Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

Den här artikeln täcker felkoder som genereras av Enhetshanteraren i Windows. Du kom förmodligen till den här artikeln därför att Enhetshanteraren eller ett annat verktyg som DXDiag rapporterat ett fel, och du vet inte hur du ska lösa det. I den här artikeln hjälper vi dig att hitta felkoden och ger förslag på hur du kan rätta till felet.

Allmänna problem i enhetshanteraren beskrivs i följande artiklar:

För problem med specifika enhetstyper, se även följande artiklar:

Prova dessa steg först

Prova först någon av följande vanliga lösningar för att åtgärda felet:

För Windows 7 och 8.1: Hitta och åtgärda enhets- och hårdvaruproblem

För Windows 10, se ”Uppdatera drivrutinen” nedan.

Uppdatera enhetens drivrutin med Windows Update

Uppdatera enhetens drivrutin för hårdvaran med Windows Update.


Uppdaterade enhetens drivrutin från leverantörens webbplats

Uppdatera enhetens drivrutin från leverantörens webbplats. Följ deras installations- eller uppdateringsinstruktioner.

 • Besök datortillverkarens webbplats om enheten var förinstallerad på datorn.

 • Besök datortillverkarens webbplats om enheten var förinstallerad på datorn vid inköpet.

 • Besök enhetstillverkarens webbplats om enheten var förinstallerad på datorn och datortillverkaren inte har en uppdaterad drivrutin för enheten.

Obs! Säkerställ att drivrutinerna som installeras är kompatibla med din nuvarande Windows-version och plattform.

Felkoder i Enhetshanteraren

Om stegen ovan inte hjälper dig att åtgärda problemet eller inte var tillgängliga, kan du hitta felkoden i nedanstående tabell och följa de rekommenderade lösningarna för denna felkod. Du kan också klicka på den specifika felkoden för att få mer detaljerad information.

Obs! Denna artikel innehåller inte alla felkoder som genereras av Enhetshanteraren. Om du får en felkod som inte finns i listan kan du kontakta hårdvaruleverantörens tekniska support eller Microsoft Support för att få hjälp.

Så här hittar du felkoden i Enhetshanteraren

 

 1. I Enhetshanteraren dubbelklickar du på enhetstypen där problemet finns.

 2. Högerklicka på den enhet där problemet finns och klicka sedan på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper öppnas. Felkoden visas under Enhetsstatus i dialogrutan.

Felkoder och deras lösningar

Orsak

Det finns inga drivrutiner för enheten installerade på datorn, eller också är drivrutinerna inte konfigurerade som de ska.

Rekommenderad lösning

Uppdatera drivrutinen

Klicka på fliken Drivrutin i dialogrutan Egenskaper för enheten och klicka sedan på Uppdatera drivrutin så startas guiden Uppdatera maskinvara. Följ instruktionerna för att installera drivrutinen. Mer information finns i maskinvarudokumentationen.

Obs! Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen. Drivrutinen kanske är inbyggd i Windows eller också används fortfarande drivrutinsfilerna som installerades när du senast konfigurerade enheten. Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Fullständigt felmeddelande

"Drivrutinen för enheten kan vara felaktig, eller systemet har inte tillräckligt med minne eller resurser. (Kod 3)"

Orsak

Drivrutinen för enheten kan vara felaktig eller så håller minnet på att ta slut. Systemet har inte tillräckligt med minne och ytterligare minne kan behöva frigöras eller läggas till.

Rekommenderade lösningar

Stäng några program

Om datorn inte har tillräckligt mycket minne för att köra enheten kan du stänga några program, så att mer minne blir tillgängligt. Du kan också kontrollera minne och systemresurser och inställningarna för det virtuella minnet.

 • Du kontrollerar minne och systemresurser genom att öppna Aktivitetshanteraren. Tryck på CTRL+ALT+DELETE, och klicka sedan på Aktivitetshanteraren.

 • För att kontrollera inställningarna för det virtuella minnet öppnar du dialogrutan Systemegenskaper, klickar på fliken Avancerat och klickar sedan på Inställningar i området Prestanda.

Avinstallera och installera om drivrutinen

Drivrutinen kanske är skadad. Avinstallera drivrutinen från Enhetshanteraren och sök efter ny maskinvara för att installera drivrutinen igen.

