ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ทางลัดแป้นพิมพ์สำหรับ Microsoft Teams

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัด Microsoft Teams บนWindowsช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะ itemizes the keyboard shortcuts for Microsoft Teams on Windows the web app using a PC keyboard.

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ ของเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • เครื่องหมายบวก (+) ในทางลัดหมายความว่าคุณต้องกดแป้นหลายแป้นพร้อมกัน

 • เครื่องหมายจุลภาค (,) ในทางลัดหมายความว่าคุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามล.COM

 • คุณสามารถเข้าถึงรายการแป้นพิมพ์ลัดได้อย่างง่ายดายใน Microsoft Teams กด Ctrl+E เพื่อไปยังเขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keys แล้วกด Enter

ในหัวข้อนี้

General

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ไปที่ ค้นหา

Ctrl+E

Ctrl+E

แสดงคำสั่ง

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/)

Ctrl+เครื่องหมายทับ (/)

เปิดตัวกรอง

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

Goto

Ctrl+G

Ctrl+Shift+G

เปิดฟลายเอาท์แอป

Ctrl+สิ่งที่ถูกเน้น (')

Ctrl+สิ่งที่ถูกเน้น (')

เริ่มต้นการแชทใหม่

Ctrl+N

Alt ด้านซ้าย+N

เปิด การตั้งค่า

Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,)

Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,)

เปิด วิธีใช้

F1

Ctrl+F1

ปิด

Esc

Esc

ซูมเข้า

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ไม่มีทางลัด

ซูมออก

Ctrl+เครื่องหมายลบ (-)

ไม่มีทางลัด

รีเซ็ตระดับการย่อ/ขยาย

Ctrl+0

ไม่มีทางลัด

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถเข้าถึงแป้นพิมพ์ลัดได้โดยตรงจากภายในแอปได้หลายวิธี วิธีการด้านล่างจะมีผลบังคับใช้กับทั้งแอปบนเดสก์ท็อปและเว็บ

 • กด Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

 • กด Ctrl+E เพื่อไปยังเขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keys แล้วกด Enter

 • เลือก Teamsไอคอนเพิ่มเติม (การตั้งค่าและอื่นๆ) ที่มุมขวา Microsoft Teams แล้วเลือกแป้นพิมพ์ลัด

 • เมื่อต้องการนําทางไปยังแป้นพิมพ์ลัดด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่าและอื่นๆ" แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แป้นพิมพ์ลัด" แล้วกด Enter

การนำทาง

หมายเหตุ: หากคุณใช้การกำหนดค่าแถบแอปตามค่าเริ่มต้นในแอป Microsoft Teams บนเดสก์ท็อปอยู่ ให้ใช้คำสั่งในตารางด้านล่าง ถ้าคุณเปลี่ยนลดับของแอปหรือแอปเพิ่มเติม แล้ว ปุ่มสั่งจะขึ้นอยู่กับลดับของแอปบนแถบแอป ตัวอย่างเช่น หากคุณย้าย ปฏิทิน ขึ้นมาไว้ที่ด้านบนสุดของแถบแอป ให้กด Ctrl+1 เพื่อเปิดปฏิทิน ไม่ใช่ Ctrl+4 เมื่อต้องการดูแป้นพิมพ์ลัดในการกําหนดค่าปัจจุบันของคุณ ให้กด Ctrl+E เพื่อไปยังเขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keysแล้วกด Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

เปิด กิจกรรม

Ctrl+1

Ctrl+Shift+1

เปิด การแชท

Ctrl+2

Ctrl+Shift+2

เปิด ทีม

Ctrl+3

Ctrl+Shift+3

เปิด ปฏิทิน

Ctrl+4

Ctrl+Shift+4

เปิด การโทร

Ctrl+5

Ctrl+Shift+5

เปิด ไฟล์

Ctrl+6

Ctrl+Shift+6

ไปยังรายการก่อนหน้า

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังรายการถัดไป

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

Alt ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

ย้ายทีมที่เลือกขึ้น

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ไม่มีทางลัด

ย้ายทีมที่เลือกลง

Ctrl+Shift+แป้นลูกศรลง

ไม่มีทางลัด

เปิด เมนู ประวัติ

Ctrl+Shift+H

ไม่มีทางลัด

ไปยังส่วนก่อนหน้า

Ctrl+Shift+F6

Ctrl+Shift+F6

ไปยังส่วนถัดไป

Ctrl+F6

Ctrl+F6

การส่งข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

เริ่มการสนทนาใหม่

Alt+Shift+C

Alt+Shift+C

ไปยังกล่องการเขียน

Alt+Shift+C

Alt+Shift+C

ขยายกล่องการเขียน

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

ส่ง (กล่องการเขียนที่ขยาย)

