Om du stöter på problem med din trådlösa skärmadapter, här är några felsökningssteg. Vi rekommenderar att du följer dem i ordning tills problemet är löst. 

Innan du börjar

I många fall löses problemet genom att installera de senaste uppdateringarna för Windows. Mer information finns i Uppdatera Windows. Här är några andra saker att kontrollera:

 • Se till att adaptern är ansluten till en USB-laddningsport på den andra skärmen. Adaptern får ström genom denna port. För den mest stabila anslutningen, använd en USB-laddningsport som är direkt ansluten till ett vägguttag och ger minst 5W (5V/1A) ström.

 • Adaptern kan bara anslutas till en skärm i taget. Innan du ansluter till adaptern, anslut din enhet till Wi-Fi.

 • Håll enheten inom 23 fot (7 meter) från den andra skärmen. Information om hur du ansluter din enhet till kortet finns i Använda Microsoft Wireless bildskärms kort.

Felsök din adapter

Välj det avsnitt som bäst matchar ditt problem och följ instruktionerna. 

Om du har problem med att ansluta din enhet till Microsoft Wireless Display Adapter kan du prova följande lösningar i följande ordning.

Många vanliga anslutningsproblem kan lösas om du installerar de senaste uppdateringarna för din enhet och Windows. Så här får du uppdateringar:

 1. Välj Start > Inställningar > Windows Update.

 2. Välj Sök efter uppdateringar. Om det finns tillgängliga uppdateringar installeras de automatiskt. Din enhet måste kanske startas om efter att uppdateringarna har installerats.

Kontrollera att både HDMI-änden och USB-änden på adaptern är korrekt anslutna.

 • Se till att adapterns HDMI-ände är ansluten till HDMI på din andra skärm. Använd den medföljande HDMI-förlängningssladden om det behövs.

 • Kontrollera att USB-änden på adaptern är ansluten till en USB-strömkälla. Om den andra skärmen inte har en USB-laddningsport, använder du laddningsporten på en enhet eller en annan USB-laddare.

 • Använd en USB-laddningsport som är direkt ansluten till ett vägguttag så att du får en stabil anslutning. Använd en USB-förlängningssladd om du behöver det för USB-kontakten.

 • Se till att eluttaget du använder fungerar som det ska. Testa det genom att ansluta något annat.

Om du kan ansluta din enhet till adaptern men det du ser på din enhet inte syns på din andra bildskärm kan adapterens firmware vara inaktuell.

I appen Microsoft Wireless Display Adapter finns inställningar och uppdateringar för adapterns inbyggda programvara. Om du inte redan har gjort det så installerar du appen från Microsoft Store. Information om hur du installerar appen finns i Använda Microsoft Wireless Display Adapter.

Så här använder du appen för att uppdatera adapterns inbyggda programvara:

 1. Anslut din Windows 11-enhet till adaptern.

 2. Öppna appen Microsofts trådlösa skärmadapteroch välj Uppdatering och säkerhet.

 3. Om det finns en tillgänglig uppdatering trycker du på Uppdatera. Du måste hålla appen öppen och hålla kontakten med adaptern tills uppdateringarna är slutförda.

 1. Ta bort Microsoft Wireless Display Adapter från den andra skärmen.

 2. Starta om enheten.

 3. Anslut Microsoft Wireless Display Adapter till din TV eller bildskärm igen.

 4. Försök att casta en gång till.

Sök efter uppdateringar på din enhet efter att ha provat den här lösningen. Det gör du genom att välja Start > Inställningar > Windows Update. Välj sedan Sök efter uppdateringar och installera alla som är tillgängliga.

Återställa adaptern. Du kan också prova detta om du har glömt ditt lösenord. Gör så här:

 1. Ta bort adaptern från den andra skärmen.

 2. Håll ned återställningsknappen på adaptern i 10 sekunder. LED-lampan på adaptern kommer att blinka.

 3. Anslut adaptern till din andra bildskärm.

 4. När Redo att ansluta visas på den andra skärmen väljer du Nätverk i aktivitetsfältet.

 5. Välj Casta och välj namnet på adaptern ifrån resultatlistan.

Det kan ha uppstått ett problem med anslutningen mellan din enhet och adaptern. Du kan försöka åtgärda problemet genom att koppla bort adaptern från enheten och sedan ansluta den på nytt.

