Använda en punktskriftsskärm från Cebra med Skärmläsaren

Skärmläsaren i Windows 10 Creators Update har stöd för alla modeller av punktskriftsskärmar från Cebra. Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Punktskriftsskärmar från Cebra som stöds

Alla modeller

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en modell från Cebra.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Vänster nedre 1 + Styrknapp mitten 1

Sekundär åtgärd

 • Vänster övre 1 + markörtangent

 • Styrknapp mitten 1 + Styrknapp uppåt 1

 • Vänster nedre 1 + Styrknapp nedåt 1

 • Vänster mitten 1 + Styrknapp mitten 1

Visa snabbmeny

 • Vänster övre 1 + markörtangent

 • Höger övre 1 + Styrknapp nedåt 1

 • Styrknapp uppåt 1

 • Styrknapp mitten 1

Panorera punktskrift åt höger

 • Styrknapp höger 1

Panorera punktskrift åt vänster

 • Styrknapp vänster 1

Punktskrift start

 • Vänster mitten 1 + Styrknapp vänster 1

Punktskrift slut

 • Vänster mitten 1 + Styrknapp höger 1

Punktskrift nästa

 • Styrknapp nedåt 1

Punktskrift föregående

 • Styrknapp uppåt 1

Punktskrift första

 • Vänster övre 1

 • Höger mitten 1 + Styrknapp uppåt 1

Punktskrift sista

 • Vänster nedre 1

 • Höger mitten 1 + Styrknapp nedåt 1

Välj navigeringsläge

 • Styrknapp mitten 1 + Styrknapp nedåt 1

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Vänster övre 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger övre 1 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Vänster övre 1 + Styrknapp mitten 1

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×