ค้นหาโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่สูญหาย

ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

เป็นธรรมดาที่คุณจะรู้สึกกระวนกระวายใจเมื่อหาอุปกรณ์ของคุณไม่เจอ ไม่ว่าโทรศัพท์ของคุณจะหายไปจริงๆ หรือซุกอยู่ในซอกเบาะโซฟา ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว สามารถช่วยคุณคลายความกังวลลงได้ บริการฟรีนี้ที่อยู่ใน account.microsoft.com/devices สามารถโทรเข้า ล็อก ลบ หรือแสดง Windows Phone ของคุณบนแผนที่ได้

การลงชื่อเข้าใช้ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว เป็นครั้งแรก

ครั้งแรกที่คุณใช้ "ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว" คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย บัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับการแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft บัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้เข้าสู่ระบบในโทรศัพท์ของคุณ
 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

เมื่อต้องการค้นหาโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับการแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft บัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้เข้าสู่ระบบในโทรศัพท์ของคุณ
 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว
 3. คุณจะเห็นแผนที่ซึ่งปรากฏตำแหน่งที่ตั้งโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถขยาย หรือย่อเพื่อดูการแสดงผลได้ดียิ่งขึ้น


การโทรเข้าหรือล็อกโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับการแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft บัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้เข้าสู่ระบบในโทรศัพท์ของคุณ
 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทรเข้าหรือล็อก แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการให้เสียงโทรศัพท์ของคุณดัง ให้คลิก เปิดเสียงเรียกเข้า แล้วทำตามคำแนะนำ เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้นแม้ปิดเสียงหรือตั้งสั่นไว้ก็ตาม
  • เมื่อต้องการล็อกการโทรศัพท์ของคุณ และแสดงข้อความบนหน้าจอเมื่อล็อก คลิก ล็อก แล้วทำตามคำแนะนำ ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่านในโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน ซึ่ง คุณจะต้องใช้เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์หากคุณได้เครื่องคืนมา

การล้างข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณแน่ใจว่าคุณจะไม่ได้โทรศัพท์คืน หรือถ้าคุณมีข้อมูลที่สำคัญที่คุณต้องการป้องกันไว้อยู่ในเครื่อง จนกว่าคุณจะได้โทรศัพท์คืน คุณสามารถลบโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกลได้

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับการแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft บัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้เข้าสู่ระบบในโทรศัพท์ของคุณ
 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการลบ หรือล็อก แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว
 3. คลิก ลบ
 4. หากคุณแน่ใจจริงๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฉันพร้อมที่จะลบโทรศัพท์ของฉัน แล้วคลิก ลบ


การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

ตั้งค่า การค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว เพื่อบันทึกตำแหน่งที่ตั้งของคุณทุกๆ สองสามชั่วโมงเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณ คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในโทรศัพท์ของคุณ ไม่ใช่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ใน รายการแอป แตะ การตั้งค่า > การอัปเดตและความปลอดภัย > ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้

  บันทึกตำแหน่งโทรศัพท์ของฉันเป็นระยะๆ และก่อนแบตเตอรี่จะหมดเพื่อช่วยให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว สามารถบันทึกรายละเอียดตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณทุกๆ สองสามชั่วโมง เพื่อว่าหากโทรศัพท์ของคุณอยู่นอกรัศมีหรือแบตเตอรี่หมด ตำแหน่งที่ตั้งสุดท้ายที่ทราบของโทรศัพท์จะยังคงแสดงอยู่ในแผนที่

การป้องกันการรีเซ็ต

Windows Phone รุ่นใหม่บางรุ่นสามารถใช้ การป้องกันการรีเซ็ต ซึ่งเป็นบริการฟรีใน account.microsoft.com ซึ่งมีชั้นการป้องกันพิเศษเพื่อให้โทรศัพท์ของคุณ ไม่ถูกรีเซ็ตหรือนำไปใช้ซํ้าได้อย่างง่ายดาย หากอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดี ดู ป้องกันโทรศัพท์ของฉัน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน

ใช้ ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน เพื่อค้นหาอุปกรณ์ของคุณบนแผนที่แบบเดียวกับ ค้นหาโทรศัพท์ของฉัน บริการฟรีนี้ที่อยู่ใน account.microsoft.com/devices จะได้รับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณเป็นระยะๆ เพื่อให้คุณสามารถดูตำแหน่งบนแผนที่ได้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน

ตั้งค่า ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน เพื่อบันทึกตำแหน่งที่ตั้งของคุณทุกๆ สองสามชั่วโมงเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เปิดการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งหลักบนอุปกรณ์ของคุณ และลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ของคุณโดยใช้ บัญชี Microsoft

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ของคุณในฐานะผู้ดูแลระะบบ
 2. ที่อุปกรณ์ของคุณ ไปที่หน้าจอเริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > การปรับปรุงและความปลอดภัย > ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน
 3. เปิดการตั้งค่า ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน

เมื่อต้องการค้นหาอุปกรณ์ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับการแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft บัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้เข้าสู่ระบบในอุปกรณ์ของคุณ
 2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิก ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน
 3. คุณจะเห็นแผนที่ซึ่งปรากฏตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของคุณ
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11579 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 ส.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม