Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Skärmläsaren har stöd för följande punktskriftsskärmar från Baum på Windows.

Punktskriftsskärmar från Baum som stöds

Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Alla modeller (standard)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en modell från Baum.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

 • Blanksteg + Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

 • Blanksteg + Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Tryck på

Växla inmatningsinlärning

 • Punkt 6 + Tryck

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B10 + punkt 1 + punkt 3

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Alla modeller (med Vario-tangenter)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en modell från Baum.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 3

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 1

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 1

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

NBP B2G 

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum NBP B2G.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

 • Blanksteg + Höger

 • F 4

 • B 10

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

 • Blanksteg + Vänster

 • F 1

 • B 9

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

 • B 11 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

 • B 11 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Tryck på

Växla inmatningsinlärning

 • Punkt 6 + Tryck

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

VarioConnect/HWG BrailleConnect

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum VarioConnect/HWG BrailleConnect.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

 • Blanksteg + Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

 • Blanksteg + Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Tryck på

Växla inmatningsinlärning

 • Punkt 6 + Tryck

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B10 + punkt 1 + punkt 3

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Conny

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum Conny.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken. Om någon eller båda används i en kombination som innehåller minst en av tangenterna för punkt 1–6 när enheten är i 8-punkters punktskriftsläge blir de tangenterna Punkt 7 och Punkt 8.

 • B11 är tangenten mellan tangenterna för Punkt 1 och Punkt 4.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

 • Blanksteg + Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

 • Blanksteg + Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Tryck på

Växla inmatningsinlärning

 • Punkt 6 + Tryck

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B11 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

 • B11 + Tryck

Växla punktskriftstangentbord

 • B11 + punkt 1 + punkt 3

 • B11 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B11 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

DM 80 Plus

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum DM 80 Plus.

Obs!: Skärmknapparna finns i båda ändarna av (strax ovanför) området med punktskriftscellerna. De två vänstra knapparna kallas Skärmknapp 1 och Skärmknapp 2. Den stora knappen till höger kallas Skärmknapp 5. De två knapparna alldeles till vänster om den kallas Skärmknapp 3 och Skärmknapp 4. De två knapparna alldeles till höger om den kallas Skärmknapp 6 och Skärmknapp 7.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 7

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 4

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 3

Punktskrift första

 • Skärmknapp 1

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 6 + Skärmknapp 7

Växla inmatningsinlärning

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 3 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 6 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 5 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 7

Inka

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum Inka.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • Omkopplarna är inaktiverade i läget till vänster och aktiverade i läget till höger. Omkopplare 1 (längst upp till vänster): inaktivera alla sensorer. Omkopplare 2 (längst ned till vänster): radval med skalad vertikal sensor. Omkopplare 3 (uppe till höger): visa vald horisontell sensor (alla punkter höjs upp). Omkopplare 4 (längst ned till höger): aktivera punktskriftstangentbord.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Växla inmatningsinlärning

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + horisontell sensor

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + horisontell sensor

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

NLS eReader Zoomax

 Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum NLS eReader Zoomax.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • S 2 + S 3

Sekundär åtgärd

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

 • S 3

 • S 3 + Nedåt

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • S 3 + Uppåt

 • B L + S 3

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

 • Skärmknapp 5

 • Blanksteg + Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

 • Skärmknapp 2

 • Blanksteg + Vänster

Punktskrift start

 • Punkt 4 + Vänster

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • S 1 + Vänster

Punktskrift slut

 • Punkt 4 + Höger

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • S 1 + Höger

Punktskrift nästa

 • Nedåt

 • Skärmknapp 6

Punktskrift föregående

 • Uppåt

 • Skärmknapp 4

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Vänster + Uppåt

 • Höger + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Vänster + Nedåt

 • Höger + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Tryck på

 • B L + Center

Växla inmatningsinlärning

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 6 + Tryck

 • S 4

Orbit Reader

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Orbit Reader.

Meddelanden: 

 • Ett sex punkters standardpunktskriftstangentbord finns längs överkantens baksida. Från vänster till höger är tangenterna: punkt 3, punkt 2, punkt 1, punkt 4, punkt 5 och punkt 6.

 • Det finns en joystick med fem positioner mellan Punkt 1 och Punkt 4.

 • Blanksteg är den långa tangenten i mitten, alldeles framför joysticken.

 • Punkt 7 och Punkt 8 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om Blanksteg.

 • Vippknappen till vänster om punktskriftscellerna emulerar Skärmknapp 2 och den till höger emulerar Skärmknapp 5.

