การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณ

Windows 8.1

เพิ่มภาษา
การดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษา
การตั้งค่าภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นภาษาหลักของคุณ
การเพิ่มรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลสำหรับภาษาใดภาษาหนึ่ง
การสลับระหว่างรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลต่างๆ
การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์หรือวิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้น

Windows 7

การติดตั้งหรือเปลี่ยนภาษาที่แสดง

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ Windows ใช้เพื่อแสดงข้อความในตัวช่วย กล่องโต้ตอบ เมนู และรายการอื่นๆ ในส่วนติดต่อผู้ใช้ได้ ภาษาที่แสดงบางภาษาจะติดตั้งมาตามค่าเริ่มต้น ในขณะเดียวกัน คุณต้องติดตั้งไฟล์ภาษาเพิ่มเติมสำหรับภาษาอื่นๆ

วิธีติดตั้งภาษาที่แสดง
วิธีเปลี่ยนภาษาที่แสดงของคุณ

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณ

วิธีเปลี่ยนแปลงรูปแบบแป้นพิมพ์
วิธีเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์บนหน้าจอต้อนรับ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17424 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม