หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การเปิดใช้งานจะช่วยตรวจสอบว่า Windows ของคุณเป็นของแท้หรือไม่ และไม่ได้ถูกนำไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่นเป็นจำนวนเกินกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาตไว้

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานWindows 11 ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานสามารถช่วยได้ เมื่อต้องการใช้ตัวแก้ไขปัญหา ให้เลือก > การตั้งค่า  >เปิดใช้งาน >เปิดใช้งานระบบ จากนั้นเลือก แก้ไขปัญหา
เปิดการตั้งค่าการแก้ไขปัญหา 

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบเพื่อใช้งานตัวเลือกนี้ ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องหรือบัญชีผู้ดูแลระบบWindowsข้อมูลเพิ่มเติม ตัวเลือก แก้ไขปัญหา จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อสําเนาWindows 11 ของคุณไม่ได้เปิดใช้งาน เมื่อคุณเปิดใช้งาน ตัวเลือกจะหายไป

ต่อไปนี้คือ ปัญหาบางอย่างที่ตัวแก้ไขปัญหาอาจแก้ได้ หากคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดและขั้นตอนด้านล่างไม่ทำงาน ดูที่ รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานที่ Windows เพื่อช่วยค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดดู ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows ของคุณ ถ้าตัวแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ: Windowsเปิดใช้งานต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ออนไลน์

แก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการใช้ตัวแก้ไขปัญหา ให้เลือก เริ่ม >การตั้งค่า  >เปิดใช้งาน >เปิดใช้งานระบบ จากนั้นเลือก แก้ไขปัญหา
เปิดการตั้งค่าการแก้ไขปัญหา 

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโดยใช้สิทธิ์การใช้งานดิจิทัลของคุณ คุณจะต้องอัปเกรดเป็น Windows 11 Pro:

 1. บันทึกงานของคุณ และปิดแอปใดๆ ที่เปิดอยู่

 2. ในตัวแก้ไขปัญหา ให้เลือก อัปเกรดเป็น Windows 11 Pro

 3. เลือก เริ่มอัปเกรด การอัปเกรดอาจใช้เวลาสักครู่ คุณจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้จนกว่าจะดำเนินการเสร็จ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโดยใช้ใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลของคุณ คุณจะต้องติดตั้ง Windows 11 Home:

 1. ไปที่หน้า เครื่องมือการสร้างสื่อ

 2. อ่านคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างสื่อการติดตั้ง Windows 11 Home และวิธีการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

 3. ระหว่างการตั้งค่าWindows 11 Home คุณจะถูกขอให้ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณมีใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลอยู่แล้วWindows 11 Home คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปและเริ่มการติดตั้งต่อได้ Windows จะเปิดใช้งานใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลโดยอัตโนมัติ เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows โดยใช้ใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลในตัวแก้ไขปัญหา ให้เลือก เปิดใช้งาน Windows แล้วเลือก เปิดใช้งาน

สิทธิ์การใช้งานWindows 11 แบบดิจิทัลจะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น เปลี่ยนแผงวงจรหลัก Windows จะไม่พบใบอนุญาตใช้งานที่ตรงกับอุปกรณ์ของคุณอีกต่อไป หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดดู การเปิดใช้งานWindowsอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดแวร์

หากคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดและไม่มีสิ่งใดช่วยได้ที่นี่ ดูที่ รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windowsบนอุปกรณ์ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การเปิดใช้งานจะช่วยตรวจสอบว่า Windows ของคุณเป็นของแท้หรือไม่ และไม่ได้ถูกนำไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่นเป็นจำนวนเกินกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาตไว้

หากคุณไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows 10 ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานอาจช่วยได้ เมื่อต้องการใช้ตัวแก้ไขปัญหา ให้เลือก เริ่ม >การตั้งค่า  >&เปิดใช้งาน >ความปลอดภัย จากนั้นเลือก แก้ไขปัญหา
เปิดการตั้งค่าการแก้ไขปัญหา 

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบเพื่อใช้งานตัวเลือกนี้ ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างบัญชีผู้ใช้ภายในเครื่องหรือบัญชีผู้ดูแลระบบWindowsข้อมูลเพิ่มเติม ตัวเลือก แก้ไขปัญหา จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้เปิดใช้งานสำเนา Windows 10 (เวอร์ชัน 1607 หรือใหม่กว่า) เมื่อคุณเปิดใช้งาน ตัวเลือกจะหายไป

ต่อไปนี้คือ ปัญหาบางอย่างที่ตัวแก้ไขปัญหาอาจแก้ได้ หากคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดและขั้นตอนด้านล่างไม่ทำงาน ดูที่ รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานที่ Windows เพื่อช่วยค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดดู ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows ของคุณ ถ้าตัวแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หมายเหตุ: Windowsเปิดใช้งานต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ออนไลน์

แก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการใช้ตัวแก้ไขปัญหา ให้เลือก เริ่ม >การตั้งค่า  >&เปิดใช้งาน >รักษาความปลอดภัย จากนั้นเลือก แก้ไขปัญหา
เปิดการตั้งค่าการแก้ไขปัญหา 

หากต้องการเปิดใช้งานใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล คุณจะต้องอัปเกรดเป็น Windows 10 Pro:

 1. บันทึกงานของคุณ และปิดแอปใดๆ ที่เปิดอยู่

 2. ในตัวแก้ไขปัญหา ให้เลือก อัปเกรดWindows 10 Proใหม่

 3. เลือก เริ่มอัปเกรด การอัปเกรดอาจใช้เวลาสักครู่ คุณจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ได้จนกว่าจะดำเนินการเสร็จ

หากต้องการเปิดใช้งานใบอนุญาตดิจิทัลของคุณ คุณจะต้องติดตั้ง Windows 10 Home:

 1. ไปที่หน้า เครื่องมือการสร้างสื่อ

 2. อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือการสร้างสื่อการติดตั้งสำหรับ Windows 10 Home และวิธีดำเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด

 3. ระหว่างการติดตั้ง Windows 10 Home ระบบจะขอให้คุณป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณมีใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลสำหรับ Windows 10 Home แล้ว คุณจึงสามารถข้ามขั้นตอนนี้ แล้วดำเนินการติดตั้งได้ Windows จะเปิดใช้งานใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลโดยอัตโนมัติ เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows โดยใช้ใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลในตัวแก้ไขปัญหา ให้เลือก เปิดใช้งาน Windows แล้วเลือก เปิดใช้งาน

ใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลของ Windows 10 จะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น เปลี่ยนแผงวงจรหลัก Windows จะไม่พบใบอนุญาตใช้งานที่ตรงกับอุปกรณ์ของคุณอีกต่อไป หากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดดู การเปิดใช้งานWindows 10อีกครั้งหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดแวร์

หากคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดและไม่มีสิ่งใดช่วยได้ที่นี่ ดูที่ รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windowsบนอุปกรณ์ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา

ถามในชุมชน >

รับการสนับสนุน

ติดต่อเรา >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×