หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้อความและตาราง
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ข้อความและตาราง

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์

วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์เว็บขั้นพื้นฐานบนสไลด์ PowerPoint คือการกด Enter หลังจากที่คุณพิมพ์ที่อยู่ของเว็บเพจที่มีอยู่ (เช่น http://www.contoso.com)

คุณสามารถลิงก์ไปยังเว็บเพจ หรือคุณสามารถลิงก์ไปยังเอกสารใหม่หรือตำแหน่งที่เอกสารที่มีอยู่ หรือคุณสามารถเริ่มต้นข้อความใหม่เพื่อส่งไปยังที่อยู่อีเมลได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

48 วินาที

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์

 1. เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. เลือก แทรก > ไฮเปอร์ลิงก์

 3. เลือก ไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่แล้ว และเพิ่ม:

  • ข้อความที่จะแสดง: พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏเป็นไฮเปอร์ลิงก์

  • คำแนะนำบนหน้าจอ: พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ชี้เมาส์ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์ (ไม่จำเป็น)

  • โฟลเดอร์ปัจจุบัน เพจที่เรียกดู หรือ ไฟล์ล่าสุด: เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการลิงก์

  • ที่อยู่: ถ้าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งทางด้านบนเรียบร้อยแล้ว ให้แทรก URL ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการลิงก์

   ถ้าคุณลิงก์ไปยังไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และย้ายงานนำเสนอ PowerPoint ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณจะต้องย้ายไฟล์ที่ลิงก์ด้วย

  • 4. เลือก ตกลง

ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่เอกสาร เอกสารใหม่ หรือที่อยู่อีเมล

 1. เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. เลือก แทรก > ไฮเปอร์ลิงก์ และเลือกตัวเลือก:

  • ตำแหน่งในเอกสารนี้: ลิงก์ไปยังสไลด์ที่ต้องการในงานนำเสนอของคุณ

  • สร้างเอกสารใหม่: ลิงก์จากงานนำเสนอของคุณไปยังงานนำเสนออื่น

  • ที่อยู่อีเมล: ลิงก์ที่อยู่อีเมลที่แสดงอยู่เพื่อเปิดโปรแกรมอีเมลของผู้ใช้

 3. ป้อนข้อมูลใน ข้อความที่จะแสดง คำแนะนำบนหน้าจอ และตำแหน่งที่คุณต้องการลิงก์

 4. เลือก ตกลง

เปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์

คุณสามารถเปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์ได้ถ้าคุณต้องการ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อความที่แสดงของลิงก์ ให้คลิกขวาที่ลิงก์แล้วเลือก แก้ไขลิงก์

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ให้เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากปุ่ม สีฟอนต์ เพื่อเปิดเมนูสี

  เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากปุ่ม สีฟอนต์ เพื่อเปิดเมนูสี
 3. เลือกสีไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการ

ทดสอบไฮเปอร์ลิงก์

เมื่อคุณแทรกลิงก์ คุณสามารถทดสอบลิงก์ (ในมุมมองปกติ) โดยการคลิกขวาที่ไฮเปอร์ลิงก์ แล้วเลือก เปิดไฮเปอร์ลิงก์ 

แสดงและส่งคืน

กล่อง แสดงและส่งคืน จะเป็นสีเทาเว้นแต่คุณจะลิงก์ไปยังการนำเสนอแบบกำหนดเองในงานนำเสนอของคุณ

หากคุณเป็น Microsoft 365สมาชิกและต้องการใช้คุณสมบัติเช่น การแสดงและการคืนสินค้าคลิกที่นี่เพื่ออ่านเกี่ยวกับการลิงก์ไปยังสไลด์อื่นโดยใช้การย่อ/ขยายสําหรับ PowerPoint และดูฟีเจอร์ "เลือกที่จะส่งคืน" ซึ่งกล่าวถึงในตอนท้ายของบทความนั้น