Så här gör du på en Windows 11-enhet: 

 1. Välj Start > Inställningar > Bluetooth och enheter.

 2. Trådlösa skärmar och dockningsstationer väljer du namnet på din adapter och sedan Fler alternativ > Ta bort enhet.

 3. Välj Lägg till enhet.

 4. Välj den trådlösa bildskärmen eller dockan för att återansluta enheten till Microsoft Wireless Display Adapter.

Windows-brandväggen kanske hindrar adaptern från att ansluta till enheten. Så här låter du adaptern kommunicera via brandväggen:

 1. Välj Sök i aktivitetsfältet, ange tillåt brandvägg och välj sedan Tillåt en app via Windows-brandväggen från resultatlistan.

 2. Under Namn letar du reda på Trådlös bildskärm och kontrollerar att Privat och Offentlig har markerats och välj sedan OK.

  Obs!: Om du inte kan välja någonting i rutan Tillåtna appar och funktioner är du inte inloggad som administratör. Välj Ändra inställningar, ange ditt administratörslösenord och välj Ja. Om du är administratör på din enhet bör lösenordet vara detsamma som det du använde för att konfigurera din enhet. Kontrollera sedan att Privat och Offentlig har markerats och välj OK.

Microsoft Wireless Display Adapter kan kommunicera med enheter på de trådlösa frekvensbanden 2,4 GHz eller 5 GHz, men 2,4 GHz måste vara aktiverat på din enhet när du kopplar enheten till adaptern.

Så här aktiverar du 2,4 GHz- eller 5 GHz-bandet:

 1. Välj Sök i aktivitetsfältet, ange enhetshanteraren och välj sedan Enhetshanteraren från resultatlistan.

 2. Expandera Nätverksadaptrar och högerklicka sedan på enhetens nätverksadapter. Till exempel antingen Marvell AVASTAR-adapter, trådlöst Qualcomm Atheros QCA61x4A-nätverkskort eller Intel® Wi-Fi AX200/AX201.

 3. Välj Egenskaper > Avancerat.

  Obs!: Om du inte ser fliken Avancerat är du inte inloggad som administratör. Om så är fallet Ändra inställningar, ange ditt administratörslösenord och välj Ja. Sedan kan du välja Avancerat. Om du är administratör på din enhet bör lösenordet vara detsamma som lösenordet som du använde för att konfigurera din enhet.

 4. Under Egenskap väljer du Band.

 5. Under Värde väljer du pilen och sedan Automatisk > OK.

Ett problem med drivrutinen för Intel HD Graphics på din enhet kan eventuellt hindra enheten från att kommunicera med Microsoft Wireless Display Adapter. Prova att avinstallera och installera om drivrutinen.

Så här gör du på en Windows 11-enhet:

 1. Välj Sök i aktivitetsfältet, ange enhetshanteraren och välj sedan Enhetshanteraren från resultatlistan.

 2. Expandera Bildskärmskort, högerklicka på drivrutinen för Intel HD Graphics och välj Avinstallera enhet.

 3. Välj Start > Av/på > Starta om.

 4. När enheten har startats om väljer du Start > Inställningar > Bluetooth och enheter.

 5. Välj Lägg till enhet.

 6. Välj Trådlös skärm eller dockningsstation för att återansluta enheten och Microsofts trådlösa bildskärmsadapter.

 1. I sökrutan i aktivitetsfältet anger du enhetshanteraren och väljer sedan Enhetshanteraren från resultatlistan.

 2. Expandera Nätverksadaptrar och högerklicka på enhetens nätverksadapter. Några exempel är Marvell AVASTAR-adapter, trådlöst Qualcomm Atheros QCA61x4A-nätverkskort och Intel® Wi-Fi AX200/AX201.

 3. Välj Avinstallera.

 4. Välj Start  > Av/på > Starta om.

 5. När enheten har startats om väljer du Start > Inställningar > Bluetooth och enheter.

 6. Välj Lägg till enhet > Trådlös skärm eller dockningsstation för att återansluta din enhet och Microsofts trådlösa bildskärmsadapter.

Om du ändå inte kan ansluta enheten till Microsoft Wireless Display Adapter kan du kontakta oss.

Miracast® via Wi-Fi

Obs!: Endast Microsoft 4K trådlös skärmadapter stöder Miracast® via Wi-Fi.

