การเปิดใช้งาน Windows 10 ใหม่อีกครั้งหลังจากเปลี่ยนฮาร์ดแวร์

ใน Windows 10 (เวอร์ชั่น 1607 ขึ้นไป) คุณสามารถลิงค์บัญชี Microsoft ของคุณเข้ากับใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลของ Windows 10 ในอุปกรณ์ของคุณได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งาน Windows อีกครั้งได้โดยใช้ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานในกรณีที่คุณเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ครั้งใหญ่ในภายหลัง เช่น เปลี่ยนแผงวงจรหลัก

หากต้องการเพิ่มบัญชี Microsoft ของคุณและเชื่อมโยงบัญชีกับใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล:

 1. เลือกปุ่ม เริ่ม แล้วเลือก การตั้งค่า > การปรับปรุงและความปลอดภัย  > การเปิดใช้งาน  > และจากนั้นเลือก เพิ่มบัญชี คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบจึงจะสามารถเพิ่มบัญชี Microsoft ของคุณได้
 2. ป้อนบัญชี Microsoft และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นเลือก ลงชื่อเข้าใช้ นอกจากนี้ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชีภายในเครื่องของคุณด้วยหากบัญชี Microsoft ที่คุณป้อนนั้นไม่ใช่บัญชีที่เชื่อมต่ออยู่
 3. หลังจากที่คุณเพิ่มบัญชี Microsoft แล้ว คุณจะเห็นข้อความ Windows ถูกเปิดใช้งานด้วยใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ บนหน้าการเปิดใช้งาน


การใช้ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ

หลังจากที่คุณเพิ่มบัญชี Microsoft และเชื่อมโยงกับใบอนุญาตใช้งานดิจิทัลของคุณแล้ว คุณจะสามารถใช้ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานเพื่อช่วยเหลือเปิดใช้งาน Windows ใหม่อีกครั้งหลังจากการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ


 1. เลือกปุ่ม เริ่ม แล้วเลือก การตั้งค่า  > การปรับปรุงและความปลอดภัย  > การเปิดใช้งาน และจากนั้นเลือก แก้ไขปัญหา คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. ตัวแก้ไขปัญหาจะแสดงข้อความแจ้งว่าไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows บนอุปกรณ์ของคุณได้ เลือก ฉันเพิ่งเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ในอุปกรณ์นี้ จากนั้นเลือก ถัดไป
 3. ป้อนบัญชี Microsoft และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นเลือก ลงชื่อเข้าใช้ นอกจากนี้ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชีภายในเครื่องของคุณด้วยหากบัญชี Microsoft ที่คุณป้อนนั้นไม่ใช่บัญชีที่เชื่อมต่ออยู่
 4. จากรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก นี่คืออุปกรณ์ที่ฉันกำลังใช้อยู่ จากนั้นเลือก เปิดใช้งาน

  หากคุณไม่เห็นอุปกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่ในรายการแสดงผลลัพธ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกันกับที่คุณใช้เชื่อมโยงใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล Windows 10 บนอุปกรณ์

  หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ที่ถูกต้อง สาเหตุที่คุณไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows ใหม่อีกครั้ง มีดังต่อไปนี้

    • รุ่นของ Windows บนอุปกรณ์ของคุณไม่ตรงกับรุ่นของ Windows ที่คุณเชื่อมโยงกับใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล
    • ชนิดของอุปกรณ์ที่คุณกำลังเปิดใช้งานนั้น ไม่ตรงกับชนิดของอุปกรณ์ที่คุณเชื่อมโยงกับใบอนุญาตใช้งานดิจิทัล
    • Windows ไม่เคยถูกเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ
    • คุณได้เปิดใช้งาน Windows ใหม่อีกครั้งบนอุปกรณ์ดังกล่าวครบจำนวนครั้งที่กำหนดแล้ว
    • อุปกรณ์ของคุณมีผู้ดูแลระบบมากกว่าหนึ่งคน และผู้ดูแลระบบรายอื่นได้เปิดใช้งาน Windows อีกครั้งในอุปกรณ์ของคุณไปแล้ว
    • อุปกรณ์ของคุณได้รับการจัดการโดยองค์กรของคุณ และไม่สามารถใช้ตัวเลือกสำหรับเปิดใช้งาน Windows ได้ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนขององค์กร
    หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windows ใหม่อีกครั้งบนอุปกรณ์ของคุณ โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า

    คุณสมบัติ

    รหัสบทความ: 20530 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

    คำติชม