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

เริ่มต้นบรรทัดใหม่

Shift+Enter

Shift+Enter

ตอบกลับเธรด

Alt+Shift+R

Alt+Shift+R

ทำเครื่องหมายว่าสำคัญ

Ctrl+Shift+I

Ctrl+Shift+I

ค้นหาแชทปัจจุบัน/ข้อความในแชนเนล

Ctrl+F

Ctrl+F

การประชุมและการโทร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+A

Ctrl+Shift+A

ยอมรับการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+S

Ctrl+Shift+S

ปฏิเสธการรับสาย

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

เริ่มต้นการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+C

Ctrl+Shift+C

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+U

Ctrl+Shift+U

สิ้นสุดการโทรด้วยเสียง

Ctrl+Shift+H

ไม่มีทางลัด

สิ้นสุดการสนทนาทางวิดีโอ

Ctrl+Shift+H

ไม่มีทางลัด

ปิด/เปิดเสียง

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

ประกาศยกมือขึ้น (โปรแกรมอ่านหน้าจอ)

Ctrl+Shift+L

Ctrl+Shift+L

ยกมือขึ้นหรือล่างขึ้น

Ctrl+Shift+K

Ctrl+Shift+K

เซสชันการแชร์หน้าจอเริ่ม

Ctrl+Shift+E

ไม่มีทางลัด

ปิด/เปิดวิดีโอ

Ctrl+Shift+O

ไม่มีทางลัด

กรองรายการปัจจุบัน

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

ไปยังแถบเครื่องมือการแชร์

Ctrl+Shift+Spacebar

Ctrl+Shift+Spacebar

ปฏิเสธการแชร์หน้าจอ

Ctrl+Shift+D

ไม่มีทางลัด

ยอมรับการแชร์หน้าจอ

Ctrl+Shift+A

ไม่มีทางลัด

ยอมรับบุคคลจากการแจ้งเตือนของล็อบบี้

Ctrl+Shift+Y

ไม่มีทางลัด

สลับการเบลอพื้นหลัง

Ctrl+Shift+P

ไม่มีทางลัด

จัดกำหนดการการประชุม

Alt+Shift+N

Alt+Shift+N

ไปยังเวลาปัจจุบัน

Alt+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

Alt+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

ไปยังวัน/สัปดาห์ก่อนหน้า

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรซ้าย

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังวัน/สัปดาห์ถัดไป

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขวา

Ctrl+Alt+แป้นลูกศรขวา

ดูวัน

Ctrl+Alt+1

Ctrl+Alt+1

ดู Workweek

Ctrl+Alt+2

Ctrl+Alt+2

ดูสัปดาห์

Ctrl+Alt+3

Ctrl+Alt+3

บันทึก/ส่งการเรียกประชุม

Ctrl+S

Ctrl+S

เข้าร่วมจากรายละเอียดการประชุม

Alt+Shift+J

Alt+Shift+J

ไปที่เวลาที่แนะนา

Alt+Shift+S

Alt+Shift+S

การแก้จุดบกพร่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแอปบนเดสก์ท็อป ให้กด

ในเว็บแอป ให้กด

ดาวน์โหลดบันทึกการวินิจฉัย

Ctrl+Alt+Shift+1

ไม่มีทางลัด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง Microsoft Teams

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าและใช้การเข้าถึงของMicrosoft Teams

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับMicrosoft Teams

Learningเค้าโครงของMicrosoft Teamsด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Microsoft Teams

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดMicrosoft Teams บน Mac ช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัสและเป็นทางเลือกแทนการใช้เมาส์ที่สำคัญ บทความนี้จะ itemizes the keyboard shortcuts forMicrosoft Teams บน Mac and the web app on Mac.

