Använda en punktskriftsskärm från HandyTech med Skärmläsaren

Skärmläsaren i Windows 10 Creators Update har stöd för följande punktskriftsskärmar från HandyTech. Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Punktskriftsskärmar från HandyTech som stöds

Active Braille 40

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Active Braille 40.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B3

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B6

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger blankstegstangent

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned

Punktskrift start

 • B1 + Vänster blankstegstangent

Punktskrift slut

 • B1 + Höger blankstegstangent

Punktskrift nästa

 • B5

 • Höger vippknapp ned

Punktskrift föregående

 • B4

 • Höger vippknapp upp

Punktskrift första

 • B2

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp upp

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B5

 • Vänster vippknapp upp + B3

 • B2 + Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B4

 • Höger vippknapp upp + B6

Punktskrift sista

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp ned

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B7

 • Vänster vippknapp ned + B3

 • B2 + Höger blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B2

 • Höger vippknapp ned + B6

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • B4 + markörtangent

 • Vänster vippknapp upp + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • B6 + markörtangent

 • Höger vippknapp upp + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Blanksteg vänster + Blanksteg höger

Actilino

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Actilino.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B3

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B6

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger blankstegstangent

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned

Punktskrift start

 • B1 + Vänster blankstegstangent

Punktskrift slut

 • B1 + Höger blankstegstangent

Punktskrift nästa

 • B5

 • Höger vippknapp ned

Punktskrift föregående

 • B4

 • Höger vippknapp upp

Punktskrift första

 • B2

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp upp

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B5

 • Vänster vippknapp upp + B3

 • B2 + Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B4

 • Höger vippknapp upp + B6

Punktskrift sista

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp ned

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B7

 • Vänster vippknapp ned + B3

 • B2 + Höger blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B2

 • Höger vippknapp ned + B6

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • B4 + markörtangent

 • Vänster vippknapp upp + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • B6 + markörtangent

 • Höger vippknapp upp + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Blanksteg vänster + Blanksteg höger

Active Star 40

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Active Star 40.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger blankstegstangent

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned

Punktskrift start

 • B1 + Vänster blankstegstangent

Punktskrift slut

 • B1 + Höger blankstegstangent

Punktskrift nästa

 • B5

 • Höger vippknapp ned

Punktskrift föregående

 • B4

 • Höger vippknapp upp

Punktskrift första

 • B2

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp upp

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B5

 • Vänster vippknapp upp + B3

 • B2 + Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B4

 • Höger vippknapp upp + B6

Punktskrift sista

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp ned

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B7

 • Vänster vippknapp ned + B3

 • B2 + Höger blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B2

 • Höger vippknapp ned + B6

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • B4 + markörtangent

 • Vänster vippknapp upp + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • B6 + markörtangent

 • Höger vippknapp upp + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Blanksteg vänster + Blanksteg höger

Basic Braille

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Basic Braille.

Meddelanden: Enheten har tre skärmknappar på varje sida om punktskriftscellerna. Uppifrån och ned:

 • De tre knapparna på vänster sida kallas Skärmknapp 1, Skärmknapp 2 och Skärmknapp 3.

 • De tre knapparna på höger sida kallas Skärmknapp 4, Skärmknapp 5 och Skärmknapp 6.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 6

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4 + Skärmknapp 6

Panorera punktskrift åt höger

 • Skärmknapp 5

Panorera punktskrift åt vänster

 • Skärmknapp 2

Punktskrift start

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3

Punktskrift slut

 • Skärmknapp 4 + Skärmknapp 5 + Skärmknapp 6

Punktskrift nästa

 • Skärmknapp 6

Punktskrift föregående

 • Skärmknapp 4

Punktskrift första

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 4

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 4

Punktskrift sista

 • Skärmknapp 2 + Skärmknapp 6

 • Skärmknapp 3 + Skärmknapp 6

Välj navigeringsläge

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Skärmknapp 1 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Skärmknapp 4 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Skärmknapp 1 + Skärmknapp 2 + Skärmknapp 3 + Skärmknapp 4

Bookworm

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Bookworm.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Retur

Sekundär åtgärd

 • Esc+ Bakåt

Visa snabbmeny

 • Esc + Framåt

Panorera punktskrift åt höger

 • Vidarebefordra

Panorera punktskrift åt vänster

 • Bakåt

Punktskrift start

 • Esc + RETUR + Bakåt

Punktskrift slut

 • Esc + RETUR + Framåt

Punktskrift nästa

 • RETUR + Framåt

Punktskrift föregående

 • RETUR + Bakåt

Välj navigeringsläge

 • Esc + RETUR

Braillino

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Braillino.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • B2 + B5