Om du inte kan ansluta adaptern direkt till ditt trådlösa nätverk, kontrollera följande:

 • Din Wi-Fi-hastighet är 5 GHz.

 • Ditt nätverk är säkrat med WPA, WPA2 eller WPA3. Företag eller kommersiella nätverk som kräver extra autentisering eller certifikat stöds inte.

 • Din Wi-Fi-router eller åtkomstpunkt är uppdaterad.

Har du problem med uppspelning av ljud eller video?

Om du har något av dessa problem med uppspelning av ljud eller video kan du prova de här lösningarna.

Om du kan ansluta enheten till adaptern men inget visas på din andra bildskärm, försök att utföra stegen i föregående avsnitt. Om det inte löser problemet kan du prova dessa andra lösningar:

 • Kontrollera att din enhet är inställd på att duplicera eller utöka skärmen. Mer information finns i Felsöka anslutning av Surface till en andra skärm eller Felsöka anslutningar för extern bildskärm i Windows.

 • Koppla ur adapterns USB-ände för att stänga av den. Anslut den sedan på nytt för att slå på den.

 • Se till att din andra bildskärm är inställd på HDMI-ingången. Om du vill kontrollera eller ändra insignalinställningen för video på bildskärmen kan du läsa informationen som medföljde enheten eller gå till tillverkarens webbplats.

 • Se till att din andra skärm stöder HDCP. Om du är osäker på om bildskärmen har stöd för HDCP kan du läsa informationen som medföljde enheten eller gå till tillverkarens webbplats.

Om videon ser pixlig ut eller om ljudet hackar kan du prova följande:

 • Flytta din enhet närmare adaptern. För bästa prestanda bör din enhet vara inom 23 fot (7 meter) från din andra bildskärm.

 • Se till att adaptern inte står i närheten av en mikrovågsugn, sladdlös telefon eller babymonitor. Vanlig hushållselektronik som denna kan orsaka radiofrekvensstörningar som kan störa anslutningen mellan enheten och adaptern.

 • Om du inte har tillräckligt med utrymme för att ansluta adaptern till HDMI-porten på din andra bildskärm använder du den HDMI-förlängningskabeln som medföljer i lådan som adaptern kom i. Om du har anslutit adaptern till HDMI-porten i vinkel kan detta ge upphov till försämrad videokvalitet.

Om du har en Microsoft 4K trådlös skärmadapter, här är några andra saker du kan prova:

 • Ändra hur adaptern är ansluten.

 • Om du har aktiverat HDCP med Microsofts trådlösa skärmadapter-app, försök att stänga av den.

App-baserad video (YouTube, Netflix, Amazon) kan inte spelas när den är ansluten till adaptern

Om du har problem med att spela upp video och innehåll från en applikationstjänst som Netflix, YouTube eller Amazon Instant Video, här är vad du ska försöka: 

 • Kontrollera att adaptern är uppdaterad.

 • Stäng och starta om eller uppdatera appen.

 • Koppla från adaptern.

 • Starta om enheten.

 • Återanslut adaptern och försök spela upp videon igen.

 • Om du har ett kort för trådlös grafik på Microsoft 4K ska du kontrollera att Aktivera HDCP är inaktiverat i programmet. Mer info finns i Uppdatera Microsoft Wireless Display Adapter.

Om videon spelas upp korrekt på din enhet men bilden har låst sig på den andra bildskärmen kopplar du bort adaptern från enheten och bildskärmen och ansluter den på nytt. Gör så här:

 1. Välj Nätverk i aktivitetsfältet.

 2. Välj Casta, välj namnet på din adapter och välj sedan Koppla bort.

 3. Koppla ur båda ändarna av adaptern från din HDTV, bildskärm eller projektor och anslut dem igen.

 4. Välj Nätverk igen i aktivitetsfältet.

 5. Välj Casta och välj namnet på adaptern i listan över skärmar för att ansluta enheten till den igen.

Om det är dålig kvalitet på den strömmande videon kan du förbättra den på följande sätt:

 • Se till att du inte använder en HDMI till VGA-omvandlare. Omvandling från HDMI till VGA minskar signalstyrkan på videoutgången och kan förvränga bilden.

 • Minska radiofrekvensstörningar genom att flytta adaptern från mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och annan vanlig hemelektronik.

 • Flytta din enhet närmare adaptern. Nätverkskortet fungerar bäst när det är inom 23 fot (7 meter) på din enhet.

