ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สร้างงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams

สร้างงานที่มอบหมายสำหรับนักเรียนของคุณใน Microsoft Team จัดการไทม์ไลน์ของงานที่มอบหมาย คำแนะนำ เพิ่มแหล่งข้อมูลเพื่อส่ง และอื่นๆ
 

หมายเหตุ: แท็บงานที่มอบหมายจะ พร้อมใช้งานในทีมสำหรับชั้นเรียนเท่านั้น

สร้างงานที่มอบหมายใหม่

 1. นำทางไปยังแชนเนล ทั่วไป ในชั้นเรียนที่ต้องการ จากนั้น เลือก งานที่มอบหมาย

 2. เลือก สร้าง>งานที่มอบหมาย

  หมายเหตุ: เลือก ขยายแท็บ (แนวทแยง, ลูกศรสองด้าน) เพื่อเข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ

 3. ใส่ชื่อเรื่องสำหรับงานที่มอบหมายนี้—จำเป็นต้องใส่

 4. ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับงานที่มอบหมาย

  ขั้นตอนต่อไปนี้จะทำหรือไม่ก็ได้:

เลือก สร้าง แล้วเลือก งานที่มอบหมาย

เลือกว่าใครควรได้รับงานที่มอบหมาย

 • เลือกหลายชั้นเรียน หรือ นักเรียนแต่ละคนในหนึ่งชั้นเรียนที่จะมอบหมายงาน

 • ตัดสินใจว่านักเรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียนนี้ในอนาคตควรได้รับงานที่มอบหมายนี้หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนของคุณตอนนี้เท่านั้นที่จะได้รับงานที่มอบหมาย


  เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือก แก้ไข ถัดจาก ไม่มอบหมายให้กับนักเรียนที่เพิ่มลงในชั้นเรียนนี้ในอนาคต ดำเนินการเลือก แล้วเลือก เสร็จสิ้น 

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกวันที่ปิด นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับงานที่มอบหมายนี้จนกว่าจะถึงวันที่ปิด

ผู้สร้างงานที่มอบหมาย

แก้ไขว่างานที่มอบหมายนี้จะไปยังนักเรียนในอนาคตหรือไม่

เพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติม

 • คลิกกล่องคำแนะนำเพื่อเพิ่มคำแนะนำและแก้ไขคำแนะนำทั้งหมดใน Rich Text

กล่องคำแนะนำงานที่มอบหมายพร้อมแถบเครื่องมือการแก้ไข

เพิ่มแหล่งข้อมูล

 • แนบแหล่งข้อมูลไปยังงานที่มอบหมายโดยการเลือก เพิ่มแหล่งข้อมูล

 • ในระหว่างขั้นตอนนี้ให้เพิ่มเอกสารจาก OneDrive ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือสร้างเอกสาร Word (.docx), Excel (.xlsx) หรือ PowerPoint (pptx) เพื่อส่งให้นักเรียนของคุณ

 • ค่าเริ่มต้นสำหรับไฟล์จะเป็น นักเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งหมายความว่าเอกสารเป็นแบบอ่านอย่างเดียว นี่เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับสื่ออ้างอิง

 • เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม > นักเรียนแก้ไขสำเนาของตัวเอง ถ้าคุณต้องการให้นักเรียนแต่ละคนแก้ไขเอกสารของตัวเองและส่งงานดังกล่าวเพื่อเก็บคะแนน

 • คุณสามารถเพิ่มไฟล์ได้สูงสุดห้าไฟล์สำหรับนักเรียนที่ต้องการแก้ไข จำนวนรวมของทรัพยากรที่คุณสามารถเพิ่มลงในงานที่มอบหมายคือ10ไม่ว่าจะแก้ไขหรือแก้ไขไม่ได้

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังกำหนดหน้าสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่า OneNote เวอร์ชันใด ที่นักเรียนของคุณใช้เพื่อให้แน่ใจว่าหน้างานที่มอบหมายของพวกเขาจะล็อกหลังจากเลยวันครบกำหนดของงานที่มอบหมาย

 • ถ้าคุณมีเอกสารเก่าที่มีนามสกุลไฟล์ .doc, .xls หรือ .ppt นักเรียนจะไม่สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถแนบเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารอ้างอิงแบบอ่านอย่างเดียวหรือสร้างไฟล์ใหม่ใน Team ได้ คัดลอกเนื้อหาเก่าแล้วบันทึก ไฟล์ใหม่ของคุณจะได้รับการอัปเดตนามสกุลไฟล์เป็น .docx, .xlsx และ. pptx ไฟล์ใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างใน Team หรือแอป Office 365 อื่นๆ จะมีนามสกุลที่ถูกต้อง

