Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Skärmläsaren har stöd för följande punktskriftsskärmar från Alva på Windows.

Punktskriftsskärmar från Alva som stöds

Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

ABT [3nn] och Delphi [4nn] (stor)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder din Alva ABT [3nn] eller Delphi [4nn] (stor).

Meddelanden: 

 • De två långa tangenterna kallas Vänster och Höger.

 • De små tangenterna alldeles till vänster och höger om dem kallas Uppåt och Nedåt.

 • De tre små tangenterna till vänster kallas Program, HOME och Markör.

 • De tre små tangenterna till höger kallas Markör 2, HOME 2 och Program 2.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Program + Uppåt

Visa snabbmeny

 • Program + HOME

 • Program + HOME + Uppåt

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift start

 • HOME + vänster

Punktskrift slut

 • HOME + höger

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Home

 • HOME + Uppåt

Punktskrift sista

 • HOME + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Program + Markör

 • Prog

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Program + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Program + HOME + Nedåt

ABT [3nn] och Delphi [4nn] (liten)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder din Alva ABT [3nn] eller Delphi [4nn] (liten).

Meddelanden: 

 • De två långa tangenterna kallas Vänster och Höger.

 • De små tangenterna alldeles till vänster och höger om dem kallas Uppåt och Nedåt.

 • De tre små tangenterna till vänster kallas Program, HOME och Markör.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Program + Uppåt

Visa snabbmeny

 • Program + HOME

 • Program + HOME + Uppåt

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift start

 • HOME + vänster

Punktskrift slut

 • HOME + höger

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Home

 • HOME + Uppåt

Punktskrift sista

 • HOME + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Program + Markör

 • Prog

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Program + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Program + HOME + Nedåt

BC624

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Alva BC624.

Meddelanden: 

 • Skärmen har fyra ETouch-tangenter – två på varje sida om området med punktskriftsceller. De har undernamn beroende på vilken sida de är placerade på (vänster eller höger) och beroende på positionen på denna sida (bakre eller främre). De två bakre tangenterna utgörs av två längre vertikala tangenter. De båda främre tangenterna utgörs av en längre horisontell tangent.

 • En Smartpad finns framför området med punktskriftsceller. Den yttre vänstra tangenten, som kan identifieras via tre horisontella fält, kallas F1. Den inre vänstra tangenten, som kan identifieras via ett horisontellt fält, kallas F2. Den inre högra tangenten, som kan identifieras via ett vertikalt fält, kallas F3. Den yttre högra tangenten, som kan identifieras via tre vertikala fält, kallas F4. Knapparna i mitten utgör en femvägsknapp:

 • Den runda knappen i mitten kallas RETUR.

 • De korta, smala knapparna som bildar en kvadrat runt den kallas vänster, höger, uppåt och nedåt.

 • De fem tumknapparna på framsidan kallas, från vänster till höger, Vänster, Uppåt, HOME, Nedåt och Höger. HOME-knappen kan identifieras via ett vertikalt fält i knappens mitt. Vänster-knappen identifieras via ett vertikalt fält nära knappens vänstra kant. Höger-knappen identifieras via ett vertikalt fält nära knappens högra kant. Uppåt-knappen identifieras av ett horisontellt fält längs knappens överkant. Nedåt-knappen identifieras av ett horisontellt fält längs knappens underkant.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Tumknapp vänster + Tumknapp höger

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • ETouch vänster främre + ETouch höger bakre

 • Blanksteg + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • ETouch vänster bakre + Tumknapp nedåt

 • Tumknapp HOME

Visa snabbmeny

 • Två intilliggande markörtangenter

 • ETouch vänster bakre + ETouch höger bakre + ETouch höger främre

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 2

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • ETouch vänster bakre + Tumknapp uppåt

 • Tumknapp HOME

Panorera punktskrift åt höger

 • Tumknapp höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Tumknapp vänster

Punktskrift start

 • ETouch vänster bakre

Punktskrift slut

 • ETouch höger bakre

Punktskrift nästa

 • Tumknapp nedåt

Punktskrift föregående

 • Tumknapp uppåt

Punktskrift första

 • Tumknapp vänster + Tumknapp uppåt

Punktskrift sista

 • Tumknapp vänster + Tumknapp nedåt

Välj navigeringsläge

 • ETouch vänster främre + ETouch höger främre

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • ETouch vänster bakre + Markörtangent 1

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • ETouch höger bakre + Markörtangent 1

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Smartpad RETUR

 • ETouch höger bakre + ETouch höger främre

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

BC640

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Alva BC640.

