ค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ Windows ของคุณ

หมายเลขผลิตภัณฑ์คือ รหัส 25 หลักที่ใช้ในการเปิดใช้งาน Windows ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้

หมายเลขผลิตภัณฑ์: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

ตำแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณจะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณได้รับสำเนา Windows:ของคุณมา

จากผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หมายเลขผลิตภัณฑ์ควรอยู่บนฉลากหรือบัตรในกล่องที่ใส่ผลิตภัณฑ์ของ Windows

พีซีใหม่ที่ใช้ Windows 8 หมายเลขผลิตภัณฑ์จะติดตั้งในพีซีของคุณล่วงหน้าแล้ว ซึงอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของพีซี หรือในใบรับรองความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) ที่แนบอยู่กับพีซี

สำเนาดิจิทัลจากเว็บไซต์ Microsoft หมายเลขผลิตภัณฑ์ควรอยู่ในอีเมลยืนยันที่คุณได้รับหลังจากที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ หรืออาจแจกจ่ายในรูปแบบสิทธิ์การใช้งานแบบดิจิทัลหากคุณซื้อ Windows 10 ในกรณีที่คุณไม่ได้รับหมายเลขผลิตภัณฑ์

ปรับรุ่นเป็น Windows 10 ได้ฟรี หากคุณอัปเกรดเป็น Windows 10 ฟรีจาก Windows 7 หรือ Windows 8.1 คุณจะมีสิทธิ์การใช้งานแบบดิจิทัลแทนหมายเลขผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานแบบดิจิทัลใน Windows 10 โปรดดู การเปิดใช้งานใน Windows 10

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10749 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 4

คำติชม