 • Du kan emulera alla skärmknappskombinationer genom att använda joysticken samtidigt som du skriver motsvarande kombination av de åtta punktknapparna.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

 • Skärmknapp 5

 • Blanksteg + Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

 • Skärmknapp 2

 • Blanksteg + Vänster

Punktskrift start

 • Punkt 4 + Vänster

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Punkt 4 + Höger

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Nedåt

 • Skärmknapp 6

Punktskrift föregående

 • Uppåt

 • Skärmknapp 4

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Tryck på

Växla inmatningsinlärning

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 6 + Tryck

Välj navigeringsläge

 • Punkt 8

 • Tryck på

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

Vario Pro

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum Vario Pro.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • Skärmmodulens hjul identifieras med hjälp av placeringen i ordning (första till fjärde) från vänster.

 • De större kontrollerna på statusmodulen, från vänster till höger, kallas Statusknapp 1 till Statusknapp 4.

 • De mindre kontrollerna på statusmodulen, från vänster till höger, kallas Statusnyckel 1 till Statusnyckel 4.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Statusknapp 3

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • Nedtryckning av första hjulet

 • Nedtryckning av andra hjulet

 • Nedtryckning av tredje hjulet

 • Nedtryckning av fjärde hjulet

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Första hjulet nedtryckt

 • Andra hjulet nedtryckt

 • Tredje hjulet nedtryckt

 • Fjärde hjulet nedtryckt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Första hjulet uppe

 • Andra hjulet uppe

 • Tredje hjulet uppe

 • Fjärde hjulet uppe

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Statusknapp 4

Växla inmatningsinlärning

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Statusknapp 2

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Pronto!

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder Baum Pronto! Modell.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

 • Blanksteg + Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

 • Blanksteg + Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Tryck på

Växla inmatningsinlärning

 • Punkt 6 + Tryck

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B10 + punkt 1 + punkt 3

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

PocketVario

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum PocketVario.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

 • Blanksteg + Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

 • Blanksteg + Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Tryck på

Växla inmatningsinlärning

 • Punkt 6 + Tryck

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B10 + punkt 1 + punkt 3

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

APH Refreshabraille

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum APH Refreshabraille.

Meddelanden: 

 • B9 är den långa tangenten i mitten, alldeles framför joysticken.

 • Punkt 7 och Punkt 8 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om B9.

 • B10 är den smala tangenten mellan och alldeles bakom tangentbordet med sex punkter.

 • De sex skärmtangenterna emuleras med hjälp av motsvarande sexpunkters tangenter när användaren trycker på joysticken (joysticken måste tryckas ned först).

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

 • Blanksteg + Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

 • Blanksteg + Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Tryck på

Växla inmatningsinlärning

 • Punkt 6 + Tryck

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B9 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B9 + punkt 1 + punkt 3

 • B9 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B9 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

SuperVario/HWG Brailliant

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum SuperVario/HWG Brailliant.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Växla inmatningsinlärning

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

VarioUltra

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum VarioUltra.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

 • Blanksteg + Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

 • Blanksteg + Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Tryck på

Växla inmatningsinlärning

 • Punkt 6 + Tryck

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B10 + punkt 1 + punkt 3

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Vario 40

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum Vario 40.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

 • Blanksteg + Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

 • Blanksteg + Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Tryck på

Växla inmatningsinlärning

 • Punkt 6 + Tryck

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Vario 80

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum Vario 80.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • Kommandotangenterna är placerade i mitten, alldeles bakom markörtangenterna. De kallas, från vänster till höger, Kommando 1 till Kommando 7.

 • Tangenterna i den övre raden på framsidan kallas Framsida 1, Framsida 3, Framsida 5, Framsida 7 och Framsida 9.

 • Tangenterna i den undre raden på framsidan kallas Framsida 2, Framsida 4, Framsida 6, Framsida 8 och Framsida 10.

 • Tangenterna i den övre raden på baksidan kallas Baksida 1, Baksida 3, Baksida 5, Baksida 7 och Baksida 9.