 1. I enhetens dialogruta Egenskaper klickar du på fliken Drivrutin och sedan på Avinstallera. Följ instruktionerna.

 2. Starta om datorn.

 3. Öppna Enhetshanteraren, klicka på Åtgärd och klicka sedan på Sök efter maskinvaruförändringar. Följ instruktionerna.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen. Drivrutinen kanske är inbyggd i Windows eller också används fortfarande drivrutinsfilerna som installerades när du senast konfigurerade enheten. Ibland öppnas dock Guiden Ny maskinvara som eventuellt frågar efter drivrutinen. Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Installera ytterligare RAM

Du måste kanske installera ytterligare RAM-minne (Random Access Memory).

Fullständigt felmeddelande

"Windows kan inte identifiera maskinvaran, eftersom den inte har något giltigt hårdvaruidentifikationsnummer. Kontakta maskinvarutillverkaren för att få hjälp. (Kod 9)"

Orsak

Ogiltiga enhets-ID:n för din maskinvara har upptäckts av din dator.

Rekommenderade lösningar

Kontakta maskinvaruleverantören. Maskinvaran eller drivrutinen är defekt.

Fullständigt felmeddelande

"Den här enheten kan inte starta. Uppgradera drivrutinerna för enheten. (Kod 10)"

Orsak

Vanligtvis innehåller enhetens maskinvarunyckel värdet "FailReasonString" och värdesträngen visar ett felmeddelande som definierats av maskinvarutillverkaren. Om maskinvarunyckeln inte innehåller värdet "FailReasonString" visas meddelandet ovan.

Rekommenderade lösningar

Uppdatera drivrutinen

Klicka på fliken Drivrutin i dialogrutan Egenskaper för enheten och klicka sedan på Uppdatera drivrutin så startas guiden Uppdatera maskinvara. Följ instruktionerna för att installera drivrutinen.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Fullständigt felmeddelande

Det går inte att hitta tillräckligt mycket lediga resurser för den här enheten. Om du vill använda enheten måste du inaktivera någon av de andra enheterna på datorn. (Kod 12)

Orsak

Felet kan förekomma om två enheter har tilldelats samma I/O-portar, samma avbrott eller samma Direct Memory Access-kanal (av BIOS eller operativsystemet eller av båda). Det här felmeddelandet kan också visas om BIOS inte tilldelat enheten tillräckliga resurser.

Rekommenderad lösning

Windows Vista och senare versioner av Windows

Använd Enhetshanteraren för att fastställa källan och lösa konflikten. Mer information om hur du lösen enhetskonflikter finns i hjälpinformationen om hur du använder Enhetshanteraren. Det här felmeddelandet kan också visas om BIOS inte tilldelat en enhet tillräckliga resurser. Exempelvis visas detta meddelande om BIOS inte tilldelar ett avbrott till en USB-styrenhet på grund av en ogiltig MPS-tabell.

Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000

 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på ikonen för enheten i Enhetshanterarens fönster.

 3. På enhetens egenskapsblad som visas klickar du på Felsök för att starta maskinvarufelsökaren för enheten.

Det här felmeddelandet kan också visas om BIOS inte tilldelat en enhet tillräckliga resurser. Exempelvis visas detta meddelande om BIOS inte tilldelar ett avbrott till en USB-styrenhet på grund av en ogiltig MPS-tabell.

Fullständigt felmeddelande

"Enheten kommer inte att börja fungera förrän du startar om datorn. För att starta om datorn nu, klicka på Starta om datorn. (Kod 14)"

Rekommenderad lösning

Starta om datorn. På startskärmen klickar du på Avsluta och väljer därefter Starta om.

Fullständigt felmeddelande

"Det går inte att identifiera alla resurser som den här enheten använder. Om du vill ange ytterligare resurser för enheten klickar du på fliken Resurser och anger de inställningar som saknas. Titta i maskinvarudokumentationen för att se vilka inställningar du ska använda. (Kod 16)"

Orsak

Enheten är endast delvis konfigurerad och det kan behövas ytterligare manuell konfiguration av de resurser som enheten kräver.

Rekommenderad lösning

Följande steg kanske bara fungerar om enheten är en Plug and Play-enhet. Om enheten inte är en Plug and Play-enhet läser du dokumentationen för enheten eller kontaktar enhetstillverkaren för mer information.

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Dubbelklicka på enheten i listan och välj fliken Resurser.

 3. Kontrollera om det finns ett frågetecken bredvid någon resurs i listan Resursinställningar. Om det gör det markerar du resursen och tilldelar den enheten.

 4. Om en resurs inte kan ändras klickar du på Ändra inställningar. Om Ändra inställningar inte är tillgängligt avmarkerar du kryssrutan Använd automatiska inställningar så att den blir tillgänglig.

Rekommenderad lösning

Installera om enhetens drivrutin med hjälp av guiden Uppdatera maskinvara

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. I menyn som visas klickar du på Uppdatera drivrutin för att starta guiden Uppdatera drivrutin.

Installera om enhetens drivrutin manuellt

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. Välj Avinstallera i menyn som visas.

 4. När enheten är avinstallerad väljer du Åtgärd i menyfältet.

 5. Välj Sök efter maskinvaruförändringar för att installera om drivrutinen.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Fullständigt felmeddelande

Den här maskinvaran kan inte startas eftersom dess konfigurationsinformation i registret är ofullständig eller skadad.  (Kod 19)

Orsak

Detta fel kan inträffa om mer än en tjänst är definierad för en enhet, om det uppstår ett fel när nyckeln för tjänsten öppnas eller om drivrutinens namn inte kan fås från nyckeln för tjänsten.

Rekommenderad lösning

Avinstallera och installera om drivrutinen

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. Välj Avinstallera i menyn som visas.

 4. När enheten är avinstallerad väljer du Åtgärd i menyfältet.

 5. Välj Sök efter maskinvaruförändringar för att installera om drivrutinen.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Återställ den senast fungerande registerkonfigurationen

För att rulla tillbaka ett system till den senaste fungerande konfigurationen av registret kan du starta om datorn i felsäkert läge och välja alternativet Senast fungerande konfiguration eller, om du har skapat en systemåterställningspunkt, försöka återställa den.

Återställningsalternativ i Windows 10

Säkerhetskopiera och återställ din dator (Windows 8.1)

Vilka systemåterställningsalternativ finns i Windows? (Windows 7)

Fullständigt felmeddelande

Enheten tas bort. (Kod 21)

Orsak

Felet betyder att Windows håller på att ta bort enheten. Enheten har dock inte tagits bort helt och hållet.  Denna felkod är tillfällig och förekommer endast under försöken att undersöka och sedan ta bort en enhet.

Rekommenderade lösningar

Du kan antingen vänta på att Windows ska slutföra borttagningen av enheten eller starta om datorn.

 1. Vänta några sekunder och tryck sedan på F5 för att uppdatera vyn Enhetshanteraren.

 2. Om det inte löste problemet startar du om datorn. Klicka på Start, klicka på Avsluta och välj Starta om i dialogrutan Avsluta Windows för att starta om datorn.

 

Orsak 

Enheten inaktiverades av användaren i Enhetshanteraren.

Rekommenderad lösning

I Enhetshanteraren klickar du på Åtgärd och sedan på Aktivera enhet. Därmed startar guiden Aktivera enhet. Följ instruktionerna.

Fullständigt felmeddelande

Enheten finns inte, fungerar inte korrekt eller har inte alla drivrutiner installerade. (Kod 24)

Orsak

Enheten är inte installerad på rätt sätt. Problemet kan bero på skadad maskinvara, eller också behövs det en ny drivrutin. Enheter förblir i det här tillståndet om de har förberetts för borttagande. När du har tagit bort enheten försvinner felet.

Rekommenderad lösning

Ta bort enheten så löser sig problemet.

Rekommenderad lösning

Installera om enhetens drivrutin manuellt

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. Välj Avinstallera i menyn som visas.

 4. När enheten är avinstallerad väljer du Åtgärd i menyfältet.

 5. Välj Sök efter maskinvaruförändringar för att installera om drivrutinen.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Fullständigt felmeddelande

Enheten är inaktiverad därför att den inte tilldelades en nödvändig resurs från dess inbyggda programvara. (Kod 29)

Rekommenderad lösning

Aktivera enheten i enhetens BIOS. Information om hur ändringen görs finns i maskinvarudokumentationen eller kan fås från datortillverkaren. 

