ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

แอป Microsoft OneDrive ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพและดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ ที่คุณมี OneDrive.com

สิ่งสำคัญ: 

 • แอป OneDrive ไม่ซิงค์ไฟล์โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ที่อัปเดตและรูปภาพที่แก้ไขแล้วได้

 • ถ้าคุณใช้ที่เก็บข้อมูลเกิน Microsoft คุณจะไม่สามารถอัปโหลด แก้ไข หรือซิงค์ไฟล์ใหม่ (เช่น ม้วนฟิล์ม) กับ OneDrive ของคุณได้ เรียนรู้เพิ่มเติม 

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแอป OneDrive ให้ดูวิดีโอสำหรับเคล็ดลับง่ายๆ หรือขยายส่วนด้านล่างนี้เพื่อเรียนรู้วิธีใช้งาน

ดาวน์โหลด OneDrive จาก Google Play

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีส่วนบุคคล ให้ป้อนบัญชี Microsoft ของคุณบนหน้าลงชื่อเข้าใช้ เมื่อต้องการเพิ่มบัญชี OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้สำหรับบริษัท โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือ ให้ลองลงชื่อเข้าใช้ที่ OneDrive.com หรือติดต่อแผนก IT ของคุณ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือตั้งรหัสผ่าน OneDrive ของคุณใหม่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีออนไลน์ของคุณที่ account.microsoft.com/security

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชี OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน เพิ่มเติม ให้แตะรูปภาพหรือไอคอนที่ด้านบนของแอป รูปภาพหรือไอคอนของบัญชีผู้ใช้ในแอป OneDrive สำหรับ Android แล้วแตะ เพิ่มบัญชี. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับ OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน

เพิ่มบัญชีในแอป OneDrive สำหรับ Android

เมื่อองค์กรของคุณใช้ SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 หรือ SharePoint Server 2019 ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้จะแตกต่างไปจาก Microsoft 365 บนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้แตะ มี URL ของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint หรือไม่ จากนั้นป้อนที่อยู่เว็บของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของคุณเพื่อดําเนินการลงชื่อเข้าใช้ต่อ ที่อยู่เว็บหรือที่เรียกว่า URL อาจมีลักษณะเหมือน http://portal

หมายเหตุ: 

 • เพื่อให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน ได้ องค์กรของคุณจำเป็นต้องมีแผนการสมัครใช้งานทางธุรกิจของ SharePoint ใน Microsoft 365 หรือ Microsoft 365 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือองค์กรของคุณต้องมีการปรับใช้ SharePoint Server เป็นของตนเอง

 • คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียนหลายบัญชีจากองค์กรเดียวกันได้

เมื่อต้องการสลับระหว่างบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลกับบัญชี OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน หรือระหว่างบัญชี OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน หลายบัญชี ให้แตะรูปภาพหรือไอคอนที่ด้านบนของแอป รูปภาพหรือไอคอนของบัญชีผู้ใช้ในแอป OneDrive สำหรับ Android จากนั้นแตะที่บัญชีที่คุณต้องการใช้

สลับไปมาระหว่างบัญชีผู้ใช้ในแอป OneDrive สำหรับ Android

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มบัญชีส่วนบุคคลลงในแอป OneDrive ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น เมื่อต้องการเปิดบัญชีส่วนบุคคลอื่น ให้เปิด การตั้งค่า แตะชื่อบัญชีของคุณ แตะ ลงชื่อออก แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่คุณต้องการใช้

อัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive เช่น เอกสาร สมุดบันทึก OneNote รูปถ่าย วิดีโอ หรือเพลง ด้วยเครื่องมืออัปโหลด

เคล็ดลับ: ถ้าอุปกรณ์ของคุณถูกตั้งค่าให้อัปโหลดรูปภาพไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติ รูปภาพที่คุณถ่ายด้วยอุปกรณ์ของคุณจะอยู่ในโฟลเดอร์ OneDrive ม้วนฟิล์ม คุณไม่จําเป็นต้องอัปโหลดไปยัง OneDrive ด้วยตนเอง

 1. ในแอป OneDrive ให้เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มไฟล์

 2. แตะ เพิ่ม เพิ่มปุ่มในแอป OneDrive สำหรับ Android ที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นแตะ อัปโหลด

