ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใช้ฟังก์ชัน AND ที่เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางตรรกะ เพื่อระบุถ้าเงื่อนไขทั้งหมดในการทดสอบเป็น TRUE

ตัวอย่าง

ตัวอย่างฟังก์ชัน AND

ฟังก์ชัน AND จะส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดของฟังก์ชันนี้ประเมินว่าเป็น TRUE และจะส่งกลับค่า FALSE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ตั้งแต่หนึ่งอาร์กิวเมนต์ขึ้นไปถูกประเมินเป็น FALSE

การใช้งานทั่วไปอย่างหนึ่งสําหรับฟังก์ชัน AND คือการขยายประโยชน์ของฟังก์ชันอื่นๆ ที่ทําการทดสอบตรรกะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน IF ทําการทดสอบตรรกะ แล้วส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าการทดสอบประเมินเป็น TRUE และอีกค่าหนึ่งถ้าการทดสอบประเมินเป็น FALSE โดยการใช้ฟังก์ชัน AND เป็นอาร์กิวเมนต์ logical_test ของฟังก์ชัน IF คุณสามารถทดสอบเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้หลายข้อแทนที่จะทดสอบเพียงข้อเดียว

ไวยากรณ์

AND(logical1, [logical2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AND มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ตรรกะ1

จำเป็น เงื่อนไขแรกที่คุณต้องการทดสอบที่สามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE

ตรรกะ2, ...

ไม่จำเป็น เงื่อนไขเพิ่มเติมที่คุณต้องการทดสอบซึ่งสามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE ได้สูงสุดถึง 255 เงื่อนไข

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องประเมินเป็นค่าตรรกะ เช่น TRUE หรือ FALSE หรืออาร์กิวเมนต์ต้องเป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิงที่มีค่าตรรกะ

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรืออาร์กิวเมนต์การอ้างอิงเป็นเซลล์ข้อความหรือเซลล์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้นไป

  • ถ้าช่วงที่กำหนดไม่มีค่าตรรกะ ฟังก์ชัน AND จะส่งกลับ #VALUE! เป็นข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

นี่เป็นตัวอย่างทั่วไปของการใช้ฟังก์ชัน AND และสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IF

ตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชัน IF กับ AND

สูตร

คำอธิบาย

=AND(A2>1,A2<100)

แสดงเป็น TRUE ถ้า A2 มีค่ามากกว่า 1 ANDน้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็น FALSE

=IF(AND(A2<A3,A2<100),A2,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A2 ถ้าค่ามีค่าน้อยกว่า A3 AND น้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ “ค่าอยู่นอกช่วง”

=IF(AND(A3>1,A3<100),A3,"ค่าอยู่นอกช่วง")

แสดงค่าในเซลล์ A3 ถ้าค่ามากกว่า 1 AND น้อยกว่า 100 นอกเหนือจากนั้นให้แสดงเป็นข้อความ คุณสามารถแทนที่ข้อความใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ

การคำนวณโบนัส

นี่คือสถานการณ์สมมติทั่วไปที่เราจำเป็นต้องคำนวณว่าพนักงานขายผ่านเกณฑ์สำหรับโบนัสหรือไม่ โดยใช้ฟังก์ชัน IF และ AND

ตัวอย่างของการคํานวณโบนัสยอดขายด้วยฟังก์ชัน IF และ AND  สูตรในเซลล์ E14 คือ =IF(AND(B14>=$B$7,C14>=$B$5),B14*$B$8,0)
  • =IF(AND(B14>=$B$7,C14>=$B$5),B14*$B$8,0) คือ IF ถ้ายอดขายทั้งหมดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของยอดขาย AND บัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ (>=) เป้าของบัญชี จากนั้นคูณยอดขายทั้งหมดด้วย % ของโบนัส นอกเหนือจากนั้นให้คืนค่าเป็น 0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ: ฟังก์ชัน
IF ขั้นสูงเรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชันที่ซ้อนกันในสูตร
ฟังก์ชัน
IFฟังก์ชัน
ORฟังก์ชัน
NOTภาพรวมของสูตรใน Excel
วิธีการหลีกเลี่ยงสูตร
ที่ใช้งานไม่ได้ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร
แป้นพิมพ์ลัดใน Excel
ฟังก์ชันทางตรรกะ (การอ้างอิง)
ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลําดับตามตัวอักษร)
ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×