 • Tangenterna i den undre raden på baksidan kallas Baksida 2, Baksida 4, Baksida 6, Baksida 8 och Baksida 10.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Framsida 5 + Framsida 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Framsida 5 + Framsida 3

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Framsida 2

 • Framsida 4

 • Framsida 6

 • Framsida 8

 • Framsida 10

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Framsida 1

 • Framsida 3

 • Framsida 5

 • Framsida 7

 • Framsida 9

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Framsida 5 + Framsida 1

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Framsida 6 + Framsida 1

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Framsida 5 + Framsida 2

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Framsida 6 + Framsida 2

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Växla inmatningsinlärning

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Punktskriftsskärmar från Baum som stöds 

Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Alla modeller (standard)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en modell från Baum.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Tryck

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Höger

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Punkt 4 + punkt 5 + Nedåt

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + punkt 6 + Vänster

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + Tryck

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B10 + punkt 1 + punkt 3

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Alla modeller (med Vario-tangenter)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en modell från Baum.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 3

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 1

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 1

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

VarioConnect/HWG BrailleConnect

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum VarioConnect/HWG BrailleConnect.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Tryck

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Höger

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Punkt 4 + punkt 5 + Nedåt

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + punkt 6 + Vänster

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + Tryck

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B10 + punkt 1 + punkt 3

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Conny

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum Conny.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken. Om någon eller båda används i en kombination som innehåller minst en av tangenterna för punkt 1–6 när enheten är i 8-punkters punktskriftsläge blir de tangenterna Punkt 7 och Punkt 8.

 • B11 är tangenten mellan tangenterna för Punkt 1 och Punkt 4.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • B11 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Tryck

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • B11 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Höger

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • B11 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Punkt 4 + punkt 5 + Nedåt

 • B11 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • B11 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + punkt 6 + Vänster

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

 • B11 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

 • B11 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B11 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + Tryck

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B11 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

 • B11 + Tryck

Växla punktskriftstangentbord

 • B11 + punkt 1 + punkt 3

 • B11 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B11 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

DM 80 Plus

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum DM 80 Plus.

Obs!: Skärmknapparna finns i båda ändarna av (strax ovanför) området med punktskriftscellerna. De två vänstra knapparna kallas Skärmknapp 1 och Skärmknapp 2. Den stora knappen till höger kallas Skärmknapp 5. De två knapparna alldeles till vänster om den kallas Skärmknapp 3 och Skärmknapp 4. De två knapparna alldeles till höger om den kallas Skärmknapp 6 och Skärmknapp 7.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 7

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 4

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 3

Punktskrift första

 • Skärmknapp 1

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 6 + Skärmknapp 7

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 3 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 6 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 5 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 7

Inka

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum Inka.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • Omkopplarna är inaktiverade i läget till vänster och aktiverade i läget till höger. Omkopplare 1 (längst upp till vänster): inaktivera alla sensorer. Omkopplare 2 (längst ned till vänster): radval med skalad vertikal sensor. Omkopplare 3 (uppe till höger): visa vald horisontell sensor (alla punkter höjs upp). Omkopplare 4 (längst ned till höger): aktivera punktskriftstangentbord.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Horisontell sensor

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + horisontell sensor

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + horisontell sensor

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Orbit Reader

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Orbit Reader.

Meddelanden: 

 • Ett sex punkters standardpunktskriftstangentbord finns längs överkantens baksida. Från vänster till höger är tangenterna: punkt 3, punkt 2, punkt 1, punkt 4, punkt 5 och punkt 6.

 • Det finns en joystick med fem positioner mellan Punkt 1 och Punkt 4.

 • Blanksteg är den långa tangenten i mitten, alldeles framför joysticken.

 • Punkt 7 och Punkt 8 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om Blanksteg.

 • Vippknappen till vänster om punktskriftscellerna emulerar Skärmknapp 2 och den till höger emulerar Skärmknapp 5.

 • Du kan emulera alla skärmknappskombinationer genom att använda joysticken samtidigt som du skriver motsvarande kombination av de åtta punktknapparna.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Tryck

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Blanksteg + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Punkt 4 + punkt 6 + Höger

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Punkt 4 + punkt 5 + Nedåt

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Punkt 4 + punkt 6 + Vänster

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Punkt 4 + Vänster

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Punkt 4 + Höger

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Nedåt

 • Skärmknapp 6

Punktskrift föregående

 • Uppåt

 • Skärmknapp 4

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Välj navigeringsläge

 • Punkt 8

 • Tryck på

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

Vario Pro

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum Vario Pro.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • Skärmmodulens hjul identifieras med hjälp av placeringen i ordning (första till fjärde) från vänster.

 • De större kontrollerna på statusmodulen, från vänster till höger, kallas Statusknapp 1 till Statusknapp 4.