ดูเพิ่มเติม

นำเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

เปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์ตลอดงานนำเสนอ

บุ๊กมาร์กสไลด์และลิงก์ไปยังสไลด์นั้นจากที่อื่นในงานนําเสนอ

วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์เว็บขั้นพื้นฐานบนสไลด์ PowerPoint คือการกด Enter หลังจากที่คุณพิมพ์ที่อยู่ของเว็บเพจที่มีอยู่ (เช่น http://www.contoso.com)

คุณสามารถลิงก์ไปยังเว็บเพจ ลิงก์ไปยังตำแหน่งอื่นในงานนำเสนอของคุณ เปิดงานนำเสนออื่น หรือเริ่มต้นข้อความใหม่เพื่อส่งไปยังที่อยู่อีเมล

2016

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

ลิงก์ไปยังเว็บเพจ

 1. ในมุมมองปกติ ให้เลือกข้อความ รูปร่าง หรือรูปภาพที่คุณต้องการใช้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

  กล่องโต้ตอบ แทรกไฮเปอร์ลิงก์​​ จะปรากฏขึ้น

  กล่องโต้ตอบไฮเปอร์ลิงก์ของ Office for Mac

  1 - ข้อความที่จะแสดง: ข้อความที่ลิงก์ในเอกสาร

  2 - คำแนะนำบนหน้าจอ: ข้อความที่แสดงเมื่อคุณชี้เมาส์ไปที่ข้อความที่ลิงก์บนสไลด์

 3. ป้อนที่อยู่เว็บในกล่อง ที่อยู่ (ตัวอย่าง: https://www.contoso.com)

เปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์

ฟีเจอร์ใหม่นี้พร้อมใช้งานใน PowerPoint 2016 for Mac เวอร์ชัน 16.14.18061000 ค้นหาเวอร์ชัน Office ของคุณ

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ให้เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากปุ่ม สีฟอนต์ เพื่อเปิดเมนูสี

  การเลือกสีฟอนต์
 3. เลือกสีไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการ

 1. ใน กล่องโต้ตอบการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ คลิกที่เอกสารนี้

 2. ภายใต้ การเลือกตำแหน่งในเอกสารนี้ คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเชื่อมโยง

 1. ในกล่องโต้ตอบการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ คลิกที่ เว็บเพจหรือไฟล์นี้

 2. คลิก เลือก แล้ว คลิกงานนำเสนอหรือไฟล์ที่คุณต้องการเชื่อมโยง

  หมายเหตุ:  PowerPoint สำหรับ macOS ไม่สามารถลิงก์กับสไลด์ที่ต้องการบนงานนำเสนออื่นได้

 1. ใน กล่องโต้ตอบการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ คลิกที่ อีเมลแอดเดรส

 2. ในกล่อง อีเมลแอดเดรส ให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสที่คุณต้องการเชื่อมโยง หรือในกล่อง อีเมลแอดเดรสที่เพิ่งใช้ ให้คลิกอีเมลแอดเดรส

 3. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

2011

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการทำให้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกข้อความ แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

 3. ในกล่อง ลิงก์ไปยัง ใส่เว็บแอดเดรส

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนเว็บเพจ คลิกแท็บ เว็บเพจ จากนั้นภายใต้ จุดยึด ให้ทำตามคำแนะนำ

คุณสามารถเพิ่มข้อความหรือวัตถุเป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่เปิดสไลด์ที่ต้องการในงานนําเสนอ PowerPoint หรือการนําเสนอสไลด์แบบกําหนดเองได้ คุณยังสามารถลิงก์ไปยังเอกสาร Word, เวิร์กบุ๊ก Excel, ไฟล์ หรือที่อยู่อีเมลได้

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการทำให้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกข้อความ แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

 3. คลิกแท็บ เอกสาร หรือ อีเมลแอดเดรส เพื่อเลือกชนิดไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการแทรก

 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อสร้างลิงก์

  หมายเหตุ: ไฮเปอร์ลิงก์จะทำงานอยู่ในมุมมองการนำเสนอสไลด์

คุณสามารถลิงก์ไปยังตำแหน่งต่างๆ ในงานนำเสนอ เช่น สไลด์แผ่นแรก สไลด์แผ่นสุดท้าย สไลด์แผ่นถัดไป หรือสไลด์ชื่อเรื่อง

