ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับ Microsoft Teams

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสําหรับ Microsoft Teams บน Windows ช่วยให้พวกเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสําหรับ Microsoft Teams บน Windows หรือเว็บแอปโดยใช้คีย์บอร์ดพีซี

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นสําหรับรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกาทุกประการ

 • เครื่องหมายบวก (+) ในทางลัดหมายความว่าคุณจําเป็นต้องกดแป้นหลายแป้นพร้อมกัน

 • เครื่องหมายจุลภาค (,) ในทางลัดหมายความว่าคุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลําดับ

 • คุณสามารถเข้าถึงรายการแป้นพิมพ์ลัดได้อย่างง่ายดายใน Microsoft Teams กด Ctrl+E ในแอปบนเดสก์ท็อป หรือ Ctrl+Alt+E ในเว็บแอป เพื่อไปที่เขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keys แล้วกด Enter

ในหัวข้อนี้

General

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ไปที่ ค้นหา

Ctrl+E

Ctrl+Alt+E

แสดงคําสั่ง

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/)

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/)

เปิดตัวกรอง

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

ไปที่ทีมหรือแชนเนลที่ระบุ

Ctrl+G

Ctrl+Shift+G

เปิดแถบลอยของแอป

Ctrl+เครื่องหมายเน้น (')

Ctrl+เครื่องหมายเน้น (')

เริ่มการแชทใหม่

Ctrl+N

Alt ด้านซ้าย+N

เปิด การตั้งค่า

Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,)

Ctrl+Shift+เครื่องหมายจุลภาค (,)

เปิด วิธีใช้

F1

Ctrl+F1

ปิด

Esc

Esc

ขยาย

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

ไม่มีทางลัด

ย่อ

Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

ไม่มีทางลัด

รีเซ็ตระดับการย่อ/ขยาย

Ctrl+0

ไม่มีทางลัด

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถเข้าถึงแป้นพิมพ์ลัดได้โดยตรงจากภายในแอปได้หลายวิธี วิธีการด้านล่างนี้ใช้กับทั้งเดสก์ท็อปและเว็บแอป

 • กด Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

 • กด Ctrl+E ในแอปบนเดสก์ท็อป หรือ Ctrl+Alt+E ในเว็บแอป เพื่อไปที่เขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keys แล้วกด Enter

 • เลือกปุ่ม ไอคอนเพิ่มเติมของ Teams (การตั้งค่าและอื่นๆ) ที่มุมขวาบนของ Microsoft Teams แล้วเลือก แป้นพิมพ์ลัด

 • เมื่อต้องการนําทางไปยังแป้นพิมพ์ลัดด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่าและอื่นๆ" แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แป้นพิมพ์ลัด" แล้วกด Enter

ด้านบนของหน้า

การนำทาง

หมายเหตุ: หากคุณใช้การกำหนดค่าแถบแอปตามค่าเริ่มต้นในแอป Microsoft Teams บนเดสก์ท็อปอยู่ ให้ใช้คำสั่งในตารางด้านล่าง ถ้าคุณเปลี่ยนลําดับของแอปหรือเพิ่มแอปเพิ่มเติม คําสั่งจะขึ้นอยู่กับลําดับของแอปบนแถบแอป ตัวอย่างเช่น หากคุณย้าย ปฏิทิน ขึ้นมาไว้ที่ด้านบนสุดของแถบแอป ให้กด Ctrl+1 เพื่อเปิดปฏิทิน ไม่ใช่ Ctrl+4 เมื่อต้องการดูแป้นพิมพ์ลัดสําหรับการกําหนดค่าปัจจุบันของคุณ ให้กด Ctrl+E ในแอปเดสก์ท็อป หรือ Ctrl+Alt+E ในเว็บแอป เพื่อไปที่เขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keys แล้วกด Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

