ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใช้กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ เพื่อทํางานกับชื่อที่กําหนดทั้งหมดและชื่อตารางในเวิร์กบุ๊ก ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการค้นหาชื่อที่มีข้อผิดพลาด ยืนยันค่าและการอ้างอิงของชื่อ ดูหรือแก้ไขข้อคิดเห็นที่สื่อความหมาย หรือกําหนดขอบเขต คุณยังสามารถเรียงลําดับและกรองรายชื่อ และเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบชื่อจากตําแหน่งที่ตั้งเดียวได้อย่างง่ายดาย

เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด ให้คลิก ตัวจัดการชื่อ

กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ

กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อแต่ละชื่อในกล่องรายการ

ชื่อคอลัมน์

คำอธิบาย

ชื่อ

แสดงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ชื่อที่กำหนด ซึ่งบ่งชี้ด้วยไอคอนชื่อที่ถูกกำหนด ไอคอนชื่อที่กำหนด

 • ชื่อตาราง ซึ่งบ่งชี้ด้วยไอคอนชื่อตาราง ไอคอนชื่อตาราง

  หมายเหตุ: ชื่อตารางคือชื่อสําหรับตาราง Excel ซึ่งเป็นคอลเลกชันของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เก็บอยู่ในระเบียน (แถว) และเขตข้อมูล (คอลัมน์) Excel จะสร้างชื่อตาราง Excel เริ่มต้นเป็น ตาราง 1, ตาราง 2 และอื่นๆ ทุกครั้งที่คุณแทรกตาราง Excel คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของตารางเพื่อให้มีความหมายมากขึ้นได้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง Excel ให้ดู การใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนกับตาราง Excel

ค่า

ค่าปัจจุบันของชื่อ เช่น ผลลัพธ์ของสูตร ค่าคงที่สตริง ช่วงของเซลล์ ข้อผิดพลาด อาร์เรย์ของค่า หรือพื้นที่ที่สํารองไว้ ถ้าไม่สามารถประเมินสูตรได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างตัวแทน:

 • "นี่คือค่าคงที่ของสตริงของฉัน"

 • 3.1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

อ้างอิงไปยัง

การอ้างอิงปัจจุบันสําหรับชื่อ ต่อไปนี้คือตัวอย่างตัวแทน:

 • =Sheet1!$A$3

 • =8.3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Sheet1!A1,Sheet2!B2)

ขอบเขต

 • ชื่อเวิร์กชีต ถ้าขอบเขตอยู่ในระดับเวิร์กชีตภายใน

 • "เวิร์กบุ๊ก" ถ้าขอบเขตเป็นระดับเวิร์กบุ๊กส่วนกลาง นี่คือตัวเลือกเริ่มต้น

ข้อคิดเห็น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อที่มีอักขระไม่เกิน 255 ตัว ต่อไปนี้คือตัวอย่างตัวแทน:

 • ค่านี้จะหมดอายุในวันที่ 2 พฤษภาคม 2550

 • อย่าลบ! ชื่อสำคัญ!

 • ยึดตามหมายเลขใบรับรองมาตรฐาน ISO

อ้างอิงถึง:

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับชื่อที่เลือก

คุณสามารถแก้ไขช่วงของชื่อได้อย่างรวดเร็วโดยการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในกล่อง อ้างอิงไปยัง หลังจากทําการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถคลิก ยอมรับ ปุ่ม Enter เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือคลิก ยกเลิก ปุ่ม 'ยกเลิก' เพื่อละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่สามารถใช้กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ ในขณะที่คุณกําลังเปลี่ยนเนื้อหาของเซลล์ได้

 • กล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ จะไม่แสดงชื่อที่กําหนดใน Visual Basic for Applications (VBA) หรือชื่อที่ซ่อน (คุณสมบัติ มองเห็นได้ ของชื่อถูกตั้งค่าเป็น เท็จ)

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก ชื่อที่กำหนด

 2. ในกล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สําหรับการอ้างอิงของคุณ

  หมายเหตุ: ชื่อสามารถมีความยาวได้ถึง 255 อักขระ

 3. ขอบเขตจะเป็นค่าเริ่มต้นของ เวิร์กบุ๊กโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปลี่ยนขอบเขตของชื่อ ในกล่องรายการดรอปดาวน์ ขอบเขต ให้เลือกชื่อของเวิร์กชีต

 4. หรือในกล่อง ข้อคิดเห็น ให้ใส่คำข้อคิดเห็นอธิบายโดยมีความยาวอักขระไม่เกิน 255 ตัว

 5. ในกล่อง อ้างอิงไปยัง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม(ซึ่งย่อกล่องโต้ตอบลงชั่วคราว) เลือกเซลล์บนเวิร์กชีต แล้วคลิก ขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการกรอกค่าคงที่ ให้พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) แล้วพิมพ์ค่าคงที่ลงไป

