ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ใช้ฟังก์ชัน AND ที่เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางตรรกะ เพื่อระบุถ้าเงื่อนไขทั้งหมดในการทดสอบเป็น TRUE

ตัวอย่าง

ตัวอย่างฟังก์ชัน AND

ฟังก์ชัน AND จะส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดของฟังก์ชันนี้ประเมินว่าเป็น TRUE และจะส่งกลับค่า FALSE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ตั้งแต่หนึ่งอาร์กิวเมนต์ขึ้นไปถูกประเมินเป็น FALSE

หนึ่งในการใช้งานทั่วไปของฟังก์ชัน AND คือเพื่อขยายประโยชน์การใช้งานของฟังก์ชันอื่นๆ ที่ทดสอบทางตรรกะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน IF จะ ทดสอบตรรกะ แล้วส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าการทดสอบเป็น TRUE และส่งกลับค่าอีกค่าหนึ่งถ้าการทดสอบประเมินเป็น FALSE โดยใช้ฟังก์ชัน AND เป็นอาร์กิวเมนต์ logical_test ของฟังก์ชัน IF คุณสามารถทดสอบเงื่อนไขต่างๆ ได้มากมายแทนที่จะทดสอบเพียงหนึ่งเงื่อนไข

ไวยากรณ์

AND(logical1, [logical2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AND มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ตรรกะ1

จำเป็น เงื่อนไขแรกที่คุณต้องการทดสอบซึ่งสามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE

ตรรกะ2, ...

ไม่จำเป็น เงื่อนไขเพิ่มเติมที่คุณต้องการทดสอบซึ่งสามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE ได้สูงสุด 255 เงื่อนไข

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องประเมินเป็นค่าตรรกะ เช่น TRUE หรือ FALSE หรืออาร์กิวเมนต์ต้องเป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิงที่มีค่าตรรกะ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรืออาร์กิวเมนต์การอ้างอิงเป็นเซลล์ข้อความหรือเซลล์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้นไป

  • ถ้าช่วงที่กำหนดไม่มีค่าตรรกะ ฟังก์ชัน AND จะส่งกลับ #VALUE! เป็นข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

นี่เป็นตัวอย่างทั่วไปของการใช้ฟังก์ชัน AND และสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IF

ตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชัน IF กับ AND

สูตร

คำอธิบาย

=AND(A2>1,A2<100)

แสดงเป็น TRUE ถ้า A2 มีค่ามากกว่า 1 ANDน้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็น FALSE

=IF(AND(A2<A3,A2<100),A2,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A2 ถ้าค่ามีค่าน้อยกว่า A3 AND น้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ “ค่าอยู่นอกช่วง”

=IF(AND(A3>1,A3<100),A3,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A3 ถ้าค่ามากกว่า 1 AND น้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ คุณสามารถแทนที่ข้อความใดๆ ที่คุณเลือกได้

การคำนวณโบนัส

นี่คือสถานการณ์สมมติทั่วไปที่เราจำเป็นต้องคำนวณว่าพนักงานขายผ่านเกณฑ์สำหรับโบนัสหรือไม่ โดยใช้ฟังก์ชัน IF และ AND

ตัวอย่างของการคํานวณโบนัสยอดขายด้วยฟังก์ชัน IF และ AND  สูตรในเซลล์ E14 คือ =IF(AND(B14>=$B$7,C14>=$B$5),B14*$B$8,0)
  • =IF(AND(B14>=$B$7,C14>=$B$5),B14*$B$8,0) คือ IF ถ้ายอดขายทั้งหมดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของยอดขาย AND บัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของบัญชี จากนั้นคูณยอดขายทั้งหมดด้วย % ของโบนัส นอกเหนือจากนั้นให้คืนค่าเป็น 0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง
เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชันที่ซ้อนกันในสูตร
ฟังก์ชัน IF
OR (ฟังก์ชัน OR)
NOT (ฟังก์ชัน NOT)
ภาพรวมของสูตรในExcel
วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้
ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร
แป้นพิมพ์ลัดใน Excel
ฟังก์ชันทางตรรกะ (การอ้างอิง)
Excel (เรียงล้่างตามตัวอักษร)
Excelฟังก์ชัน (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×