หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หากคุณไม่สามารถติดตั้งการอัปเดต ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือ Surface หยุดทำงานขณะกำลังอัปเดต ให้ลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

หมายเหตุ: หากต้องการเรียนรู้วิธีการติดตั้งการอัปเดตด้วยตนเอง ดูที่ อัปเดตเฟิร์มแวร์ Surface และ Windows

เรียกใช้งานตัวแก้ไขปัญหา Windows Update

ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต ให้ลองเรียกใช้งานตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติสำหรับ Windows Update ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอัปเดตทั่วไปบางประการได้:

 1. เลือก เริ่มต้น การตั้งค่า > > แก้ไขปัญหา>ระบบ หรือเลือกปุ่มด้านล่าง

  ไปที่แก้ไขปัญหา

 2. เลือก ตัว แก้ไขปัญหาอื่นๆ ถัดจาก Windows Update ให้เลือก เรียกใช้

ตรวจสอบการตั้งค่าวันที่และเวลา

ถ้าการตั้งค่าวันที่และเวลาของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจเห็นข้อผิดพลาด 80072F8F ของ Windows Update ขณะตรวจหาการอัปเดต หรืออาจติดตั้งการอัปเดตไม่ถูกต้อง

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าวันที่และเวลาของคุณ ให้ไปที่ เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เวลา &ภาษา

ชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ส่วนนี้ไม่ใช้กับ Surface Studio (ไม่ได้มีแบตเตอรี่)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ก่อนจะลองติดตั้งการอัปเดต

ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาด 8024004C ของ Windows Update หรือถ้าแบตเตอรี่ของคุณชาร์จได้ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ ให้นำโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออก และติดตั้งใหม่อีกครั้ง มีวิธีดังต่อไปนี้:

 1. เสียบปลั๊ก Surface ของคุณ

 2. เลือก ค้นหา บนแถบงาน ป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ และเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในผลลัพธ์การค้นหา

 3. เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากหมวดหมู่ แบตเตอรี่

 4. ดับเบิลคลิกที่ Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery หรือ Surface Battery และภายใต้แท็บ โปรแกรมควบคุม ให้เลือก ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ > ตกลง

 5. เลือก เริ่มต้น >เปิด/ปิดเครื่อง > รีสตาร์ต การเริ่มระบบใหม่จะเป็นการถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมให้คุณ

ถ้าแบตเตอรี่ชาร์จเกิน 40 เปอร์เซ็นต์หลังจากติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่แล้ว ให้ลองติดตั้งการอัปเดตอีกครั้ง

ถ้าแบตเตอรี่ยังคงชาร์จได้ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าอาจจำเป็นต้องส่ง Surface ของคุณเข้ารับบริการ สําหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม วิธีการรับบริการสําหรับ Surface

หมายเหตุ: ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่และพลังงานของ Surface ได้ที่ วิธีชาร์จ Surface

รีสตาร์ต Surface ของคุณ

คำเตือน: ถ้าการติดตั้งการอัปเดตถูกขัดจังหวะ อาจทำให้ Surface เสียหายได้ ถ้าการอัปเดตหยุดกลางคันและ Surface ไม่เริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ ให้รออย่างน้อย 20 นาทีก่อนที่จะลองเริ่มระบบ Surface ใหม่

การเริ่มระบบ Surface ใหม่อาจช่วยแก้ปัญหาต่อไปนี้ได้:

 • ข้อผิดพลาดในการอัปเดต 80248007

 • การติดตั้งการอัปเดตหยุดทำงานนานกว่า 20 นาที

 • การอัปเดตค้างอยู่ที่หน้าจอ "กำลังทำให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน..." นานกว่า 20 นาที

 • การอัปเดตค้างอยู่ที่หน้าจอ "โปรดรอขณะที่เราติดตั้งการอัปเดตระบบ..." นานกว่า 20 นาที

 • ประวัติการอัปเดตแสดงว่า "รอเริ่มระบบใหม่"

 • ประวัติการอัปเดตแสดงว่าการอัปเดต "ล้มเหลว"

ถ้าคุณเจอข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยการเริ่มระบบใหม่แต่ละข้อตามลำดับด้านล่าง

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 1: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

เลือก เริ่มต้น > เปิด/ ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่ (หรือ อัปเดตและเริ่มระบบใหม่ )

หลังจาก Surface เริ่มระบบใหม่ ให้ลองติดตั้งการอัปเดตอีกครั้ง ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่ 2

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 2: บังคับปิดเครื่อง

ดูที่ บังคับปิดเครื่องและเริ่มระบบ Surface ใหม่ เพื่อดูวิธีการ

หลังจาก Surface เริ่มระบบใหม่ ให้ลองติดตั้งการอัปเดตอีกครั้ง ถ้าคุณยังคงมีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต แสดงว่าอาจจำเป็นต้องส่ง Surface ของคุณเข้ารับบริการ สําหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิ่งนี้ วิธีรับบริการสําหรับ Surface

ติดตั้งการอัปเดต Surface ด้วยตนเอง

ถ้าคุณยังคงมีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต ให้ลองดาวน์โหลดไฟล์การอัปเดตและติดตั้งด้วยตนเอง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ อัปเดตเฟิร์มแวร์ Surface และ Windows

หมายเหตุ: 

 • ไฟล์การอัปเดตใช้ได้กับฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ของ Surface เท่านั้น คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows update ด้วยวิธีนี้ได้

 • คุณไม่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต Surface บน Surface Pro หรือ Surface Pro 2 ด้วยตนเองได้

หากคุณยังคงประสบปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต คุณอาจต้องคืนค่าหรือรีเซ็ต Surface ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: บางผลิตภัณฑ์อาจไม่พร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

หากคุณไม่สามารถติดตั้งการอัปเดต ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือ Surface หยุดทำงานขณะกำลังอัปเดต ให้ลองปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

หมายเหตุ: เรียนรู้วิธีติดตั้งการอัปเดตด้วยตนเองได้ที่ ติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows

เรียกใช้งานตัวแก้ไขปัญหา Windows Update

ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต ให้ลองเรียกใช้งานตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติสำหรับ Windows Update ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอัปเดตทั่วไปบางประการได้:

 1. เลือก เริ่มต้น การตั้งค่า > > อัปเดต & แก้ไขปัญหา>ความปลอดภัย หรือเลือกปุ่มด้านล่าง

  ไปที่แก้ไขปัญหา

 2. เลือก ตัวแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม จากนั้นเลือก Windows Update

 3. เลือก เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบการตั้งค่าวันที่และเวลา

ถ้าการตั้งค่าวันที่และเวลาของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจเห็นข้อผิดพลาด 80072F8F ของ Windows Update ขณะตรวจหาการอัปเดต หรืออาจติดตั้งการอัปเดตไม่ถูกต้อง

เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าวันที่และเวลาของคุณ ให้ไปที่ เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เวลา &ภาษา

ชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ส่วนนี้ไม่ใช้กับ Surface Studio (ไม่ได้มีแบตเตอรี่)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ก่อนจะลองติดตั้งการอัปเดต

ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาด 8024004C ของ Windows Update หรือถ้าแบตเตอรี่ของคุณชาร์จได้ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ ให้นำโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออก และติดตั้งใหม่อีกครั้ง มีวิธีดังต่อไปนี้:

 1. เสียบปลั๊ก Surface ของคุณ

 2. ป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหาบนแถบงาน และเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์จากผลการค้นหา

 3. เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากหมวดหมู่ แบตเตอรี่

 4. ดับเบิลคลิกที่ Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery และภายใต้แท็บ โปรแกรมควบคุม ให้เลือก ถอนการติดตั้ง > ตกลง

 5. ไปที่เริ่มต้น แล้วเลือก เปิด/ ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่
  การเริ่มระบบใหม่จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่ให้คุณ

ถ้าแบตเตอรี่ชาร์จเกิน 40 เปอร์เซ็นต์หลังจากติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่แล้ว ให้ลองติดตั้งการอัปเดตอีกครั้ง

ถ้าแบตเตอรี่ยังคงชาร์จได้ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าอาจจำเป็นต้องส่ง Surface ของคุณเข้ารับบริการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนของ Surface

หมายเหตุ: ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่และพลังงานของ Surface ได้ที่ แบตเตอรี่และพลังงานของ Surface

รีสตาร์ต Surface ของคุณ

คำเตือน: ถ้าการติดตั้งการอัปเดตถูกขัดจังหวะ อาจทำให้ Surface เสียหายได้ ถ้าการอัปเดตหยุดกลางคันและ Surface ไม่เริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ ให้รออย่างน้อย 20 นาทีก่อนที่จะลองเริ่มระบบ Surface ใหม่

การเริ่มระบบ Surface ใหม่อาจช่วยแก้ปัญหาต่อไปนี้ได้:

 • ข้อผิดพลาดในการอัปเดต 80248007

 • การติดตั้งการอัปเดตหยุดทำงานนานกว่า 20 นาที

 • การอัปเดตค้างอยู่ที่หน้าจอ "กำลังทำให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน..." นานกว่า 20 นาที

 • การอัปเดตค้างอยู่ที่หน้าจอ "โปรดรอขณะที่เราติดตั้งการอัปเดตระบบ..." นานกว่า 20 นาที

 • ประวัติการอัปเดตแสดงว่า "รอเริ่มระบบใหม่"

 • ประวัติการอัปเดตแสดงว่าการอัปเดต "ล้มเหลว"

ถ้าคุณเจอข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาด้วยการเริ่มระบบใหม่แต่ละข้อตามลำดับด้านล่าง

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 1: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

ไปที่ เริ่มต้น แล้วเลือก เปิด/ ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่ (หรือ อัปเดตและเริ่มระบบใหม่ )

หลังจาก Surface เริ่มระบบใหม่ ให้ลองติดตั้งการอัปเดตอีกครั้ง ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่ 2

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 2: บังคับปิดเครื่อง

ดูที่ บังคับปิดเครื่องและรีสตาร์ต Surface เพื่อดูขั้นตอน

หลังจาก Surface เริ่มระบบใหม่ ให้ลองติดตั้งการอัปเดตอีกครั้ง ถ้าคุณยังคงมีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต แสดงว่าอาจจำเป็นต้องส่ง Surface ของคุณเข้ารับบริการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนของ Surface

ติดตั้งการอัปเดต Surface ด้วยตนเอง

ถ้าคุณยังคงมีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต ให้ลองดาวน์โหลดไฟล์การอัปเดตและติดตั้งด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows

หมายเหตุ: 

 • ไฟล์การอัปเดตใช้ได้กับฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ของ Surface เท่านั้น คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows update ด้วยวิธีนี้ได้

 • คุณไม่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต Surface บน Surface Pro หรือ Surface Pro 2 ด้วยตนเองได้

หากคุณยังคงประสบปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต คุณอาจต้องคืนค่าหรือรีเซ็ต Surface ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×