  • เมื่อต้องการกรอกสูตร ให้พิมพ์ = แล้วพิมพ์สูตรลงไป
    

   เคล็ดลับ: 

   • โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์หรือแบบสัมพัทธ์ในสูตรของคุณ ถ้าคุณสร้างการอ้างอิงโดยคลิกที่เซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิง Excel จะสร้างการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ เช่น "Sheet1!$B$1" ถ้าคุณพิมพ์การอ้างอิง เช่น "B1" การอ้างอิงจะเป็นการอ้างอิงสัมพัทธ์ ถ้าเซลล์ที่ใช้งานอยู่ของคุณคือ A1 เมื่อคุณกําหนดชื่อ การอ้างอิงถึง "B1" จะหมายถึง "เซลล์ในคอลัมน์ถัดไป" จริงๆ ถ้าคุณใช้ชื่อที่กําหนดในสูตรในเซลล์ การอ้างอิงจะไปยังเซลล์ในคอลัมน์ถัดไปที่สัมพันธ์กับตําแหน่งที่คุณใส่สูตร ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่สูตรใน C10 การอ้างอิงจะเป็น D10 ไม่ใช่ B1

   • ข้อมูลเพิ่มเติม - สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ และแบบผสม

 6. ถ้าต้องการจบการดำเนินการและย้อนกลับไปยังแผ่นงาน ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการขยายกล่องโต้ตอบ ชื่อใหม่ ให้กว้างขึ้นหรือยาวขึ้น ให้คลิกจุดจับด้านล่างแล้วลาก

ถ้าคุณปรับเปลี่ยนชื่อที่กําหนดหรือชื่อตาราง การใช้ชื่อนั้นทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กจะเปลี่ยนไปด้วย

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด ให้คลิก ตัวจัดการชื่อ

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ ให้ดับเบิลคลิกชื่อที่คุณต้องการแก้ไข หรือคลิกชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก แก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไข ชื่อ ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อการอ้างอิงชื่อใหม่

 4. ในกล่อง อ้างอิงไปยัง ให้เปลี่ยนการอ้างอิง แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ ในกล่อง อ้างอิงไปยัง ให้เปลี่ยนเซลล์ สูตร หรือค่าคงที่ที่แทนด้วยชื่อ

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด ให้คลิก ตัวจัดการชื่อ

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ ให้คลิกชื่อที่คุณต้องการจะเปลี่ยน

 3. เลือกชื่ออย่างน้อยหนึ่งชื่อโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกชื่อ ให้คลิกที่ชื่อนั้น

  • เมื่อต้องการเลือกชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อในกลุ่มที่ติดกัน ให้คลิกชื่อแล้วลาก หรือกด SHIFT แล้วคลิกปุ่มเมาส์สําหรับแต่ละชื่อในกลุ่ม

  • เมื่อต้องการเลือกชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ให้กด CTRL แล้วคลิกปุ่มเมาส์สําหรับแต่ละชื่อในกลุ่ม

 4. คลิก ลบ

 5. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการลบ

ใช้คําสั่งในรายการดรอปดาวน์ ตัวกรอง เพื่อแสดงชุดย่อยของชื่ออย่างรวดเร็ว การเลือกแต่ละคําสั่งจะเป็นการเปิดหรือปิดการดําเนินการตัวกรอง ทําให้ง่ายต่อการรวมหรือลบการดําเนินการตัวกรองต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ

คุณสามารถกรองจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือก

เมื่อต้องการ

ชื่อในเวิร์กชีต

แสดงเฉพาะชื่อที่อยู่ภายในเวิร์กชีต

ชื่อในเวิร์กบุ๊ก

แสดงเฉพาะชื่อที่เป็นชื่อส่วนกลางของเวิร์กบุ๊ก

ชื่อที่มีข้อผิดพลาด

แสดงเฉพาะชื่อที่มีค่าที่มีข้อผิดพลาด (เช่น #REF #VALUE หรือ #NAME)

ชื่อที่ไม่มีข้อผิดพลาด

แสดงเฉพาะชื่อที่มีค่าที่ไม่มีข้อผิดพลาด

ชื่อที่ถูกกำหนด

แสดงเฉพาะชื่อที่คุณหรือ Excel กำหนด เช่น พื้นที่การพิมพ์

ชื่อตาราง

แสดงเฉพาะชื่อตาราง

 • เมื่อต้องการเรียงลําดับรายการของชื่อจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์

 • เมื่อต้องการปรับขนาดคอลัมน์ให้พอดีกับค่าที่ยาวที่สุดในคอลัมน์นั้นโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

เหตุใดฉันจึงเห็นกล่องโต้ตอบ ข้อขัดแย้งของชื่อ ใน Excel

สร้างช่วงที่มีชื่อใน Excel

แทรกช่วงที่มีชื่อลงในสูตรใน Excel

การกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×