 • Ladda ned video med högre kvalitet. Källan kan ha dålig kvalitet och det påverkar kvaliteten på den direktuppspelade videon.

Om ljudet spelas på din enhet när du strömmar video till den ansluten bildskärm kan du ändra ljudkällan manuellt. Gör så här:

 1. Välj Sök i aktivitetsfältet, ange ljud och välj sedan Ljudinställningar från resultatlistan.

 2. Under Välj var du vill spela upp ljud väljer du namnet på datorns högtalare.

Om upplösningen på din skärm är mindre än 1080p, kommer enheten att ha den upplösningen som standard medan den är ansluten till skärmen.

Du behöver en andra skärm som stöder upp till 1080p upplösning för att strömma innehåll från din enhet i den upplösningen. När du kopplar bort enheten från adaptern återgår enheten till standardupplösningen.

Bildskärmen är inte skalenlig, eller så visas inte vissa delar av bilden

Om en del av skärmen på din enhet inte visas på din andra bildskärm kanske dina inställningar inte går att skala. Prova följande lösningar.

Om du har ställt in upplösningen på enheten till en lägre upplösning än standardinställningen kan du öka den så att den passar bra på din andra bildskärm. Gör så här:

 1. Välj Sök i aktivitetsfältet, ange skärmupplösning och välj sedan Ändra upplösning på skärmen från resultatlistan.

 2. För Skärmupplösning väljer du pilen och sedan upplösningen Rekommenderad. (Den högsta upplösningen är den som rekommenderas på enheten.)

 3. Välj Verkställ.

Du kan använda adapterappen för att ändra hur skärmen på din enhet skalas till skärmen på din andra skärm. Gör så här:

 1. Anslut enheten till din adapter.

 2. Öppna appen Microsofts trådlösa skärmadapter.

 3. Välj Anpassning. I Anpassa till visningdrar du reglaget till höger tills du ser allt som finns på din enhet på HDTV, skärm eller projektor.

Endast Microsoft 4K trådlös skärmadapter kan visas i 4K. Om du har den här adaptern och den inte visas i 4K kan du prova följande:

 • Anslut din Windows 11-enhet till Wi-Fi och anslut sedan din adapter till Wi-Fi med appen Microsofts trådlösa skärmadapter. För information om hur du hämtar appen, gå till Använd Microsofts trådlösa skärmadapter.

 • Kontrollera om din andra skärm har stöd för upplösningen 3840x2160 eller högre.

Har du problem med appen Microsoft Wireless Display Adapter?

Om du har problem med appen Microsofts trådlösa skärmadapter. kan du prova följande.

Obs!: Adaptern fungerar inte om du använder en proxyserver för att ansluta till Internet.

Så här gör du om det här meddelandet visas i appen:

 1. Se till att både HDMI-änden och USB-änden på adaptern är anslutna till din andra bildskärm.

 2. Anslut till din adapter.

 3. Välj Uppdatera i appen.

Om appen söker efter din adapter, se först till att din enhet är ansluten till adaptern, koppla sedan bort adaptern och anslut den igen. Gör så här:

 1. Välj Nätverk i aktivitetsfältet.

 2. Välj Casta. Appen uppdateras när den är ansluten till din adapter. Om adaptern inte visas är din enhet inte ansluten. Mer information om hur du ansluter din adapter går till Använd Microsofts trådlösa skärmadapter.

 3. Välj namnet på din adapter och väl Koppla från.

 4. Välj Nätverk igen i aktivitetsfältet.

 5. Välj Casta och välj sedan namnet på din adapter i resultatlistan för att ansluta enheten till den igen.

Om du har en Microsoft 4K trådlös skärmadapter kan du ansluta från ett meddelande. Här är några saker att kontrollera om det har slutat fungera:

 • Kontrollera att snabbkoppling är aktiverat. Välj Start > Inställningar > Bluetooth och enheter och kontrollerar att Visa meddelanden för att ansluta med snabbkoppling är aktiverat.

 • Se till att din Windows 11-enhet har de senaste uppdateringarna. Om du vill söka efter uppdateringar går du till Start> Inställningar > Windows Update > Sök efter uppdateringar.

Relaterade ämnen

Om du stöter på problem med din trådlösa skärmadapter, här är några felsökningssteg. Vi rekommenderar att du följer dem i ordning tills problemet är löst. 

