Du kan starta Skärmläsaren på flera sätt. De flesta användare föredrar dessa fyra sätt:

Foto av Surface Book-enhet

Titta på en video om hur du får text uppläst med skärm läsaren. (Om du vill visa rubriker på ditt språk trycker eller klickar du på knappen med textning för dold text.)

Skärmläsaren läser upp texten på skärmen och beskriver olika händelser, t.ex. felmeddelanden, så att du kan använda datorn utan bildskärm.

Obs!: Skärmläsaren finns på engelska (USA, Storbritannien och Indien), franska, italienska, tyska, japanska, koreanska, mandarin (förenklad kinesiska och traditionell kinesiska), kantonesiska (traditionell kinesiska), spanska (Spanien och Mexiko), polska, ryska och portugisiska (Brasilien).

Starta Skärmläsaren

Du kan starta Skärmläsaren på flera sätt. De flesta användare föredrar dessa fyra sätt:

 • På ett tangentbord trycker du på Windows-tangenten +Retur.

 • På en surfplatta trycker du på knappen Windows-logotypen och Höj volym.

 • På inloggnings skärmen trycker eller klickar du på knappen hjälpmedel Knapp för enkel åtkomst längst ned till vänster och väljer skärm läsaren.

 • Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, flyttar mus pekaren nedåt, klickar på Inställningaroch sedan på ändra dator inställningar.) Tryck eller klicka på Hjälpmedel, tryck eller klicka på Skärmläsaren och aktivera funktionen genom att dra reglaget under Skärmläsaren.

Avsluta Skärmläsaren

Det finns också olika sätt att avsluta skärm läsaren. Det här är de två kortkommandona som många människor föredrar:

 • På ett tangentbord trycker du på Windows-tangenten +Retur.

 • På en surfplatta trycker du på knappen Windows-logotypen och Höj volym.

Nya tryckgester

Windows 8.1 och Windows RT 8,1 har nya åtgärder och nya platser för vanliga kommandon. Här är ett par vanliga gester som du kan börja med.

Använd den här tryckgesten

Om du vill

Svep in från högerkanten med ett finger

Öppna snabbknapparna (Sök, Dela, Start, Enheter och Inställningar)

Svep in från vänsterkanten med ett finger

Växla mellan appar, fästa dem mot sidan och stänga dem

Svep in från över- eller nederkanten med ett finger

Visa appkommandon som Spara, Redigera och Ta bort

Obs!: Håll ned-gesten stöds inte i Skärmläsaren.

Nya tangentbordsgenvägar

Windows 8.1 och Windows RT 8,1 har nya kortkommandon också. Här är några användbara saker.

Använd denna tangentbordsgenväg

Om du vill

Windows-tangenten  +C

Öppna snabbknapparna (Sök, Dela, Start, Enheter och Inställningar)

Windows-tangenten‌  + Z

Visa appkommandon som Spara, Redigera och Ta bort

Windows-tangenten  +punkt (.)

Fästa appar mot sidan

Windows-tangenten  +Tabb eller Alt+Tabb

Växla mellan appar

Inställningar i Skärmläsaren

Du kan ändra de här inställningarna för Skärmläsaren i Datorinställningar. Så här hittar du inställningarna:

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet på skärmen, flyttar mus pekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra dator inställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Hjälpmedel och ändra sedan någon av följande inställningar.

Hör vad det står på skärmen

 • Skärmläsaren. Med det här skjutreglaget aktiverar och inaktiverar du Skärmläsaren.

 • Starta Skärmläsaren automatiskt. Du kan välja om Skärmläsaren ska starta automatiskt varje gång du loggar in.

Röst

 • Välj en röst. I den här listrutan kan du välja olika rösttyper som är tillgängliga på ditt språk.

 • Hastighet. Med det här skjutreglaget kan du ändra röstens hastighet.

 • Tonhöjd. Med det här skjutreglaget kan du ändra röstens tonhöjd.

Ljud som du hör

 • Läsa tips för kontroller och knappar. Du kan välja om skärm läsaren ska läsa upp tips om hur du interagerar med vanliga objekt, till exempel knappar, länkar, list objekt och skjutreglage.

 • Tecken som du skriver. Välj om Skärmläsaren ska läsa upp varje tangent du trycker ned.