Fullständigt felmeddelande

Enheten fungerar inte korrekt eftersom drivrutinerna inte kan laddas. (Kod 31)

Rekommenderad lösning

Installera om enhetens drivrutin med hjälp av guiden Uppdatera maskinvara

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. I menyn som visas klickar du på Uppdatera drivrutin för att starta guiden Uppdatera drivrutin.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Fullständigt felmeddelande

En drivrutin (tjänst) för den här enheten har inaktiverats. Kanske utför en annan drivrutin den funktion som behövs. (Kod 32)

Orsak

Starttypen för den här drivrutinen är inaktiverad i registret.

Rekommenderad lösning

Installera om enhetens drivrutin manuellt

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. Välj Avinstallera i menyn som visas.

 4. När enheten är avinstallerad väljer du Åtgärd i menyfältet.

 5. Välj Sök efter maskinvaruförändringar för att installera om drivrutinen.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Orsak

Konverteraren som avgör vilka typer av resurser som krävs för enheten fungerar inte.

Rekommenderade lösningar

 1. Prova att använda BIOS-installationsverktyget, eller uppdatera BIOS.

 2. Konfigurera, reparera eller byt ut maskinvaran.

Kontakta enhetens maskinvaruleverantör för att få mer information om hur du uppdaterar BIOS och konfigurerar eller byter ut enheten.

Fullständigt felmeddelande

Det går inte att bestämma inställningarna för den här enheten. Läs dokumentationen som levererades med enheten och använd fliken Resurser för att konfigurera enheten. (Kod 34)

Rekommenderad lösning

Enheten måste konfigureras manuellt. Anvisningar för att konfigurera enheten manuellt får du i dokumentationen för maskinvaran eller av maskinvaruleverantören. När du har konfigurerat själva enheten kan du använda fliken Resurser i Enhetshanteraren för att konfigurera resursinställningarna i Windows.

Fullständigt felmeddelande

Datorns inbyggda systemprogramvara innehåller inte tillräckligt med information för att konfigurera och använda den här enheten på ett korrekt sätt. Om du vill använda den här enheten måste du kontakta datortillverkaren och få en uppdatering för den inbyggda programvaran eller datorns BIOS. (Kod 35)

Orsak

I MPS-tabellen (Multiprocessor System), där resurstilldelningarna för BIOS lagras, saknas en post, och tabellen måste uppdateras.

Rekommenderad lösning

Kontakta datortillverkaren för att uppdatera BIOS. 

Fullständigt felmeddelande

Den här enheten begär ett PCI-avbrott, men är konfigurerad för ett ISA-avbrott (eller vice versa). Använd datorns program för inställning av systemet för att konfigurera om den här enheten. (Kod 36)

Orsak

IRQ-konverteringen (Interrupt request) misslyckades.

Rekommenderad lösning

Ändra inställningarna för IRQ-reservationer i BIOS.

För mer information om hur du ändrar BIOS-inställningar, se maskinvarudokumentationen eller kontakta datortillverkaren. Du kan även försöka använda BIOS-konfigurationsverktyget för att ändra inställningar för IRQ-reservationer (om det finns några sådana alternativ). BIOS kan ha alternativ för att reservera vissa IRQ för PCI- (Peripheral Component Interconnect) eller ISA-enheter. 

Orsak

Drivrutinen returnerade ett fel när den körde DriverEntry-rutinen.

Rekommenderad lösning

Installera om enhetens drivrutin manuellt

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. Välj Avinstallera i menyn som visas.

 4. När enheten är avinstallerad väljer du Åtgärd i menyfältet.

 5. Välj Sök efter maskinvaruförändringar för att installera om drivrutinen.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Fullständigt felmeddelande

Det går inte att läsa in den här enhetens drivrutin eftersom en tidigare instans av drivrutinen redan finns i minnet. (Kod 38)

Orsak

Drivrutinen kunde inte läsas in eftersom en tidigare instans fortfarande är inläst.

Rekommenderad lösning

Starta om datorn. På startskärmen klickar du på Avsluta och väljer därefter Starta om.

Fullständigt felmeddelande

Det går inte att läsa in den här enhetens drivrutin. Drivrutinen kanske är skadad eller saknas. (Kod 39)

Rekommenderad lösning

Installera om enhetens drivrutin manuellt

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. Välj Avinstallera i menyn som visas.

 4. När enheten är avinstallerad väljer du Åtgärd i menyfältet.

 5. Välj Sök efter maskinvaruförändringar för att installera om drivrutinen.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Fullständigt felmeddelande

Den här maskinvaran kan inte användas eftersom registernyckeln för enhetens tjänstinformation saknas eller är felaktig. (Kod 40)

Orsak

Information i registrets tjänstundernyckel för drivrutinen är ogiltig.

