Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Skärmläsaren har stöd för följande punktskriftsskärmar från MDV på Windows.

Punktskriftsskärmar från MDV som stöds

Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Okänd modell (alla tangenter definierade)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en okänd modell från MDV (alla tangenter definierade).

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

Sekundär åtgärd

 • Skift + Long + Nedåt

 • SKIFT + F2

Visa snabbmeny

 • Skift + Long + Uppåt

 • SKIFT + F6

 • F4

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift start

 • Long + Vänster

Punktskrift slut

 • Long + Höger

Punktskrift första

 • F1

 • Long + Up

Punktskrift sista

 • F2

 • Long + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • F10

Växla inmatningsinlärning

 • Skift+F9

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Markörtangent .2 + Markörtangent .3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Skift+F10

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Modeller med funktionstangenter

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en MDV-modell med funktionstangenter.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Skift + Long + Nedåt

 • SKIFT + F2

Visa snabbmeny

 • Skift + Long + Uppåt

 • SKIFT + F6

 • F4

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift start

 • Long + Vänster

Punktskrift slut

 • Long + Höger

Punktskrift första

 • F1

 • Long + Up

Punktskrift sista

 • F2

 • Long + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • F10

Växla inmatningsinlärning

 • Skift+F9

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Markörtangent .2 + Markörtangent .3

 • Skift+F10

Modeller med funktionstangenter och statusceller

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en MDV-modell med funktionstangenter och statusceller.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Skift + Long + Nedåt

 • SKIFT + F2

Visa snabbmeny

 • Skift + Long + Uppåt

 • SKIFT + F6

 • F4

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift start

 • Long + Vänster

Punktskrift slut

 • Long + Höger

Punktskrift första

 • F1

 • Long + Up

Punktskrift sista

 • F2

 • Long + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • F10

Växla inmatningsinlärning

 • Skift+F9

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Markörtangent .2 + Markörtangent .3

 • Skift+F10

Modeller med tangentbord

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en MDV-modell med tangentbord.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Skift + Long + Nedåt

Visa snabbmeny

 • Skift + Long + Uppåt

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift start

 • Long + Vänster

Punktskrift slut

 • Long + Höger

Punktskrift första

 • Long + Up

Punktskrift sista

 • Long + Nedåt

Välj navigeringsläge

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Markörtangent .2 + Markörtangent .3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Punktskriftsskärmar från MDV som stöds

Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Okänd modell (alla tangenter definierade)

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en okänd modell från MDV (alla tangenter definierade).

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 6

Sekundär åtgärd

 • Blanksteg + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • SKIFT + F2

Visa snabbmeny

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • SKIFT + F6

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

 • F4

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • F1

Punktskrift sista

 • F2

Välj navigeringsläge

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

 • F10

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Markörtangent .2 + Markörtangent .3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

 • Skift+F10

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Modeller med funktionstangenter

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en MDV-modell med funktionstangenter.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • SKIFT + F2

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • SKIFT + F6

 • F4

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • F1

Punktskrift sista

 • F2

Välj navigeringsläge

 • F10

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Markörtangent .2 + Markörtangent .3

 • Skift+F10

Modeller med funktionstangenter och statusceller

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en MDV-modell med funktionstangenter och statusceller.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • SKIFT + F2

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • SKIFT + F6

 • F4

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Punktskrift första

 • F1

Punktskrift sista

 • F2

Välj navigeringsläge

 • F10

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Markörtangent .2 + Markörtangent .3

 • Skift+F10

Modeller med tangentbord

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en MDV-modell med tangentbord.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

 • Markörtangent

Sekundär åtgärd

 • Två intilliggande markörtangenter

 • Blanksteg + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Visa snabbmeny

 • Två markörtangenter som inte är placerade bredvid varandra

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 4 + punkt 5 + punkt 7

Panorera punktskrift åt höger

 • Höger

Panorera punktskrift åt vänster

 • Vänster

Punktskrift nästa

 • Nedåt

Punktskrift föregående

 • Uppåt

Välj navigeringsläge

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 2 + punkt 3 + punkt 4

Starta textmarkering vid angivet tecken

 • Markörtangent + Vänster

Avsluta textmarkering och kopiera till Urklipp

 • Markörtangent + Höger

Klistra in från Urklipp vid markörpunkten

 • Markörtangent .2 + Markörtangent .3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 4 + punkt 6

Växla punktskriftstangentbord

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 8

 • Blanksteg + punkt 1 + punkt 3 + punkt 7

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×