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงถึงเค้าโครงคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ ของเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าคีย์ลัดต้องการการกดแป้นอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกัน จะคั่นระหว่างคีย์ต่างๆ ด้วยเครื่องหมายบวก (+) ถ้าคุณต้องกดแป้นหนึ่งทันทีหลังจากอีกคีย์หนึ่ง คีย์จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

 • คุณสามารถเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดได้ในแอป Microsoft Teams บน Mac กด Command+E เพื่อย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอ พิมพ์ /keys แล้วกด Return เมื่อต้องการปิดรายการ ให้กด Esc

ในหัวข้อนี้

General

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

Command+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

Command+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

ไปที่ ค้นหา

Command+E

Command+E

แสดงคำสั่ง

Command+เครื่องหมายทับ (/)

Command+เครื่องหมายทับ (/)

เปิดตัวกรอง

Command+Shift+F

Command+Shift+F

Goto

Command+G

Command+Shift+G

เปิดฟลายเอาท์แอป

Command+Accent (')

Command+Accent (')

เริ่มต้นการแชทใหม่

Command+N

Option+N

เปิด การตั้งค่า

Command+เครื่องหมายจุลภาค (,)

Command+Shift+เครื่องหมายจุลภาค (,)

เปิด วิธีใช้

F1

Command+F1

ปิด

Esc

Esc

ซูมเข้า

Command+เครื่องหมายเท่ากับ (=)

ไม่มีทางลัด

ซูมออก

Command+เครื่องหมายลบ (-)

ไม่มีทางลัด

กลับไปยังการซูมเริ่มต้น

Command+0

ไม่มีทางลัด

รีเซ็ตระดับการย่อ/ขยาย

Command+0

ไม่มีทางลัด

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถเข้าถึงแป้นพิมพ์ลัดได้โดยตรงจากภายในแอปได้หลายวิธี วิธีการด้านล่างจะมีผลบังคับใช้กับทั้งแอปบนเดสก์ท็อปและเว็บ

 • กด Command+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

 • กด Command+E เพื่อ ไปที่ เขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keysแล้วกด Return

 • เลือก Teamsไอคอนเพิ่มเติม (การตั้งค่าและอื่นๆ) ที่มุมขวาMicrosoft Teams บน Mac แล้วเลือกแป้นพิมพ์ลัด

 • เมื่อต้องการนําทางไปยังแป้นพิมพ์ลัดด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่าและอื่นๆ" แล้วกด Return กด Control+Option+แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แป้นพิมพ์ลัด" แล้วกด Return

การนำทาง

หมายเหตุ: หากคุณใช้การกำหนดค่าแถบแอปตามค่าเริ่มต้นใน Microsoft Teams บน Mac อยู่ ให้ใช้คำสั่งในตารางด้านล่าง ถ้าคุณเปลี่ยนลดับของแอปหรือแอปเพิ่มเติม แล้ว ปุ่มสั่งจะขึ้นอยู่กับลดับของแอปบนแถบแอป ตัวอย่างเช่น หากคุณย้าย ปฏิทิน ขึ้นมาไว้ที่ด้านบนสุดของแถบแอป ให้กด Command+1 เพื่อเปิดปฏิทิน ไม่ใช่ Command+4 เมื่อต้องการดูแป้นพิมพ์ลัดในการกําหนดค่าปัจจุบันของคุณ ให้กด Command+E เพื่อไปยัง เขตข้อมูล ค้นหา พิมพ์ /keysแล้วกด Return