  อัปโหลดไปยัง OneDrive

 3. แตะไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด โดยจะอัปโหลดไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเปิดไว้

หมายเหตุ: การอัปโหลดจากกล้องสามารถใช้ได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ OneDrive เป็นครั้งแรก ระบบจะถามว่าคุณต้องการอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอที่คุณถ่ายบนโทรศัพท์ไปยัง OneDrive โดยอัตโนมัติหรือไม่ แตะ เปิด เพื่อเปิดการอัปโหลดอัตโนมัติ คุณยังสามารถเปิดการตั้งค่านี้ได้จากการตั้งค่า วิธีการมีดังนี้:

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะที่ไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของแอป จากนั้นแตะที่ ตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive

 2. แตะ อัปโหลดจากกล้อง

  1. หากการสลับนี้เป็นสีเทา นั่นหมายความว่าคุณต้องเลือกบัญชีก่อน ภายใต้ บัญชีอัปโหลดจากกล้อง

 3. ตั้งค่า อัปโหลดจากกล้อง เป็น เปิด

หมายเหตุ: 

 • การอัปโหลดจากกล้องจะพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.0 หรือใหม่กว่าเท่านั้น

 • เพื่อช่วยรักษาแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ขณะดาวน์โหลด ให้เลือก อัปโหลดเฉพาะเมื่อชาร์จเท่านั้น

 • รูปถ่ายและวิดีโอทั้งหมดจะถูกอัปโหลดในขนาดดั้งเดิมเมื่อคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi หากคุณต้องการใช้เครือข่ายมือถือของคุณ ให้เปิดแอป OneDrive > การตั้งค่า > อัปโหลดจากกล้อง > อัปโหลด โดยใช้ Wi-Fi> และเครือข่ายมือถือ

 • ม้วนฟิล์มบนอุปกรณ์ของคุณอัปโหลดไปยัง OneDrive แทนที่จะซิงค์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถลบรูปถ่ายและวิดีโอที่อัปโหลดจากอุปกรณ์ของคุณ และสําเนาใน OneDrive จะไม่ได้รับผลกระทบ

 • ไอคอนรูปเมฆของ OneDrive อาจปรากฏในการแจ้งเตือนของ Android ในกระบวนการอัปโหลดปกติ

 • ถ้าไฟล์ไม่อัปโหลดเหมือนกับสกรีนช็อต คุณสามารถเลือก การตั้งค่า > อัปโหลดจากกล้อง > โฟลเดอร์เพิ่มเติม 

สำหรับบัญชีผู้ใช้ OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ลงชื่อเข้าใช้แอปด้วยบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการอัปโหลดรูปภาพ

 2. เลือกฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS >รูปถ่าย

 3. ในมุมมองรูปถ่าย ให้เลือก เปิดใช้งาน จากป็อปอัพสถานะการอัปโหลดจากกล้อง (หากคุณเปิดใช้งานการอัปโหลดจากกล้องบนบัญชีอื่นแล้ว ให้เลือก เปลี่ยนแปลง แทน)

 4. ยืนยันว่าคุณต้องการเปิดใช้งานการอัปโหลดกล้อง (ถ้าคุณได้เลือกเปลี่ยนในขั้นตอนก่อนหน้า ให้ยืนยันว่าคุณต้องการเปลี่ยนบัญชีการอัปโหลดกล้อง)

 5. ยืนยันอีกครั้งว่า คุณได้เลือกบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะ สแกน ไอคอนสำหรับการสแกนในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive (คุณยังสามารถแตะ เพิ่ม เพิ่มปุ่มในแอป OneDrive สำหรับ Android ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ สแกน) (เมื่อต้องการออกจากโหมดสแกนโดยไม่ต้องสแกนอะไร เพียงแตะไอคอน X ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ)

 2. เลือกการตั้งค่าแบบรวดเร็วที่เหมาะสม (เปิด, ปิด, อัตโนมัติ หรือ torch) โดยแตะไอคอน Flash ที่มุมขวาบน

 3. เลือก ไวท์บอร์ดเอกสารนามบัตร หรือ รูปถ่าย จากนั้นแตะไอคอนวงกลมสีขาวเพื่อสแกนข้อมูล

