ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

This article is for people with visual impairments who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ดู การสนับสนุน Office home หรือ การแก้ไขปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาชั่วคราวสำหรับปัญหาล่าสุดของ Office

ใช้ Word กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายขากรรไกรและ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆได้ตราบเท่าที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

ไอคอนตกแต่ง ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน Word แต่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ดูที่ศูนย์ความช่วยเหลือของ Word

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของ Word ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

 • แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วนและแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนของหน้าจอ

 • แท็บของแท็บ ribbon ภายใต้แถบเครื่องมือด่วนซึ่งมีแท็บเช่นไฟล์หน้าแรกแทรกเค้าโครงรีวิวและมุมมองรวมถึงเขตข้อมูลบอกฉันค้นหาและปุ่มแชร์ Ribbon ที่มีตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงไปยังแท็บที่เลือกในปัจจุบันจะอยู่ด้านล่างของแท็บ ribbon

 • พื้นที่เนื้อหาหลักอยู่ด้านล่าง ribbon และมีเนื้อหาของเอกสาร นอกจากนี้ยังมีบานหน้าต่างตัวเลือกที่สามารถเปิดได้ที่ด้านข้างของพื้นที่เนื้อหาหลักหรือที่อยู่ด้านล่าง

 • แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอซึ่งมีสถิติของเอกสารเช่นการนับจำนวนหน้าการนับจำนวนคำภาษาของข้อความและระดับการย่อ/ขยาย

เมื่อต้องการวนไปมาระหว่างองค์ประกอบมุมมองหลักให้กดแป้น F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บ Ribbon" ชื่อของเอกสารของคุณชื่อของบานหน้าต่างที่เปิดอยู่หรือ "แถบสถานะ" ตามลำดับ

เมื่อต้องการนำทางไปยังแถบเครื่องมือด่วนและแถบชื่อเรื่องให้กด Alt หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: "แท็บ Ribbon" จากนั้นกด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

เมื่อต้องการนำทางไปยังแท็บ ribbon ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อย้ายไปมาระหว่างแท็บ ribbon ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการนำทางจากแท็บ ribbon ไปยัง ribbon ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยินชื่อของตัวเลือกแรกใน ribbon เมื่อต้องการนำทางไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆบน ribbon ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเลือกตัวเลือกได้โดยตรง

เมื่อต้องการนำทางไปยังแถบสถานะให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้ว Word ยังมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เมนูไฟล์ที่มีคำสั่งเช่นใหม่เปิดและบันทึก

  เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ให้กด Alt + F คุณจะได้ยิน "ไฟล์, ข้อมูล," และแท็บข้อมูลจะถูกเปิด เมื่อต้องการนำทางเมนูไฟล์ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินรายการเมนูที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเปิดแท็บ เมื่อต้องการนำทางภายในแท็บเมนูไฟล์ให้กด Tab หรือ Shift + tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการออกจากเมนูไฟล์และกลับไปยังมุมมองหลักให้กด Esc

 • หน้าต่างตัวเลือกที่มีการตั้งค่า Word เช่นการตั้งค่าการตั้งค่าส่วนบุคคลการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรและการกำหนดลักษณะภาษา

  เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างตัวเลือกให้กด Alt + F, T คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกของ Word" เมื่อต้องการนำทางประเภทตัวเลือกให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของชื่อประเภทที่คุณต้องการจากนั้นกดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างเนื้อหาของหน้าต่าง เมื่อต้องการนำทางภายในบานหน้าต่างเนื้อหาให้กดแป้นลูกศรขึ้นและลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

  เมื่อต้องการออกจากหน้าต่างตัวเลือกและกลับไปยังมุมมองหลักให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง" แล้วกด Enter เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองหลักโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงให้กด Esc

 • มุมมองโหมดการอ่านซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้นและมีเครื่องมือสำหรับการอ่านแทนการเขียน

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดการอ่านให้กด Alt + W, F สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โหมดการอ่านให้ดูที่ใช้โหมดการอ่าน

  เมื่อต้องการออกจากโหมดการอ่านให้กด Esc

 • บานหน้าต่างนำทางซึ่งทำให้คุณสามารถย้ายจากส่วนหนึ่งของเอกสารไปยังอีกส่วนหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถย้ายไปรอบๆเอกสารได้โดยยึดตามหัวเรื่องหน้าหรือผลลัพธ์การค้นหา