Meddelanden: 

 • Skärmen har fyra ETouch-tangenter – två på varje sida om området med punktskriftsceller. De har undernamn beroende på vilken sida de är placerade på (vänster eller höger) och beroende på positionen på denna sida (bakre eller främre). De två bakre tangenterna utgörs av två längre vertikala tangenter. De båda främre tangenterna utgörs av en längre horisontell tangent.

 • En Smartpad finns framför området med punktskriftsceller. Den yttre vänstra tangenten, som kan identifieras via tre horisontella fält, kallas F1. Den inre vänstra tangenten, som kan identifieras via ett horisontellt fält, kallas F2. Den inre högra tangenten, som kan identifieras via ett vertikalt fält, kallas F3. Den yttre högra tangenten, som kan identifieras via tre vertikala fält, kallas F4. Knapparna i mitten utgör en femvägsknapp:

 • Den runda knappen i mitten kallas RETUR.

 • De korta, smala knapparna som bildar en kvadrat runt den kallas vänster, höger, uppåt och nedåt.

 • De fem tumknapparna på framsidan kallas, från vänster till höger, Vänster, Uppåt, HOME, Nedåt och Höger. HOME-knappen kan identifieras via ett vertikalt fält i knappens mitt. Vänster-knappen identifieras via ett vertikalt fält nära knappens vänstra kant. Höger-knappen identifieras via ett vertikalt fält nära knappens högra kant. Uppåt-knappen identifieras av ett horisontellt fält längs knappens överkant. Nedåt-knappen identifieras av ett horisontellt fält längs knappens underkant.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Tumknapp vänster + Tumknapp höger

Sekundär åtgärd

 • ETouch vänster främre + ETouch höger bakre

 • ETouch vänster bakre + Tumknapp nedåt

Visa snabbmeny

 • ETouch vänster bakre + ETouch höger bakre + ETouch höger främre

 • ETouch vänster bakre + Tumknapp uppåt

Panorera punktskrift åt höger

 • Tumknapp höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Tumknapp vänster

Punktskrift start

 • ETouch vänster bakre

Punktskrift slut

 • ETouch höger bakre

Punktskrift nästa

 • Tumknapp nedåt

Punktskrift föregående

 • Tumknapp uppåt

Punktskrift första

 • Tumknapp vänster + Tumknapp uppåt

Punktskrift sista

 • Tumknapp vänster + Tumknapp nedåt

Välj navigeringsläge

 • ETouch vänster främre + ETouch höger främre

 • Tumknapp HOME

 • Smartpad F1

Växla inmatningsinlärning

 • ETouch vänster bakre + ETouch höger främre

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • ETouch vänster bakre + Markörtangent 1

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • ETouch höger bakre + Markörtangent 1

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Smartpad RETUR

 • ETouch höger bakre + ETouch höger främre

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

BC680

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Alva BC680.

Meddelanden: 

 • Skärmen har fyra ETouch-tangenter – två på varje sida om området med punktskriftsceller. De har undernamn beroende på vilken sida de är placerade på (vänster eller höger) och beroende på positionen på denna sida (bakre eller främre). De två bakre tangenterna utgörs av två längre vertikala tangenter. De båda främre tangenterna utgörs av en längre horisontell tangent.

 • Två Smartpads finns framför området med punktskriftsceller. Den yttre vänstra tangenten, som kan identifieras via tre horisontella fält, kallas F1. Den inre vänstra tangenten, som kan identifieras via ett horisontellt fält, kallas F2. Den inre högra tangenten, som kan identifieras via ett vertikalt fält, kallas F3. Den yttre högra tangenten, som kan identifieras via tre vertikala fält, kallas F4. Knapparna i mitten utgör en femvägsknapp:

  • Den runda knappen i mitten kallas RETUR.

  • De korta, smala knapparna som bildar en kvadrat runt den kallas vänster, höger, uppåt och nedåt.

