การเปิดใช้งานใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

การเปิดใช้งานจะช่วยตรวจสอบว่า Windows ของคุณเป็นของแท้หรือไม่ และไม่ได้ถูกนำไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่นเป็นจำนวนเกินกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาตไว้
 
คุณอาจต้องใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ที่มีความยาว 25 ตัวอักษรหรือใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลในการเปิดใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณได้รับ Windows 10 หากไม่มีทั้งสองอย่างนี้ คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ คีย์ผลิตภัณฑ์หรือใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลไม่สามารถใช้แทนกันได้ เมื่อต้องการดูว่าคุณใช้อุปกรณ์ใดอยู่ โปรดดู ฉันใช้วิธีการเปิดใช้งานด้วยใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลหรือคีย์ผลิตภัณฑ์ ในรายการด้านล่างนี้
  • ใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล (หรือที่เรียกว่าการให้สิทธิ์ดิจิทัลใน Window 10 เวอร์ชัน 1511) เป็นวิธีเปิดใช้งานแบบใหม่ใน Windows 10 ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ หากคุณอัปเกรดเป็น Windows 10 ฟรีจากสำเนาที่เปิดใช้งานแล้วของ Windows 7 หรือ Windows 8.1 คุณควรมีสิทธิ์การใช้งานแบบดิจิทัลแทนคีย์ผลิตภัณฑ์
  • คีย์ผลิตภัณฑ์ Windows คือ รหัส 25 หลักที่ใช้ในการเปิดใช้งาน Windows มีลักษณะเช่นนี้
คีย์ผลิตภัณฑ์: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
 
ในระหว่างที่ติดตั้ง คุณจะถูกขอให้ป้อน คีย์ผลิตภัณฑ์ หากคุณมีใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล เลือกตัวเลือกเพื่อการดำเนินต่อโดยไม่ต้องป้อนคีย์ผลิตภัณฑ์ 
 

หากคุณอยากทราบเกี่ยวกับ Windows Update แทนการเปิดใช้งาน Windows โปรดดู อัปเดต Windows 10

หากคุณจำเป็นต้องติดตั้งและเปิดใช้งาน Microsoft Office โปรดดู ดาวน์โหลดและติดตั้งหรือติดตั้ง Office อีกครั้งบนพีซีหรือ Mac 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windows ให้เลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้ที่ด้านล่างเพื่อขยายส่วนและเรียนรู้เพิ่มเติม