  เมื่อต้องการสลับเปิดหรือปิดบานหน้าต่างนำทางให้กด Alt + W, K สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บานหน้าต่างนำทางให้ดูที่ใช้บานหน้าต่างนำทาง

สำรวจเอกสาร

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายโฟกัสอย่างรวดเร็วไปยังรูปร่างลอยแรก เช่น กล่องข้อความหรือรูปภาพ ให้กด Ctrl+Alt+5 จากนั้น เมื่อต้องการวนดูรูปร่างลอยต่างๆ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการกลับไปยังการนำทางปกติ ให้กด Esc

ใช้โหมดการสแกน

เมื่อต้องการนำทางข้อความของเอกสารของคุณให้เปิดใช้งานโหมดการสแกนในโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายให้กด Caps lock + Spacebar

เมื่อเปิดใช้งานโหมดการสแกนคุณสามารถใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปยังเอกสารของคุณและเพื่อวนรอบระหว่างย่อหน้าและองค์ประกอบอื่นๆ โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านการจัดรูปแบบใดๆในข้อความจากนั้นย่อหน้านั้นเอง

ใช้โหมดการอ่าน

โหมดการอ่านใน Word มีฟีเจอร์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการอ่านข้อความรวมถึงการอ่านออกเสียง

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดการอ่านให้กด Alt + W, F

 • เมื่อต้องการนำทางไปยังเมนูการอ่านแบบเต็มหน้าจอในโหมดการอ่านให้กด Alt จากนั้นกดแป้น tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บเมนูที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

 • เมื่อต้องการใช้การอ่านออกเสียงให้กด Alt + W, R ในโหมดการอ่าน เมื่อต้องการเข้าถึงตัวควบคุมการอ่านให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการจากนั้นกด Enter เพื่อเลือก

  หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจเป็นประโยชน์ในการปิดโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณก่อนที่จะใช้การอ่านออกเสียง

ใช้บานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางเพื่อนำทางไปมาระหว่างหัวเรื่องหรือผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

 1. เมื่อต้องการเปิดใช้งานบานหน้าต่างนำทางให้กด Alt + W, K

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสจากมุมมองหลักไปยังบานหน้าต่างนำทางให้กดแป้น F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "การนำทาง"

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังหัวเรื่องที่ต้องการให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อส่งกลับโฟกัสไปยังเอกสารในมุมมองหลักที่จุดที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้เขตข้อมูลการค้นหาในบานหน้าต่างนำทางให้กดแป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยิน "เอกสารการค้นหา" จากนั้นพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาของคุณแล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "ผลลัพธ์ถัดไป" เมื่อต้องการวนไปมาระหว่างผลลัพธ์การค้นหาให้กด Enter จนกว่าคุณจะไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการ

ซูมเพื่อขยายหรือลดขนาดสิ่งที่คุณเห็น

ขยายเพื่อรับมุมมองระยะใกล้ของเอกสารของคุณหรือย่อเพื่อดูหน้าเพิ่มเติมที่มีขนาดเล็กลง

 1. กด Alt + W, Q ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอคุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบการย่อ/ขยาย" หรือ "หน้าต่างการย่อ/ขยาย"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงสปินเนอร์เปอร์เซ็นต์แล้วพิมพ์เปอร์เซ็นต์หรือใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่มตกลงแล้วกด Enter

ใช้การค้นหา

เพื่อหาตัวเลือกหรือดำเนินการอย่างรวดเร็ว ให้ใช้เขตข้อมูลข้อความ Search เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ Search ให้ไปที่ ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการด้วย Microsoft Search ใน Office

 1. เลือกรายการหรือตำแหน่งในเอกสาร งานนำเสนอ หรือสเปรดชีตของคุณที่คุณต้องการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น เลือกช่วงของเซลล์ในสเปรดชีต Excel

 2. เพื่อไปที่เขตข้อมูลข้อความ Search ให้กด Alt+Q

 3. พิมพ์คำค้นหาสำหรับการดำเนินการที่คุณต้องการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้พิมพ์ว่า สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 4. กดปุ่มลูกศรลงเพื่อเรียกดูผลลัพธ์การค้นหา

