ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขด้วย Word 2016

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น Windows โปรแกรมผู้บรรยาย, JAWS หรือ NVDA กับผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอ Microsoft 365ที่ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสําหรับการเข้าถึงบนแอปของเรา สำหรับความช่วยเหลือทั่วไป ให้ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ใช้ Word กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลําดับเลข เราได้ทดสอบด้วยผู้บรรยาย, JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆ ได้ตราบใดที่โปรแกรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคการเข้าถึงทั่วไป คุณจะได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่เป็นรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และสร้างรายการที่ซ้อนกัน

โปรแกรมอ่านหน้าจอมีความสามารถแตกต่างกันในการอธิบายสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขที่ใช้สําหรับรายการ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าการใช้คําฟุ่มเฟี้ยมของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ ตัวอย่างเช่น JAWS สามารถระบุชนิดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ใช้กันมากที่สุดสิบชนิด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีสองวิธีในการสร้างรายการหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

พิมพ์รายการก่อน

 1. พิมพ์รายการสําหรับรายการของคุณ กด Enter เพื่อแยกแต่ละรายการ

 2. เลือกรายการสำหรับรายการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลเป็นรายการ ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สําหรับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Alt+H, U, L คุณจะได้ยิน: "ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ไม่มี" ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วกด Enter เพื่อเลือก

  • สําหรับรายการลําดับเลข ให้กด Alt+H, N คุณจะได้ยิน: "ไลบรารีลําดับเลข ไม่มี" ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกสไตล์ลําดับเลข แล้วกด Enter เพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการออกจากรายการ ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: "ออกจากรายการ"

เลือกสไตล์รายการก่อน

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Alt+H เพื่อเปิดไลบรารีของสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย คุณจะได้ยิน: "ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ไม่มี" ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย แล้วกด Enter เพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการสร้างรายการลําดับเลข ให้กด Alt+H, N เพื่อเปิดไลบรารีของสไตล์ลําดับเลข คุณจะได้ยิน: "ไลบรารีลําดับเลข ไม่มี" ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกสไตล์ลําดับเลข แล้วกด Enter เพื่อเลือก

 2. พิมพ์รายการแรกในรายการ เมื่อต้องการทํารายการต่อ ให้กด Enter แล้วพิมพ์รายการถัดไป

 3. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แทนการพิมพ์รายการใหม่

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ซ้อนกันในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ในรายการที่มีอยู่ ให้นําทางไปยังจุดสิ้นสุดของรายการหลังจากรายการที่คุณต้องการเริ่มรายการที่ซ้อนกัน แล้วกด Enter เพื่อสร้างข้อมูลในรายการใหม่

 2. กดแป้น Tab Word เพิ่มการเยื้องสําหรับข้อมูลในรายการใหม่ และทําให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

  หมายเหตุ: สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขสําหรับข้อมูลในรายการใหม่จะยึดตามสไตล์ของรายการหลัก เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเปลี่ยน ให้ดู เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

 3. พิมพ์รายการสําหรับรายการที่ซ้อนกัน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ของรายการที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขได้

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิด ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Alt+H, U

  • เมื่อต้องการเปิด ไลบรารีลําดับเลข ให้กด Alt+H, N

 3. ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณใช้ล่าสุด เมื่อต้องการเลือกสไตล์ ให้กด Enter

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เป็นเรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนการจัดแนวของรายการโดยยึดตามระยะขอบกระดาษ

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการไปใกล้กับระยะขอบ ให้กด Alt+H, A, O

 3. เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการออกห่างจากระยะขอบ ให้กด Alt+H, A, I

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ใช้ Word for Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลําดับเลข Word for Mac ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่เป็นรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีสองวิธีในการสร้างรายการหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

Create รายการขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน (*) แล้วกด Spacebar สร้างสัญลักษณ์รูปกลมทึบ

  • เมื่อต้องการสร้างรายการลําดับเลข ให้พิมพ์ 1. (ตัวเลข 1 ตามด้วยจุด) แล้วกด Spacebar ข้อมูลในรายการลําดับเลขจะถูกสร้างขึ้น 