Innan du börjar

I många fall löses problemet genom att installera de senaste uppdateringarna för Windows. Mer information finns i Uppdatera Windows 10. Här är några andra saker att kontrollera:

 • Se till att adaptern är ansluten till en USB-laddningsport på den andra skärmen. Adaptern får ström genom denna port. För den mest stabila anslutningen, använd en USB-laddningsport som är direkt ansluten till ett vägguttag och ger minst 5W (5V/1A) ström.

 • Adaptern kan bara anslutas till en skärm i taget. Innan du ansluter till adaptern, anslut din enhet till Wi-Fi.

 • Håll enheten inom 23 fot (7 meter) från den andra skärmen. Information om hur du ansluter din enhet till kortet finns i Använda Microsoft Wireless bildskärms kort.

Felsök din adapter

Välj det avsnitt som bäst matchar ditt problem och följ instruktionerna. 

Har du problem med att ansluta din enhet till adaptern?

Om du har problem med att ansluta din enhet till Microsoft Wireless Display Adapter kan du prova följande lösningar i följande ordning.

Många vanliga anslutningsproblem kan lösas om du installerar de senaste uppdateringarna för din enhet och Windows. Så här får du uppdateringar:

 1. Välj Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows Update.

 2. Välj Sök efter uppdateringar. Om det finns tillgängliga uppdateringar installeras de automatiskt. Din enhet måste kanske startas om efter att uppdateringarna har installerats.

Kontrollera att både HDMI-änden och USB-änden på adaptern är korrekt anslutna.

 • Se till att adapterns HDMI-ände är ansluten till HDMI på din andra skärm. Använd den medföljande HDMI-förlängningssladden om det behövs.

 • Kontrollera att USB-änden på adaptern är ansluten till en USB-strömkälla. Om den andra skärmen inte har en USB-laddningsport, använder du laddningsporten på en enhet eller en annan USB-laddare.

 • Använd en USB-laddningsport som är direkt ansluten till ett vägguttag så att du får en stabil anslutning. Använd en USB-förlängningssladd om du behöver det för USB-kontakten.

 • Se till att eluttaget du använder fungerar som det ska. Testa det genom att ansluta något annat.

Om du kan ansluta din enhet till adaptern men det du ser på din enhet inte syns på din andra bildskärm kan adapterens firmware vara inaktuell.

I appen Microsoft Wireless Display Adapter finns inställningar och uppdateringar för adapterns inbyggda programvara. Om du inte redan har gjort det så installerar du appen från Microsoft Store. Information om hur du installerar appen finns i Använda Microsoft Wireless Display Adapter.

Så här använder du appen för att uppdatera adapterns inbyggda programvara:

 1. Anslut din Windows 10-enhet till adaptern.

 2. Öppna appen Microsofts trådlösa skärmadapteroch välj Uppdatering och säkerhet.

 3. Om det finns en tillgänglig uppdatering trycker du på Uppdatera. Du måste hålla appen öppen och hålla kontakten med adaptern tills uppdateringarna är slutförda. I

 1. Ta bort Microsoft Wireless Display Adapter från den andra skärmen.

 2. Starta om enheten.

 3. Anslut Microsoft Wireless Display Adapter till din TV eller bildskärm igen.

 4. Försök att visa igen.

Sök efter uppdateringar på din enhet efter att ha provat den här lösningen. Det gör du genom att välja Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update , välja Sök efter uppdateringar och installera alla tillgängliga.

Återställa adaptern. Du kan också prova detta om du har glömt ditt lösenord. Gör så här:

 1. Ta bort adaptern från den andra skärmen.

 2. Håll ned återställningsknappen på adaptern i 10 sekunder. LED-lampan på adaptern kommer att blinka.

 3. Anslut adaptern till din andra bildskärm.

 4. När Redo att ansluta visas på den andra skärmen väljer du åtgärdcenter  Aviseringsikon i aktivitetsfältet i aktivitetsfältet.

 5. Välj Anslutaoch välj namnet på din adapter i resultatlistan.

Det kan ha uppstått ett problem med anslutningen mellan din enhet och adaptern. Du kan försöka åtgärda problemet genom att koppla bort adaptern från enheten och sedan ansluta den på nytt.