  ตัวเลือกเมื่อสแกนผ่าน OneDrive สำหรับ Android

  เคล็ดลับ:  Microsoft 365 สมาชิกมีตัวเลือกสําหรับการสแกนหลายหน้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวมการสแกนหลายหน้าให้เป็น PDF เดียวได้ เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกดังกล่าว ให้แตะเพิ่ม จากนั้นสแกนเอกสารถัดไปของคุณ

 4. เมื่อคุณสแกนรายการของคุณแล้ว คุณสามารถครอบตัด หมุน หรือปรับเปลี่ยนตัวกรองที่คุณเลือกก่อนหน้า (ไวท์บอร์ด เอกสาร นามบัตร หรือรูปถ่าย) (หากคุณไม่ชอบรูปภาพ ให้แตะไอคอน X ที่ด้านบนซ้ายเพื่อลบการสแกนแล้วลองอีกครั้ง)

  ตัวเลือกสําหรับการแก้ไขการสแกนในแอป OneDrive สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับ Android

 5. เมื่อคุณแก้ไขการสแกนเสร็จแล้ว แตะเสร็จสิ้น ใส่ชื่อไฟล์ จากนั้นแตะบันทึก

  เคล็ดลับ: ไฟล์จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติ

ดู วิดีโอ: สแกน เซ็นชื่อ และแชร์เอกสาร

คุณสามารถค้นหาข้อความภายในไฟล์ หรือแม้แต่ภาพถ่ายได้ เมื่อต้องการค้นหาข้อความในไฟล์หรือรูปถ่าย ให้แตะ ค้นหา ปุ่ม ค้นหา ที่ด้านบนของรายการข้อความ ในแถบด้านบนสุด พิมพ์วลีที่คุณต้องการในกล่อง ค้นหา แล้วแตะไอคอนค้นหาที่ด้านล่างของหน้าจอ

คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ในมุมมอง ไฟล์ หรือภายในโฟลเดอร์อื่นๆ ใน OneDrive

 1. ในมุมมองหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการโฟลเดอร์ใหม่ แตะ เพิ่ม เพิ่มปุ่มในแอป OneDrive สำหรับ Android ที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นแตะ สร้างโฟลเดอร์

  อัปโหลดไปยัง OneDrive

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ จากนั้นแตะ ตกลง

 1. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการย้าย จากนั้นแตะ ย้าย ไฟล์ที่ย้ายของ OneDrive (คุณอาจต้องแตะ เพิ่มเติม ก่อนเพื่อดูไอคอน ย้าย)

  เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์หนึ่งลงในอีกโฟลเดอร์หนึ่งได้ เช่นเดียวกับไฟล์แต่ละไฟล์

 2. รายการ ไฟล์ ของคุณจะปรากฏ แตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไฟล์ไป จากนั้นแตะ ย้ายมาที่นี่

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์ที่ย้ายเหล่านี้ ที่ด้านล่างของรายการไฟล์ ให้แตะโฟลเดอร์ใหม่ ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ จากนั้นแตะสร้าง

ถ้าคุณใช้งาน OneDrive คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ SharePoint ของคุณในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องออกจาก OneDrive ไซต์ SharePoint ที่คุณโต้ตอบล่าสุดหรือไซต์ที่คุณติดตามจะปรากฏในรายการภายใต้ชื่อขององค์กรของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูกลุ่ม Microsoft 365 ของคุณในรายการได้ เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะมีไซต์ทีม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ค้นหาไฟล์ SharePoint ของคุณใน OneDrive

 1. ในแอป OneDrive ให้เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ จากนั้นแตะลูกศรที่อยู่ถัดจากการเรียงลำดับปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น เรียงลำดับตามชื่อ (ก-ฮ)

 2. เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับไฟล์ คุณสามารถเรียงลําดับตามชื่อ วันที่อัปโหลด ขนาด หรือส่วนขยาย

ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive จะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิล OneDrive เป็นเวลา 30 วันสำหรับบัญชีส่วนบุคคล ไฟล์สามารถคืนค่าเป็น OneDrive ก่อนหน้านั้นได้ หรือคุณจะลบไฟล์อย่างถาวรจาก OneDrive ของคุณก็ได้