Rekommenderad lösning

Installera om enhetens drivrutin manuellt

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. Välj Avinstallera i menyn som visas.

 4. När enheten är avinstallerad väljer du Åtgärd i menyfältet.

 5. Välj Sök efter maskinvaruförändringar för att installera om drivrutinen.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Fullständigt felmeddelande

Den här enhetens drivrutin har lästs in, men själva maskinvaruenheten kan inte hittas. (Kod 41)

Orsak

Problemet uppstår om du installerar en drivrutin för en icke-Plug and Play-enhet men Windows inte kan hitta enheten.

Rekommenderad lösning

Installera om enhetens drivrutin manuellt

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. Välj Avinstallera i menyn som visas.

 4. När enheten är avinstallerad väljer du Åtgärd i menyfältet.

 5. Välj Sök efter maskinvaruförändringar för att installera om drivrutinen.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Fullständigt felmeddelande

Det går inte att läsa in den här enhetens drivrutin eftersom en dubblettenhet redan körs på datorn. (Kod 42)

Orsak

En dubblettenhet har identifierats. Det här felet uppstår när en bussdrivrutin felaktigt skapar två underordnade processer med samma namn, eller när en enhet med ett serienummer upptäcks på en ny plats innan den tas bort från den gamla platsen.

Rekommenderad lösning

Starta om datorn. På startskärmen klickar du på Avsluta och väljer därefter Starta om.

Orsak

Från en av drivrutinerna som styr enheten har överförts information till operativsystemet om att det har uppstått ett fel på enheten.

Rekommenderad lösning

Om du redan har kört felsökningarna i avsnittet ”Prova dessa steg först”, kan du läsa maskinvarudokumentationen eller kontakta tillverkaren för att få mer information om hur du diagnostiserar problemet.

Installera om enhetens drivrutin manuellt

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. Välj Avinstallera i menyn som visas.

 4. När enheten är avinstallerad väljer du Åtgärd i menyfältet.

 5. Välj Sök efter maskinvaruförändringar för att installera om drivrutinen.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Rekommenderad lösning

Starta om datorn. På startskärmen klickar du på Avsluta och väljer därefter Starta om. 

Fullständigt felmeddelande

Den här maskinvaruenheten är inte ansluten till datorn. Åtgärda problemet genom att ansluta maskinvaruenheten till datorn igen. (Kod 45)

Orsak

Felet uppstår om en enhet som tidigare varit ansluten till datorn har kopplats ur. Åtgärda problemet genom att ansluta maskinvaruenheten till datorn igen.

Rekommenderad lösning

Inga åtgärder krävs. Felkoden används bara för att påvisa enhetens frånkopplade status och du behöver inte lösa problemet. Felet löser sig automatiskt när du ansluter enheten till datorn igen.

Fullständigt felmeddelande

Det går inte att använda den här maskinvaruenheten eftersom operativsystemet håller på att avslutas. Maskinvaruenheten bör fungera korrekt nästa gång datorn startas om. (Kod 46)

Orsak

Enheten är inte tillgänglig eftersom datorn håller på att stängas av.

Rekommenderad lösning

Inga åtgärder krävs. Maskinvaruenheten bör fungera korrekt nästa gång datorn startas om. Den här felkoden ställs bara in när Drivrutinsverifiering har aktiverats och alla program redan har avslutats.

Fullständigt felmeddelande

Maskinvaran kan inte användas eftersom den förberetts för säker borttagning, men enheten har ännu inte kopplats från datorn. Lös problemet genom att koppla bort enheten från datorn och sedan ansluta den igen. (Kod 47)

Orsak

Felkoden förekommer endast om du har använt programmet Säker borttagning för att förbereda enheten för borttagning eller tryckt på en fysisk utmatningsknapp.

Rekommenderad lösning

Koppla ur enheten från datorn och koppla sedan in den igen. Starta om datorn om detta inte löser problemet. På startskärmen klickar du på Avsluta och väljer därefter Starta om

Fullständigt felmeddelande

Den här enhetens programvara har förhindrats från att starta eftersom det är ett känt faktum att den inte fungerar på Windows. Kontakta maskinvarans leverantör och begär en ny drivrutin. (Kod 48)

Rekommenderad lösning

Kontakta tillverkaren av maskinvaruenheten för att få den senaste versionen eller den uppdaterade drivrutinen. Installera den sedan på datorn.

