ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใช้ฟังก์ชัน DATE ของ Excel เมื่อคุณต้องแยกค่าทั้งสาม แล้วรวมเข้าด้วยกันเป็นรูปแบบของวันที่

ฟังก์ชัน DATE ส่งกลับหมายเลขลำดับประจำสินค้าที่แสดงถึงวันใดวันหนึ่งตามลำดับ

ไวยากรณ์: DATE(ปี,เดือน,วัน)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DATE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ต้องระบุ ปี    ค่าของอาร์กิวเมนต์ ปี สามารถเป็นตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงสี่หลัก Excel จะแปลอาร์กิวเมนต์ ปี ตามระบบวันที่ที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้อยู่ ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Excel สำหรับ Windows จะใช้ระบบวันที่แบบ 1900 ซึ่งหมายความว่าวันที่เริ่มต้นคือ 1 มกราคม 1900

  เคล็ดลับ: ใช้ตัวเลขสี่หลักสำหรับอาร์กิวเมนต์ ปี เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ตัวอย่างเช่น "07" อาจหมายถึง "1907" หรือ "2007" ตัวเลขปีแบบสี่หลักจะช่วยป้องกันความสับสน

  • ถ้า ปี มีค่าระหว่าง 0 (ศูนย์) ถึง 1899 (นับตัวเลขนี้ด้วย) Excel จะบวกค่านี้ด้วย 1900 เพื่อคำนวณปี ตัวอย่างเช่น DATE(108,1,2) จะส่งกลับ 2 มกราคม 2008 (1900+108)

  • ถ้าค่า ปี อยู่ระหว่าง 1900 ถึง 9999 (นับตัวเลขนี้ด้วย) Excel จะใช้ค่านั้นเป็นปี ตัวอย่างเช่น DATE(2008,1,2) ส่งกลับวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2008

  • ถ้าค่า year น้อยกว่า 0 หรือเท่ากับ 10000 หรือมากกว่า Excel จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด เป็นค่าความผิดพลาด

 • เดือน    (ต้องระบุ) จำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบที่แทนค่าเดือนของปีตั้งแต่ 1 ถึง 12 (มกราคมถึงธันวาคม)

  • ถ้า เดือน มีค่ามากกว่า 12 ค่าของ เดือน ที่เกินจาก 12 จะถูกนับทบขึ้นเป็นเดือนแรกของปีที่ระบุ ตัวอย่างเช่น DATE(2008,14,2) ส่งกลับเลขลำดับที่แทนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009

  • ถ้าค่า เดือน น้อยกว่า 1 เดือน จะลบจำนวนเดือนนั้น บวก 1 จากเดือนแรกของปีที่ระบุ ตัวอย่างเช่น DATE(2008,-3,2) จะส่งกลับเลขลำดับที่แทนวันที่ 2 กันยายน 2007

 • วัน    (ต้องระบุ) จำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบที่แสดงวันของเดือนตั้งแต่ 1 ถึง 31

  • ถ้า วัน มีค่ามากกว่าจำนวนวันในเดือนที่ระบุ ค่าของ วัน ที่เกินจากค่าจำนวนวันนั้นจะถูกนับทบขึ้นเป็นวันแรกของเดือนต่อไป ตัวอย่างเช่น DATE(2008,1,35) ส่งกลับเลขลำดับที่แทนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008

  • ถ้า วันที่ น้อยกว่า 1 วันที่ จะลบจำนวนวันนั้นออก บวกหนึ่ง จากวันแรกของเดือนที่ระบุ ตัวอย่างเช่น DATE(2008,1,-15) จะส่งกลับเลขลำดับที่แทนวันที่ 16 ธันวาคม 2007

หมายเหตุ: Excel จะเก็บวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ 1 มกราคม 1900 มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 มีเลขลำดับเป็น 39448 เพราะอยู่ห่างจากวันที่ 1 มกราคม 1900 ไป 39,447 วัน คุณจะต้องเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข (จัดรูปแบบเซลล์) เพื่อแสดงวันที่ที่ถูกต้อง

ตัวอย่างฟังก์ชัน DATE ที่ 1

ไวยากรณ์: DATE(ปี,เดือน,วัน)

ตัวอย่างเช่น: =DATE(C2,A2,B2) ผสานปีจากเซลล์ C2, เดือนจากเซลล์ A2 และวันจากเซลล์ B2 และใส่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในเซลล์เดียวกันเป็นวันที่ ตัวอย่างด้านล่างจะแสดงผลลัพธ์สุดท้ายในเซลล์ D2

ตัวอย่างฟังก์ชัน DATE ที่ 2

ต้องการแทรกวันที่โดยไม่มีสูตรใช่หรือไม่ ไม่มีปัญหา คุณสามารถ แทรกวันที่และเวลาปัจจุบันลงในเซลล์ หรือแทรกวันที่ที่ได้รับการอัปเดตได้ คุณยังสามารถ เติมข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติได้

