Skapa och hantera betygsrubriker i Microsoft Teams

Använd rubrikverktyget när du skapar en uppgift i Microsoft Teams för att utveckla och distribuera anpassningsbara, återanvändbara rubriker som eleverna kan referera till. Se dem senare för utvärdering av elevarbete.

Skapa en ny rubrik

 1. Logga in på Office.com.

 2. Välj Teams.

 3. Navigera till klassgruppen och välj Uppgifter.

 4. Välj Skapa > uppgift.

 5. Välj Lägg till rubrik > + Lägg till rubrik. Detta öppnar rubriksskaparen.

  Knappen Lägg till rubrik

 6. Lägg till en titel (obligatoriskt), valfri beskrivning och aktivera poängsättning om du vill tilldela poängvärden till din betygskriterier.

  Skapa ny rubrik

Anpassa betygskriterierna:

Standardinställningarna utmärkt, bra, rättvisa och dåliga kan redigeras för att matcha din egen betygsstrategi. Anpassa poäng här om du har bestämt dig för att lägga till dem.

Lägg till nya kolumner eller rader med "+"-symbolen

 • Välj Kopiera rad Kopiera länkkodom du vill duplicera en rad.

 • Välj Lägg till rad Korsikon längst upp i skärmenför att skapa en ny rad.

 • Välj Ta bort rad Knappen Ta bort papperskorg för teamom du vill ta bort en rad.


Tips: Om du väljer att lägga till poäng i rubriken kan du ange olika procenttal i varje rad för att väga vissa kriterier tyngre än andra. Kontrollera att alla procenttal är 100. Om du vill återställa procentsatser väljer du Jämnt fördela om vikter.

Klicka på knappen "Fördela jämnt" för att automatiskt tilldela procentandelar och poäng

 1. När du är klar med anpassningen av rubriken väljer du Bifoga.

 2. Fyll i informationen om uppgiften och välj sedan Tilldela för att skicka den till eleverna. När eleverna öppnar den här uppgiften kommer de att kunna referera till rubriken.

  Tips: Förhandsgranska elevens vy av uppgiften genom att öppna den och välja Elevvy.

Återanvänd en rubrik som du redan har skapat

Varje gång du skapar en rubrik och bifogar den till en uppgift sparas den på din rubriklista. För att återanvända en rubrik:

 1. Navigera till klassgruppen och välj Uppgifter.

 2. Välj Skapa > Uppgift.

 3. Välj Lägg till rubrik, välj en rubrik i listan och välj sedan Nästa.

  Välj en rubrik som ska öppnas.

 4. Gör ändringar om det behövs.

 5. Välj Bifoga.

Betygsätt studenternas arbete genom att använda en rubrik

 1. Gå till klassen och välj Uppgifter.

 2. Välj den uppgift du håller på att granska.

 3. Välj det dokument som eleven har bifogat under Status för att öppna det i helskärmsläge.

 4. Välj rubriknamnet och det kommer att öppnas på sidan av elevens dokument.

 5. När du granskar elevens arbete använder du listrutemenyn eller pilarna för att välja de kriterier du utvärderar.

  Välj den sektion av elevens uppgifter som du vill betygsätta

 6. Välj motsvarande poäng som du vill ge eleven för detta kriterium. När du väljer det kommer poängrutan att bli blå.

  Välj den klass du vill tilldela dem för den valda sektionen och ge återkoppling längst ned

 7. Ange eventuell personlig feedback som du vill koppla med de här villkoren i feedbackrutan.
   

  Obs!: Du kan också plocka ut betygsmatrisen om du föredrar att titta på hela rutnätet samtidigt medan du gör dina val.

  Eleverna kan själva se rubriken

 8. Fortsätt tills du har arbetat dig igenom rubriken och välj sedan Klar.

 9. Om du anger poängvärden och värdering när du skapar rubriken kommer poängen redan att vara uppräknad. Lägg även till ytterligare återkoppling här om du vill.

 10. Välj Åter för att skicka detta arbete tillbaks till eleven nu eller hoppa till nästa student genom att använda piltangenterna för att fortsätta betygsättningen.

När en elev får tillbaks sitt arbete kan de öppna rubriken och se hur du har bedömt och poängsatt deras arbete, samt din personliga återkoppling:

Elevernas vy över rubriksåterkoppling.

Ta bort en rubrik så att den inte längre visas i rubriklistan. Detta tar inte bort rubrik från uppgifter där den redan är kopplad.

 1. Välj Lägg till rubrik i ett nytt eller befintligt uppgiftsutkast.

 2. Välj x bredvid rubriken som du vill ta bort.

  Välj x bredvid rubriken.

Obs!: Rubriker som är kopplade till utkasttilldelningar kan inte tas bort.

Dela rubriker som du har skapat i Microsoft Teams genom att ladda ned dem som en .csv fil. När .csv laddas upp till Teams behåller rubriken originalets struktur och innehåll. Anpassa dig bara för eget bruk och bifoga till en uppgift.

Ladda ned en rubrik för delning

 1. Gå till klassen och välj fliken Uppgifter .

 2. Välj en uppgift med rubriken bifogad och sedan Redigera uppgift.

 3. Välj rubriken för att öppna den.

 4.  Välj Ladda ned som .csv och följ anvisningarna för att spara rubriken som en .csv fil.

  Ladda ned en rubrik som en .csv fil.

Nu är den .csv filen klar att delas med andra lärare. Dela till en PLC- eller personalgrupp för att ge alla åtkomst.

Obs!: För bästa resultat, redigera dina rubriker i Teams i stället för i andra program.

Upload en .csv rubrikfil till Teams

Följ de här anvisningarna om du vill lägga till en .csv rubrik som har delats med dig.

Viktigt!: Du bör bara ladda upp .csv rubriker som ursprungligen laddades ned från Teams.

 1. Välj Lägg till rubrik i ett nytt eller befintligt uppgiftsutkast.

 2. Välj Upload rubrik, välj filen .csv och välj sedan Nästa.

  Välj Upload rubrik.

 3. Granska rubriken du har lagt till i fönstret rubrikskapare och gör eventuella justeringar.

 4. Välj Bifoga för att lägga till den i uppgiften. Du kommer också att kunna återanvända den här rubriken för framtida uppdrag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×