ลบคุกกี้

นำไปใช้กับ: Microsoft EdgeWindows 10

  • ในเบราว์เซอร์ Microsoft Edge ไปที่ เพิ่มเติม > การตั้งค่า

    ปุ่มเพิ่มเติมใน Microsoft Edge
  • ภายใต้ ล้างข้อมูลการเรียกดู เลือก เลือกสิ่งที่ต้องการล้าง

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ที่บันทึกไว้ และเลือก ล้าง