การเปิดใช้งาน Windows 10 ใหม่อีกครั้งหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดแวร์

นำไปใช้กับ: Windows 10

การเปิดใช้งานจะช่วยตรวจสอบว่า Windows ของคุณเป็นของแท้หรือไม่ และไม่ได้ถูกนำไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่นเป็นจำนวนเกินกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์อนุญาตไว้

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows 10 ใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลจะเชื่อมโยงกับฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ของคุณ หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ที่สำคัญในอุปกรณ์ของคุณ เช่น การเปลี่ยนแผงวงจรหลัก Windows จะไม่พบใบอนุญาตใช้งานที่ตรงกับอุปกรณ์ของคุณอีกต่อไป และคุณจะต้องเปิดใช้งาน Windows อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานได้  

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows คุณจะต้องมีใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการดูว่าคุณจำเป็นต้องใช้สิ่งใด โปรดดู "ฉันใช้วิธีการเปิดใช้งานด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล" ใน เปิดใช้งาน Windows 10 จากนั้น ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์และเปิดใช้งาน Windows 10 อีกครั้งได้สำเร็จ

เตรียมอุปกรณ์ Windows 10 ของคุณสำหรับการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์


ขั้นแรก ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่า Windows 10 เปิดใช้งานแล้วหรือไม่ 

เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  > การเปิดใช้งาน 

หากคุณยังไม่ได้เปิดใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนที่คุณเห็นในหน้าการเปิดใช้งานเพื่อดำเนินการตามกระบวนการเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณพบข้อผิดพลาดขณะเปิดใช้งาน โปรดดู รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน Windows

เมื่อคุณยืนยันแล้วว่า Windows 10 เปิดใช้งานแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขผลิตภัณฑ์และใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล โปรดดู เปิดใช้งาน Windows 10

เปิดใช้งาน Windows 10 ใหม่อีกครั้งหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดแวร์


เมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว จากนั้นทำตามขั้นตอนสำหรับใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์

หากคุณไม่มีใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์


หากคุณไม่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์หรือใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล คุณสามารถซื้อใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลของ Windows 10 หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วได้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการซื้อ

เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า  > การอัปเดตและความปลอดภัย  > การเปิดใช้งาน  แล้วเลือก ไปที่ Store เพื่อไปยังแอป Microsoft Store ที่คุณสามารถซื้อใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลของ Windows 10 ได้

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม


หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windows ใหม่อีกครั้งบนอุปกรณ์ของคุณ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า