 1. ให้แตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ จากนั้นแตะ ถังรีไซเคิล

 2. ในมุมมอง ถังรีไซเคิล ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า

 3. ถ้าต้องการคืนค่าไฟล์ของคุณกลับไปยัง OneDrive ให้แตะ คืนค่า ไฟล์คืนค่าของ OneDrive 

หมายเหตุ: ถ้าถังรีไซเคิลของคุณเต็ม รายการที่เก่าที่สุดจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสามวัน ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน รายการในถังรีไซเคิลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 93 วัน เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนการตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บของรายการที่ถูกลบสำหรับบัญชีที่โรงเรียนหรือโรงเรียน

ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive จะถูกเก็บไว้ในถังรีไซเคิล OneDrive เป็นเวลา 30 วันสำหรับบัญชีส่วนบุคคล ไฟล์สามารถคืนค่าเป็น OneDrive ก่อนหน้านั้นได้ หรือคุณจะลบไฟล์อย่างถาวรจาก OneDrive ของคุณก็ได้

 1. ให้แตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ จากนั้นแตะ ถังรีไซเคิล

 2. ในมุมมอง ถังรีไซเคิล ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ

 3. แตะ ลบ ไฟล์ที่ลบของ OneDrive เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร (หรือถ้าคุณต้องการล้างถังรีไซเคิลทั้งหมดพร้อมกัน ให้แตะ ลบทั้งหมด

หมายเหตุ: ถ้าถังรีไซเคิลของคุณเต็ม รายการที่เก่าที่สุดจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสามวัน ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน รายการในถังรีไซเคิลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 93 วัน เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนการตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บของรายการที่ถูกลบสำหรับบัญชีที่โรงเรียนหรือโรงเรียน

 1. ในแอป OneDrive ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของโฟลเดอร์ปรากฏในมุมมองรายการ ไม่ใช่รูปขนาดย่อ

 2. แตะ เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติมในแอป OneDrive สำหรับ Android ที่อยู่ถัดจากไฟล์ที่คุณต้องการบันทึก แล้วแตะ บันทึก

  1. คุณยังสามารถเลือกได้หลายไฟล์โดยการกดที่รูปถ่ายหรือวิดีโอค้างไว้ จากนั้นแตะวงกลมที่อยู่ถัดจากชื่อไฟล์เพิ่มเติมเพื่อทำเครื่องหมายเลือกไฟล์

  2. แตะ ปุ่มเพิ่มเติมในแอป OneDrive สำหรับ Androidเพิ่มเติม ที่มุมขวาบน แล้วแตะ บันทึก

 3. แตะลูกศรที่ บันทึกไปยังตําแหน่งที่ตั้งนี้ เพื่อดูโฟลเดอร์บนอุปกรณ์ของคุณ เลือกโฟลเดอร์สําหรับไฟล์ที่ดาวน์โหลด แล้วแตะ บันทึก

  บันทึกไฟล์จาก OneDrive

คุณสามารถ แชร์ไฟล์ รูปถ่าย และโฟลเดอร์จากแอป OneDrive สําหรับ Android ได้เช่นเดียวกับที่คุณทําบนพีซีหรือ Mac เมื่อต้องการหยุดการแชร์ ให้ไปที่เว็บไซต์ OneDrive และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ หรือด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

เมื่อมีคนแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ OneDrive กับคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณจะได้รับข้อความอีเมลหรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ Android ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ที่แชร์กับคุณในแอป OneDrive ให้แตะ ปุ่มมุมมองที่ใช้ร่วมกันในแอป OneDrive สำหรับ Androidไอคอนมุมมองที่แชร์ที่ด้านล่างของแอป

ปุ่มมุมมองไฟล์ที่แชร์ในแอป OneDrive สำหรับ Android

มุมมอง ที่แชร์ รวมถึงไฟล์ที่แชร์กับคุณ และไฟล์ที่คุณแชร์กับผู้อื่น เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี OneDrive ส่วนบุคคล ให้แตะชื่อของผู้แชร์เพื่อค้นหาไฟล์ที่แชร์โดยบุคคลนั้น