 • På framsidan finns en grupp med fem tumknappar på varje sida. Den yttersta knappen i varje grupp kallas HOME. De fyra inre knapparna i varje grupp kallas, från vänster till höger, Vänster, Uppåt, Nedåt och Höger. HOME-knappen kan identifieras via ett vertikalt fält i knappens mitt. Vänster-knappen identifieras via ett vertikalt fält nära knappens vänstra kant. Höger-knappen identifieras via ett vertikalt fält nära knappens högra kant. Uppåt-knappen identifieras av ett horisontellt fält längs knappens överkant. Nedåt-knappen identifieras av ett horisontellt fält längs knappens underkant.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Tumknapp vänster + Tumknapp höger

Sekundär åtgärd

 • ETouch vänster främre + ETouch höger bakre

 • ETouch vänster bakre + Tumknapp nedåt

Visa snabbmeny

 • ETouch vänster bakre + ETouch höger bakre + ETouch höger främre

 • ETouch vänster bakre + Tumknapp uppåt

Panorera punktskrift åt höger

 • Tumknapp höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Tumknapp vänster

Punktskrift start

 • ETouch vänster bakre

Punktskrift slut

 • ETouch höger bakre

Punktskrift nästa

 • Tumknapp nedåt

Punktskrift föregående

 • Tumknapp uppåt

Punktskrift första

 • Tumknapp vänster + Tumknapp uppåt

Punktskrift sista

 • Tumknapp vänster + Tumknapp nedåt

Välj navigeringsläge

 • ETouch vänster främre + ETouch höger främre

 • Tumknapp HOME

 • Smartpad F1

Växla inmatningsinlärning

 • ETouch vänster bakre + ETouch höger främre

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • ETouch vänster bakre + Markörtangent 1

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • ETouch höger bakre + Markörtangent 1

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Smartpad RETUR

 • ETouch höger bakre + ETouch höger främre

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Optelec Easylink 12 Touch

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder modellen Alva Optelec Easylink 12 Touch.

Meddelanden: 

 • De sex runda knapparna längst bak är ett punktskriftstangentbord.

 • De kallas, från vänster till höger, punkt 3, punkt 2, punkt 1, punkt 4, punkt 5 och punkt 6.

 • De tre långa funktionstangenterna kallas, från vänster till höger, SKIFT, Blanksteg, Ctrl.

 • Den här tabellen mappar SKIFT till punkt 7 och Ctrl till punkt 8.

 • Joysticken mellan punkt- och funktionstangenterna har fem positioner som heter Uppåt, Nedåt, Vänster, Höger och RETUR.

 • De runda rullningsknapparna på sidorna om punktskriftsskärmen kallas Vänster och Höger.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • SKIFT + Joystick RETUR

Sekundär åtgärd

 • Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + joystick RETUR

 • Rullningsknapp vänster + Rullningsknapp höger + Joystick nedåt

 • Rullningsknapp vänster + Rullningsknapp höger + Joystick RETUR

Visa snabbmeny

 • Punkt 1 + Joystick RETUR

 • Rullningsknapp vänster + Rullningsknapp höger + Joystick upp

 • Rullningsknapp vänster + Rullningsknapp höger

Panorera punktskrift åt höger

 • Rullningsknapp höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Rullningsknapp vänster

Punktskrift start

 • SKIFT + Joystick vänster

Punktskrift slut

 • SKIFT + Joystick höger

Punktskrift nästa

 • Rullningsknapp höger + Blanksteg

Punktskrift föregående

 • Rullningsknapp vänster + Blanksteg

Punktskrift första

 • SKIFT + Joystick uppåt

Punktskrift sista

 • SKIFT + Joystick nedåt

Välj navigeringsläge

 • Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + Joystick RETUR

Växla inmatningsinlärning

 • Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + Joystick Retur

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Ctrl + Joystick vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Ctrl + Joystick höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Ctrl + Joystick RETUR

Satellite [5nn] (stor)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder modellen Alva Satellite [5nn] (stor).

Meddelanden: 

 • Knappsatserna till höger och vänster på ovansidan kallas Styrknapp vänster och Styrknapp höger. Knappsatsernas fyra inre knappar kallas Vänster, Höger, Uppåt och Nedåt. Knappsatsernas yttre knappar kallas F1 och F2.