 • Ord som du skriver. Välj om Skärmläsaren ska läsa upp de ord du skriver.

 • Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren körs. Med det här alternativet blir andra appar tystare så att det blir lättare att höra Skärmläsaren.

 • Spela upp ljudtips. Det här alternativet aktiverar det extra ljud som skärm läsaren spelar upp när du gör vissa åtgärder.

Markör och tangenter

 • Markera markören. Det här alternativet gör att du kan visa eller dölja rutan som visar var Skärmläsaren är på skärmen.

 • Låt insättningspunkten följa Skärmläsaren. Det här alternativet gör att du kan visa eller dölja rutan som visar var Skärmläsaren är på skärmen.

 • Aktivera tangenter på pektangentbordet när jag lyfter fingret från tangentbordet. Om touchläge är tillgängligt kan du aktivera den här inställningen så att du kan skriva snabbare med pektangentbordet. Med den här inställningen kan du dra för att hitta det objekt som du letar efter och lyfta fingret för att trycka på tangenten.

Tangentbordskommandon

 Använd denna tangentbordsgenväg

 Om du vill

Ctrl

Stoppa uppläsning

Windows-tangenten +Retur

Avsluta Skärmläsaren

Caps Lock+Blanksteg

Utföra den primära åtgärden

Caps Lock+Högerpil

Gå till nästa objekt

Caps Lock+Vänsterpil

Gå till föregående objekt

Caps Lock+Uppåtpil

Ändra vy

Caps Lock+Nedåtpil

Ändra vy

Caps Lock + A

Ändra utförligt läge

Caps Lock+F1

Visa kommandolista

Caps Lock+F2

Visa kommandon för aktuellt objekt

Caps Lock+F3

Hoppa till nästa cell på raden

Caps Lock+Skift+F3

Hoppa till föregående cell på raden

Caps Lock+F4

Hoppa till nästa cell i kolumnen

Caps Lock+Skift+F4

Hoppa till föregående cell i kolumnen

Caps Lock + F5

Läsa upp vilken rad och kolumn som Skärmläsaren är i

Caps Lock+F6

Hoppa till tabellcell

Caps Lock + F7

Läsa upp aktuell kolumn

Caps Lock + F8

Läsa upp aktuell rad

Caps Lock + F9

Läsa upp aktuell kolumnrubrik

Caps Lock + F10

Läsa upp aktuell radrubrik

Caps Lock+F11

Aktivera eller inaktivera touchläge

Caps Lock+F12

Visa eller dölja tangentmeddelanden

Caps Lock + Z

Låsa skärmläsarknappar

Caps Lock+X

Skicka knappar till program

Caps Lock+V

Upprepa den sista frasen

Caps Lock+Page Up

Höja röstvolymen

Caps Lock+Page Down

Sänka röstvolymen

Caps Lock+Plustecken

Öka rösthastigheten

Caps Lock+Minustecken

Minska rösthastigheten

Caps Lock + D

Läsa upp objekt

Caps Lock+F

Läsa upp objekt avancerat

Caps Lock+S

Läs upp objekt bokstaverat eller läs upp i detalj för japanska och koreanska

Caps Lock + W

Läsa upp fönster

Caps Lock+R

Läsa upp alla element i behållarområdet

Caps Lock+Q

Flytta till sista objektet i behållarområdet

Caps Lock+G

Flytta skärmläsarmarkören till systemmarkören

Caps Lock+T

Flytta skärmläsarmarkören till muspekaren

Caps Lock+tilde (~)

Flytta fokus till objekt

Caps Lock+Backsteg

Gå tillbaka ett objekt

Caps Lock+Insert

Hoppa till länkat objekt

Caps Lock + M

Börja läsa

Caps Lock+Avslutande hakparentes

Läsa upp text från start till markör

Caps Lock+0 (noll)