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการทำให้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกข้อความ แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

 3. คลิกแท็บ เอกสาร จากนั้นภายใต้ จุดยึด คลิก ค้นหา

 4. เลือกตำแหน่งในเอกสารที่คุณต้องการลิงก์ไป

  หมายเหตุ: ไฮเปอร์ลิงก์จะทำงานอยู่ในมุมมองการนำเสนอสไลด์

การนําเสนอแบบกําหนดเองที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติเป็นวิธีที่รวดเร็วในการนําทางไปยังการนําเสนอแบบกําหนดเองอื่นๆ จากงานนําเสนอหลักของคุณ คุณยังสามารถสร้างสไลด์สารบัญเพื่อลิงก์ได้ การออกแบบงานนําเสนอของคุณด้วยวิธีนี้ทําให้คุณสามารถนําทางจากสไลด์สารบัญไปยังส่วนต่างๆ ของงานนําเสนอของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเลือกส่วนที่จะแสดงต่อผู้ชมของคุณในเวลาเฉพาะได้ คําแนะนําต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการสร้างการนําเสนอแบบกําหนดเองอย่างน้อยหนึ่งการนําเสนอ แล้วเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์จากงานนําเสนอหลักลงในการนําเสนอแบบกําหนดเอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์จากงานนําเสนอหนึ่งไปยังงานนําเสนออื่นที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง คุณสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ลงในเอกสารอื่นได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้าง แก้ไข หรือเอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างการนำเสนอแบบกำหนดเองที่มีไฮเปอร์ลิงก์

 2. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน แสดงภาพสไลด์, คลิก การนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก แก้ไขการนำเสนอแบบกำหนดเอง

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เล่นการนำเสนอสไลด์

 3. คลิก ใหม่

 4. ภายใต้ ภาพนิ่งในงานนำเสนอ ให้คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง แล้วคลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ตามลําดับ ให้คลิกสไลด์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกสไลด์สุดท้ายที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ที่ไม่เป็นลําดับ ให้กด COMMAND ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแต่ละสไลด์ที่คุณต้องการเลือก

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับที่สไลด์ปรากฏ ภายใต้ สไลด์ในการนำเสนอแบบกำหนดเอง คลิกที่สไลด์ แล้วคลิก เปลี่ยนลำดับลูกศรขึ้น หรือ เปลี่ยนลำดับลูกศรลง เพื่อย้ายสไลด์ขึ้นหรือลงในรายการ

 6. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อการนำเสนอสไลด์ แล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการสร้างการนําเสนอแบบกําหนดเองเพิ่มเติมจากสไลด์ใดๆ ในงานนําเสนอของคุณ ให้ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 ถึง 6

 7. เมื่อต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์จากงานนําเสนอหลักไปยังการนําเสนอแบบกําหนดเองที่สนับสนุนในงานนําเสนอของคุณ ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการแสดงไฮเปอร์ลิงก์ คุณยังสามารถสร้างสารบัญและไฮเปอร์ลิงก์จากรายการข้อความแต่ละรายการเป็นวิธีนําทางผ่านการนําเสนอแบบกําหนดเองของคุณ เมื่อต้องการทําเช่นนั้น ให้แทรกสไลด์ใหม่ลงในงานนําเสนอของคุณ พิมพ์สารบัญ แล้วลิงก์จากรายการแต่ละรายการ

 8. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ใน ตั้งค่า คลิก การตั้งค่าการกระทำ

  แท็บการนำเสนอสไลด์ กลุ่มตั้งค่า

 9. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ ให้เลือกวิธีเริ่มต้นการกระทำด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่ใช้แทนไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการนำออก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกข้อความ แล้วคลิก ไฮเปอร์ลิงก์ จากนั้นคลิก นำลิงก์ออก