หมายเหตุ:  มุมมองที่แชร์ จะดูแตกต่างออกไปเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน

ทำเครื่องหมายไฟล์หรือโฟลเดอร์ "ออฟไลน์" เพื่อทำให้อ่านได้ตลอดเวลา แม้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การแก้ไขไฟล์แบบออนไลน์จะซิงค์ในครั้งถัดไปที่อุปกรณ์ Android ของคุณเชื่อมต่อกับเว็บ เพื่อให้คุณได้รับไฟล์เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: 

 • ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีการทำเครื่องหมายออฟไลน์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถแก้ไขเมื่อคุณออนไลน์เท่านั้น ถ้าคุณแก้ไขแฟ้มแบบออฟไลน์ แฟ้มนั้นจะบันทึกเป็นแฟ้มใหม่ และจะไม่เปลี่ยนแปลงแฟ้ม OneDrive ต้นฉบับ

 • การทําให้โฟลเดอร์ออฟไลน์จะพร้อมใช้งานสําหรับ OneDrive Premium ที่มีการสมัครใช้งาน Microsoft 365

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้อ่านแบบออฟไลน์ได้ค้างไว้ จากนั้นแตะ ออฟไลน์ต่อไป ปุ่มออฟไลน์ในแอป OneDrive สำหรับ Android ที่ด้านบนของแอป

 2. ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ทำเครื่องหมายไว้สำหรับอ่านออฟไลน์จะมีไอคอน เก็บเป็นออฟไลน์ ในมุมมองรายการ แตะรายการไฟล์ได้ตลอดเวลาเพื่อเปิดไฟล์สำหรับการอ่าน

เคล็ดลับ: เมื่อคุณทําเครื่องหมายไฟล์หรือโฟลเดอร์เป็นออฟไลน์ OneDrive แสดงรายการในมุมมองไฟล์แบบออฟไลน์ด้วย แตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของแอป แตะ ไฟล์ที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ เพื่อค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ทั้งหมดของคุณทันที

เมื่อต้องการหยุดการเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ แล้วแตะ ออนไลน์เท่านั้น ออนไลน์เท่านั้น

ต่อไปนี้คือวิธีตั้งค่าเสียงเรียกเข้าจากไฟล์เพลง OneDrive

 1. จากหน้าจอหลักใดก็ได้บนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ แอป > การตั้งค่า > เสียงและการแจ้งเตือน > เสียงเรียกเข้า

 2. เมื่อต้องการใช้ไฟล์เพลงของคุณเอง ให้เลื่อนไปจนถึงด้านล่างสุด จากนั้นเลือก เพิ่มเสียงเรียกเข้า

 3. แตะ ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้: OneDrive จากนั้นแตะ เพียงครั้งเดียว ถ้าได้รับพร้อมท์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก OneDrive ให้ดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณก่อน

 4. เลือกไฟล์เพลง แล้วแตะ เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าจากอุปกรณ์ของคุณแทนที่จะตั้งค่าจาก OneDrive คุณอาจต้องล้างค่าเริ่มต้นแอป OneDrive

  • ไปที่ การตั้งค่า > แอป

  • เลื่อนลง แล้วแตะ OneDrive

  • หลังจากที่คุณล้างค่าเริ่มต้นของ OneDrive แล้ว คุณควรจะสามารถใช้ ตัวเลือกเสียง เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกไฟล์ OneDrive เป็นเสียงเรียกเข้า แทนที่จะไปที่ OneDrive

  • เลื่อนลง แล้วแตะ ล้างค่าเริ่มต้น เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

ในแอป OneDrive ให้แตะ ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ไอคอน ฉัน ที่ด้านล่างของแอป คุณจะเห็นที่เก็บข้อมูลและพื้นที่ว่างทั้งหมดของคุณใกล้กับด้านบนของมุมมอง ฉัน

OneDrive สามารถลบสำเนาของรูปถ่ายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเพิ่มเนื้อที่บนโทรศัพท์ของคุณไว้สำหรับแอปและเพลง