 • De mindre kontrollerna på statusmodulen, från vänster till höger, kallas Statusnyckel 1 till Statusnyckel 4.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Statusknapp 3

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • Nedtryckning av första hjulet

 • Nedtryckning av andra hjulet

 • Nedtryckning av tredje hjulet

 • Nedtryckning av fjärde hjulet

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Första hjulet nedtryckt

 • Andra hjulet nedtryckt

 • Tredje hjulet nedtryckt

 • Fjärde hjulet nedtryckt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Första hjulet uppe

 • Andra hjulet uppe

 • Tredje hjulet uppe

 • Fjärde hjulet uppe

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • Statusknapp 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Pronto!

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder Baum Pronto! Modell.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Tryck

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Höger

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

 • Tryck på

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Punkt 4 + punkt 5 + Nedåt

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + punkt 6 + Vänster

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • Tryck på

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + Tryck

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B10 + punkt 1 + punkt 3

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

PocketVario

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum PocketVario.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Tryck

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Höger

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

 • Tryck på

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Punkt 4 + punkt 5 + Nedåt

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + punkt 6 + Vänster

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • Tryck på

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + Tryck

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B10 + punkt 1 + punkt 3

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

APH Refreshabraille

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum APH Refreshabraille.

Meddelanden: 

 • B9 är den långa tangenten i mitten, alldeles framför joysticken.

 • Punkt 7 och Punkt 8 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om B9.

 • B10 är den smala tangenten mellan och alldeles bakom tangentbordet med sex punkter.

 • De sex skärmtangenterna emuleras med hjälp av motsvarande sexpunkters tangenter när användaren trycker på joysticken (joysticken måste tryckas ned först).

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • B9 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Tryck

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • B9 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Höger

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

 • Tryck på

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • B9 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Punkt 4 + punkt 5 + Nedåt

 • B9 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • B9 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + punkt 6 + Vänster

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • Tryck på

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B9 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + Tryck

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B9 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B9 + punkt 1 + punkt 3

 • B9 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B9 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Åtgärd i Skärmläsaren

 • Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Tryck

Sekundär åtgärd

 • Markörtangent + Markörtangent

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Höger

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

 • Tryck på

Visa snabbmeny

 • Markörtangent + Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Punkt 4 + punkt 5 + Nedåt

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + punkt 6 + Vänster

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • Tryck på

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + Tryck

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B10 + punkt 1 + punkt 3

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

SuperVario/HWG Brailliant

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum SuperVario/HWG Brailliant.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

VarioUltra

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum VarioUltra.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • B9 och B10 är tangenterna omedelbart till vänster och höger om joysticken.

 • Joystickens fem funktioner kallas Vänster, Höger, Uppåt, Nedåt och Tryck.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Tryck

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 5 + Tryck

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + punkt 6 + Höger

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

 • Tryck på

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Punkt 4 + punkt 5 + Nedåt

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + punkt 6 + Vänster

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

 • Tryck på

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

 • Vänster

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

 • Punkt 4 + Vänster

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Höger

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Uppåt

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Punkt 4 + Uppåt

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Punkt 4 + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6 + Tryck

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Punkt 2 + Nedåt

Växla punktskriftstangentbord

 • B10 + punkt 1 + punkt 3

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • B10 + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Vario 40

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum Vario 40.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Vario 80

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Baum Vario 80.

Meddelanden: 

 • Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

  • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

  • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

 • Kommandotangenterna är placerade i mitten, alldeles bakom markörtangenterna. De kallas, från vänster till höger, Kommando 1 till Kommando 7.

 • Tangenterna i den övre raden på framsidan kallas Framsida 1, Framsida 3, Framsida 5, Framsida 7 och Framsida 9.

 • Tangenterna i den undre raden på framsidan kallas Framsida 2, Framsida 4, Framsida 6, Framsida 8 och Framsida 10.

 • Tangenterna i den övre raden på baksidan kallas Baksida 1, Baksida 3, Baksida 5, Baksida 7 och Baksida 9.

 • Tangenterna i den undre raden på baksidan kallas Baksida 2, Baksida 4, Baksida 6, Baksida 8 och Baksida 10.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Framsida 5 + Framsida 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Framsida 5 + Framsida 3

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

 • Framsida 2

 • Framsida 4

 • Framsida 6

 • Framsida 8

 • Framsida 10

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

 • Framsida 1

 • Framsida 3

 • Framsida 5

 • Framsida 7

 • Framsida 9

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Framsida 5 + Framsida 1

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Framsida 6 + Framsida 1

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Framsida 5 + Framsida 2

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Framsida 6 + Framsida 2

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×