 5. เมื่อคุณพบผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว ให้กด Enter เพื่อเลือกและดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้ผู้พิการสามารถใช้งานเอกสาร Word ของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีอะไรใหม่ใน Microsoft 365

ใช้ Word for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

ไอคอนตกแต่ง ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน Word แต่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ดูที่ศูนย์ความช่วยเหลือของ Word

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

เมื่อต้องการนำทางในมุมมองหลักใน Word ให้กด F6 (ไปข้างหน้า) และ Shift + F6 (ย้อนหลัง) โฟกัสจะย้ายผ่านพื้นที่ต่อไปนี้ในมุมมองหลัก:

 • พื้นที่เนื้อหาของเอกสาร

 • แท็บที่เลือกในปัจจุบันบน ribbon

 • แถบเครื่องมือด่วน

 • แถบสถานะ

 • บานหน้าต่างนำทางถ้าเปิดใช้งาน

การนำทางแท็บ ribbon

แท็บ ribbon เป็นแถบเมนูหลักของ Word เมื่อต้องการเข้าถึงแท็บ ribbon ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบันบน ribbon ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก, เลือก, แท็บ" เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บให้ใช้แป้นลูกศรซ้ายและขวา เมื่อต้องการเลือกแท็บให้กด Spacebar Ribbon เฉพาะแท็บจะปรากฏขึ้นด้านล่าง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเรียกดู ribbon ที่เลือกให้ไปที่นำทางใน ribbon

ต่อไปนี้คือรายการของแท็บที่ใช้บ่อยที่สุดและตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถทำได้บนแต่ละแท็บ:

 • หน้าแรก

  จัดรูปแบบและจัดแนวข้อความและตัวเลข

 • Insert

  แทรกตารางรูปภาพรูปร่างและแผนภูมิลงในเอกสารของคุณ

 • วาด

  ใช้เครื่องมือการวาดแบบอิสระ

 • ออกแบบ

  เลือกธีมปรับระยะห่างย่อหน้าและเพิ่มลายน้ำหรือขอบของเพจเจอร์

 • เค้าโครง

  ตั้งค่าระยะขอบการวางแนวและขนาดของหน้า

 • การอ้างอิง

  เพิ่มตารางเนื้อหาเชิงอรรถและการอ้างอิงโยง

 • ส่งจดหมาย

  สร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายหรือเอกสารที่คุณสามารถส่งไปยังผู้ใช้หลายคนโดยตรงจาก Word

 • รีวิว

  ตรวจสอบการสะกดและการช่วยสำหรับการเข้าถึงเอกสารของคุณและทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ข้อคิดเห็นและบันทึกย่อ

 • มุมมอง

  เลือกมุมมองเช่นเค้าโครงเหมือนพิมพ์ตั้งค่าระดับการย่อ/ขยายของหน้าและเข้าถึงเครื่องมือการเรียนรู้

นำทางใน ribbon

หลังจากนำทางไปยังแท็บ ribbon ขวาตามที่อธิบายไว้ในนำทางในแท็บ ribbonให้กดแป้น tab เพื่อย้ายไปยัง ribbon แล้วเรียกดูคำสั่งและตัวเลือก กด Shift + Tab เพื่อย้ายไปข้างหลัง กด Spacebar เพื่อทำการเลือกหรือกด F6 เพื่อออกจาก ribbon

เคล็ดลับ: บ่อยครั้งที่คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัดในการเข้าถึงคำสั่งและตัวเลือกบน ribbon แต่ละรายการได้เร็วขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่แป้นพิมพ์ลัดใน Word

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้ว Word ยังมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เมื่อคุณเปิดแอป Word คุณที่ดินบนหน้าเริ่มต้น จากหน้าเริ่มต้นคุณสามารถสร้างเอกสารใหม่เรียกดูเทมเพลตเปิดเอกสารที่มีอยู่และเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

  เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเมนูเริ่มในภายหลังให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มไฟล์" จากนั้นกด Spacebar คุณจะได้ยิน: "เปิดไฟล์ใหม่และไฟล์ล่าสุด" เมื่อต้องการนำทางในเมนูให้กดแป้น Tab หรือแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการทำการเลือกให้กด Spacebar

