หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
นำเสนอสไลด์
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
นำเสนอสไลด์

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ

เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอ คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลังขณะที่กำลังนำเสนอการนำเสนอสไลด์ต่อหน้าผู้ชม

ในระหว่างการนำเสนอ บันทึกย่อของผู้บรรยายจะปรากฏให้เห็นบนจอภาพของคุณ แต่จะไม่ปรากฏให้ผู้ชมเห็น หน้าต่างบันทึกย่อจึงเป็นที่สำหรับเก็บประเด็นที่จะพูดที่คุณต้องการจะพูดถึงในขณะที่กำลังนำเสนองานนำเสนอ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เพิ่มบันทึกย่อในขณะสร้างงานนำเสนอของคุณ

บานหน้าต่างบันทึกย่อเป็นกล่องที่จะปรากฏอยู่ใต้แต่ละสไลด์ (ในกรอบสีม่วงมาเจนต้าในรูปภาพด้านล่าง) บานหน้าต่างบันทึกย่อที่ว่างจะพร้อมท์คุณด้วยข้อความที่เขียนว่า คลิกเพื่อเพิ่มบันทึกย่อ พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณในนั้น ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างบันทึกย่อหรือบานหน้าต่างนั้นถูกย่อให้เล็กสุด คลิก บันทึกย่อ บนแถบงานที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง PowerPoint (อยู่ในกรอบสีม่วงมาเจนต้าในรูปภาพด้านล่างเช่นกัน)

แสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อของผู้บรรยายใน PowerPoint

ถ้าบันทึกย่อของคุณมีความยาวเกินกว่าที่กำหนดไว้ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ แถบเลื่อนแนวตั้งจะปรากฏที่ด้านข้างของบานหน้าต่าง คุณยังสามารถขยายบานหน้าต่างบันทึกย่อโดยชี้เมาส์ไปที่เส้นด้านบนสุดของบานหน้าต่าง แล้วลากขึ้นด้านบนหลังจากที่ลูกศรเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัวแล้ว

บันทึกย่อในมุมมองผู้นำเสนอมีลักษณะอย่างไร

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อในขณะที่คุณกําลังนําเสนอได้โดยตรงจากมุมมองผู้นําเสนอ หรือขณะที่คุณกําลังแก้ไขงานนําเสนอของคุณ สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายขณะแก้ไขงานนําเสนอของคุณ ให้ดู เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์ของคุณ 

เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องฉายภาพและคุณเริ่มการนำเสนอสไลด์ ปุ่มนี้จะเริ่มการนำเสนอสไลด์ โดยเริ่มจากสไลด์แรกในงานนำเสนอ มุมมองผู้นำเสนอจะปรากฎบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะที่สไลด์ปรากฎบนหน้าจอเครื่องฉายภาพ ซ่อนบันทึกย่อของผู้บรรยายไว้ไม่ให้ผู้ชมเห็น มุมมอง บันทึกย่อของผู้บรรยาย และดูบันทึกย่อที่ซ่อนไว้ขณะนำเสนองาน:

มุมมองผู้นำเสนอใน PowerPoint 2016 ที่มีวงกลมรอบๆ บันทึกย่อของผู้บรรยาย

บันทึกย่อจะปรากฏในบานหน้าต่างทางด้านขวา ถ้าคุณต้องการเพิ่มหรือลบบางอย่าง เพียงคลิกในกล่องข้อความเพื่อแก้ไข ข้อความจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ และแถบเลื่อนแนวตั้งจะปรากฏขึ้น ถ้าจําเป็น คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อโดยใช้ปุ่มสองปุ่มที่มุมซ้ายล่างของบานหน้าต่างบันทึกย่อ:

เปลี่ยนขนาดของข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองผู้นำเสนอ

มุมมองผู้นําเสนอไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องสร้างขึ้น PowerPoint จะรวบรวมมาให้คุณโดยการรวมบันทึกย่อที่คุณได้พิมพ์ลงในแต่ละสไลด์และจับคู่บันทึกย่อกับชุดตัวควบคุมเพื่อนำทางตลอดงานนำเสนอของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น PowerPoint จะถูกตั้งค่าให้ใช้มุมมองผู้บรรยายเมื่อคุณเล่นการนำเสนอสไลด์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ บน Ribbon ของ PowerPoint:

ตัวเลือกมุมมองของผู้นำเสนอนั้นถูกจะควบคุมโดยกล่องกาเครื่องหมายบนแท็บการนำเสนอสไลด์ของ Ribbon ใน PowerPoint