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B3

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B6

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger blankstegstangent

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned

Punktskrift start

 • B1 + Vänster blankstegstangent

Punktskrift slut

 • B1 + Höger blankstegstangent

Punktskrift nästa

 • B5

 • Höger vippknapp ned

Punktskrift föregående

 • B4

 • Höger vippknapp upp

Punktskrift första

 • B2

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp upp

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B5

 • Vänster vippknapp upp + B3

 • B2 + Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B4

 • Höger vippknapp upp + B6

Punktskrift sista

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp ned

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B7

 • Vänster vippknapp ned + B3

 • B2 + Höger blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B2

 • Höger vippknapp ned + B6

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • B4 + markörtangent

 • Vänster vippknapp upp + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • B6 + markörtangent

 • Höger vippknapp upp + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Blanksteg vänster + Blanksteg höger

Braille Star 40

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Braille Star 40.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B3

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B6

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger blankstegstangent

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned

Punktskrift start

 • B1 + Vänster blankstegstangent

Punktskrift slut

 • B1 + Höger blankstegstangent

Punktskrift nästa

 • B5

 • Höger vippknapp ned

Punktskrift föregående

 • B4

 • Höger vippknapp upp

Punktskrift första

 • B2

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp upp

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B5

 • Vänster vippknapp upp + B3

 • B2 + Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B4

 • Höger vippknapp upp + B6

Punktskrift sista

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp ned

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B7

 • Vänster vippknapp ned + B3

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • B4 + markörtangent

 • Vänster vippknapp upp + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • B6 + markörtangent

 • Höger vippknapp upp + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Blanksteg vänster + Blanksteg höger

Braille Star 80

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Braille Star 80.

Meddelanden: 

 • Tangentbordet har sexton tangenter som är ordnade i fyra kolumner och fyra rader. Tangenterna på den första raden (överst) kallas B9, en, två och tre. Tangenterna på den andra raden kallas B10, fyra, fem och sex. Tangenterna på den tredje raden kallas B11, sju, åtta, nio. Tangenterna på den fjärde raden (nederst) kallas B12 B13, noll och B14.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B3

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B6

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger blankstegstangent

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned

Punktskrift start

 • B1 + Vänster blankstegstangent

Punktskrift slut

 • B1 + Höger blankstegstangent

Punktskrift nästa

 • B5

 • Höger vippknapp ned

Punktskrift föregående

 • B4

 • Höger vippknapp upp

Punktskrift första

 • B2

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp upp

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B5

 • Vänster vippknapp upp + B3

 • B2 + Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B4

 • Höger vippknapp upp + B6

Punktskrift sista

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp ned

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B7

 • Vänster vippknapp ned + B3

 • B2 + Höger blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B2

 • Höger vippknapp ned + B6

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

 • En

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • B4 + markörtangent

 • Vänster vippknapp upp + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • B6 + markörtangent

 • Höger vippknapp upp + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Blanksteg vänster + Blanksteg höger

Connect Braille 40

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Connect Braille 40.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B3

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B6

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger blankstegstangent

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned

Punktskrift start

 • B1 + Vänster blankstegstangent

Punktskrift slut

 • B1 + Höger blankstegstangent

Punktskrift nästa

 • B5

 • Höger vippknapp ned

Punktskrift föregående

 • B4

 • Höger vippknapp upp

Punktskrift första

 • B2

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp upp

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B5

 • Vänster vippknapp upp + B3

 • B2 + Vänster blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B4

 • Höger vippknapp upp + B6

Punktskrift sista

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp ned

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B7

 • Vänster vippknapp ned + B3

 • B2 + Höger blankstegstangent

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B2

 • Höger vippknapp ned + B6

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • B4 + markörtangent

 • Vänster vippknapp upp + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • B6 + markörtangent

 • Höger vippknapp upp + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Blanksteg vänster + Blanksteg höger

Easy Braille

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Easy Braille.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift start

 • B1 + Vänster

Punktskrift slut

 • B1 + Höger

Punktskrift nästa

 • B5

Punktskrift föregående

 • B4

Punktskrift första

 • B2

 • B2 + Vänster

Punktskrift sista

 • B2 + Höger

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • B4 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • B6 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Vänster + Höger

Modular Connect 88

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Modular Connect 88.

