Skapa en uppgift i Microsoft Teams

Skapa uppgifter för eleverna i Microsoft Teams. Hantera uppgifternas tidslinjer, instruktioner, lägga till resurser för att aktivera och mycket mer.
 

Obs!: Fliken uppgifter är bara tillgänglig i klassgrupper.

Skapa en ny uppgift

 1. Navigera till den Allmänna kanalen under önskat klassrum och välj sedan Uppgifter.

 2. Välj skapa>uppgift.

  Obs!: Välj Utöka flik (diagonalt, dubbelsidiga pilen) för att öppna helskärmsläget.

 3. Ange ett namn för den här uppgiften – detta är obligatoriskt.

 4. Tillhandahåll mer information om uppgiften.

  Följande steg är valfria:

Välj Skapa och sedan Uppgift.

Välj vem som ska få uppgiften

 • Välj flera klasser eller individuella elever i en klass att tilldela till.

 • Bestäm om elever som deltar i den här klassen i framtiden ska få denna uppgift. Som standard är det bara elever som finns i din klass som får den.


  Det gör du genom att välja Redigering bredvid Tilldela inte elever som lagts till i den här klassen i framtiden. Välj det alternativ som du vill använda och välj sedan Klar

Obs!: Om du väljer ett avslutsdatum får alla elever som ansluter sig den här uppgiften till avslutsdatumet.

Sidan för att skapa en ny uppgift

Redigera om uppgiften kommer att skickas till elever i framtiden.

Lägg till ytterligare instruktioner

 • Klicka i rutan instruktioner för att lägga till instruktioner och redigera dem i RTF-format.

Rutan uppgiftsinstruktioner med verktygsfält för redigering.

Lägga till resurser eller en ny fil

Lägg till befintliga filer, länkar eller tilldelningsintegrationer i din uppgift. Du kan också skapa och namnge en ny fil härifrån för att eleverna ska kunna lämna in den.

 • Koppla resurser till uppgiften genom att välja Lägg till resurser.

 • Välj en fil från din OneDrive, ladda upp en fil från enheten eller välj något av de andra alternativen, till exempel Koda.

 • Välj +Ny om du vill skapa ett tomt Word-dokument (.docx), Excel (.xlsx) eller PowerPoint-dokument (.pptx) som du vill dela ut till eleverna.

 • Standardvärdet för resursen eller ny fil som du lägger till är Elever inte kan redigera vilket innebär att dokumentet är skrivskyddat. Det här är ett bra alternativ för referensmaterial.

 • Välj Fler alternativ Knappen Fler alternativ > Elever redigerar sina egna kopior om du vill att varje elev ska redigera sina egna dokument och omvandla dem till en kurs.

 • Du kan lägga till upp till fem filer som eleverna kan redigera. Det totala antalet resurser som du kan lägga till i en tilldelning är 10, oavsett om de är redigerbara eller inte kan redigeras. Skrivskyddade referensfiler kan ha en storlek på upp till 500 MB. Filer som elever kan redigera kan vara upp till 50 MB stora.

Meddelanden: 

 • Om du tilldelar en sida för anteckningsbok för klassen kan du kontrollera om vilken version av OneNote eleverna använder för att se till att deras uppgiftssidor låser sig när förfallodagen för uppgiften går ut.

 • Om du har äldre dokument med filnamnstillägget .doc, .xls eller .ppt kommer eleverna inte att kunna redigera dem. Du kan antingen bifoga dem som skrivskyddat referensmaterial eller skapa en ny fil i grupper. Kopiera med det gamla innehållet och spara. Din nya fil får filtillägget .docx, .xlsx och .pptx. Alla nya filer som du skapar i grupper eller andra Office 365-appar kommer att ha rätt filnamnstillägg.

Rutan uppgiftsinstruktioner med verktygsfält för redigering.

Lägg till resurser i en uppgift.

Välj ett förfallodatum och en tid.

 • Om du vill ha fler tidslinjealternativ för uppgifter väljer du redigera.