 • เมนูแอปจะมีเมนูและคำสั่งเพิ่มเติมตัวอย่างเช่นการแก้ไขข้อความและการจัดรูปแบบตาราง เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเมนูแอปให้กด Control + Option + M จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเมนูที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่นในเมนูไฟล์คุณสามารถเริ่มเอกสารใหม่ได้ให้เปิดเอกสารที่มีอยู่บันทึกแชร์หรือพิมพ์ไฟล์ที่คุณกำลังทำงานอยู่และเข้าถึงตัวเลือก Word เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ให้กด Control + Option + M กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์" จากนั้นกด Spacebar เมื่อต้องการนำทางเมนูไฟล์ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง เมื่อต้องการเปิดเมนูย่อยให้กดแป้นลูกศรขวา เมื่อต้องการเลือกให้กด Spacebar

  เมื่อต้องการปิดเมนูไฟล์และกลับไปยังเวิร์กชีตของคุณให้กด Esc

 • ในหน้าต่างการกำหนดลักษณะของ Wordคุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า Word เช่นตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติและ ribbon

  เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างการกำหนดลักษณะของ Wordให้กด Command + เครื่องหมายจุลภาค (,) กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปในหน้าต่าง เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่าให้กด Spacebar กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการนำทางในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าให้กดแป้น Tab หรือแป้นลูกศร เมื่อต้องการทำการเลือกให้กด Spacebar

  เมื่อต้องการปิดหน้าต่างการกำหนดลักษณะของ Wordแล้วย้อนกลับไปยังเวิร์กชีตของคุณให้กด Esc

สำรวจเอกสาร

เมื่อคุณเปิดเอกสาร Word โฟกัสจะอยู่บนพื้นที่เนื้อหา ถ้าคุณย้ายโฟกัสออกจากพื้นที่เนื้อหาแล้วให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขข้อความ" ตามด้วยจุดแทรกในเอกสาร มีหลายวิธีในการนำทางภายในพื้นที่เนื้อหา:

ใช้คีย์ลัด

สำหรับรายการทั้งหมดของทางลัดการนำทางให้ไปที่แป้นพิมพ์ลัดใน Word

เมื่อโฟกัสอยู่บนเนื้อหาของเอกสารให้กด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรลงเพื่อโต้ตอบกับเนื้อหา:

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสารให้กด Command + Home หรือ Fn + Command + แป้นลูกศรซ้าย

 • เมื่อต้องการย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคำให้กด Option + แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

 • เมื่อต้องการย้ายขึ้นหรือลงหนึ่งย่อหน้าให้กด Command + แป้นลูกศรลงหรือขึ้น

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังจุดแทรกก่อนหน้าให้กด Shift + F5

 • เมื่อต้องการหยุดการโต้ตอบกับเนื้อหาให้กด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรขึ้น

ใช้ตัวเลือกการนำทางของ VoiceOver, การนำทางด่วนหรือตัวเลือกรายการ

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ VoiceOver เช่นโรเตอร์, การนำทางด่วนหรือตัวเลือกรายการเพื่อนำทางไปยังรายการได้โดยตรง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถไปยังส่วนหัวหรือลิงก์ของส่วนได้โดยตรง

 • เมื่อต้องการเปิดโรเตอร์ให้กด Control + Option + U

 • เมื่อต้องการเปิดตัวเลือกรายการให้กด Control + Option + I

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการนำทางด่วนให้กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาในเวลาเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟีเจอร์ VoiceOver ให้ไปที่คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน voiceover

ใช้บานหน้าต่างการนำทาง

คุณสามารถย้ายไปมาระหว่างหน้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้บานหน้าต่างนำทางซึ่งจะเปิดทางด้านซ้ายของเนื้อหาของเอกสาร

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่คุณอยู่ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก, เลือก, แท็บ"

 2. กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "มุมมอง, แท็บ" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “บานหน้าต่างการนำทาง, ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมาย” จากนั้นกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดบานหน้าต่าง คุณจะได้ยิน: "แถบด้านข้างบานหน้าต่างงาน" โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 4. กดปุ่ม Control + Option + Shift + แป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยิน: "มุมมอง, ribbon"

 5. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างนำทางให้กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แถบด้านข้าง, บานหน้าต่างงาน" จากนั้นกด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรลง

