Skärmläsaren i Windows 10 Creators Update har stöd för följande punktskriftsskärmar från BrailleNote. Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Punktskriftsskärmar från BrailleNote som stöds

Alla modeller

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en modell från BrailleNote.

Meddelanden: 

 • Du kan tillfälligt (för nästa tecken) växla till ett inmatningsläge genom att använda [4] tillsammans med kombinationer av [3] och [6].

 • Du kan även växla till ett inmatningsläge permanent genom att använda [45] tillsammans med kombinationer av [3] och [6].

 • Lägg till [3] för att aktivera punkt 7. Lägg till [6] för att aktivera punkt 8.

 • Använd blanksteg + [1345] om du vill växla tillbaka till (n)avigeringsläge.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + punkt 6

Sekundär åtgärd

 • BACKSTEG + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Tillbaka + Framåt

Visa snabbmeny

 • BACKSTEG + punkt 1

 • BACKSTEG + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5

 • Punkt 2 + punkt 5

 • Blanksteg

Panorera punktskrift åt höger

 • Nästa

 • Punkt 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Föregående

 • Punkt 2

Punktskrift start

 • Föregående + Bakåt

 • Punkt 3

Punktskrift slut

 • Nästa + Framåt

 • Punkt 6

Punktskrift nästa

 • Framåt

 • Punkt 4 + punkt 6

Punktskrift föregående

 • Bakåt

 • Punkt 1 + punkt 3

Punktskrift första

 • Föregående + Framåt

 • Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3

 • Punkt 1 + punkt 4

Punktskrift sista

 • Föregående + Nästa

 • Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6

 • Punkt 3 + punkt 6

Välj navigeringsläge

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6, markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6, markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×