 • De två långa, platta tangenterna kallas Uppåt och Nedåt.

 • De två långa, böjda tangenterna kallas Vänster och Höger.

 • De två runda tangenterna kallas HOME och Markör.

 • De två skjutbara trelägesknapparna kallas Vänster skjutknapp och Höger skjutknapp.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Höger styrknapp F2 + Höger styrknapp höger

Sekundär åtgärd

 • Höger styrknapp höger

 • Höger styrknapp nedåt

 • Home

Visa snabbmeny

 • Status 2B

 • Höger styrknapp uppåt

 • Markör

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift start

 • HOME + vänster

 • Höger skjutknapp vänster

Punktskrift slut

 • HOME + höger

 • Höger Skjutknapp höger

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • HOME + Uppåt

 • Markör + Uppåt

Punktskrift sista

 • HOME + Nedåt

 • Markör + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Höger styrknapp vänster

 • Start + Markör

Växla inmatningsinlärning

 • Höger styrknapp F2

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Höger styrknapp F1 + Markörtangent 1

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger styrknapp F2 + Markörtangent 2

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Höger styrknapp F2 + Höger styrknapp vänster

Satellite [5nn] (liten)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder modellen Alva Satellite [5nn] (liten).

Meddelanden: 

 • Knappsatserna till höger och vänster på ovansidan kallas Styrknapp vänster och Styrknapp höger. Knappsatsernas fyra inre knappar kallas Vänster, Höger, Uppåt och Nedåt. Knappsatsernas yttre knappar kallas F1 och F2.

 • De två långa, platta tangenterna kallas Uppåt och Nedåt.

 • De två långa, böjda tangenterna kallas Vänster och Höger.

 • De två runda tangenterna kallas HOME och Markör.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Höger styrknapp F2 + Höger styrknapp höger

Sekundär åtgärd

 • Höger styrknapp höger

 • Höger styrknapp nedåt

 • Home

Visa snabbmeny

 • Status 2B

 • Höger styrknapp uppåt

 • Markör

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift start

 • HOME + vänster

Punktskrift slut

 • HOME + höger

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • HOME + Uppåt

 • Markör + Uppåt

Punktskrift sista

 • HOME + Nedåt

 • Markör + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Höger styrknapp vänster

 • Start + Markör

Växla inmatningsinlärning

 • Höger styrknapp F2

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Höger styrknapp F1 + Markörtangent 1

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger styrknapp F2 + Markörtangent 2

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Höger styrknapp F2 + Höger styrknapp vänster

Voyager Protocol Converter

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Alva Voyager Protocol Converter.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Tumknapp 2 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

Sekundär åtgärd

 • Tumknapp 3 + Nedåt

 • Vänster

Visa snabbmeny

 • Vänster + Uppåt

 • Tumknapp 3 + Uppåt

 • Höger

Panorera punktskrift åt höger

 • Tumknapp 4

Panorera punktskrift åt vänster

 • Tumknapp 1

Punktskrift start

 • Tumknapp 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Tumknapp 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Tumknapp 3

Punktskrift föregående

 • Tumknapp 2

Punktskrift första

 • Tumknapp 1 + Tumknapp 2

 • Tumknapp 4 + Tumknapp 2

Punktskrift sista

 • Tumknapp 1 + Tumknapp 3

 • Tumknapp 4 + Tumknapp 3

Välj navigeringsläge

 • Vänster + Höger

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Punktskriftsskärmar från Alva som stöds

Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

ABT [3nn] och Delphi [4nn] (stor)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder din Alva ABT [3nn] eller Delphi [4nn] (stor).

Meddelanden: 

 • De två långa tangenterna kallas Vänster och Höger.

 • De små tangenterna alldeles till vänster och höger om dem kallas Uppåt och Nedåt.

 • De tre små tangenterna till vänster kallas Program, HOME och Markör.