Läsa upp textattribut

Caps Lock+H

Läsa upp dokument

Caps Lock+U

Läsa upp nästa sida

Caps Lock+Ctrl+U

Läsa upp aktuell sida

Caps Lock+Skift+U

Läsa upp föregående sida

Caps Lock+I

Läsa upp nästa stycke

Caps Lock+Ctrl+I

Läsa upp aktuellt stycke

Caps Lock+Skift+I

Läsa upp föregående stycke

Caps Lock+O

Läsa upp nästa rad

Caps Lock+Ctrl+O

Läsa upp aktuell rad

Caps Lock+Skift+O

Läsa upp föregående rad

Caps Lock+P

Läsa upp nästa ord

Caps Lock+Ctrl+P

Läsa upp aktuellt ord

Caps Lock+Skift+P

Läsa upp föregående ord

Caps Lock+Inledande hakparentes

Läsa upp nästa tecken

Caps Lock+Ctrl+Inledande hakparentes

Läsa upp aktuellt tecken

Caps Lock+Skift+Inledande hakparentes

Läsa upp föregående tecken

Caps Lock+J

Hoppa till nästa rubrik

Caps Lock+Skift+J

Hoppa till föregående rubrik

Caps Lock+K

Hoppa till nästa tabell

Caps Lock+Skift+K

Hoppa till föregående tabell

Caps Lock+L

Hoppa till nästa länk

Caps Lock+Skift+L

Hoppa till föregående länk

Caps Lock+Y

Gå till textens början

Caps Lock+B

Gå till textens slut

Caps Lock+C

Läsa upp aktuellt datum/tid

Touchkommando

Om du har en ny dator som har stöd för fyra eller fler kontaktpunkter kan du styra datorn med hjälp av touchkommandon. 

Använd det här touchkommandot

Om du vill

Svepa vänster/höger med ett finger

Flyttar till nästa eller föregående objekt

Svepa uppåt/nedåt med ett finger

Ändra flyttning i steg

Tryck eller dra med ett finger

Läser det som är under fingret

Dubbeltryck med ett finger

Aktiverar standardåtgärd

Trippeltryck med ett finger

Aktiverar sekundär åtgärd

Svepa vänster/höger/uppåt/nedåt med två fingrar

Rulla

Tryck med två fingrar

Stoppa uppläsningen i Skärmläsaren

Dubbeltryck med två fingrar

Visa snabbmeny

Håll ned ett finger och tryck med ett annat

Aktiverar standardåtgärd

Håll ned ett finger och dubbeltryck med ett annat

Aktiverar sekundär åtgärd

Svep vänster/höger med tre fingrar

Gå framåt och bakåt med tabbtangenten

Svep uppåt med tre fingrar

Läsa upp aktuellt fönster

Svep nedåt med tre fingrar

Startar läsning av sökbar text

Tryck med tre fingrar

Ändra utförligt läge

Dubbeltryck med tre fingrar

Läsa upp textattribut

Håll ned ett finger och tryck med två andra

Börja dra eller visa fler tangentalternativ

Svep vänster/höger med fyra fingrar

Flytta skärmläsarmarkören till början eller slutet av enheten

Svep uppåt/nedåt med fyra fingrar

Aktivera och inaktivera zoomning

Tryck med fyra fingrar

Visa kommandon för aktuellt objekt

Dubbeltryck med fyra fingrar

Växla sökläge

Trippeltryck med fyra fingrar

Visa kommandolistan för Skärmläsaren

Obs!: Skärmläsaren har grundläggande funktioner för skärmläsning så att du kan använda Windows även om du inte har tillgång till en mer avancerad skärmläsare. Skärmläsaren kan inte läsa allt innehåll i alla appar. Mer information om skärm läsare och andra hjälpmedels tekniker finns på webbplatsen Microsoft Accessibility .        

Windows levereras med en grundläggande skärmläsare som kallas Skärmläsaren, som läser texten på skärmen högt och beskriver vissa händelser (t.ex felmeddelanden som visas) som inträffar när du använder datorn.

Skärmläsaren är inte tillgänglig för alla språk, så om anvisningarna nedan inte fungerar är Skärmläsaren inte tillgänglig för ditt språk.

 1. Öppna skärm läsaren genom att klicka på Start -knappen Startknapp-ikonoch sedan skriva skärm läsareni sökrutan. Klicka på Skärmläsaren i listan över resultat.