  Här kan du anpassa när uppgiften ska publiceras till eleverna och när den ska stängas för inlämningar. Som standard väljs inget slutdatum, vilket gör det möjligt för eleverna att lämna in försenade uppgifter.

Välj Redigera för att redigera uppgiftstidslinje.

Fönstret Redigera uppgiftstidslinje.

Punkter, bedömningsmatriser och betygsättning

 • Välj det antal poäng som den här uppgiften är värd, om den är värd några poäng. Du kan använda poäng på valfri nummerbaserad skala, inklusive heltal på 100 och ange din egen nämnare.

  Exempel: 88/100 eller decimaler 3.7/4.0.

 • Välj Lägg till bedömningsmatris om du vill lägga till en bedömningsmatris för betyg. 

  Mer information: Skapa en bedömningsmatris.

 • Lägg till en kategori

 • Synkronisera uppgift med Lämna in.

Lägg till punkter eller en bedömningsmatris.

Lägga till uppgift i kalendrar

Du kan välja om du vill lägga till den här uppgiften i kalendern, elevernas kalendrar och andra lärare eller personal i din klassgrupp. Ange den här inställningen för alla tilldelningar i Inställningar för tilldelningar.

 • Välj listrutan bredvid Lägg till uppgift i kalendrar.

 • Välj Elever och jag om du vill lägga till den för de elever som får uppgiften och dig.

 • Välj Elever och gruppägare om du vill lägga till den för elever och andra lärare eller personal i klassgruppen.

Obs!: Om du vill kontrollera din klassgrupp går du till din klassgrupp och väljer Fler alternativ Knappen Fler alternativ>Hantera team.

När du väljerTilldelavisas den nya uppgiften i kalendrarna i Teams och Outlook. Dubbelklicka eller tryck på kalenderposten för att visa uppgiften.

Listrutan Lägg till uppgift i kalendrar med Elever och mig markerat.

Uppgift för märkning av celler för en biologikurs som visas i Teams-kalendern

Välj Redigera för att välja var uppgiftsmeddelanden ska skickas.

Välj den kanal där du vill att aviseringar om uppgiften ska anslås. På så sätt kan du hålla studenterna och diskussionen ordnade efter enhet, ämne eller ämne.

 1. Om du vill välja en kanal att publicera i väljer du Redigera bredvid Skicka uppgifter till den här kanalen. Uppgifterna kommer att öppnas som standard för att publicera i den allmänna kanalen eller i dina val i Inställningar för uppgifter.

 2. Välj den kanal du vill att den här uppgiften ska skicka till och sedan Klart.

Meddelanden: 

 • Om du vill publicera tilldelningsaviseringar till en kanal måste du se till att bot-publicering är aktiverat. Du kan kontrollera det häreller be din IT-administratören om hjälp.

 • Uppgifterna kommer att anslås i kanaler som är synliga för alla elever. Privata kanaler visas inte i det här steget.

 • Uppgifter till flera klasser kan bara publiceras i den allmänna kanalen. Uppgifter till enskilda elever publiceras inte i kanaler.

Välj Redigera för att välja var uppgiftsaviseringar ska publiceras.

Välj den kanal dit du vill att den här uppgiften ska skickas till.

Skicka uppgift till elever

När du är klar slutför du processen med att skapa en ny uppgift.

 1. Välj Tilldela. Eleverna får ett meddelande om den nya uppgiften den angivna dagen och meddelandet som länkar till uppgiften skickas till den valda kanalen. De kommer också att ha en post för sina Teams- och Outlook-kalendrar om du har valt det alternativet.

 2. Välj Ta bort för sluta arbeta med den här uppgiften eller Spara för att återgå till uppgiften och redigera den senare.

Ett uppgiftskort i en kanal.

Läs mer

Redigera en uppgift

Spara en uppgift som ett utkast

Granska, skicka tillbaka och lämna in uppgifter med hjälp av feedbackslingan

Ytterligare resurser för lärare

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×