อ่าน เริ่มงานนำเสนอ และดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูและใช้มุมมองผู้นำเสนอ

พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย

ดู พิมพ์สไลด์ที่มีหรือไม่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์สไลด์ที่มีหรือไม่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เริ่มการนำเสนอและดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอ

ย้ายสไลด์จากงานนำเสนอไปงานนำเสนออื่น

ในระหว่างการนำเสนอ บันทึกย่อของผู้บรรยายจะปรากฏให้เห็นบนจอภาพของคุณ แต่จะไม่ปรากฏให้ผู้ชมเห็น หน้าต่างบันทึกย่อจึงเป็นที่สำหรับเก็บประเด็นที่จะพูดที่คุณต้องการจะพูดถึงในขณะที่กำลังนำเสนองานนำเสนอ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

38 วินาที

เพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในสไดล์ของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. เลือกรูปขนาดย่อของสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ

  แสดงสไลด์ที่เลือกในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อใน PowerPoint 2016 for Mac

 3. บานหน้าต่างบันทึกย่อจะปรากฏใต้สไลด์ของคุณ คลิกในตำแหน่งที่ระบุว่า คลิกเพื่อเพิ่มบันทึกย่อ แล้วพิมพ์บันทึกย่อที่คุณต้องการเพิ่ม

  แสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อใน PowerPoint 2016 for Mac

 4. เมื่อต้องการซ่อนบานหน้าต่างบันทึกย่อ คลิกปุ่มบันทึกย่อ แสดงปุ่มบันทึกย่อใน PowerPoint 2016 for Mac บนแถบงาน เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างบันทึกย่ออีกครั้ง ให้คลิกอีกครั้ง

ดูบันทึกย่อในขณะที่คุณกำลังนำเสนอ

ถ้าคุณต้องการดูบันทึกย่อของคุณในขณะที่คุณกำลังนำเสนอ แต่ก็ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ชมของคุณจะเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่บนสไลด์เท่านั้น ให้ใช้มุมมองผู้บรรยาย วิธีการมีดังนี้:

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก มุมมองผู้บรรยาย

 2. คุณจะเห็นสไลด์หลักที่คุณกำลังนำเสนอ ตัวอย่างของสไลด์ถัดไป และบันทึกย่อที่คุณได้เพิ่มลงในสไลด์ปัจจุบันที่อยู่ใต้ตัวอย่างของสไลด์ถัดไป

  ใช้มุมมองผู้นำเสนอใน PowerPoint 2016 for Mac

  ผู้ชมของคุณจะเห็นเฉพาะสไลด์ที่คุณกำลังนำเสนอในงานนำเสนอเท่านั้น และจะไม่เห็นบันทึกย่อของคุณ

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

เริ่มงานนำเสนอ และดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองของผู้นำเสนอ

PowerPoint สำหรับเว็บ ให้คุณได้สร้างบันทึกย่อของผู้บรรยาย แต่ไม่สามารถแสดงบันทึกย่อ ให้คุณเห็นในขณะที่คุณกำลังนำเสนอการนำเสนอสไลด์ของคุณ

สร้างบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 • บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon ในกลุ่ม แสดง เลือก บันทึกย่อ บนแท็บ มุมมอง ของ Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้เลือก บันทึกย่อ

  บานหน้าต่างจะปรากฏที่ส่วนล่างของหน้าต่าง PowerPoint โดยมีเคอร์เซอร์กระพริบที่พร้อมให้คุณเริ่มพิมพ์

  บานหน้าต่างบันทึกย่อจะปรากฏที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

บานหน้าต่างบันทึกย่อสามารถปรับขนาดถ้ามองไม่เห็นเนื้อหาทั้งหมดในบานหน้าต่าง เมื่อคุณชี้ไปที่ขอบบนของบานหน้าต่าง ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว ลูกศรสองหัวแนวตั้ง คลิกที่ขอบ แล้วลากขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่าง

พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย

ถ้าคุณเป็นสมาชิก Microsoft 365 Business และงานนำเสนอของคุณถูกเก็บไว้บน OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน หรือ SharePoint ใน Microsoft 365 คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย ดูที่ พิมพ์สไลด์ PowerPoint เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือบันทึกย่อของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูบันทึกย่อของผู้บรรยายขณะนำเสนอ

ขณะนี้คุณต้องใช้ PowerPoint เวอร์ชันเดสก์ท็อปเพื่อดูบันทึกย่อของผู้บรรยายขณะที่คุณกำลังนำเสนอ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×