เปิด กิจกรรม

Ctrl+1

Ctrl+Shift+1

เปิด การแชท

Ctrl+2

Ctrl+Shift+2

เปิด Teams

Ctrl+3

Ctrl+Shift+3

เปิดปฏิทิน

Ctrl+4

Ctrl+Shift+4

เปิด การโทร

Ctrl+5

Ctrl+Shift+5

เปิด ไฟล์

Ctrl+6

Ctrl+Shift+6

ไปยังข้อมูลในรายการก่อนหน้า

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังข้อมูลในรายการถัดไป

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

ย้ายทีมที่เลือกขึ้น

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ไม่มีทางลัด

ย้ายทีมที่เลือกลง

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรลง

ไม่มีทางลัด

เปิดเมนู ประวัติ

Ctrl+Shift+H

ไม่มีทางลัด

ไปยังส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+F6

Ctrl+Shift+F6

ไปยังส่วนถัดไป

Ctrl+F6

Ctrl+F6

ไปที่แอปพลิเคชันที่เปิดอยู่

Ctrl+F6

Ctrl+F6

ด้านบนของหน้า

การส่งข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

เริ่มการสนทนาใหม่

Ctrl+N

Alt+N

ไปที่กล่องเขียนข้อความ

Alt+Shift+C

Alt+Shift+C

ขยายกล่องการเขียน

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

ส่งข้อความ

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

เริ่มบรรทัดใหม่

Shift+Enter

Shift+Enter

ตอบกลับเธรด

Alt+Shift+R

Alt+Shift+R

ทําเครื่องหมายข้อความว่าสําคัญ

Ctrl+Shift+I

Ctrl+Shift+I

ค้นหาการแชทหรือข้อความในแชนเนลปัจจุบัน

Ctrl+F

Ctrl+F

ด้านบนของหน้า

การประชุมและการโทร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ทางลัดเปิดเสียงชั่วคราว ก่อนอื่นให้ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว และตรวจสอบให้แน่ใจว่า แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดเสียง เปิดอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+A

Ctrl+Shift+A

ยอมรับการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+S

Ctrl+Shift+S

ปฏิเสธการโทร

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

เริ่มการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+C

Ctrl+Shift+C

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+U

Ctrl+Shift+U

สิ้นสุดการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+H

ไม่มีทางลัด

สิ้นสุดการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+H

ไม่มีทางลัด

สลับปิดเสียง

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

เปิดเสียงชั่วคราว

Ctrl+Spacebar

Ctrl+Spacebar

ประกาศว่ายกมือขึ้น (โปรแกรมอ่านหน้าจอ)

Ctrl+Shift+L

Ctrl+Shift+L

ยกมือขึ้นหรือลดมือลง

Ctrl+Shift+K

Ctrl+Shift+K

เริ่มเซสชันการแชร์หน้าจอ

Ctrl+Shift+E

Ctrl+Shift+E

สลับวิดีโอ

Ctrl+Shift+O

ไม่มีทางลัด

กรองรายการปัจจุบัน

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

ไปที่แถบเครื่องมือการแชร์

Ctrl+Shift+Spacebar

Ctrl+Shift+Spacebar

ปฏิเสธการแชร์หน้าจอ

Ctrl+Shift+D

ไม่มีทางลัด

ยอมรับการแชร์หน้าจอ

Ctrl+Shift+A

ไม่มีทางลัด

ยอมรับบุคคลจากการแจ้งเตือนของล็อบบี้

Ctrl+Shift+Y

ไม่มีทางลัด

เปิดเมนู การตั้งค่าพื้นหลัง

Ctrl+Shift+P

ไม่มีทางลัด

จัดกําหนดการการประชุม

Alt+Shift+N

Alt+Shift+N

ไปที่เวลาปัจจุบัน

Alt+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

Alt+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ไปยังวันหรือสัปดาห์ก่อนหน้า

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรซ้าย

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังวันหรือสัปดาห์ถัดไป

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขวา

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขวา

ดูวัน

Ctrl+Alt+1

Ctrl+Alt+1

ดูสัปดาห์ทํางาน

Ctrl+Alt+2

Ctrl+Alt+2

ดูสัปดาห์

Ctrl+Alt+3

Ctrl+Alt+3

บันทึกหรือส่งการเรียกประชุม

Ctrl+S

Ctrl+S

เข้าร่วมจากรายละเอียดการประชุม

Alt+Shift+J

Alt+Shift+J

ไปที่เวลาที่แนะนํา

Alt+Shift+S

Alt+Shift+S

ด้านบนของหน้า

ตรวจ แก้ จุด บกพร่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

ดาวน์โหลดบันทึกการวินิจฉัย

Ctrl+Alt+Shift+1

Ctrl+Alt+Shift+1

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าและใช้การเข้าถึงของผู้เยี่ยมชมใน Microsoft Teams

เรียนรู้เค้าโครงของ Microsoft Teams ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง Microsoft Teams

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสําหรับMicrosoft Teams บน Mac ช่วยให้พวกเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดสําหรับMicrosoft Teams บน Mac และเว็บแอปบน Mac

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นสําหรับรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกาทุกประการ

 • เครื่องหมายบวก (+) ในทางลัดหมายความว่าคุณจําเป็นต้องกดแป้นหลายแป้นพร้อมกัน

 • เครื่องหมายจุลภาค (,) ในทางลัดหมายความว่าคุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลําดับ

 • คุณสามารถเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดได้ในแอป Microsoft Teams บน Mac กด Command+E ในแอปบนเดสก์ท็อป หรือ Command+Option+E ในเว็บแอป เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ พิมพ์ /keys แล้วกด Return เมื่อต้องการปิดรายการ ให้กด Esc

ในหัวข้อนี้

General

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

Command+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

Command+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ไปที่ ค้นหา

Command+E

Command+Option+E

แสดงคําสั่ง

Command+เครื่องหมายทับ (/)

Command+เครื่องหมายทับ (/)

เปิดตัวกรอง

Command+Shift+F

Command+Shift+F

ไปที่ทีมหรือแชนเนลที่ระบุ

Command+G

Command+Shift+G

เปิดแถบลอยของแอป

ไม่มีทางลัด

ไม่มีทางลัด

เริ่มการแชทใหม่

Command+N

Option+N

เปิด การตั้งค่า

Command+เครื่องหมายจุลภาค (,)

Command+Shift+เครื่องหมายจุลภาค (,)

เปิด วิธีใช้

F1

Command+F1

ปิด

Esc

Esc

ขยาย

Command+เครื่องหมายเท่ากับ ( = )

ไม่มีทางลัด

ย่อ

Command+เครื่องหมายลบ (-)

ไม่มีทางลัด

กลับไปยังการย่อ/ขยายเริ่มต้น

Command+0

ไม่มีทางลัด

รีเซ็ตระดับการย่อ/ขยาย

Command+0

ไม่มีทางลัด

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถเข้าถึงแป้นพิมพ์ลัดได้โดยตรงจากภายในแอปได้หลายวิธี วิธีการด้านล่างนี้ใช้กับทั้งเดสก์ท็อปและเว็บแอป

 • กด Command+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

 • กด Command+E ในแอปบนเดสก์ท็อป หรือ Command+Option+E ในเว็บแอป เพื่อไปที่เขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keys แล้วกด Return

 • เลือกปุ่ม ไอคอนเพิ่มเติมของ Teams (การตั้งค่าและอื่นๆ) ที่มุมขวาบนของMicrosoft Teams บน Mac แล้วเลือก แป้นพิมพ์ลัด

 • เมื่อต้องการนําทางไปยังแป้นพิมพ์ลัดด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่าและอื่นๆ" แล้วกด Return กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แป้นพิมพ์ลัด" แล้วกด Return

ด้านบนของหน้า

การนำทาง

หมายเหตุ: หากคุณใช้การกำหนดค่าแถบแอปตามค่าเริ่มต้นใน Microsoft Teams บน Mac อยู่ ให้ใช้คำสั่งในตารางด้านล่าง ถ้าคุณเปลี่ยนลําดับของแอปหรือเพิ่มแอปเพิ่มเติม คําสั่งจะขึ้นอยู่กับลําดับของแอปบนแถบแอป ตัวอย่างเช่น หากคุณย้าย ปฏิทิน ขึ้นมาไว้ที่ด้านบนสุดของแถบแอป ให้กด Command+1 เพื่อเปิดปฏิทิน ไม่ใช่ Command+4 เมื่อต้องการดูแป้นพิมพ์ลัดสําหรับการกําหนดค่าปัจจุบันของคุณ ให้กด Command+E ในแอปบนเดสก์ท็อป หรือ Command+Option+E ในเว็บแอป เพื่อไปที่เขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keys แล้วกด Return

