ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ถ้าคุณติดตั้ง Outlook เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office และตั้งค่าเป็นแอปอีเมลเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถส่งเอกสารของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมลได้ ถ้าคุณกําลังใช้ Excel, Publisher หรือ Word คุณยังสามารถส่งไฟล์ของคุณเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมลได้

ถ้า Outlook ไม่ใช่แอปพลิเคชันอีเมลเริ่มต้นของคุณ คุณจะต้องกําหนดค่าเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู: ทําให้ Outlook เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสําหรับอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทิน 

ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา

Excel, PowerPoint และ Word

 1. คลิก ไฟล์ > แชร์ แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  หมายเหตุ:  ตัวเลือกที่คุณเห็นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้อยู่

  • อัปโหลดไปยัง OneDrive    อัปโหลดไฟล์ของคุณไปยังบัญชี OneDrive ซึ่งคุณสามารถแชร์ผ่านลิงก์โดยตรงหรือข้อความอีเมลได้

  • แนบสําเนาแทน    เลือกเพื่อแนบไฟล์ลงในอีเมล หรือแนบ PDF ของไฟล์

 2. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

OneNote, Visio, Publisher และ Project

 1. คลิก ไฟล์ > แชร์ แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  หมายเหตุ:  ตัวเลือกที่คุณเห็นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้อยู่

  • แชร์กับ People (OneNote และ Visio)    ให้คุณใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการส่งไปยัง ตั้งค่าว่าคุณต้องการให้พวกเขาแก้ไข กําหนดให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ก่อนการแก้ไข และข้อความเพิ่มเติม

   ตัวเลือกนี้ต้องการให้มีการอัปโหลดไฟล์ของคุณไปยัง OneDrive

  • ส่งลิงก์ (Visio)    อนุญาตให้ทุกคนทํางานบนสําเนาไฟล์เดียวกัน ดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุด และทําให้อีเมลของคุณมีขนาดเล็ก

   เมื่อต้องการส่งการเชื่อมโยง แฟ้มต้องถูกบันทึกไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีสําเนาของไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับแนบอยู่

  • ส่งเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสําเนาของไฟล์ในรูปแบบ .pdf แนบอยู่

  • ส่งเป็น XPS    เปิดข้อความอีเมลที่มีสําเนาของไฟล์ในรูปแบบ .xps แนบอยู่

 2. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ส่งเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

ถ้าคุณกําลังใช้ Excel, Publisher หรือ Word คุณสามารถส่งไฟล์ของคุณเป็นเนื้อหาข้อความอีเมลจริง ได้ ไม่ใช่สิ่งที่แนบมา เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่มคําสั่ง ส่งไปยังผู้รับจดหมาย ลงในแถบเครื่องมือด่วน ดู กําหนดแถบเครื่องมือด่วนด้วยตนเอง เพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มคําสั่ง

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง

 2. ใน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก ส่งไปยังผู้รับจดหมาย เพื่อเปิดข้อความอีเมล ไฟล์ของคุณจะปรากฏในเนื้อหาของข้อความ

 3. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา

Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio และ Word

 1. คลิก ไฟล์ > แชร์ > อีเมล แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีสําเนาของไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับแนบอยู่

  • ส่งเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสําเนาของไฟล์ในรูปแบบ .pdf แนบอยู่

  • ส่งเป็น XPS    เปิดข้อความอีเมลที่มีสําเนาของไฟล์ในรูปแบบ .xps แนบอยู่

  • ส่งเป็นโทรสารทางอินเทอร์เน็ต    เปิดเว็บเพจที่คุณสามารถเลือกจากรายการผู้ให้บริการที่ให้คุณส่งโทรสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

   หมายเหตุ:  ตัวเลือกที่คุณเห็นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรม Office ที่คุณกำลังใช้อยู่

 2. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

OneNote

 1. คลิก ไฟล์ > ส่ง แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีทั้งสําเนาของไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับและสําเนาของไฟล์เป็นเว็บเพจที่แนบอยู่

  • ส่งเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสําเนาของไฟล์ในรูปแบบ .pdf แนบอยู่

 2. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ส่งเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

ถ้าคุณกําลังใช้ Excel, Publisher หรือ Word คุณสามารถส่งไฟล์ของคุณเป็นเนื้อหาข้อความอีเมลจริง ได้ ไม่ใช่สิ่งที่แนบมา เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่มคําสั่ง ส่งไปยังผู้รับจดหมาย ลงในแถบเครื่องมือด่วน ดู กําหนดแถบเครื่องมือด่วนด้วยตนเอง เพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มคําสั่ง

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง

 2. ใน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก ส่งไปยังผู้รับจดหมาย เพื่อเปิดข้อความอีเมล ไฟล์ของคุณจะปรากฏในเนื้อหาของข้อความ

 3. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา

คำแนะนำต่อไปนี้สำหรับนำไปใช้กับ Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio และ Word

 1. คลิก ไฟล์

 2. คลิก บันทึกและส่ง

 3. เลือก ส่งโดยใช้อีเมล แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีสําเนาของไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับแนบอยู่

  • ส่งเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสําเนาของไฟล์ในรูปแบบ .pdf แนบอยู่

  • ส่งเป็น XPS    เปิดข้อความอีเมลที่มีสําเนาของไฟล์ในรูปแบบ .xps แนบอยู่

   หมายเหตุ: ตัวเลือก PDF และ XPS ไม่สามารถใช้งานได้ใน Project 2010

 4. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

คำแนะนำต่อไปนี้จะนำไปใช้กับ OneNote 2010:

 1. คลิก ไฟล์

 2. คลิก ส่ง แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • หน้าอีเมลเป็นสิ่งที่แนบมา    เปิดข้อความอีเมลที่มีทั้งสําเนาของไฟล์ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับและสําเนาของไฟล์เป็นเว็บเพจที่แนบอยู่

  • หน้าอีเมลเป็น PDF    เปิดข้อความอีเมลที่มีสำเนาของไฟล์ในรูปแบบ . pdf ที่แนบอยู่

 3. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ส่งเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล

ถ้าคุณกําลังใช้ Excel, Publisher หรือ Word คุณสามารถส่งไฟล์ของคุณเป็นเนื้อหาข้อความอีเมลจริง ได้ ไม่ใช่สิ่งที่แนบมา เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่มคําสั่ง ส่งไปยังผู้รับจดหมาย ลงในแถบเครื่องมือด่วน ดู กําหนดแถบเครื่องมือด่วนด้วยตนเอง เพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มคําสั่ง

เมื่อต้องการส่งไฟล์ของคุณเป็นเนื้อหาของข้อความอีเมล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิดไฟล์ที่คุณต้องการส่ง

 2. ใน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก ส่งไปยังผู้รับจดหมาย ไอคอนบนแถบเครื่องมือด่วน ส่งไปยังผู้รับจดหมาย เพื่อเปิดข้อความอีเมล ไฟล์ของคุณจะปรากฏในเนื้อหาของข้อความ

 3. ใส่นามแฝงของผู้รับ แก้ไขบรรทัดเรื่องและเนื้อหาข้อความเท่าที่จำเป็น แล้วคลิก ส่ง

ดูเพิ่มเติม

แนบไฟล์หรือแทรกรูปภาพในข้อความอีเมล Outlook

ลดขนาดของรูปภาพและสิ่งที่แนบมา

ดู เปิด หรือบันทึกสิ่งที่แนบมา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×