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

เปิด กิจกรรม

Command+1

Control+Shift+1

เปิด การแชท

Command+2

Control+Shift+2

เปิด ทีม

Command+3

Control+Shift+3

เปิด ปฏิทิน

Command+4

Control+Shift+4

เปิด การโทร

Command+5

Control+Shift+5

เปิด ไฟล์

Command+6

Control+Shift+6

ไปยังรายการก่อนหน้า

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรขึ้น

ไปยังรายการถัดไป

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

Option ด้านซ้าย+แป้นลูกศรลง

ย้ายทีมที่เลือกขึ้น

Command+Shift+แป้นลูกศรขึ้น

ไม่มีทางลัด

ย้ายทีมที่เลือกลง

Command+Shift+แป้นลูกศรลง

ไม่มีทางลัด

เปิด เมนู ประวัติ

Command+Shift+H

ไม่มีทางลัด

ไปยังส่วนก่อนหน้า

Command+Shift+F6

Command+Shift+F6

ไปยังส่วนถัดไป

Command+F6

Command+F6

การส่งข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

เริ่มการสนทนาใหม่

Option+Shift+C

Option+Shift+C

ไปยังกล่องการเขียน

Option+Shift+C

Option+Shift+C

ขยายกล่องการเขียน

Command+Shift+X

Command+Shift+X

ส่ง (กล่องการเขียนที่ขยาย)

Command+Return

Command+Return

การแนบไฟล์

Command+O

Command+Shift+O

เริ่มต้นบรรทัดใหม่

Shift+Return

Shift+Return

ตอบกลับเธรด

Option+Shift+R

Option+Shift+R

ค้นหาแชทปัจจุบัน/ข้อความในแชนเนล

Command+F

Command+F

การประชุมและการโทร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

ยอมรับการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+A

Command+Shift+A

ยอมรับการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+S

Command+Shift+S

ปฏิเสธการรับสาย

Command+Shift+D

Command+Shift+D

เริ่มต้นการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+C

Command+Shift+C

เริ่มการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+U

Command+Shift+U

สิ้นสุดการโทรด้วยเสียง

Command+Shift+H

ไม่มีทางลัด

สิ้นสุดการสนทนาทางวิดีโอ

Command+Shift+H

ไม่มีทางลัด

ปิด/เปิดเสียง

Command+Shift+M

Command+Shift+M

ประกาศยกมือขึ้น (โปรแกรมอ่านหน้าจอ)

Command+Shift+L

Command+Shift+L

ยกมือขึ้นหรือล่างขึ้น

Command+Shift+K

Command+Shift+K

เซสชันการแชร์หน้าจอเริ่ม

Command+Shift+E

ไม่มีทางลัด

ปิด/เปิดวิดีโอ

Command+Shift+O

ไม่มีทางลัด

สลับโหมดเต็มหน้าจอ

Command+Shift+F

Command+Shift+F

ไปยังแถบเครื่องมือการแชร์

Command+Shift+Space

Command+Shift+Space

ปฏิเสธการแชร์หน้าจอ

Command+Shift+D

ไม่มีทางลัด

ยอมรับการแชร์หน้าจอ

Command+Shift+A

ไม่มีทางลัด

ยอมรับบุคคลจากการแจ้งเตือนของล็อบบี้

Command+Shift+Y

ไม่มีทางลัด

สลับการเบลอพื้นหลัง

Command+Shift+P

ไม่มีทางลัด

จัดกำหนดการการประชุม

Option+Shift+N

Option+Shift+N

ไปยังเวลาปัจจุบัน

Option+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

Option+เครื่องหมายมหัพภาพ (.)

ไปยังวัน/สัปดาห์ก่อนหน้า

Control +Option+แป้นลูกศรซ้าย

Control +Option+แป้นลูกศรซ้าย

ไปยังวัน/สัปดาห์ถัดไป

Control+Option+แป้นลูกศรขวา

Control+Option+แป้นลูกศรขวา

ดูวัน

Command+Option+1

Command+Option+1

ดู Workweek

Command+Option+2

Command+Option+2

ดูสัปดาห์

Command+Option+3

Command+Option+3

บันทึก/ส่งการเรียกประชุม

Command+S

Command+S

เข้าร่วมจากรายละเอียดการประชุม

Option+Shift+J

Option+Shift+J

ไปที่เวลาที่แนะนา

Option+Shift+S

Option+Shift+S

การแก้จุดบกพร่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

Mac

เว็บ

ดาวน์โหลดบันทึกการวินิจฉัย

Command+Option+Shift+1

ไม่มีทางลัด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทาง Microsoft Teams

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับMicrosoft Teams

การสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Microsoft Teams

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×