Så här på en Windows 10-enhet: 

 1. Välj Start  > Inställningar  > Enheter  > Bluetooth och andra enheter.

 2. Trådlösa skärmar och dockningsstationer , väljer du namnet på din adapter och väljer sedan Ta bort enhet.

 3. Välj Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.

 4. Välj den trådlösa bildskärmen eller dockan för att återansluta enheten till Microsoft Wireless Display Adapter.

Windows-brandväggen kanske hindrar adaptern från att ansluta till enheten. Så här låter du adaptern kommunicera via brandväggen:

 1. I sökrutan i aktivitetsfältet anger du tillåt brandväggoch väljer sedan Tillåt en app via Windows-brandväggen i listan över resultat.

 2. Under Namn letar du reda på Trådlös bildskärm och kontrollerar att Privat och Offentlig har markerats och välj sedan OK.

  Obs!: Om du inte kan välja någonting i rutan Tillåtna appar och funktioner är du inte inloggad som administratör. Välj Ändra inställningar, ange ditt administratörslösenord och välj Ja. Om du är administratör på din enhet bör lösenordet vara detsamma som det du använde för att konfigurera din enhet. Kontrollera sedan att Privat och Offentlig har markerats och välj OK.

Microsoft Wireless Display Adapter kan kommunicera med enheter på de trådlösa frekvensbanden 2,4 GHz eller 5 GHz, men 2,4 GHz måste vara aktiverat på din enhet när du kopplar enheten till adaptern.

Så här aktiverar du 2,4 GHz- eller 5 GHz-bandet:

 1. I sökrutan i aktivitetsfältet anger du enhetshanteraren och väljer sedan Enhetshanteraren i resultatlistan.

 2. Expandera Nätverksadaptrarhögerklicka sedan på enhetens nätverksadapter. Exempel: antingen Marvell AVASTAR adapter eller Qualcomm Atheros QCA61x4A trådlösa nätverkskort.

 3. Välj Egenskaper > Avancerat.

  Obs!: Om du inte ser fliken Avancerat är du inte inloggad som administratör. Om så är fallet Ändra inställningar, ange ditt administratörslösenord och välj Ja. Sedan kan du välja Avancerat. Om du är administratör på din enhet bör lösenordet vara detsamma som lösenordet som du använde för att konfigurera din enhet.

 4. Under Egenskap väljer du Band.

 5. Under Värde väljer du pilen och sedan Automatisk > OK.

Ett problem med drivrutinen för Intel HD Graphics på din enhet kan eventuellt hindra enheten från att kommunicera med Microsoft Wireless Display Adapter. Prova att avinstallera och installera om drivrutinen.

Så här på en Windows 10-enhet:

 1. I sökrutan i aktivitetsfältet anger du enhetshanteraren och väljer sedan Enhetshanteraren i resultatlistan.

 2. Expandera Bildskärmskort, högerklicka på drivrutinen för Intel HD Graphics och välj Avinstallera.

 3. Välj Start > Av/på  > Starta om.

 4. När enheten har startats om väljer du Start  > Inställningar  > Enheter  > Bluetooth och andra enheter.

 5. Välj Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet.

 6. Välj Trådlös skärm eller dockningsstation för att återansluta enheten och Microsofts trådlösa bildskärmsadapter.

 1. I sökrutan i aktivitetsfältet anger du enhetshanteraren och väljer sedan Enhetshanteraren från resultatlistan.

 2. Expandera Nätverksadaptrar och högerklicka på enhetens nätverksadapter. Några exempel inkluderar Marvell AVASTAR-adapter or Qualcomm Atheros QCA61x4A-trådlös nätverksadapter.

 3. Välj Avinstallera.

 4. Välj Start  > Av/på  > Starta om.

 5. När enheten har startats om väljer du Start  > Inställningar  > Enheter  > Anslutna enheter.

 6. Välj Lägg till en enhet för att ansluta enheten till Microsoft Wireless Display Adapter.

Om du ändå inte kan ansluta enheten till Microsoft Wireless Display Adapter kan du kontakta oss.

Miracast® via Wi-Fi

Obs!: Endast Microsoft 4K trådlös skärmadapter stöder Miracast® via Wi-Fi.

Om du inte kan ansluta adaptern direkt till ditt trådlösa nätverk, kontrollera följande:

 • Din dator har Windows 10 version 2004 eller senare installerat. Om du vill hämta de senaste uppdateringarna för din enhet väljer du Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update > Sök efter uppdateringar.

