Skärmläsaren i Windows 10 Creators Update har stöd för följande punktskriftsskärmar från NinePoint. Mer information om användning av punktskrift i Skärmläsaren finns i kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift.

En lista över alla punktskriftsskärmar som stöds finns i bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds.

Punktskriftsskärmar från NinePoint som stöds

Alla modeller

Använd följande kommandon med Skärmläsaren när du använder en modell från NinePoint.

Åtgärd i Skärmläsaren

Knappar på skärmen

Primär åtgärd

  • Markörtangent

Sekundär åtgärd

  • Styrknapp mitten

Panorera punktskrift åt höger

  • Styrknapp höger

  • Navigera höger

Panorera punktskrift åt vänster

  • Styrknapp vänster

  • Navigera vänster

Punktskrift nästa

  • Styrknapp nedåt

Punktskrift föregående

  • Styrknapp uppåt

Välj navigeringsläge

  • Blanksteg + Brl 1 + Brl 6 + Brl 7 + Brl 8

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×