การล้างข้อมูลเนื้อที่จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีรูปถ่ายหรือวิดีโออย่างน้อย 1 GB เพื่ออัปโหลดบนอุปกรณ์ของคุณ (โดยจะมีรูปถ่ายหรือวิดีโอใหม่อยู่แล้ว) การแจ้งเตือนจะปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณที่เสนอให้ ล้างข้อมูลพื้นที่ บนอุปกรณ์ของคุณ แตะ ใช่ ภายใต้การแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างบนอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่า OneDrive เพื่อล้างพื้นที่โดยอัตโนมัติ คุณเพียงแค่เปิด การอัปโหลดจากกล้อง วิธีการมีดังนี้:

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะที่ไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของแอป จากนั้นแตะที่ ตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive

 2. แตะ อัปโหลดจากกล้อง และตั้งค่า อัปโหลดจากกล้อง เป็น เปิด

เมื่อต้องการเรียกใช้การล้างข้อมูลพื้นที่ด้วยตนเอง:

 1. แตะที่ไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของแอป จากนั้นแตะ การตั้งค่า การตั้งค่า OneDrive

 2. แตะ ล้างเนื้อที่บนอุปกรณ์ของคุณ.

คุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ใช้อุปกรณ์ของคุณสามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบไฟล์ของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ

 1. ในแอป OneDrive ให้แตะที่ไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOS ที่ด้านล่างของแอป จากนั้นเปิด การตั้งค่า

 2. แตะ รหัสผ่าน แล้วเปิดใช้งาน ต้องใช้รหัส

 3. ป้อนรหัส 6 หลัก แล้วใส่รหัสอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ

 4. เมื่อคุณเปิดใช้งานรหัสผ่านของคุณคุณจะมีตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ต้องใช้รหัส ซึ่งคุณสามารถเปิด/ปิดใช้งานข้อกําหนดรหัสผ่านได้

  • เปลี่ยนรหัส - เปลี่ยนรหัสผ่าน 6 หลัก

  • การหมดเวลาของรหัสผ่าน (ระยะเวลาจนกว่าจะหมดเวลา) - คุณสามารถตั้งค่าได้ 5 วินาที, 10 วินาที, 30 วินาที, 1 นาที หรือ 2 นาที

  • ใช้ลายนิ้วมือเพื่อรับรองความถูกต้อง - เลือกกล่องถ้าคุณต้องการใช้รหัสผ่านแทนรหัสผ่านของคุณ

ถ้าต้องการลงชื่อออกจากบัญชี OneDrive ส่วนบุคคลหรือบัญชี OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้เปิดแอป แล้วแตะไอคอน ฉัน ไอคอนบุคคลในแอป OneDrive สำหรับ iOSที่ด้านล่างของแอป แล้วแตะ ลงชื่อออก

ก่อนอื่น ให้อัปเดตระบบปฏิบัติการ Android บนอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดตที่พร้อมใช้งานลงในแอปแล้ว แอปจะดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ Wi-Fi เมื่อต้องการดูการอัปเดตที่พร้อมใช้งานที่คุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด:

 1. ให้เปิด Google Play Store จากนั้นเข้าถึงเมนูที่ด้านบนซ้าย แล้วเลือก แอปและเกมของฉัน

 2. แตะ อัปเดต

 3. ถ้ามีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน ให้แตะ อัปเดตทั้งหมด

ถ้าคุณยังมีปัญหากับแอป ให้ลองลบแอป แล้วไปที่ Google Play Store เพื่อดาวน์โหลดอีกครั้ง

ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณกำลังมองหาในแอป ให้ดูที่ ค้นหาไฟล์ที่สูญหายหรือขาดหายไปใน OneDrive

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้อ่านวิธีแก้ไขปัญหาแอป OneDrive สำหรับ Android

คุณสามารถให้คะแนนแอป OneDrive ได้เมื่อคุณดูบนอุปกรณ์ Android หรือดูวิธีใช้ด้วยการเขย่าอุปกรณ์ของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

ไอคอนติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี Microsoft และการสมัครใช้งานของคุณ ให้ไปที่ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีและการเรียกเก็บเงิน

สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค ให้ไปที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ใส่ปัญหาของคุณ แล้วเลือกรับความช่วยเหลือ หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้เขย่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้วเลือกรายงานปัญหา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×