 1. คลิกขวาเซลล์คุณต้องการเปลี่ยน บน Mac ให้กด Ctrl แล้วคลิกเซลล์นั้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก คลิก รูปแบบ > จัดรูปแบบเซลล์ หรือกด Ctrl+1 (Command+1 บน Mac)

 3. 3. เลือก ตำแหน่ง (ตำแหน่งที่ตั้ง) และรูปแบบวันที่คุณต้องการ

 4. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบวันที่ ดู จัดรูปแบบวันที่ตามความต้องการของคุณ

  จัดรูปแบบเซลล์ให้เป็นวันที่

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DATE เพื่อสร้างวันที่โดยอ้างอิงตามวันที่ของเซลล์อื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน YEAR, MONTH และ DAY เพื่อสร้างวันครบรอบที่อ้างอิงตามเซลล์อื่นได้ สมมติว่าวันแรกของการทำงานของพนักงานคือ 10/1/2016 สามารถใช้ฟังก์ชัน DATE เพื่อสร้างวันที่ครบรอบปีที่ 5 ของเขาได้:

คำนวณวันที่โดยอ้างอิงตามวันที่อื่น

 1. ฟังก์ชัน DATE สร้างวันที่

  =DATE(YEAR(C2)+5,MONTH(C2),DAY(C2))

 2. ฟังก์ชัน YEAR จะดูที่เซลล์ C2 แล้วแยกออกมาเป็น "2012"

 3. จากนั้น "+5" เพื่อเพิ่ม 5 ปี ทำให้ได้ "2017" เป็นวันครบรอบในเซลล์ D2

 4. ฟังก์ชัน MONTH จะแยก "3" ออกจาก C2 ทำให้ได้ "3" เป็นเดือนในเซลล์ D2

 5. ฟังก์ชัน DAY จะแยก "14" ออกจาก C2 ทำให้ได้ "14" เป็นวันที่ในเซลล์ D2

ถ้าคุณเปิดไฟล์ที่มาพร้อมกับโปรแกรมอื่น Excel จะพยายามระบุวันที่ภายในข้อมูล แต่บางครั้งอาจไม่สามารถระบุได้ เพราะตัวเลขไม่เหมือนวันที่ทั่วไป หรือเพราะมีการจัดรูปแบบข้อมูลเป็นข้อความ ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DATE เพื่อแปลงข้อมูลเป็นวันที่ ตัวอย่างเช่น ในภาพประกอบต่อไปนี้ เซลล์ C2 ประกอบด้วยวันที่ที่อยู่ในรูปแบบ: YYYYMMDD และยังจัดรูปแบบเป็นข้อความด้วย เมื่อต้องการแปลงข้อความเป็นวันที่ ฟังก์ชัน DATE ถูกใช้ร่วมกับฟังก์ชัน LEFT, MID และ RIGHT

แปลงสตริงข้อความและตัวเลขให้เป็นวันที่

 1. ฟังก์ชัน DATE สร้างวันที่

  =DATE(LEFT(C2,4),MID(C2,5,2),RIGHT(C2,2))

 2. ฟังก์ชัน LEFT จะดูที่เซลล์ C2 และดึงอักขระ 4 ตัวแรกจากด้านซ้าย ทำให้ได้ “2014” เป็นปีของวันที่ที่แปลงในเซลล์ D2

 3. ฟังก์ชัน MID จะดูที่เซลล์ C2 ซึ่งจะเริ่มต้นที่อักขระตัวที่ 5 แล้วดึงอักขระ 2 ตัวทางด้านขวา ทำให้ได้ “03” เป็นเดือนของวันที่ที่แปลงในเซลล์ D2 เนื่องจากการจัดรูปแบบของ D2 ถูกตั้งเป็นเป็น วันที่ จึงไม่รวมเลข “0” ในผลลัพธ์สุดท้าย

 4. ฟังก์ชัน RIGHT จะดูที่เซลล์ C2 แล้วดึงอักขระ 2 ตัวโดยเริ่มต้นจากด้านขวาสุดแล้วย้ายไปด้านซ้าย ซึ่งจะได้ “14” เป็นวันของวันที่ใน D2

เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดวันที่ตามจำนวนวัน ให้เพิ่มหรือลดจำนวนวันของค่าหรือการอ้างอิงเซลล์ที่เป็นวันที่

ในตัวอย่างด้านล่าง เซลล์ A5 มีวันที่เราต้องการเพิ่มและลด 7 วัน (ค่าใน C5)

เพิ่มหรือลดวันที่ตามจำนวนวัน

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือการลบวันที่

แทรกวันที่และเวลาปัจจุบันไว้ในเซลล์

ใส่ข้อมูลในเซลล์เวิร์กชีตโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน YEAR

ฟังก์ชัน MONTH

ฟังก์ชัน DAY

ฟังก์ชัน TODAY

ฟังก์ชัน DATEVALUE

ฟังก์ชันวันที่และเวลา (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (เรียงล>บตัวอักษร)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×