Meddelanden: 

 • Tangentbordet har sexton tangenter som är ordnade i fyra kolumner och fyra rader. Tangenterna på den första raden (överst) kallas B9, en, två och tre. Tangenterna på den andra raden kallas B10, fyra, fem och sex. Tangenterna på den tredje raden kallas B11, sju, åtta, nio. Tangenterna på den fjärde raden (nederst) kallas B12 B13, noll och B14.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B3

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B6

 • B1

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned

Punktskrift start

 • B1 + Vänster

Punktskrift slut

 • B1 + Höger

Punktskrift nästa

 • Höger vippknapp ned

 • B5

Punktskrift föregående

 • Höger vippknapp upp

 • B4

Punktskrift första

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp upp

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B5

 • Vänster vippknapp upp + B3

 • B2

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B4

 • Höger vippknapp upp + B6

 • B2 + Vänster

Punktskrift sista

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp ned

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B7

 • Vänster vippknapp ned + B3

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B2

 • Höger vippknapp ned + B6

 • B2 + Höger

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

 • En

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Vänster vippknapp upp + markörtangent

 • B4 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger vippknapp upp + markörtangent

 • B6 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Vänster + Höger

Modular

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Modular.

Meddelanden: 

 • Tangentbordet har sexton tangenter som är ordnade i fyra kolumner och fyra rader. Tangenterna på den första raden (överst) kallas B9, en, två och tre. Tangenterna på den andra raden kallas B10, fyra, fem och sex. Tangenterna på den tredje raden kallas B11, sju, åtta, nio. Tangenterna på den fjärde raden (nederst) kallas B12 B13, noll och B14.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Status 3

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift start

 • B1 + Vänster

Punktskrift slut

 • B1 + Höger

Punktskrift nästa

 • B5

Punktskrift föregående

 • B4

Punktskrift första

 • B2

 • B2 + Vänster

Punktskrift sista

 • B2 + Höger

Välj navigeringsläge

 • Status 2

 • B7 + B1

 • En

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • B4 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • B6 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Vänster + Höger

Modular Evolution 64

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Modular Evolution 64.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B3

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B6

 • B1

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned

Punktskrift start

 • B1 + Vänster

Punktskrift slut

 • B1 + Höger

Punktskrift nästa

 • Höger vippknapp ned

 • B5

Punktskrift föregående

 • Höger vippknapp upp

 • B4

Punktskrift första

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp upp

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B5

 • Vänster vippknapp upp + B3

 • B2

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B4

 • Höger vippknapp upp + B6

 • B2 + Vänster

Punktskrift sista

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp ned

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B7

 • Vänster vippknapp ned + B3

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B2

 • Höger vippknapp ned + B6

 • B2 + Höger

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Vänster vippknapp upp + markörtangent

 • B4 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger vippknapp upp + markörtangent

 • B6 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Vänster + Höger

Modular Evolution 88

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Modular Evolution 88.

Meddelanden: 

 • Tangentbordet har sexton tangenter som är ordnade i fyra kolumner och fyra rader. Tangenterna på den första raden (överst) kallas B9, en, två och tre. Tangenterna på den andra raden kallas B10, fyra, fem och sex. Tangenterna på den tredje raden kallas B11, sju, åtta, nio. Tangenterna på den fjärde raden (nederst) kallas B12 B13, noll och B14.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B3

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B6

 • B1

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned

Punktskrift start

 • B1 + Vänster

Punktskrift slut

 • B1 + Höger

Punktskrift nästa

 • Höger vippknapp ned

 • B5

Punktskrift föregående

 • Höger vippknapp upp

 • B4

Punktskrift första

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp upp

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B5

 • Vänster vippknapp upp + B3

 • B2

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp upp

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B4

 • Höger vippknapp upp + B6

 • B2 + Vänster

Punktskrift sista

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + Vänster vippknapp ned

 • Höger vippknapp upp + Höger vippknapp ned + B7

 • Vänster vippknapp ned + B3

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + Höger vippknapp ned

 • Vänster vippknapp upp + Vänster vippknapp ned + B2

 • Höger vippknapp ned + B6

 • B2 + Höger

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

 • En

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Vänster vippknapp upp + markörtangent

 • B4 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Höger vippknapp upp + markörtangent

 • B6 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Vänster + Höger

Braille Wave

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en HandyTech Braille Wave.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • B7 + B6

 • Esc + Blanksteg + RETUR

 • B2 + B5

 • B3

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • B6

 • B2 + B4

 • B1

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift nästa

 • B5

Punktskrift föregående

 • B4

Punktskrift första

 • B2

Välj navigeringsläge

 • B7 + B1

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • B4 + markörtangent

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • B6 + markörtangent

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Vänster + Höger

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×