 6. กดปุ่ม Control + Option + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รูปขนาดย่อของเอกสาร" จากนั้นกด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรลง VoiceOver จะบอกจำนวนหน้าและหน้าที่คุณอยู่

 7. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างหน้าให้กดปุ่ม Control + Option + แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินหน้าที่คุณต้องการแล้วกด Control + Option + Spacebar เพื่อนำทางไปยัง

โฟกัสจะย้ายไปยังข้อความของหน้าที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้ผู้พิการสามารถใช้งานเอกสาร Word ของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีอะไรใหม่ใน Microsoft 365

ใช้ Word for iOS กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

ไอคอนตกแต่ง ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน Word แต่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ดูที่ศูนย์ความช่วยเหลือของ Word

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของ Word ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

 • แถบเมนูด้านบนที่มีตัวเลือกเช่นปิดแชร์และไฟล์

 • พื้นที่เนื้อหาของเอกสารซึ่งจะปรากฏภายใต้เมนูด้านบนและใช้ค่าส่วนใหญ่ของหน้าจอ

 • แถบเครื่องมือด่วนซึ่งมีตัวเลือกการจัดรูปแบบเอกสารเช่นตัวหนาขีดเส้นใต้และรายการจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอเมื่อมีการเลือกองค์ประกอบที่สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่เนื้อหา

 • เมนู ribbon ซึ่งจะปรากฏขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอตามที่ต้องการและมีหลายแท็บที่มีเครื่องมือที่แตกต่างกัน

เมื่อต้องการไปที่แถบเมนูด้านบนจากเนื้อหาของเอกสารให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์" เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกแถบเมนูด้านบนให้ปัดไปทางซ้ายและขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการไปที่แถบเครื่องมือด่วนให้เลือกองค์ประกอบที่สามารถแก้ไขได้ในเอกสารแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

เมื่อต้องการไปที่เมนู ribbon ให้นำทางไปยังแถบเมนูด้านบนปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดง ribbon" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บเมนู ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนแท็บให้แตะสองครั้งบนหน้าจอปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนู ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้ว Word ยังมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เมนูไฟล์ที่มีตัวเลือกเช่นบันทึกสำเนาส่งออกและพิมพ์

  เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนูให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากเมนูให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • มุมมองการค้นหาซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกดูผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารของคุณได้

  เมื่อต้องการใช้มุมมองการค้นหาให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์คำค้นหาโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการวนรอบผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ผลลัพธ์การค้นหาถัดไป" หรือ "ผลลัพธ์การค้นหาก่อนหน้า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากมุมมองการค้นหาให้ปัดไปทางขวาจนกว่าโฟกัสจะอยู่บนเนื้อหาของเอกสารแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

สำรวจเอกสาร

เมื่อต้องการสำรวจข้อความของเอกสารให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศหน้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันตามด้วย "เนื้อหา" ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนโหมดการนำทางของโปรแกรมอ่านหน้าจอเช่นหัวเรื่องย่อหน้าเส้นหรือคำแล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อนำทาง

ใช้โรเตอร์ VoiceOver เพื่อเลือกวิธีที่คุณต้องการย้ายไปยังเอกสารเมื่อคุณปัดขึ้นหรือลง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกคำจุดแทรกของคุณจะย้ายผ่าน word เอกสารโดย word ด้วยการปัดแต่ละครั้ง

เมื่อต้องการเลื่อนดูเอกสารให้ปัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วสามนิ้ว เมื่อคุณยกนิ้วของคุณจากหน้าจอ VoiceOver จะระบุหน้าที่คุณอยู่

ใช้มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษเพื่อเพิ่มจำนวนข้อความบนหน้าทำให้ง่ายต่อการอ่านแก้ไขข้อความและเพิ่มข้อคิดเห็นบนหน้าจอขนาดเล็กของโทรศัพท์ของคุณ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะไปถึงปุ่มเค้าโครงหน้าแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ข้อควรพิจารณาพิเศษสำหรับการทำงานกับ Word สำหรับ iPhone

ใช้ VoiceOver กับคีย์บอร์ดภายนอก

ถ้าคุณใช้ VoiceOver กับคีย์บอร์ดภายนอกและคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัดตรวจสอบให้แน่ใจว่าQuickNavถูกปิดใช้งานอยู่ บนคีย์บอร์ดภายนอกของคุณให้กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาเข้าด้วยกัน VoiceOver จะประกาศว่าQuickNavถูกปิดใช้งานอยู่ กดแป้นลูกศรอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานQuickNav

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดให้ไปที่แป้นพิมพ์ลัดใน Word

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้ผู้พิการสามารถใช้งานเอกสาร Word ของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีอะไรใหม่ใน Microsoft 365

ใช้ Word for Android กับคีย์บอร์ดและ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

ไอคอนตกแต่ง ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน Word แต่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ดูที่ศูนย์ความช่วยเหลือของ Word

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของ Word ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

 • แถบเมนูด้านบนที่มีตัวเลือกเช่นบันทึกและปิดเลิกทำและเมนู

 • พื้นที่เนื้อหาของเอกสารซึ่งจะปรากฏภายใต้เมนูด้านบนและใช้ค่าส่วนใหญ่ของหน้าจอ

 • แถบเครื่องมือด่วนซึ่งมีตัวเลือกการจัดรูปแบบเอกสารเช่นตัวหนาขีดเส้นใต้และรายการ จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอเมื่อมีการเลือกองค์ประกอบที่สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่เนื้อหา

 • เมนู ribbon ซึ่งจะปรากฏขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอตามที่ต้องการและมีหลายแท็บที่มีเครื่องมือที่แตกต่างกัน

เมื่อต้องการไปที่แถบเมนูด้านบนจากเนื้อหาของเอกสารให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนู" เมื่อต้องการเลือกปุ่มแถบด้านบนให้ปัดไปทางซ้ายและขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการไปที่แถบเครื่องมือด่วนให้เลือกองค์ประกอบที่สามารถแก้ไขได้ในเอกสารแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

เมื่อต้องการไปที่เมนู ribbon ให้นำทางไปยังแถบเครื่องมือด่วนปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บเมนู ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนแท็บให้แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนู ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้ว Word ยังมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เมนูไฟล์ที่มีคำสั่งไฟล์เช่นบันทึกสำเนาส่งออกและพิมพ์

  เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนูให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากเมนูให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • แถบค้นหาซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกดูผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารของคุณได้

  เมื่อต้องการใช้แถบค้นหาให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ใส่คำที่คุณต้องการค้นหาโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการวนรอบผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาก่อนหน้า" หรือ "ค้นหาถัดไป" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการปิดแถบค้นหาให้ปัดไปทางขวาคุณจะได้ยิน "ปิดแถบค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

สำรวจเอกสาร

เมื่อต้องการสำรวจข้อความของเอกสารให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศหน้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันแล้ว "เนื้อหา" ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนโหมดการนำทางของโปรแกรมอ่านหน้าจอเช่นหัวเรื่องย่อหน้าเส้นหรือคำแล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อนำทาง

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ TalkBack และรูปแบบการสัมผัส

Word for Android ทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android TalkBack เมื่อเปิด TalkBack คุณจะได้ยินคำอธิบายแบบอ่านออกเสียงของอะไรก็ตามที่คุณเลือกหรือเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงคำสั่ง ตำแหน่งที่ตั้ง รายการ และปุ่มต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอ เมนู และหน้าต่างป็อปอัพของ Word

ใช้เมนูตามบริบทส่วนกลางและภายใน

เมือคุณนำทางโดยใช้ TalkBack เมนูตามบริบทมีพร้อมใช้งานสองรายการเพื่อช่วยคุณค้นหาการตั้งค่าและควบคุม เมนูตามบริบทส่วนกลางมีคำสั่งต่างๆ ที่ทำงานจากที่ใดก็ได้ คำสั่งเมนูตามบริบทภายในจะขึ้นอยู่กับรายการที่โฟกัส

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูบริบทส่วนกลางและภายใน ให้ดู ใช้เมนูตามบริบทส่วนกลางและภายใน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้ผู้พิการสามารถใช้งานเอกสาร Word ของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีอะไรใหม่ใน Microsoft 365

ใช้ Word Mobile กับโปรแกรมผู้บรรยายซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของ Word ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

 • แถบเมนูด้านบนซึ่งมีคำสั่งต่างๆเช่นค้นหามุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่และแชร์

