representerar data som samlas in under tysta timmar – kl. 20.00 till 07.00 när elever var aktiva i en klassgrupp utanför inlärningstid.

 • Blå staplar återspeglar data som samlas in under inlärningstid.

 • Y-axeln representerar procentandelen aktiva elever enligt det valda filtret, dividerat med timmar. ​

Aktiva elever varje graph:

 • Precis som i stapel-diagrammet för timaktivitet visar diagrammet Aktiva elever varje dag procentandel av elevaktiviteten, men här tittar du på elevaktivitet per dag under den valda tidsperioden.

Diagram över arbetsbelastning i Insikter

Linjediagram i Insikter som visar den dagliga elevaktiviteten i Teams

Läs mer

Komma igång med Reflektera i Teams

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×