Använda en punktskriftsskärm från BrailleNote med Skärmläsaren

Arbeta överallt från alla enheter med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu

Skärmläsaren i Windows 10 Creators Update har stöd för följande punktskriftsskärmar från BrailleNote. Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Punktskriftsskärmar från BrailleNote som stöds

Alla modeller

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en modell från BrailleNote.

Meddelanden: 

 • Du kan tillfälligt (för nästa tecken) växla till ett inmatningsläge genom att använda [4] tillsammans med kombinationer av [3] och [6].

 • Du kan även växla till ett inmatningsläge permanent genom att använda [45] tillsammans med kombinationer av [3] och [6].

 • Lägg till [3] för att aktivera punkt 7. Lägg till [6] för att aktivera punkt 8.

 • Använd blanksteg + [1345] om du vill växla tillbaka till (n)avigeringsläge.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 5 + punkt 6

Sekundär åtgärd

 • BACKSTEG + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Tillbaka + Framåt

Visa snabbmeny

 • BACKSTEG + punkt 1

 • BACKSTEG + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 5

 • Punkt 2 + punkt 5

 • Blanksteg

Panorera punktskrift åt höger

 • Nästa

 • Punkt 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Föregående

 • Punkt 2

Punktskrift start

 • Föregående + Bakåt

 • Punkt 3

Punktskrift slut

 • Nästa + Framåt

 • Punkt 6

Punktskrift nästa

 • Framåt

 • Punkt 4 + punkt 6

Punktskrift föregående

 • Bakåt

 • Punkt 1 + punkt 3

Punktskrift första

 • Föregående + Framåt

 • Punkt 1 + punkt 2 + punkt 3

 • Punkt 1 + punkt 4

Punktskrift sista

 • Föregående + Nästa

 • Punkt 4 + punkt 5 + punkt 6

 • Punkt 3 + punkt 6

Välj navigeringsläge

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 5 + punkt 6, markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 6, markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×