 • Din Wi-Fi-hastighet är 5 GHz.

 • Ditt nätverk är säkrat med WPA, WPA2 eller WPA3. Företag eller kommersiella nätverk som kräver extra autentisering eller certifikat stöds inte.

 • Din Wi-Fi-router eller åtkomstpunkt är uppdaterad.

Har du problem med uppspelning av ljud eller video?

Om du har något av dessa problem med uppspelning av ljud eller video kan du prova de här lösningarna.

Om du kan ansluta enheten till adaptern men inget visas på din andra bildskärm, försök att utföra stegen i föregående avsnitt. Om det inte löser problemet kan du prova dessa andra lösningar:

 • Kontrollera att din enhet är inställd på att duplicera eller utöka skärmen. Mer information finns i Felsök ansluta Surface till en andra skärm eller felsöka anslutningar för externa bildskärmar i Windows 10.

 • Koppla ur adapterns USB-ände för att stänga av den. Anslut den sedan på nytt för att slå på den.

 • Se till att din andra bildskärm är inställd på HDMI-ingången. Om du vill kontrollera eller ändra insignalinställningen för video på bildskärmen kan du läsa informationen som medföljde enheten eller gå till tillverkarens webbplats.

 • Se till att din andra skärm stöder HDCP. Om du är osäker på om bildskärmen har stöd för HDCP kan du läsa informationen som medföljde enheten eller gå till tillverkarens webbplats.

Om videon ser pixlig ut eller om ljudet hackar kan du prova följande:

 • Flytta din enhet närmare adaptern. För bästa prestanda bör din enhet vara inom 23 fot (7 meter) från din andra bildskärm.

 • Se till att adaptern inte står i närheten av en mikrovågsugn, sladdlös telefon eller babymonitor. Vanlig hushållselektronik som denna kan orsaka radiofrekvensstörningar som kan störa anslutningen mellan enheten och adaptern.

 • Om du inte har tillräckligt med utrymme för att ansluta adaptern till HDMI-porten på din andra bildskärm använder du den HDMI-förlängningskabeln som medföljer i lådan som adaptern kom i. Om du har anslutit adaptern till HDMI-porten i vinkel kan detta ge upphov till försämrad videokvalitet.

Om du har en Microsoft 4K trådlös skärmadapter, här är några andra saker du kan prova:

 • Ändra hur adaptern är ansluten.

 • Om du har aktiverat HDCP med Microsofts trådlösa skärmadapter-app, försök att stänga av den.

App-baserad video (YouTube, Netflix, Amazon) kan inte spelas när den är ansluten till adaptern

Om du har problem med att spela upp video och innehåll från en applikationstjänst som Netflix, YouTube eller Amazon Instant Video, här är vad du ska försöka: 

 • Kontrollera att adaptern är uppdaterad.

 • Stäng och starta om eller uppdatera appen.

 • Koppla från adaptern.

 • Starta om enheten.

 • Återanslut adaptern och försök spela upp videon igen.

 • Om du har ett kort för trådlös grafik på Microsoft 4K ska du kontrollera att Aktivera HDCP är inaktiverat i programmet. Mer info finns i Uppdatera Microsoft Wireless Display Adapter.

Om videon spelas upp korrekt på din enhet men bilden har låst sig på den andra bildskärmen kopplar du bort adaptern från enheten och bildskärmen och ansluter den på nytt. Gör så här:

 1. Välj åtgärdcenter  Aviseringsikon i aktivitetsfältet i aktivitetsfältet.

 2. Välj Anslut, välj namnet på din adapter och välj sedan Koppla bort.

 3. Koppla ur båda ändarna av adaptern från din HDTV, bildskärm eller projektor och anslut dem igen.

 4. Välj åtgärdscenter  Aviseringsikon i aktivitetsfältet.

 5. Välj Ansluta och välj namnet på adaptern i listan över skärmar för att ansluta enheten till den igen.

Om det är dålig kvalitet på den strömmande videon kan du förbättra den på följande sätt:

 • Se till att du inte använder en HDMI till VGA-omvandlare. Omvandling från HDMI till VGA minskar signalstyrkan på videoutgången och kan förvränga bilden.

 • Minska radiofrekvensstörningar genom att flytta adaptern från mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner och annan vanlig hemelektronik.