 2. Använd tangentbordsgenvägarna i tabellen nedan när du vill ange vilken text som Skärmläsaren ska läsa upp:
   

  Använd denna tangentbordsgenväg

  Om du vill

  Ctrl+Skift+Retur

  Få information om det aktuella objektet

  Ctrl+Skift+Blanksteg

  Läsa upp hela det valda fönstret

  Ctrl+Alt+Blanksteg

  Läsa upp de objekt som är markerade i det aktuella fönstret

  Infoga+Ctrl+G

  Läsa en beskrivning av de objekt som visas bredvid det markerade elementet

  Ctrl

  Stoppa uppläsningen av text i Skärmläsaren

  Insert+Q

  Flytta markören bakåt till början av någon tidigare text med annan formatering. Markören kan till exempel flyttas från ett ord i fetstil till början av ett ord som inte är i fetstil.

  Insert+W

  Flytta markören till början av en text som följer en text med annan formatering. Markören kan till exempel flyttas från ett ord i fetstil till början av ett ord efter detta som inte är i fetstil.

  Insert+E

  Flytta markören bakåt till början av en text med samma formatering. Markören kan till exempel flyttas från mitten av ett ord i fetstil till början av ordet.

  Insert+R

  Flytta markören till slutet av en text med samma formatering. Markören kan till exempel flyttas från mitten av ett ord i fetstil till slutet av ordet.

  Insert+F2

  Markera all text med samma formatering som tecknet vid markören

  Insert+F3

  Läsa upp aktuellt tecken

  Insert+F4

  Läsa upp aktuellt ord

  Insert+F5

  Läsa upp aktuell rad

  Insert+F6

  Läsa upp aktuellt stycke

  Insert+F7

  Läsa upp aktuell sida

  Insert+F8

  Läsa det aktuella dokumentet

Obs!: Tangenten Insert används för kommandona i Skärmläsaren, så när du trycker på Insert när Skärmläsaren körs kan du inte infoga tecken. Om du vill använda Insert för att infoga tecken medan Skärmläsaren körs, ska du trycka på Insert+I och sedan de tecken som du vill lägga till.

 1. Öppna skärm läsaren genom att klicka på Start -knappen Startknapp-ikonoch sedan skriva skärm läsareni sökrutan. Klicka på Skärmläsaren i listan över resultat.

 2. Gör något av följande under Huvudinställningar för Skärmläsaren:

  • Markera kryssrutan Läs upp användarens tangenttryckningar om du vill höra vad du skriver.

  • Markera kryssrutan Meddela systemmeddelanden om du vill höra bakgrundshändelser, till exempel meddelanden.

  • Markera kryssrutan Meddela rullning av meddelanden om du vill höra ett meddelande när skärmen skrollas.

 1. Öppna skärm läsaren genom att klicka på Start -knappen Startknapp-ikonoch sedan skriva skärm läsareni sökrutan. Klicka på Skärmläsaren i listan över resultat.

 2. Klicka på Röstinställningar och gör sedan någon av följande justeringar:

  • Om du vill välja en annan röst, klickar du på den röst du vill använda i rutan Välj röst.

  • Om du vill ha en snabbare röst markerar du en siffra i listan Ange hastighet. Ju högre siffra, desto snabbare röst.

  • Om du vill ha en starkare röst markerar du en siffra i listan Ange volym. Ju högre siffra, desto högre röst.

  • Om du vill ha ett högre röstläge markerar du en siffra i listan Ange stämma. Ju högre siffra, desto högre röstläge. Ett högre röstläge kan vara enklare för vissa personer att höra.

 1. Öppna skärm läsaren genom att klicka på Start -knappen Startknapp-ikonoch sedan skriva skärm läsareni sökrutan. Klicka på Skärmläsaren i listan över resultat.

 2. Markera kryss rutan Starta skärm läsaren minimerad .

  Nästa gång du startar skärm läsaren visas den som en ikon i aktivitets fältet i stället för att öppnas på skärmen.

  Om du vill återställa dialog rutan för skärm läsaren till dess fulla storlek klickar du på skärm läsaren i aktivitets fältet.

 1. Öppna skärm läsaren genom att klicka på Start -knappen Startknapp-ikonoch sedan skriva skärm läsareni sökrutan. Klicka på Skärmläsaren i listan över resultat.

 2. Klicka på Ange om Skärmläsaren ska starta när jag loggar in.

 3. Avmarkera kryssrutorna Aktivera Skärmläsaren och Aktivera ljudbeskrivningar och klicka på Verkställ.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×