 2. พิมพ์ข้อความสําหรับข้อมูลในรายการแรก

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Return แล้วพิมพ์ข้อความสําหรับรายการนั้น

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Return สองครั้ง

เลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขก่อน

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตําแหน่งที่คุณต้องการเริ่มรายการใหม่

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ หน้าแรก ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย "คุณกําลังอยู่บนแท็บ" จากนั้นกดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก" กด Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "จุดแสดงหัวข้อย่อย, ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M เมื่อต้องการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูสไตล์ต่างๆ เมื่อต้องการเลือกสไลล์ ให้กด Spacebar

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์รายการลําดับเลข ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ลําดับเลข, ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M เมื่อต้องการเลือกสไตล์ลําดับเลข ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูสไตล์ต่างๆ เมื่อต้องการเลือกสไลล์ ให้กด Spacebar

 4. รายการจะถูกสร้างและโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสาร พิมพ์ข้อความสําหรับข้อมูลในรายการแรก

 5. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Return แล้วพิมพ์ข้อความสําหรับรายการนั้น

 6. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Return สองครั้ง

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ซ้อนกันในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ในรายการที่มีอยู่ ให้ไปที่จุดสิ้นสุดของรายการหลังจากรายการที่คุณต้องการเริ่มรายการที่ซ้อนกัน แล้วกด Return

 2. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสําหรับรายการใหม่ ให้กดแป้น Tab Word for Mac เพิ่มการเยื้องสําหรับรายการนั้น และทําให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

  หมายเหตุ: สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขสําหรับข้อมูลในรายการใหม่จะยึดตามสไตล์ของรายการหลัก คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เหล่านี้เป็นสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขที่พร้อมใช้งานแบบใดก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดู เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

 3. พิมพ์รายการสําหรับรายการที่ซ้อนกัน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ของรายการที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์ใดก็ได้ในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ หน้าแรก ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย "คุณกําลังอยู่บนแท็บ" จากนั้นกดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก" กด Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "จุดแสดงหัวข้อย่อย, ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M เมื่อต้องการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูสไตล์ต่างๆ เมื่อต้องการเลือกสไลล์ ให้กด Spacebar

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์ลําดับเลขใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ลําดับเลข, ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M เมื่อต้องการเลือกสไตล์ลําดับเลข ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง แล้วใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูสไตล์ต่างๆ เมื่อต้องการเลือกสไลล์ ให้กด Spacebar

สไตล์ของรายการจะถูกเปลี่ยนและโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสาร

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เป็นเรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนการจัดแนวของรายการโดยคํานึงถึงระยะขอบ

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บ หน้าแรก ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย "คุณกําลังอยู่บนแท็บ" จากนั้นกดแป้น Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก" กด Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการไปใกล้กับระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มลดการเยื้อง" กด Spacebar เพื่อเลือก

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการออกห่างจากระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มเพิ่มการเยื้อง" กด Spacebar เพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร ให้กด F6

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ใช้ Word for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลําดับเลขบนโทรศัพท์ของคุณ Word for iOS ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่เป็นรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างรายการขณะที่คุณพิมพ์

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้พิมพ์รายการแรกของรายการของคุณโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบคีย์บอร์ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาแป้นพิมพ์ได้โดยสํารวจรายการต่างๆ บนหน้าจอ เมื่อต้องการสํารวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนนั้น เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วขึ้นแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. หลังจากพิมพ์แล้ว เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ Ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดง Ribbon, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ หน้าแรก จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก"

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จะเปิดขึ้น

 4. ในเมนู สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้ปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนผ่านสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่พร้อมใช้งาน คุณจะได้ยินคําอธิบายสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะปัด เมื่ออยู่บนสไตล์ที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งเพื่อเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกเพิ่มลงในรายการที่เลือก และโฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก

