ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณใช้งาน VLOOKUP มีโอกาสที่คุณอาจจะพบ#VALUE! หลายครั้ง หัวข้อนี้แสดงรายการปัญหาทั่วไปส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นกับ VLOOKUP และวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้

ปัญหา: อาร์กิวเมนต์ lookup_value มีอักขระมากกว่า 255 ตัว

วิธีแก้ไข ทำให้ค่าสั้นขึ้น หรือใช้การผสมระหว่างฟังก์ชัน INDEX และ MATCH เป็นวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ใช้ INDEX และ MATCH เพื่อค้นหาค่าที่มีอักขระมากกว่า 255 ตัว

นี่คือสูตรอาร์เรย์ ดังนั้น ให้กดENTER (เฉพาะเมื่อคุณมี Microsoft 365 ) หรือCTRL+SHIFT+ENTER

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีเวอร์ชันปัจจุบันของMicrosoft 365คุณสามารถใส่สูตรลงในเซลล์ผลลัพธ์ แล้วกดENTERเพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก มิฉะนั้น ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิมโดยการเลือกเซลล์ผลลัพธ์ก่อน ใส่สูตรในเซลล์ผลลัพธ์ แล้วกด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ให้ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

ปัญหา: อาร์กิวเมนต์ col_index_num มีข้อความหรือมีค่าน้อยกว่า 0

ข้อผิดพลาด #VALUE! ปรากฏเมื่อ col_index_argument น้อยกว่า 1

ดัชนีย์คอลัมน์คือหมายเลขคอลัมน์ที่ถูกต้องของคอลัมน์การค้นหาที่คุณต้องการให้คืนค่าถ้าพบคู่ที่ตรงกัน

ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องการการพิมพ์ผิดในอาร์กิวเมนต์ col_index_num หรือระบุจำนวนที่น้อยกว่า 1 เป็นค่าดัชนีโดยไม่ตั้งใจ (โดยทั่วไปมักจะเกิดขึ้นถ้าฟังก์ชันของ Excel ซ้อนกับฟังก์ชัน VLOOKUP คืนค่าเป็นตัวเลข เช่น “0” เป็นอาร์กิวเมนต์ col_index_num)

ค่าที่น้อยที่สุด col_index_numอาร์กิวเมนต์สุดท้าย คือ 1 โดยที่ 1 คือคอลัมน์ค้นหา 2 เป็นคอลัมน์แรกทางด้านขวาของคอลัมน์ค้นหาและอื่นๆ ดังนั้นถ้าคุณค้นหาในคอลัมน์ A แล้ว 1 การอ้างอิง 2 คือคอลัมน์ B 3 คือคอลัมน์ C และต่อๆ ไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

การแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ข้อผิดพลาด #BUSY!

ทุกอย่างที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับ VLOOKUP

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันExcelทั้งหมด (ตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×