ดูการใช้อุปกรณ์ของบุตรหลานด้วยรายงานกิจกรรม

นำไปใช้กับ: บัญชี Microsoft

เมื่อคุณเพิ่มบุตรหลานของคุณในครอบครัว Microsoft และเปิดการรายงานกิจกรรม คุณจะได้รับอีเมลรายงานกิจกรรมรายสัปดาห์ซึ่งแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมในอุปกรณ์ Windows 10 และ Xbox One รวมทั้งเว็บไซต์ที่เข้าชม เกมและแอปที่เล่น คำที่ใช้ค้นหาในโปรแกรมค้นหา เช่น Bing, Google หรือ Yahoo! ค้นหา และเวลาที่อนุญาตให้ใช้บนหน้าจอ

อีเมลจะแสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่บุตรหลานของคุณทำในอุปกรณ์ แต่ในการดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าครอบครัว ให้ไปที่หน้า กิจกรรม โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ไปที่ account.microsoft.com/family แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft
  2. ค้นหาชื่อบุตรหลานของคุณ และเลือก กิจกรรม
  3. ถ้า การรายงานกิจกรรม ปิด อยู่ ให้สลับตัวเลือกเพื่อเปิดรายงาน

    ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับรายงานกิจกรรมรายสัปดาห์ในอีเมล แต่ยังคงต้องการดูกิจกรรมออนไลน์ของบุตรหลาน ให้สลับ ส่งรายงานรายสัปดาห์ให้ฉันทางอีเมล จาก  เปิด เป็น ปิด


การเรียกดูเว็บ

ในส่วนนี้ของรายงานกิจกรรมจะแสดงการค้นหาล่าสุดของบุตรหลานของคุณทุกคน และไซต์ที่บุตรหลานของคุณเข้าชมหรือพยายามจะดู ไซต์ที่ถูกบล็อกมีการระบุไว้ในรายการก่อน จากนั้นจะเป็นไซต์ที่บุตรหลานของคุณเข้าชมสำเร็จ คุณสามารถอนุญาตหรือบล็อกไซต์ใดๆ ได้โดยตรงจากรายงานกิจกรรมล่าสุดโดยการเลือก อนุญาต หรือ บล็อก ถัดจาก URL ในการปรับแต่งข้อจำกัดการเรียกดูเว็บของบุตรหลานคุณ ให้เลือก การตั้งค่า

แอปและเกม

ในที่นี้คุณจะสามารถเห็นแอปและเกมทั้งหมดที่บุตรหลานของคุณใช้งาน รวมไปถึงที่ถูกบล็อก คุณยังสามารถดูการจัดอันดับตามอายุของพวกเขาถัดจากชื่อ และคุณสามารถเลือกที่จะ อนุญาต หรือ บล็อก แอปและเกมได้จากรายการ ในการปรับแต่งข้อจำกัดแอปและเกมของบุตรหลานคุณ ให้เลือก การตั้งค่า


เวลาที่ใช้บนหน้าจอ

สำหรับรายละเอียดของเวลาการใช้อุปกรณ์โดยรวมของบุตรหลาน ส่วนของ เวลาหน้าจอ จะแสดงให้เห็นว่าบุตรหลานใช้เวลากับอุปกรณ์ของพวกเขาตลอดทั้งสัปดาห์เมื่อเวลาใดและเป็นเวลานานเท่าใด คุณจะเห็นรายการของระยะเวลาโดยรวมที่พวกเขาได้ใช้ไปกับอุปกรณ์ของพวกเขาในแต่ละวัน และยังรวมถึงเวลาที่พวกเขาใช้กับแต่ละอุปกรณ์ตลอดทั้งสัปดาห์อีกด้วย ในการปรับแต่งการจำกัดเวลาที่ใช้บนหน้าจอของบุตรหลาน ให้เลือก การตั้งค่า