 • De tre små tangenterna till höger kallas Markör 2, HOME 2 och Program 2.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Program + Uppåt

 • Markör

Visa snabbmeny

 • Program + HOME

 • Program + HOME + Uppåt

 • Markör

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift start

 • HOME + vänster

Punktskrift slut

 • HOME + höger

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Home

 • HOME + Uppåt

Punktskrift sista

 • HOME + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Program + Markör

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Program + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Program + HOME + Nedåt

ABT [3nn] och Delphi [4nn] (liten)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder din Alva ABT [3nn] eller Delphi [4nn] (liten).

Meddelanden: 

 • De två långa tangenterna kallas Vänster och Höger.

 • De små tangenterna alldeles till vänster och höger om dem kallas Uppåt och Nedåt.

 • De tre små tangenterna till vänster kallas Program, HOME och Markör.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Program + Uppåt

 • Markör

Visa snabbmeny

 • Program + HOME

 • Program + HOME + Uppåt

 • Markör

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift start

 • HOME + vänster

Punktskrift slut

 • HOME + höger

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Home

 • HOME + Uppåt

Punktskrift sista

 • HOME + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Program + Markör

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Program + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Program + HOME + Nedåt

BC640 och BC624

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Alva BC640 eller BC624.

Meddelanden: 

 • Skärmen har fyra ETouch-tangenter – två på varje sida om området med punktskriftsceller. De har undernamn beroende på vilken sida de är placerade på (vänster eller höger) och beroende på positionen på denna sida (bakre eller främre). De två bakre tangenterna utgörs av två längre vertikala tangenter. De båda främre tangenterna utgörs av en längre horisontell tangent.

 • En Smartpad finns framför området med punktskriftsceller. Den yttre vänstra tangenten, som kan identifieras via tre horisontella fält, kallas F1. Den inre vänstra tangenten, som kan identifieras via ett horisontellt fält, kallas F2. Den inre högra tangenten, som kan identifieras via ett vertikalt fält, kallas F3. Den yttre högra tangenten, som kan identifieras via tre vertikala fält, kallas F4. Knapparna i mitten utgör en femvägsknapp:

 • Den runda knappen i mitten kallas RETUR.

 • De korta, smala knapparna som bildar en kvadrat runt den kallas vänster, höger, uppåt och nedåt.

 • De fem tumknapparna på framsidan kallas, från vänster till höger, Vänster, Uppåt, HOME, Nedåt och Höger. HOME-knappen kan identifieras via ett vertikalt fält i knappens mitt. Vänster-knappen identifieras via ett vertikalt fält nära knappens vänstra kant. Höger-knappen identifieras via ett vertikalt fält nära knappens högra kant. Uppåt-knappen identifieras av ett horisontellt fält längs knappens överkant. Nedåt-knappen identifieras av ett horisontellt fält längs knappens underkant.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Tumknapp vänster + Tumknapp höger

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • ETouch vänster främre + ETouch höger bakre

 • Blanksteg + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • ETouch vänster bakre + Tumknapp nedåt

 • Tumknapp HOME

Visa snabbmeny

 • Två intilliggande markörtangenter

 • ETouch vänster bakre + ETouch höger bakre + ETouch höger främre

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 2

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • ETouch vänster bakre + Tumknapp uppåt

 • Tumknapp HOME

Panorera punktskrift åt höger

 • Tumknapp höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Tumknapp vänster

Punktskrift start

 • ETouch vänster bakre

Punktskrift slut

 • ETouch höger bakre

Punktskrift nästa

 • Tumknapp nedåt

Punktskrift föregående

 • Tumknapp uppåt

Punktskrift första

 • Tumknapp vänster + Tumknapp uppåt

Punktskrift sista

 • Tumknapp vänster + Tumknapp nedåt

Välj navigeringsläge

 • ETouch vänster främre + ETouch höger främre

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • ETouch vänster bakre + Markörtangent 1

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • ETouch höger bakre + Markörtangent 1

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Smartpad RETUR

 • ETouch höger bakre + ETouch höger främre

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

BC680

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Alva BC680.

Meddelanden: 

 • Skärmen har fyra ETouch-tangenter – två på varje sida om området med punktskriftsceller. De har undernamn beroende på vilken sida de är placerade på (vänster eller höger) och beroende på positionen på denna sida (bakre eller främre). De två bakre tangenterna utgörs av två längre vertikala tangenter. De båda främre tangenterna utgörs av en längre horisontell tangent.

 • Två Smartpads finns framför området med punktskriftsceller. Den yttre vänstra tangenten, som kan identifieras via tre horisontella fält, kallas F1. Den inre vänstra tangenten, som kan identifieras via ett horisontellt fält, kallas F2. Den inre högra tangenten, som kan identifieras via ett vertikalt fält, kallas F3. Den yttre högra tangenten, som kan identifieras via tre vertikala fält, kallas F4. Knapparna i mitten utgör en femvägsknapp:

  • Den runda knappen i mitten kallas RETUR.

  • De korta, smala knapparna som bildar en kvadrat runt den kallas vänster, höger, uppåt och nedåt.

 • På framsidan finns en grupp med fem tumknappar på varje sida. Den yttersta knappen i varje grupp kallas HOME. De fyra inre knapparna i varje grupp kallas, från vänster till höger, Vänster, Uppåt, Nedåt och Höger. HOME-knappen kan identifieras via ett vertikalt fält i knappens mitt. Vänster-knappen identifieras via ett vertikalt fält nära knappens vänstra kant. Höger-knappen identifieras via ett vertikalt fält nära knappens högra kant. Uppåt-knappen identifieras av ett horisontellt fält längs knappens överkant. Nedåt-knappen identifieras av ett horisontellt fält längs knappens underkant.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Tumknapp vänster + Tumknapp höger

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • ETouch vänster främre + ETouch höger bakre

 • Blanksteg + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • ETouch vänster bakre + Tumknapp nedåt

 • Tumknapp HOME

Visa snabbmeny

 • Två intilliggande markörtangenter

 • ETouch vänster bakre + ETouch höger bakre + ETouch höger främre

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 2

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • ETouch vänster bakre + Tumknapp uppåt

 • Tumknapp HOME

Panorera punktskrift åt höger

 • Tumknapp höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Tumknapp vänster

Punktskrift start

 • ETouch vänster bakre

Punktskrift slut

 • ETouch höger bakre

Punktskrift nästa

 • Tumknapp nedåt

Punktskrift föregående

 • Tumknapp uppåt

Punktskrift första

 • Tumknapp vänster + Tumknapp uppåt

Punktskrift sista

 • Tumknapp vänster + Tumknapp nedåt

Välj navigeringsläge

 • ETouch vänster främre + ETouch höger främre

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • ETouch vänster bakre + Markörtangent 1

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • ETouch höger bakre + Markörtangent 1

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Smartpad RETUR

 • ETouch höger bakre + ETouch höger främre

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Optelec Easylink 12 Touch

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder modellen Alva Optelec Easylink 12 Touch.

Meddelanden: 

 • De sex runda knapparna längst bak är ett punktskriftstangentbord.

 • De kallas, från vänster till höger, punkt 3, punkt 2, punkt 1, punkt 4, punkt 5 och punkt 6.

 • De tre långa funktionstangenterna kallas, från vänster till höger, SKIFT, Blanksteg, Ctrl.

 • Den här tabellen mappar SKIFT till punkt 7 och Ctrl till punkt 8.

 • Joysticken mellan punkt- och funktionstangenterna har fem positioner som heter Uppåt, Nedåt, Vänster, Höger och RETUR.

 • De runda rullningsknapparna på sidorna om punktskriftsskärmen kallas Vänster och Höger.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Joystick RETUR

 • SKIFT + Joystick RETUR

Sekundär åtgärd

 • Punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + joystick RETUR

 • Rullningsknapp vänster + Rullningsknapp höger + Joystick nedåt

 • Rullningsknapp vänster + Rullningsknapp höger + Joystick RETUR

Visa snabbmeny

 • Punkt 1 + Joystick RETUR

 • Punkt 1 + Joystick höger

 • Punkt 1 + Joystick vänster

 • Rullningsknapp vänster + Rullningsknapp höger + Joystick upp

 • Rullningsknapp vänster + Rullningsknapp höger

Panorera punktskrift åt höger

 • Rullningsknapp höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Rullningsknapp vänster

Punktskrift start

 • SKIFT + Joystick vänster

Punktskrift slut

 • SKIFT + Joystick höger

Punktskrift nästa

 • Rullningsknapp höger + Blanksteg

Punktskrift föregående

 • Rullningsknapp vänster + Blanksteg

Punktskrift första

 • SKIFT + Joystick uppåt

Punktskrift sista

 • SKIFT + Joystick nedåt

Välj navigeringsläge

 • Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + Joystick RETUR

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Ctrl + Joystick vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Ctrl + Joystick höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Ctrl + Joystick RETUR

Satellite [5nn] (stor)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder modellen Alva Satellite [5nn] (stor).

