Skärmläsaren är en funktion som läser upp element på skärmen. På Start sveper du till listan Alla appar och väljer Inställningar > Hjälpmedel > Skärmläsaren . Aktivera sedan Skärmläsaren med växlingsknappen.

Inställningar i Skärmläsaren

Om du vill stoppa Skärmläsaren sveper du åt vänster eller höger tills du har markerat Start . Håll sedan ned volymökningsknappen och dubbeltryck någonstans på skärmen. Om du har aktiverat snabbstart av Skärmläsaren kan den här åtgärden även aktivera Skärmläsaren igen.

Start sveper du till listan Alla appar och väljer Inställningar > Hjälpmedel > Skärmläsaren . Aktivera sedan snabbstart av Skärmläsaren med växlingsknappen.

Skärmläsargester

När Skärmläsaren är aktiverad kan du använda speciella Skärmläsargester på din enhet.

Gest

Vad gesten gör

Svep uppåt eller nedåt med ett finger

Ändrar navigeringsläge

Svep vänster eller höger med ett finger

Flyttar till nästa eller föregående objekt

Tryck eller dra med ett finger

Läser det som är under fingret

Dubbeltryck med ett finger eller håll ned ett finger och tryck med ett annat

Aktiverar standardåtgärd

Tryck tre gånger med ett finger eller håll ned ett finger och dubbeltryck med ett annat

Aktiverar sekundär åtgärd

Svep vänster, höger, uppåt eller nedåt med två fingrar

Rullar

Tryck med två fingrar

Stoppar läsningen i Skärmläsaren

Tryck med tre fingrar

Ändrar utförligt läge

Dubbeltryck med två fingrar

Visar snabbmeny

Svep uppåt med tre fingrar

Läser uppifrån

Svep nedåt med tre fingrar

Startar läsning av sökbar text

Obs!

Skärmläsaren är tillgänglig för arabiska (Egypten, Saudiarabien), katalanska (Spanien), kantonesiska (traditionell kinesiska), tjeckiska, danska (Danmark), nederländska (Nederländerna och Belgien), engelska (USA, Storbritannien, Indien, Irland), finska (Finland), franska (Frankrike, Kanada, Schweiz), tyska (Tyskland, Österrike, Schweiz), grekiska, hindi, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, mandarin (förenklad och traditionell kinesiska), norska (Norge), polska, portugisiska (Brasilien och Portugal), rumänska, ryska, slovakiska, spanska (Spanien och Mexiko), svenska (Sverige), thailändska och turkiska (Turkiet).

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×