 • Flytta din enhet närmare adaptern. Nätverkskortet fungerar bäst när det är inom 23 fot (7 meter) på din enhet.

 • Ladda ned video med högre kvalitet. Källan kan ha dålig kvalitet och det påverkar kvaliteten på den direktuppspelade videon.

Om ljudet spelas på din enhet när du strömmar video till den ansluten bildskärm kan du ändra ljudkällan manuellt. Gör så här:

 1. I sökresultatet i aktivitetsfältet anger du ljud, och väljerLjud i resultatlistan.

 2. Välj Uppspelning > Högtalare/Intel WiDi > Ange standard > OK.

Om upplösningen på din skärm är mindre än 1080p, kommer enheten att ha den upplösningen som standard medan den är ansluten till skärmen.

Du behöver en andra skärm som stöder upp till 1080p upplösning för att strömma innehåll från din enhet i den upplösningen. När du kopplar bort enheten från adaptern återgår enheten till standardupplösningen.

Bildskärmen är inte skalenlig, eller så visas inte vissa delar av bilden

Om en del av skärmen på din enhet inte visas på din andra bildskärm kanske dina inställningar inte går att skala. Prova följande lösningar.

Om du har ställt in upplösningen på enheten till en lägre upplösning än standardinställningen kan du öka den så att den passar bra på din andra bildskärm. Gör så här:

 1. I sökrutan i aktivitets fältet anger du skärmupplösningoch väljer Andra skärmupplösningen i resultatlistan.

 2. Under Upplösning väljer du pilen och sedan upplösningen som säger Rekommenderad. (Den högsta upplösningen är den som rekommenderas på enheten.)

 3. Välj Verkställ.

Du kan använda adapterappen för att ändra hur skärmen på din enhet skalas till skärmen på din andra skärm. Gör så här:

 1. Anslut enheten till din adapter.

 2. Öppna appen Microsofts trådlösa skärmadapter.

 3. Välj Anpassning. I Anpassa till visningdrar du reglaget till höger tills du ser allt som finns på din enhet på HDTV, skärm eller projektor.

Endast Microsoft 4K trådlös skärmadapter kan visas i 4K. Om du har den här adaptern och den inte visas i 4K kan du prova följande:

 • Anslut din Windows 10-enhet till Wi-Fi och anslut sedan din adapter till Wi-Fi med Microsofts trådlösa skärmadapter-appen. För information om hur du hämtar appen, gå till Använd Microsofts trådlösa skärmadapter.

 • Kontrollera om din andra skärm har stöd för upplösningen 3840x2160 eller högre.

Har du problem med appen Microsoft Wireless Display Adapter?

Om du har problem med appen Microsofts trådlösa skärmadapter. kan du prova följande.

Obs!: Adaptern fungerar inte om du använder en proxyserver för att ansluta till Internet.

Så här gör du om det här meddelandet visas i appen:

 1. Se till att både HDMI-änden och USB-änden på adaptern är anslutna till din andra bildskärm.

 2. Anslut till din adapter.

 3. Välj Uppdatera i appen.

Om appen söker efter din adapter, se först till att din enhet är ansluten till adaptern, koppla sedan bort adaptern och anslut den igen. Gör så här:

 1. Välj åtgärdscenter  Aviseringsikon i aktivitetsfältet i aktivitetsfältet.

 2. Välj Anslut. Appen uppdateras när den är ansluten till din adapter. Om adaptern inte visas är din enhet inte ansluten. Mer information om hur du ansluter din adapter går till Använd Microsofts trådlösa skärmadapter.

 3. Välj namnet på din adapter och väl Koppla från.

 4. Välj åtgärdscenter  Aviseringsikon i aktivitetsfältet .

 5. Välj Ansluta och välj namnet på din adapter i resultatlistan för att ansluta enheten till den igen.

Om du har en Microsoft 4K trådlös skärmadapter kan du ansluta från ett meddelande. Här är några saker att kontrollera om det har slutat fungera:

 • Kontrollera att snabbkoppling är aktiverat. Välj Start > Inställningar > Enheter och kontrollera att Visa meddelanden att ansluta med snabbkoppling är aktiverat.

 • Se till att din Windows 10-enhet har de senaste uppdateringarna. Om du vill söka efter uppdateringar går du till Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update > Sök efter uppdateringar.

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×