Meddelanden: 

 • Knappsatserna till höger och vänster på ovansidan kallas Styrknapp vänster och Styrknapp höger. Knappsatsernas fyra inre knappar kallas Vänster, Höger, Uppåt och Nedåt. Knappsatsernas yttre knappar kallas F1 och F2.

 • De två långa, platta tangenterna kallas Uppåt och Nedåt.

 • De två långa, böjda tangenterna kallas Vänster och Höger.

 • De två runda tangenterna kallas HOME och Markör.

 • De två skjutbara trelägesknapparna kallas Vänster skjutknapp och Höger skjutknapp.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Höger styrknapp F2 + Höger styrknapp höger

Sekundär åtgärd

 • Höger styrknapp höger

 • Höger styrknapp nedåt

 • Home

Visa snabbmeny

 • Status 2B

 • Höger styrknapp uppåt

 • Markör

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift start

 • HOME + vänster

 • Höger skjutknapp vänster

Punktskrift slut

 • HOME + höger

 • Höger Skjutknapp höger

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • HOME + Uppåt

 • Markör + Nedåt

Punktskrift sista

 • HOME + Nedåt

 • Markör + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Höger styrknapp vänster

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Höger styrknapp F1 + Markörtangent 1

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger styrknapp F2 + Markörtangent 2

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Höger styrknapp F2 + Höger styrknapp vänster

Satellite [5nn] (liten)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder modellen Alva Satellite [5nn] (liten).

Meddelanden: 

 • Knappsatserna till höger och vänster på ovansidan kallas Styrknapp vänster och Styrknapp höger. Knappsatsernas fyra inre knappar kallas Vänster, Höger, Uppåt och Nedåt. Knappsatsernas yttre knappar kallas F1 och F2.

 • De två långa, platta tangenterna kallas Uppåt och Nedåt.

 • De två långa, böjda tangenterna kallas Vänster och Höger.

 • De två runda tangenterna kallas HOME och Markör.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Höger styrknapp F2 + Höger styrknapp höger

Sekundär åtgärd

 • Höger styrknapp höger

 • Höger styrknapp nedåt

 • Home

Visa snabbmeny

 • Status 2B

 • Höger styrknapp uppåt

 • Markör

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift start

 • HOME + vänster

Punktskrift slut

 • HOME + höger

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • HOME + Uppåt

 • Markör + Nedåt

Punktskrift sista

 • HOME + Nedåt

 • Markör + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Höger styrknapp vänster

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Höger styrknapp F1 + Markörtangent 1

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger styrknapp F2 + Markörtangent 2

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Höger styrknapp F2 + Höger styrknapp vänster

Voyager Protocol Converter

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Alva Voyager Protocol Converter.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Tumknapp 2 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Tumknapp 2 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Tumknapp 3 + Nedåt

 • Vänster

Visa snabbmeny

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Vänster + Uppåt

 • Tumknapp 2 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Tumknapp 3 + Uppåt

 • Höger

Panorera punktskrift åt höger

 • Tumknapp 4

Panorera punktskrift åt vänster

 • Tumknapp 1

Punktskrift start

 • Tumknapp 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Tumknapp 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Tumknapp 3

Punktskrift föregående

 • Tumknapp 2

Punktskrift första

 • Tumknapp 1 + Tumknapp 2

 • Tumknapp 4 + Tumknapp 2

Punktskrift sista

 • Tumknapp 1 + Tumknapp 3

 • Tumknapp 4 + Tumknapp 3

Välj navigeringsläge

 • Tumknapp 2 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Tumknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Tumknapp 3 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Tumknapp 2 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Tumknapp 2 + Tumknapp 3

Växla punktskriftstangentbord

 • Tumknapp 2 + punkt 1 + punkt 3

 • Tumknapp 2 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Tumknapp 2 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×