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

เปิด กิจกรรม

Command+1

Control+Shift+1

เปิด การแชท

Command+2

Control+Shift+2

เปิด Teams

Command+3

Control+Shift+3

เปิดปฏิทิน

Command+4

Control+Shift+4

เปิด การโทร

Command+5

Control+Shift+5

เปิด ไฟล์

Command+6

Control+Shift+6

ไปยังข้อมูลในรายการก่อนหน้า

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังข้อมูลในรายการถัดไป

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

ย้ายทีมที่เลือกขึ้น

Command+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ไม่มีทางลัด

ย้ายทีมที่เลือกลง

Command+Shift+แป้นลูกศรลง

ไม่มีทางลัด

เปิดเมนู ประวัติ

Command+Shift+H

ไม่มีทางลัด

ไปที่ส่วนก่อนหน้า

Command+Shift+F6

Command+Shift+F6

ไปที่ส่วนถัดไป

Command+F6

Command+F6

ด้านบนของหน้า

การส่งข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

เริ่มการสนทนาใหม่

Option+Shift+C

Option+Shift+C

ไปที่กล่องเขียนข้อความ

Option+Shift+C

Option+Shift+C

ขยายกล่องการเขียน

Command+Shift+X

Command+Shift+X

ส่งข้อความ

Command+Return

Command+Return

แนบไฟล์ในข้อความแชท

Option+Shift+O

ไม่มีทางลัด

แนบไฟล์ในข้อความแชนเนล

Command+O

Command+Shift+O

เริ่มบรรทัดใหม่

Shift+Return

Shift+Return

ตอบกลับเธรด

Option+Shift+R

Option+Shift+R

ค้นหาการแชทหรือข้อความในแชนเนลปัจจุบัน

Command+F

Command+F

ด้านบนของหน้า

การประชุมและการโทร

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ทางลัดเปิดเสียงชั่วคราว ก่อนอื่นให้ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว และตรวจสอบให้แน่ใจว่า แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดเสียง เปิดอยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+A

Command+Shift+A

ยอมรับการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+S

Command+Shift+S

ปฏิเสธการโทร

Command+Shift+D

Command+Shift+D

เริ่มการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+C

Command+Shift+C

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+U

Command+Shift+U

สิ้นสุดการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+H

ไม่มีทางลัด

สิ้นสุดการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+H

ไม่มีทางลัด

สลับปิดเสียง

Command+Shift+M

Command+Shift+M

เปิดเสียงชั่วคราว

Option+Spacebar

ไม่มีทางลัด

ประกาศว่ายกมือขึ้น (โปรแกรมอ่านหน้าจอ)

Command+Shift+L

Command+Shift+L

ยกมือขึ้นหรือลดมือลง

Command+Shift+K

Command+Shift+K

เริ่มเซสชันการแชร์หน้าจอ

Command+Shift+E

ไม่มีทางลัด

สลับวิดีโอ

Command+Shift+O

ไม่มีทางลัด

สลับโหมดเต็มหน้าจอ

ไม่มีทางลัด

Command+Shift+F

ไปที่แถบเครื่องมือการแชร์

Command+Shift+Space

Command+Shift+Space

ปฏิเสธการแชร์หน้าจอ

Command+Shift+D

ไม่มีทางลัด

ยอมรับการแชร์หน้าจอ

Command+Shift+A

ไม่มีทางลัด

ยอมรับบุคคลจากการแจ้งเตือนของล็อบบี้

Command+Shift+Y

ไม่มีทางลัด

เปิดเมนู การตั้งค่าพื้นหลัง

Command+Shift+P

ไม่มีทางลัด

จัดกําหนดการการประชุม

Option+Shift+N

Option+Shift+N

ไปที่เวลาปัจจุบัน

Option+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

Option+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ไปยังวันหรือสัปดาห์ก่อนหน้า

Control+Option+แป้นลูกศรซ้าย

Control+Option+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังวันหรือสัปดาห์ถัดไป

Control+Option+แป้นลูกศรขวา

Control+Option+แป้นลูกศรขวา

ดูวัน

Command+Option+1

Command+Option+1

ดูสัปดาห์ทํางาน

Command+Option+2

Command+Option+2

ดูสัปดาห์

Command+Option+3

Command+Option+3

บันทึกหรือส่งการเรียกประชุม

Command+S

Command+S

เข้าร่วมจากรายละเอียดการประชุม

Option+Shift+J

Option+Shift+J

ไปที่เวลาที่แนะนํา

Option+Shift+S

Option+Shift+S

ด้านบนของหน้า

ตรวจ แก้ จุด บกพร่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

ดาวน์โหลดบันทึกการวินิจฉัย

Command+Option+Shift+1

ไม่มีทางลัด

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ Microsoft Teams

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง Microsoft Teams

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา

ถามในชุมชน >

รับการสนับสนุน

ติดต่อเรา >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×