หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
สไลด์และเค้าโครง
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
สไลด์และเค้าโครง

สร้าง ผสานและจัดกลุ่มวัตถุบนสไลด์

ใน PowerPoint ให้จัดกลุ่มวัตถุเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณสามารถย้ายหรือจัดรูปแบบได้พร้อมกัน หรือยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนทีละส่วนได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

จัดกลุ่มวัตถุ

  1. กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแต่ละวัตถุ

  2. เลือก รูปแบบ > กลุ่ม > จัดกลุ่ม

  3. จัดรูปแบบหรือย้ายวัตถุที่จัดกลุ่มตามที่คุณต้องการ

ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ

  1. เลือกวัตถุที่จัดกลุ่ม

  2. เลือก รูปแบบ > กลุ่ม > ยกเลิกการจัดกลุ่ม

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×