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

ดูเพิ่มเติม

บุ๊กมาร์กสไลด์และลิงก์ไปยังสไลด์นั้นจากที่อื่นในงานนําเสนอ

 1. ไฮไลต์ข้อความที่คุณต้องการให้เป็นไฮเปอร์ลิงก์

  ไฮไลต์ข้อความ
 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

  บนแท็บแทรก ให้คลิกไฮเปอร์ลิงก์​​

  กล่องโต้ตอบ ลิงก์ จะเปิดขึ้น

 3. ในกล่อง ข้อความที่จะแสดง ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนสไลด์เป็นไฮเปอร์ลิงก์

  แทรกไฮเปอร์ลิงก์
 4. ป้อนที่อยู่เว็บในกล่อง ที่อยู่ (ตัวอย่าง: https://www.contoso.com)

 5. เลือก แทรก

 6. เมื่อต้องการทดสอบไฮเปอร์ลิงก์ ให้เลือกแท็บการนำเสนอสไลด์ใน Ribbon จากนั้นเลือกเล่นตั้งแต่ต้น

  (ถ้าคุณปิดใช้งาน Ribbon แบบง่าย คุณจะไม่มีแท็บการนำเสนอสไลด์ ให้ใช้แท็บมุมมองเพื่อเริ่มการนำเสนอสไลด์แทน)

หมายเหตุ: 

 • นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังที่อยู่อีเมลได้อีกด้วย แทนที่จะใส่ที่อยู่เว็บในกล่อง ที่อยู่ (ขั้นตอนที่ 4 ด้านบน) ให้พิมพ์: mailto:// ตามด้วยที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์แทน

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

 1. ในสไลด์ให้แตะจุดที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก ลิงก์

 3. เลือก แทรกลิงก์

  หรือ: คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังที่อยู่เว็บล่าสุดหรือไฟล์ที่เปิดล่าสุดโดยการเลือกจากรายการ รายการล่าสุด ที่ปรากฏขึ้น

 4. ในกล่องข้อความที่จะแสดง ให้ป้อนข้อความที่จะเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 5. ในกล่อง ที่อยู่ ให้ใส่ที่อยู่ที่คุณต้องการลิงก์ไป (ตัวอย่าง: https://www.contoso.com)

 6. เลือก แทรก

เปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์

ฟีเจอร์ให้บริการเฉพาะ Office Insider เท่านั้นฟีเจอร์นี้มีพร้อมให้ใช้งานเฉพาะ Office Insiders ในขณะนี้เท่านั้น

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ให้แตะปุ่ม สีฟอนต์ เพื่อเปิดเมนูสี

  ปุ่มสีฟอนต์
 3. แตะสีไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการ

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

 1. ในสไลด์ให้แตะจุดที่คุณต้องการเพิ่มลิงก์

 2. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก ลิงก์

 3. เลือก แทรกลิงก์

  หรือ: คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังที่อยู่เว็บล่าสุดหรือไฟล์ที่เปิดล่าสุดโดยการเลือกจากรายการ รายการล่าสุด ที่ปรากฏขึ้น

 4. ในกล่องข้อความที่จะแสดง ให้ป้อนข้อความที่จะเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 5. ในกล่อง ที่อยู่ ให้ใส่ที่อยู่ที่คุณต้องการลิงก์ไป (ตัวอย่าง: https://www.contoso.com)

 6. เลือก แทรก

เปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ให้แตะลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม สีฟอนต์ เพื่อเปิดเมนูสี

  ปุ่มสีฟอนต์
 3. แตะสีไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการ

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

 1. บนสไลด์ ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์ลิงก์

 2. เลือกข้อความ

 3. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก ลิงก์

 4. เลือก แทรกลิงก์

  หรือ: คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังไฟล์ที่เปิดล่าสุดได้โดยการเลือกจากรายการ รายการล่าสุด ที่ปรากฏขึ้น

 5. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ในกล่อง ที่อยู่ ให้ใส่ที่อยู่ที่คุณต้องการลิงก์ไป (ตัวอย่าง: https://www.contoso.com)

 6. เลือก แทรก

เปลี่ยนสีของไฮเปอร์ลิงก์

 1. เลือกไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนสี

 2. บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ให้แตะลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม สีฟอนต์ เพื่อเปิดเมนูสี

  ปุ่มสีฟอนต์
 3. แตะสีไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×