เพิ่มแหล่งข้อมูลไปยังงานที่มอบหมาย

เลือกวันครบกำหนดและเวลา

 • สำหรับตัวเลือกไทม์ไลน์งานที่มอบหมายเพิ่มเติม ให้เลือก แก้ไข

  ที่นี่ คุณสามารถกำหนดเวลาที่งานที่มอบหมายของคุณจะถูกโพสต์ให้กับนักเรียนและเวลาที่จะปิดการส่ง ตามค่าเริ่มต้น จะไม่มีการกำหนดวันที่ปิดการส่ง ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถส่งงานที่มอบหมายล่าช้าได้

เลือกแก้ไขเพื่อแก้ไขไทม์ไลน์งานที่มอบหมาย

แก้ไขหน้าต่างไทม์ไลน์งานที่มอบหมาย

คะแนน เกณฑ์การประเมิน และการแบ่งเกรด

 • เลือกจำนวนคะแนนตามสัดส่วนสำหรับงานที่มอบหมายนี้ ถ้ามี คุณสามารถใช้คะแนนตามมาตราส่วนแบบตัวเลข ได้แก่ จำนวนเต็ม 100 และตั้งค่าตัวหารของคุณเอง

  ตัวอย่าง: 88/100 หรือทศนิยม 3.7/4.0

 • เลือก เพิ่มเกณฑ์การประเมิน เพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินการให้คะแนน 

  เรียนรู้เพิ่มเติม: สร้างเกณฑ์การประเมิน

 • เพิ่ม ประเภท

 • ซิงค์งานที่มอบหมายให้กับ Turnitin

เพิ่มคะแนนหรือเกณฑ์การประเมิน

เลือกตำแหน่งที่ต้องการให้โพสต์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่มอบหมาย

เลือกแชนเนลที่คุณต้องการให้โพสต์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่มอบหมายนี้ การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานและการอภิปรายของนักเรียนตามหน่วย หัวข้อ หรือวิชา

 1. เมื่อต้องการเลือกแชนเนลที่จะโพสต์ ให้เลือก แก้ไข ถัดจาก โพสต์การแจ้งเตือนงานที่มอบหมายในแชนเนลนี้ ตามค่าเริ่มต้น งานที่มอบหมายจะถูกโพสต์ในแชนเนลทั่วไปหรือตามการเลือกของคุณในการตั้งค่างานที่มอบหมาย

 2. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการให้โพสต์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่มอบหมายนี้ จากนั้นเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: 

 • งานที่มอบหมายจะโพสต์ไปยังแชนเนลที่นักเรียนทุกคนมองเห็นได้ แชนเนลส่วนตัวจะไม่ปรากฏในระหว่างขั้นตอนนี้

 • งานที่มอบหมายให้กับชั้นเรียนหลายชั้นหรือนักเรียนแต่ละคนจะสามารถโพสต์ไปยังแชนเนลทั่วไปได้เท่านั้น

เลือก แก้ไข เพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการให้โพสต์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่มอบหมาย

เลือกแชนเนลที่คุณต้องการให้โพสต์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่มอบหมายนี้

ส่งงานที่มอบหมายให้กับนักเรียน

เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้ดำเนินการสร้างงานที่มอบหมายใหม่ให้เสร็จสิ้น

 1. เลือก มอบหมาย นักเรียนของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนของงานที่มอบหมายใหม่ในวันที่คุณระบุและการแจ้งเตือนที่ลิงก์ไปยังงานที่มอบหมายนี้จะโพสต์ในแชนเนลที่คุณเลือก 

 2. เลือก ละทิ้ง เพื่อหยุดการทำงานบนงานที่มอบหมายนี้หรือ บันทึก เพื่อย้อนกลับไปยังงานที่มอบหมายและแก้ไขในภายหลัง

การ์ดงานที่มอบหมายในแชนเนล

เรียนรู้เพิ่มเติม

แก้ไขงานที่มอบหมาย

บันทึกงานที่มอบหมายเป็นแบบร่าง

ตรวจทาน ส่งคืน และส่งงานที่มอบหมายโดยใช้วงจรคำติชม

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สอน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×