Skärmläsaren stöder följande punktskriftsbildskärmar från Freedom Scientific. Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Punktskriftsskärmar från Freedom Scientific som stöds

Focus 1 och Focus 2 40

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder modellerna Freedom Scientific Focus 1 och Focus 2 40.

Meddelanden: 

 • Det finns två navigeringskontroller – en längst upp på varje sida. Var och en av kontrollerna har tre åtgärder: Uppåt, Nedåt och Tryck. På vissa modeller är navigeringskontrollen ett hjul som både kan roteras och tryckas ned. På andra modeller är det en vippknapp som kan tryckas uppåt/nedåt i kombination med en separat tryckknapp.

 • Väljartangenterna finns längs en av framkantens sidor. På äldre modeller kallas de för GDF-tangenter (Allmän skärmfunktion).

 • Framåt-tangenterna finns inuti vippknapparna och utanför SKIFT-tangenterna.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 4 + punkt 7

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Blanksteg + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Vänster Framåt + Vänster Navigering nedåt

 • Vänster väljare

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Vänster Framåt + Vänster Navigering uppåt

 • Höger väljare

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger Framåt

 • Höger Navigering nedåt

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster Framåt

 • Höger Navigering uppåt

Punktskrift start

 • Vänster Navigering tryck

Punktskrift slut

 • Höger Navigering tryck

Punktskrift nästa

 • Vänster Navigering nedåt

Punktskrift föregående

 • Vänster Navigering uppåt

Punktskrift första

 • Höger väljare + Vänster Framåt

 • Vänster väljare + Vänster Framåt

Punktskrift sista

 • Höger väljare + Höger Framåt

 • Vänster väljare + Höger Framåt

Välj navigeringsläge

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Vänster Framåt + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger väljare + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Vänster väljare + Höger väljare

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Focus 2 80

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Freedom Scientific Focus 2 80.

Meddelanden: 

 • Det finns två navigeringskontroller – en längst upp på varje sida. Var och en av kontrollerna har tre åtgärder: Uppåt, Nedåt och Tryck. På vissa modeller är navigeringskontrollen ett hjul som både kan roteras och tryckas ned. På andra modeller är det en vippknapp som kan tryckas uppåt/nedåt i kombination med en separat tryckknapp.

 • Väljartangenterna finns längs en av framkantens sidor. På äldre modeller kallas de för GDF-tangenter (Allmän skärmfunktion).

 • Framåt-tangenterna finns inuti vippknapparna och utanför SKIFT-tangenterna.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Blanksteg + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Vänster Framåt + Vänster Navigering nedåt

 • Vänster väljare

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • Vänster Framåt + Vänster Navigering uppåt

 • Höger väljare

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger Framåt

 • Höger Navigering nedåt

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster Framåt

 • Höger Navigering uppåt

Punktskrift start

 • Vänster Navigering tryck

Punktskrift slut

 • Höger Navigering tryck

Punktskrift nästa

 • Vänster Navigering nedåt

 • Höger Bumper nedåt

 • Höger vippknapp nedåt

Punktskrift föregående

 • Vänster Navigering uppåt

 • Höger Bumper uppåt

 • Höger vippknapp uppåt

Punktskrift första

 • Vänster väljare + Vänster Framåt

 • Höger väljare + Vänster Framåt

 • Vänster väljare + Vänster Bumper uppåt

 • Höger väljare + Höger Bumper uppåt

Punktskrift sista

 • Vänster väljare + Höger Framåt

 • Höger väljare + Höger Framåt

 • Vänster väljare + Vänster Bumper nedåt

 • Höger väljare + Höger Bumper nedåt

Välj navigeringsläge

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Vänster Framåt + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger väljare + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Vänster väljare + Höger väljare

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Focus Blue

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder Freedom Scientific Focus Blue-modellerna.

Meddelanden: 

 • Det finns två navigeringskontroller – en längst upp på varje sida. Var och en av kontrollerna har tre åtgärder: Uppåt, Nedåt och Tryck. På vissa modeller är navigeringskontrollen ett hjul som både kan roteras och tryckas ned. På andra modeller är det en vippknapp som kan tryckas uppåt/nedåt i kombination med en separat tryckknapp.

 • Väljartangenterna finns längs en av framkantens sidor. På äldre modeller kallas de för GDF-tangenter (Allmän skärmfunktion).

 • Framåt-tangenterna finns inuti vippknapparna och utanför SKIFT-tangenterna.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

Sekundär åtgärd

 • Blanksteg + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • Vänster Framåt + Vänster Navigering nedåt

 • Vänster väljare

Visa snabbmeny

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • Vänster Framåt + Vänster Navigering uppåt

 • Höger väljare

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger Framåt

 • Höger Navigering nedåt

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster Framåt

 • Höger Navigering uppåt

Punktskrift start

 • Vänster Navigering tryck

Punktskrift slut

 • Höger Navigering tryck

Punktskrift nästa

 • Vänster Navigering nedåt

 • Höger vippknapp nedåt

Punktskrift föregående

 • Vänster Navigering uppåt

 • Höger vippknapp uppåt

Punktskrift första

 • Vänster väljare + Vänster Framåt

 • Höger väljare + Vänster Framåt

Punktskrift sista

 • Vänster väljare + Höger Framåt

 • Höger väljare + Höger Framåt

Välj navigeringsläge

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Vänster Framåt + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger väljare + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Vänster väljare + Höger väljare

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

PAC Mate

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en Freedom Scientific PAC Mate.

Meddelanden: 

 • Den bakre raden med markörtangenter är egentligen är en uppsättning navigeringstangenter.

 • De tio tangenterna i mitten (fem på varje sida om mitten) är speciella.

 • De två yttersta tangenterna kallas Vänster väljare respektive Höger väljare.

 • De åtta inre tangenterna kallas Snabbtangent 1 till 8.

 • Vänster Framåt-tangenten är valfri tangent till vänster om specialtangenterna.

 • Höger Framåt-tangenten är valfri tangent till höger om specialtangenterna.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Snabbtangent 8

 • Vänster Framåt + Vänster hjul nedåt

 • Vänster väljare

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Snabbtangent 2

 • Vänster Framåt + Vänster hjul uppåt

 • Höger väljare

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger Framåt

 • Höger hjul nedåt

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster Framåt

 • Höger hjul uppåt

Punktskrift start

 • Vänster hjul tryck

Punktskrift slut

 • Höger hjul tryck

Punktskrift nästa

 • Vänster hjul nedåt

Punktskrift föregående

 • Vänster hjul uppåt

Punktskrift första

 • Vänster väljare + Vänster Framåt

 • Höger väljare + Vänster Framåt

Punktskrift sista

 • Vänster väljare + Höger Framåt

 • Höger väljare + Höger Framåt

Välj navigeringsläge

 • Snabbtangent 7

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Vänster Framåt + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger väljare + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Vänster väljare + Höger väljare

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×