 5. เมื่อต้องการปิด Ribbon และสลับไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ซ่อน Ribbon, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ ให้เลือก Return บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "บรรทัดใหม่ แก้ไขสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ" พิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือก ย้อนกลับ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก ย้อนกลับ บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "บรรทัดใหม่" เลือก ส่งคืน อีกครั้ง โฟกัสจะย้ายไปด้านล่างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

พิมพ์รายการลำดับเลข

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้พิมพ์รายการแรกของรายการของคุณโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบคีย์บอร์ด

 2. หลังจากพิมพ์แล้ว เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ Ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดง Ribbon, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ หน้าแรก จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก"

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มลําดับเลข" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ลําดับเลข จะเปิดขึ้น

 4. ในเมนู ลําดับเลข ให้ปัดไปทางขวาเพื่อไปยังสไตล์ลําดับเลขที่พร้อมใช้งาน คุณจะได้ยินคําอธิบายสไตล์ลําดับเลขขณะปัด เมื่ออยู่บนสไตล์ที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งเพื่อเลือก ตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในรายการที่เลือก และโฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก

 5. เมื่อต้องการปิด Ribbon และสลับไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ซ่อน Ribbon, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ ให้เลือก ย้อนกลับ บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือก ย้อนกลับ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก ย้อนกลับ บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "บรรทัดใหม่" เลือก ส่งคืน อีกครั้ง โฟกัสจะย้ายไปด้านล่างรายการลําดับเลข

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ซ้อนกันในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ในรายการที่มีอยู่ในมุมมอง การแก้ไข ให้นําทางไปยังจุดสิ้นสุดของรายการหลังจากนั้นที่คุณต้องการเริ่มรายการที่ซ้อนกัน แล้วเลือก ย้อนกลับ บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อสร้างรายการใหม่

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ เมื่ออยู่บนรายการนั้น ให้ปัดลงด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยินอักขระตัวสุดท้าย

 2. เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ Ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดง Ribbon, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ หน้าแรก จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก"

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มตําแหน่งการเยื้อง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Word for iOS เพิ่มการเยื้องสําหรับรายการนั้น และทําให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

  หมายเหตุ: สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขสําหรับข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันจะยึดตามสไตล์ของรายการแม่ คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เหล่านี้เป็นสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขที่พร้อมใช้งานแบบใดก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

 4. พิมพ์ข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันรายการแรก เมื่อต้องการเพิ่มรายการอื่น ให้เลือก ย้อนกลับ บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือก ย้อนกลับ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ของรายการที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขได้

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้นําทางไปยังรายการในระดับรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

 2. เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ Ribbon ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดง Ribbon, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ หน้าแรก จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก"

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย" หรือ "ปุ่มลําดับเลข" โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทํา แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูที่เลือกจะเปิดขึ้น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมรายการหัวข้อย่อยด้วยรายการลำดับเลขที่ซ้อนกัน หรือในทางกลับกันได้

 4. ปัดไปทางขวาเพื่อเรียกดูสไตล์ คุณจะได้ยินคําอธิบายสไตล์ขณะปัด สไตล์ที่เลือกในปัจจุบันจะถูกประกาศเป็น "เลือกแล้ว" เมื่ออยู่บนสไตล์ที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งเพื่อเลือก สไตล์จะถูกนําไปใช้กับรายการในระดับรายการที่เลือก และโฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เป็นเรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนการจัดแนวของรายการโดยยึดตามระยะขอบกระดาษ

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้นําทางไปยังจุดเริ่มต้นของรายการแรก

 2. เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ Ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดง Ribbon, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ หน้าแรก จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก"

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เพิ่มตําแหน่งการเยื้อง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Word for iOS เพิ่มการเยื้องสําหรับรายการทั้งหมด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลดการเยื้องสําหรับรายการทั้งหมด ให้เลือก "ลดตําแหน่งการเยื้อง ปุ่ม" แทน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ใช้ Word for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลําดับเลขบนโทรศัพท์ของคุณ Word for Android ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่เป็นรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างรายการขณะที่คุณพิมพ์

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้พิมพ์รายการแรกของรายการของคุณโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาแป้นพิมพ์ได้โดยสํารวจรายการต่างๆ บนหน้าจอ เมื่อต้องการสํารวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนนั้น เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วขึ้น คุณอาจต้องแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อแทรกอักขระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

 2. หลังจากพิมพ์แล้ว เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ Ribbon ให้ลากนิ้วของคุณเหนือคีย์บอร์ดหรือปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ หน้าแรก จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "เมนูแท็บ เลือกหน้าแรกแล้ว"

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนูสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย จะเปิดขึ้น

 4. ในเมนู สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้ปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนผ่านสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่พร้อมใช้งาน คุณจะได้ยินคําอธิบายสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะปัด เมื่ออยู่บนสไตล์ที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งเพื่อเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกเพิ่มลงในรายการที่เลือก และโฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก

 5. เมื่อต้องการปิด Ribbon และสลับไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ ให้เลือก Enter บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือก Enter ให้ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณจะได้ยิน "Enter" แล้วยกนิ้วขึ้น (แล้วแตะสองครั้งถ้าจําเป็น)

 7. เมื่อต้องการหยุดการสร้างข้อมูลในรายการ ให้เลือก Enter สองครั้ง

พิมพ์รายการลำดับเลข

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้พิมพ์รายการแรกของรายการของคุณโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 2. หลังจากพิมพ์แล้ว เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ Ribbon ให้ลากนิ้วของคุณเหนือคีย์บอร์ดหรือปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ หน้าแรก จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "เมนูแท็บ เลือกหน้าแรกแล้ว"

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนูลําดับเลข" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ลําดับเลข จะเปิดขึ้น

 4. ในเมนู ลําดับเลข ให้ปัดไปทางขวาเพื่อไปยังสไตล์ลําดับเลขที่พร้อมใช้งาน คุณจะได้ยินคําอธิบายสไตล์ลําดับเลขขณะปัด เมื่ออยู่บนสไตล์ที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งเพื่อเลือก ตัวเลขจะถูกเพิ่มลงในรายการที่เลือก และโฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก

 5. เมื่อต้องการปิด Ribbon และสลับไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ ให้เลือก Enter บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือก Enter ให้ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณจะได้ยิน "Enter" แล้วยกนิ้วขึ้น (แล้วแตะสองครั้งถ้าจําเป็น)

 7. เมื่อต้องการหยุดการสร้างข้อมูลในรายการ ให้เลือก Enter สองครั้ง

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ซ้อนกันในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ในรายการที่มีอยู่ในมุมมอง การแก้ไข ให้นําทางไปยังจุดสิ้นสุดของรายการหลังจากนั้นที่คุณต้องการเริ่มรายการที่ซ้อนกัน แล้วเลือก Enter บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อสร้างรายการใหม่

 2. เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ Ribbon ให้ลากนิ้วของคุณเหนือคีย์บอร์ดหรือปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ หน้าแรก จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "เมนูแท็บ เลือกหน้าแรกแล้ว"

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มการเยื้อง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Word for Android เพิ่มการเยื้องสําหรับรายการนั้น และทําให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

  หมายเหตุ: สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขสําหรับข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันจะยึดตามสไตล์ของรายการแม่ คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เหล่านี้เป็นสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขที่พร้อมใช้งานแบบใดก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

 4. พิมพ์ข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันรายการแรก เมื่อต้องการเพิ่มรายการอื่น ให้เลือก Enter บนคีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วพิมพ์รายการใหม่

เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ของรายการที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขได้

 1. นําทางไปยังข้อมูลในระดับรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้ที่นั่น TalkBack จะประกาศระดับรายการของรายการและอ่าน

 2. เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ Ribbon ให้ลากนิ้วของคุณเหนือคีย์บอร์ดหรือปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ หน้าแรก จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "เมนูแท็บ เลือกหน้าแรกแล้ว"

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนูสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย" หรือ "เมนูลําดับเลข" โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทํา แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูที่เลือกจะเปิดขึ้น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมรายการหัวข้อย่อยด้วยรายการลำดับเลขที่ซ้อนกัน หรือในทางกลับกันได้

 4. ปัดไปทางขวาเพื่อเรียกดูสไตล์ คุณจะได้ยินคําอธิบายสไตล์ขณะปัด สไตล์ที่เลือกในปัจจุบันจะถูกประกาศเป็น "เลือกแล้ว" เมื่ออยู่บนสไตล์ที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งเพื่อเลือก สไตล์จะถูกนําไปใช้กับรายการในระดับรายการที่เลือก และโฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เป็นเรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนการจัดแนวของรายการโดยยึดตามระยะขอบกระดาษ

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ให้นําทางไปยังจุดเริ่มต้นของรายการแรก

 2. เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ Ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดง Ribbon, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บ หน้าแรก จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก"

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มการเยื้อง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Word for Android เพิ่มการเยื้องสําหรับรายการทั้งหมด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลดการเยื้องสําหรับรายการทั้งหมด ให้เลือก "ลดการเยื้อง ปุ่ม" แทน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ใช้Word สำหรับเว็บ กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลําดับเลขในเอกสารของคุณ เราได้ทดสอบกับโปรแกรมผู้บรรยายใน Microsoft Edge, JAWS ใน Chrome และ NVDA ใน Firefox แต่อาจทํางานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอและเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ ได้ตราบเท่าที่โปรแกรมเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสําหรับการเข้าถึงทั่วไป คุณจะได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่เป็นรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และสร้างรายการที่ซ้อนกัน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Microsoft 365 สําหรับเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft 365

 • เมื่อคุณใช้ Word สำหรับเว็บ เราขอแนะนําให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word สำหรับเว็บ ทํางานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสําหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่ Word สำหรับเว็บ

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างรายการขณะที่คุณพิมพ์

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์เครื่องหมายดอกจัน (*) แล้วกด Spacebar สัญลักษณ์รูปกลมทึบจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการสําหรับรายการแรก กด Enter เพื่อสร้างข้อมูลในรายการใหม่

 3. ทําซ้ําขั้นตอนก่อนหน้าจนกว่ารายการของคุณจะเสร็จสิ้น เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แทนการทําซ้ําขั้นตอนที่ 2

สร้างรายการลำดับเลขขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ 1. (ตัวเลข 1 ตามด้วยจุด) แล้วกด Spacebar ข้อมูลในรายการลําดับเลขจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการสําหรับรายการแรก กด Enter เพื่อสร้างข้อมูลในรายการใหม่

 3. ทําซ้ําขั้นตอนก่อนหน้าจนกว่ารายการของคุณจะเสร็จสิ้น เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แทนการทําซ้ําขั้นตอนที่ 2

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ซ้อนกันในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ในรายการที่มีอยู่ ให้นําทางไปยังจุดสิ้นสุดของรายการหลังจากรายการที่คุณต้องการเริ่มรายการที่ซ้อนกัน แล้วกด Enter เพื่อสร้างข้อมูลในรายการใหม่

 2. กดแป้น Tab Word สำหรับเว็บ เพิ่มการเยื้องสําหรับข้อมูลในรายการใหม่ และทําให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

  หมายเหตุ: สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขสําหรับข้อมูลในรายการใหม่จะยึดตามสไตล์ของรายการหลัก เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเปลี่ยน ให้ดู เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

 3. พิมพ์รายการสําหรับรายการที่ซ้อนกัน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ของรายการที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลําดับเลขได้

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิด ไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+H แล้วกด H, U

  • เมื่อต้องการเปิด ไลบรารีลําดับเลข ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+H แล้วกด H, N

 3. ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณใช้ล่าสุด เมื่อต้องการเลือกสไตล์ ให้กด Enter

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เป็นเรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนการจัดแนวของรายการโดยยึดตามระยะขอบกระดาษ 

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการไปใกล้กับระยะขอบ ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+H แล้วกด H, A, I

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการออกห่างจากระยะขอบ ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+H แล้วกด H, A, O

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×