 • เนื้อหาเอกสารซึ่งจะปรากฏอยู่ภายใต้เมนูด้านบนและใช้ค่าส่วนใหญ่ของหน้าจอ

 • แถบสีคำสั่งซึ่งจะปรากฏขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอและประกอบด้วยการสร้างเอกสารและการจัดรูปแบบคำสั่งที่เกี่ยวข้องเช่นตัวหนาขีดเส้นใต้และรายการจะแบ่งออกเป็นแท็บ ribbon ต่างๆ

เมื่อต้องการไปที่แถบเมนูด้านบนจากเนื้อหาของเอกสารให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไฟล์" เมื่อต้องการเลือกปุ่มแถบด้านบนให้ปัดไปทางซ้ายและขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการไปที่ชุดคำสั่งให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกสีคำสั่งตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนแท็บให้แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนูให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้ว Word ยังมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • มุมมองBackstageซึ่งมีคำสั่งไฟล์เช่นเปิดบันทึกและพิมพ์

  เมื่อต้องการเปิดมุมมองBackstageให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนูให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากมุมมองBackstageให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • แถบค้นหาซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกดูผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารของคุณได้

  เมื่อต้องการใช้มุมมองการค้นหาให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ใส่คำที่คุณต้องการค้นหาโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการวนรอบผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาถัดไป" หรือ "ค้นหาก่อนหน้า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากมุมมองการค้นหาให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิดแถบค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

สำรวจเอกสาร

เมื่อต้องการสำรวจข้อความของเอกสารให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศหน้าที่เปิดอยู่ในขณะนี้ตามด้วย "เนื้อหา" ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนโหมดการนำทางของโปรแกรมอ่านหน้าจอเช่นหัวเรื่องย่อหน้าเส้นหรือคำแล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อนำทาง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขด้วย Word 2016

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ทำให้ผู้พิการสามารถใช้งานเอกสาร Word ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ใช้ Word สำหรับเว็บ กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายขากรรไกรและ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆได้ตราบเท่าที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

ไอคอนตกแต่ง ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งาน Word แต่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ดูที่ศูนย์ความช่วยเหลือของ Word

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เนื่องจาก Word สำหรับเว็บ ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 สำหรับเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) ก็ใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ แต่ใช้ไม่ได้กับ Word สำหรับเว็บ

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

การนำทางระหว่างมุมมอง

สำรวจเอกสาร

ใช้ บอกฉัน

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของ Word สำหรับเว็บ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

 • แถบชื่อเรื่องซึ่งมีรายการของปุ่มบริการของ Microsoftสำหรับการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆและชื่อและเส้นทางของไฟล์ที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

 • แท็บ ribbon ที่ด้านบนของหน้าจอซึ่งรวมถึงไฟล์หน้าแรกแทรกเค้าโครงหน้ากระดาษอ้างอิงรีวิวมุมมองและความช่วยเหลือรวมถึงสิ่งที่คุณต้องการทำเขตข้อมูล Ribbon ที่มีปุ่มเฉพาะสำหรับแท็บที่เลือกในปัจจุบันจะอยู่ใต้แถวของแท็บ ribbon

 • พื้นที่เนื้อหาหลักที่ด้านล่าง ribbon ซึ่งมีเนื้อหาของเอกสาร

 • แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอซึ่งมีสถิติของเอกสารเช่นการนับจำนวนหน้าการนับจำนวนคำภาษาของข้อความและระดับการย่อ/ขยาย

เมื่อต้องการวนไปมาระหว่างองค์ประกอบมุมมองหลักให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายชื่อบริการของ Microsoft" แท็บ ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน "พื้นที่การแก้ไข" หรือหมายเลขหน้าปัจจุบันตามลำดับ

เมื่อต้องการนำทางในแถบชื่อเรื่องแท็บ ribbon หรือแถบสถานะให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเปิด

เมื่อต้องการนำทางจากแท็บ ribbon ไปยัง ribbon ให้กด Ctrl + Enter คุณจะได้ยินชื่อของปุ่มแรกใน ribbon เมื่อต้องการนำทางไปมาระหว่างปุ่มต่างๆบน ribbon ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของปุ่มที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้ว Word ยังมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เมนูไฟล์ที่มีคำสั่งเช่นใหม่เปิดและบันทึก

  เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ให้กด Alt + แป้นโลโก้ Windows, F คุณจะได้ยิน "ปิดเมนู" และเมนูไฟล์จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนปุ่มเมนูปิด เมื่อต้องการนำทางเมนูไฟล์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินรายการเมนูที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเปิดแท็บ เมื่อต้องการนำทางภายในแท็บเมนูไฟล์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการออกจากเมนูไฟล์ให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิดเมนู" จากนั้นกด Enter

 • มุมมองการอ่านที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น

  นอกจากนี้ในมุมมองการอ่านWord สำหรับเว็บ มีโหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึงซึ่งช่วยให้ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นมาก ในโหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึงWord สำหรับเว็บ จะนำเสนอไฟล์รูปแบบเอกสารแบบพกพา (PDF) ที่มีการแท็กในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านข้อความและการจัดรูปแบบจากเวอร์ชัน PDF ในเบราว์เซอร์

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานมุมมองการอ่านให้กด Alt + แป้นโลโก้ Windows, W, F เมื่อต้องการนำทางไปยังแถบเครื่องมือมุมมองการอ่านให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

  ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยายใน Microsoft Edge Word สำหรับเว็บ จะสลับไปยังโหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดมุมมองการอ่าน เมื่อต้องการสลับเปิดหรือปิดโหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึงด้วยตนเองให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "โหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึง" แล้วกด Enter

  เมื่อต้องการออกจากมุมมองการอ่านให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขเอกสาร" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "แก้ไขใน Word" เมื่อต้องการเปิดเอกสารใน Word ให้กด Enter เมื่อต้องการกลับไปยัง Word สำหรับเว็บ ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: "แก้ไขในเบราว์เซอร์" กด Enter

 • บานหน้าต่างนำทางซึ่งทำให้คุณสามารถย้ายจากส่วนหนึ่งของเอกสารไปยังอีกส่วนหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถย้ายไปรอบๆเอกสารได้โดยยึดตามหัวเรื่องหน้าหรือผลลัพธ์การค้นหา

  เมื่อต้องการสลับเปิดหรือปิดบานหน้าต่างนำทางให้กด Alt + แป้นโลโก้ Windows, W, K สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บานหน้าต่างนำทางให้ดูที่ใช้บานหน้าต่างนำทาง

สำรวจเอกสาร

ใช้บานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางเพื่อนำทางไปมาระหว่างหัวเรื่องในเอกสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 1. เมื่อต้องการเปิดใช้งานบานหน้าต่างนำทางให้กด Alt + แป้นโลโก้ Windows, W, K

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสจากมุมมองหลักไปยังบานหน้าต่างนำทางให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปิด"

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังหัวเรื่องให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "หัวเรื่อง" จากนั้นกด Enter เมื่อต้องการนำทางไปยังหัวเรื่องให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อส่งกลับโฟกัสไปยังเอกสารในมุมมองหลักที่จุดที่ต้องการ

การย่อ/ขยายเอกสาร

 1. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถบสถานะให้กด Ctrl + F6 คุณจะได้ยินหน้าปัจจุบัน

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายปัจจุบันและ "ระดับการย่อ/ขยาย" จากนั้นกด Enter เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการย่อ/ขยาย

 3. เมื่อคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินระดับการย่อ/ขยายที่เลือกในปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเลือกเปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง

 5. เมื่อคุณได้ยินเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง" จากนั้นกด Enter

ใช้ บอกฉัน

เมื่อต้องการค้นหาคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว ใช้ บอกฉัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ บอกฉัน ให้ดูวิดีโอนี้: การใช้ บอกฉัน เพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จเร็วขึ้นด้วยตัวอ่านหน้าจอ และคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการใช้ บอกฉัน เพื่อค้นหาคำสั่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการดำเนินการ

 2. ข้ามไปยังเขตข้อมูลแก้ไข บอกฉัน โดยการกด Alt+Q

 3. พิมพ์คำสั่งที่คุณต้องการ เช่น พิมพ์ “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย”

 4. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูผ่านผลลัพธ์ กด Enter เพื่อเลือกคำสั่ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดเอกสารใน Word สำหรับเว็บ

แป้นพิมพ์ลัดใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ทำให้ผู้พิการสามารถใช้งานเอกสาร Word ของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีอะไรใหม่ใน Microsoft 365

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×