Fullständigt felmeddelande

Nya maskinvaruenheter kan inte startas eftersom systemregistret är för stort och överskrider registrets största möjliga storlek. (Kod 49)

Orsak

Systemregistret har överskridit sin maximala storlek, och nya enheter kan inte fungera förrän storleken minskas. Systemregistret är en permanent del av registret som är associerad med en uppsättning filer som innehåller information om konfigurationen för datorn där operativsystemet har installerats. Konfigurerade enheter är program, användarinställningar, enheter och så vidare. Problemet kan bero på vissa enheter som inte längre är anslutna till datorn men som fortfarande finns med i systemregistret.

Rekommenderad lösning

Avinstallera maskinvaruenheter som du inte använder längre.

 1. Konfigurera Enhetshanteraren så att de enheter som inte längre är anslutna till datorn visas.

  • På startskärmen klickar du på Kör.

  • Skriv cmd i rutan Öppna. Kommandotolken öppnas.

  • Skriv följande i kommandotolken och tryck på Retur: set devmgr_show_nonpresent_devices=1

 2. I Enhetshanteraren klickar du på Visa och sedan på Visa dolda enheter. Nu visas alla enheter som inte är anslutna till datorn.

 3. Välj en enhet som inte är ansluten. På fliken Drivrutin väljer du Avinstallera.

 4. Upprepa steg 3 för alla icke anslutna enheter som du inte längre använder. Starta sedan om datorn.

 5. Se efter i enhetens dialogruta Egenskaper i Enhetshanteraren om problemet är löst.

Fullständigt felmeddelande

Windows kan inte tillämpa alla egenskaper för den här enheten. Enhetsegenskaper kan inkludera information som beskriver enhetens funktioner och inställningar (t.ex. säkerhetsinställningar). För att åtgärda detta problem kan du prova att installera om enheten. Vi rekommenderar dock att du kontaktar maskinvarutillverkaren för en ny drivrutin. (Kod 50)

Rekommenderad lösning

Installera om enhetens drivrutin manuellt

 1. På startskärmen söker du efter Enhetshanteraren och väljer denna i resultatlistan.

 2. Högerklicka på enheten i listan.

 3. Välj Avinstallera i menyn som visas.

 4. När enheten är avinstallerad väljer du Åtgärd i menyfältet.

 5. Välj Sök efter maskinvaruförändringar för att installera om drivrutinen.

Obs Du kan uppmanas att ange sökvägen till drivrutinen.  Om du tillfrågas om drivrutinen och inte har den, kan du försöka att hämta den senaste drivrutinen från maskinvaruleverantörens webbplats.

Fullständigt felmeddelande

Enheten väntar på att en annan enhet eller uppsättning enheter ska starta. (Kod 51)."

Rekommenderad lösning

Det finns för närvarande ingen lösning på detta problem. För att diagnostisera problemet, undersök andra felaktiga enheter i enhetsträdet som denna enhet kan vara beroende av. Om du kan fastställa varför en annan relaterad enhet inte startade kan du kanske lösa problemet.

Fullständigt felmeddelande

Windows kan inte verifiera den digitala signaturen för de drivrutiner som krävs för den här enheten. En ändring i maskin- eller programvara kan ha installerat en fil som är felaktigt signerad eller skadad, eller som kan vara skadlig programvara från en okänd källa. (Kod 52)

Orsak

Drivrutinen kan vara osignerad eller skadad.

Rekommenderad lösning

Hämta den senaste drivrutinen från maskinvarutillverkarens webbplats, eller kontakta tillverkaren för att få hjälp.

Fullständigt felmeddelande

Enheten har reserverats för användning av Windows-kernelfelsökaren under hela denna startsession. (Kod 53)

Rekommenderad lösning

Inaktivera Windows-kernelfelsökning för att låta enheten starta normalt.

Orsak

Detta är en återkommande problemkod som tilldelas medan en ACPI-återställningsmetod utförs. Om enheten är ur funktion och inte startar om kommer den att fastna i det här läget och systemet måste startas om.

Rekommenderad lösning

Starta om datorn.  På startskärmen klickar du på Avsluta och väljer därefter Starta om

 

Referenser

Mer information om felsökning av enhetskonflikter med hjälp av Enhetshanteraren finns i Felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×