เปิดใช้งาน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

การเปิดใช้งานจะช่วยตรวจสอบว่า Windows ของคุณเป็นของแท้หรือไม่ และไม่ได้ถูกนำไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่นเป็นจำนวนเกินกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์อนุญาตไว้
 

การตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งานของคุณ


คุณจะต้องค้นหาก่อนว่า Windows 10 เปิดใช้งานและเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณแล้วหรือไม่

คุณจะต้องเชื่อมโยงบัญชี Microsoft ของคุณกับใบอนุญาตใช้งาน Windows 10 บนอุปกรณ์ของคุณ การเชื่อมโยงบัญชี Microsoft กับใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลของคุณช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งาน Windows ใหม่อีกครั้งได้โดยใช้ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานเมื่อคุณมีการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ

วิธีการเปิดใช้งาน


คุณจะต้องใช้ใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่มีความยาว 25 ตัวอักษรในการเปิดใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณได้รับ Windows 10 หากไม่มีทั้งสองอย่างนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

  • ใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล (หรือที่เรียกว่าการให้สิทธิ์ดิจิทัลใน Window 10 เวอร์ชัน 1511) เป็นวิธีเปิดใช้งานแบบใหม่ใน Windows 10 ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ 
  • หมายเลขผลิตภัณฑ์คือ รหัส 25 หลักที่ใช้ในการเปิดใช้งาน Windows สิ่งที่คุณจะเห็นคือ หมายเลขผลิตภัณฑ์: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

หลังจากกำหนดวิธีการเปิดใช้งานที่คุณใช้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เปิดใช้งานโดยใช้ใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล หรือ เปิดใช้งานโดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์

 

เปิดใช้งานโดยใช้ใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล


ใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลจะเชื่อมโยงกับฮาร์ดแวร์และบัญชี Microsoft ของคุณ คุณจึงไม่จำเป็นต้องค้นหาบนพีซี แค่เชื่อมต่อพีซีกับอินเทอร์เน็ตและลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ เท่านี้ก็พร้อมใช้งาน 

หากคุณไม่มีใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล คุณจะต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใช้งาน  

เปิดใช้งานด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์


หมายเลขผลิตภัณฑ์คือหมายเลข 25 หลักที่มีลักษณะเช่นนี้

หมายเลขผลิตภัณฑ์: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

ในระหว่างการติดตั้ง คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือหลังจากการติดตั้ง ในการป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น  จากนั้นเลือก การอัปเดตและความปลอดภัย  > การเปิดใช้งาน  > อัปเดตหมายเลขผลิตภัณฑ์ > เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์

หากต้องการค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้ดูตารางหมายเลขผลิตภัณฑ์ในวิธีการเปิดใช้งาน ฉันใช้วิธีการเปิดใช้งานด้วยใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

หากคุณมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดใช้งาน Windows 10 ในแต่ละสถานการณ์ต่อไปนี้ ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจช่วยคุณในการเปิดใช้งาน:

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง